Geloofszekerheid


Boekfragment

Ik probeerde me erg zondig te voelen

Zo moeten we dat ook doen met het allergrootste Geschenk: de Zoon van God. We moeten ons alleen richten op Hem. Er zit totaal niets van ons bij. Tegelijkertijd zijn we zelf volkomen verantwoordelijk. In Johannes 6:29 staat dat het Gods werk is als wi

Interview

Ds. Anne van Olst: "Apostolische Geloofsbelijdenis helpt christenen over kerkmuren heen te kijken"

Op de achterkant van het boek staat de vraag: ‘Wat moet je precies geloven om christen te zijn?’ Hoe zou u zelf die vraag beantwoorden?“Eigenlijk introduceer ik met die vraag waar het in de Apostolische Geloofsbelijdenis over gaat. Je kan zeggen dat

Interview

Petra van Aalst ziet hoe gereformeerde gezindte tot op het bot verdeeld is

Als kind groeit Petra van Aalst op in de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente. “Dat woordje ‘Vrij’ hield in dat je als kerk vrij van een kerkverband stond. Iets wat ik mij van die tijd herinner, is dat vooral de regels centraal stonden, zowel die ten aan

Opinie

Discussie in refogezindte toont polariserend karakter Dordtse Leerregels aan

Nu weer zoiets; ruzie over de uitleg van de Dordtse leeregels. Dit laat de discussie zien die na 'Hyperdordt' van theoloog Gert van den Brink is ontstaan. Over de Goddelijke selectie, de mate van genade en de plek van de menselijke wil. Gewoonlijk ho

Opinie

Dr. Gert van den Brink schiet raak met zijn diagnose van de refogezindte

Er is momenteel dus nogal wat discussie over deze materie en dat is een positieve zaak! In het Reformatorisch Dagblad gingen de predikanten G. W. S. Mulder (GerGem) en W. van Vlastuin (HHK) met elkaar daarover in gesprek. Typerend beschrijft Mulder d

Opinie

Reformatorische gezindte staat na ‘Hyperdordt’ op een kruispunt: hoe nu verder?

Wij willen als studenten aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) in dit opiniestuk de twee posities die in ‘Hyperdordt’ worden weergegeven schetsen en vervolgens benoemen wat de consequenties van beide posities zijn. WedergeboorteOp pagina 6

Column

Geloven tegen onze bevinding en menselijke ervaringen in

Mijn collega Wim van Vlastuin heeft in een bijdrage aan deze website al uitgelegd wat dit thema betekent. Hoe spreken we over de persoonlijke wedergeboorte? Staat de nieuwe mens, de tot God bekeerde zondaar, in de prediking centraal, of de Nieuwe Men

Interview

Ds. Egas ziet Van den Brink en zijn opponenten ‘radicaliseren’: “De schade is groot”

Ds. Egas betreurt de manier waarop collegapredikanten het gesprek aangaan over ‘aanbod van genade’, wedergeboorte en geloofszekerheid. “De toon waarop het gesprek in het openbaar wordt gevoerd doet mij pijn”, zegt hij verwijzend naar uitspraken van V

Opinie

Een nieuwe steen in de vijver van de reformatorische gezindte: is dat écht nodig?

In Hyperdordt schrijf ik het volgende: ‘Mijn zorg is niet sociologisch, maar theologisch van aard. Ik schets en weerspreek de min of meer gesystematiseerde visie op de heilsweg die je breed in de gereformeerde gezindte aantreft.’ In dit artikel schri

Recensie

Reformatorisch goud wordt in ‘Hyperdordt’ van een dikke stoflaag ontdaan

Daarbij zijn de Dordtse Leerregels de bron. Zij verwoorden consistent en gestructureerd, inzichtelijk en redelijk de gereformeerde leer en bestrijden de remonstrantse leer. Dordt mogen we een ijkpunt noemen om te bepalen wat ‘rechtzinnig’ is. Zó func

Recensie

Het nieuwe boek van dr. Gert van den Brink: een betrouwbare gids voor de gereformeerde prediking?

Het is niet mijn bedoeling om in een ‘ja en nee’ discussie verstrikt te raken. Daarmee zou het troostvolle van Gods soevereine genade alleen maar verder buiten beeld raken. Daarom een korte impressie waar het in hoofdlijnen in de Dordtse Leerregels o

Verdieping

Persoonlijke wedergeboorte: hoofdpijndossier in gereformeerde gezindte

Hoe verhoudt zich de persoonlijke wedergeboorte tot het geloof in de Heere Jezus Christus? Is de Nieuwe Mens alleen bereikbaar via de nieuwe mens? Moeten er eerst iets in ons gebeuren, voordat we zaligheid vinden buiten onszelf? Wat is onze ultieme h

Interview

Gerdien leefde in angst vanwege “misleidende prediking”: “Ik vluchtte de kerk uit”

“Als kind werd ik in de rechterflank van de reformatorische gezindte gevoed met angstige en wanhopige gedachten”, maakt Gerdien duidelijk. “Dit hangt nauw samen met hoe er in onze kring over wedergeboorte en uitverkiezing werd gedacht, gesproken en g

God

Is het goed dat ik mijn kinderen leer om te bidden om een nieuw hartje?

"Regelmatig zeg ik tegen m’n kinderen dat iedereen een nieuw hartje kan krijgen, dus ook zij. En dat ze daar veel om moeten bidden, om een hart dat de Heere mag dienen. Mijn vraag is soms: zeg ik dit wel goed tegen ze? Of zeg ik dan eigenlijk iets wa

God

'Ik geloof dat het fout met me afloopt als ik nu voor God zou moeten verschijnen'

"Ik hoor vaak in preken dat je het eens moet worden met God als Hij je voor eeuwig in de verdoemenis zou werpen, dat je het rechtvaardig moet vinden als Hij je zou straffen, enz. Ik geloof dat het fout met me afloopt als ik nu voor God zou moeten ver

God

'Ik wil niet zondigen en toch doe ik het steeds weer en steeds meer'

"Hoe kan ik bekeerd worden, een nieuw hart krijgen? Ik heb zoveel last van de zonden die ik doe en dan vooral zonde die ik steeds weer doe en eigenlijk niet los wil laten, maar wel los moet laten. Is dat je boezemzonde? Ik wil het niet meer (zonde do

God

'Dat ik bekeerd moet worden blijft mij achtervolgen'

"De laaste week ben ik heel veel met het geloof bezig. Het voelt alsof we nog maar heel weinig tijd hebben en dat ik bekeerd moet worden. De laatste nachten heb ik erg slecht geslapen, omdat er steeds een gevoel naar boven kwam van, 'wat nou als Jezu

God

Leander Janse legt uit of je zeker kunt weten dat je gered bent als christen

Leander Janse legt in deze overdenking uit of je zeker kunt weten als christen dat je gered bent. Volgens Janse worden veel christenen die denken dat ze gered zijn voor 'arrogant' aangezien. Zowel bij de protestanten als bij de katholieken is die men

Interview

Ds. Markus wist niet of hij was uitverkoren: "Het was een kwestie van afwachten"

“Ik deed mijn best om netjes te leven. Of ik bij Gods kinderen hoor, was een kwestie van afwachten”, zegt ds. W. Markus. Gods uitverkiezing hield hem als jongere behoorlijk bezig. Totdat de hervormde emerituspredikant dit parkeerde. “Maar toen werd i

God

Calvijn over de uitverkiezing: schreef hij een noodlotsleer of een troostboek?

De verkiezing tot zaligheid is een belangrijk thema bij Calvijn. Uitgebreid schrijft hij erover, aldus ds. J. Belder in De Waarheidsvriend. Wie Gods Woord serieus neemt, kan er niet omheen. ‘Hoe dikwijls lezen wij niet over Zijn Raad, voornemen, besl

God

Jong meisje uit hulpkreet: 'Onze kerk leert dat ik mijn ellende moet kennen'

"Bij ons in de kerk leer je dat je eerst je ellende door en door leert kennen (dat je dit zal leren kennen geloof ik, ik vind het soms al zo verschrikkelijk hoe ik leef, laat staan als je Gods kind mag zijn), maar zoveel anderen zeggen dat je God te

God

Hoe krijg ik de zekerheid dat ik een echt kind van God ben?

"Ik ben bang dat ik niet een echt geloof heb en dat ik mijzelf voor de gek houd. Dat ik denk dat God in mij is begonnen maar het helemaal niet zo is. Hoe krijg ik de zekerheid daarvan, hoe krijg ik de zekerheid dat ik een echt kind van God ben?", ald

God

'Ik kan niet bekeerd zijn, want God moet Zich persoonlijk aan mij openbaren'

"Het lukt me gewoon niet. Ik kan niet bidden, het lukt me niet, ben snel afgeleid, het komt niet uit mijn hart. Hoe kan je bekeerd zijn als je zo’n gebedsleven kent als ik? En die bekering kan trouwens niet, want dan moet God Zich Persoonlijk aan mij

God

'Mijn plantje van geloof wordt steeds vertrapt door mijn eigen kerk'

"Op zondag hoor ik in de kerk dat je Jezus niet zomaar mag aannemen, dat de redding in de weg van het oordeel en verootmoediging gaat en dat het bloed op jou persoonlijk moet worden toegepast. Hierdoor wordt voor mijn gevoel mijn plantje van geloof s

God

'Ik word angstig als ik eraan denk dat ik niet bekeerd ben'

'Ik worstel op dit moment voortdurend met het feit dat ik bekeerd moet worden. Met name ‘s nachts houdt dit me vaak bezig en word ik angstig als ik eraan denk dat ik niet bekeerd ben.' De vragensteller laat in de vragenrubriek van Refoweb.nl weten zi

Levensverhaal

Rianne focuste zich in extreme mate op haar zonden: "Ik kreeg angstige dromen over de hel"

Als kind en als tiener was Rianne Aarnoudse bang om voor de wederkomst en om voor eeuwig naar de hel te gaan. Naar de Heere Jezus toevluchten? Dat ging zomaar niet, zo is haar geleerd. Toch klampte ze zichzelf uiteindelijk aan Christus vast. Ze merkt

Dagelijks leven

Arjan Baan over geloofszekerheid: "Het heeft niets met gevoel te maken"

Evangelist Arjan Baan sprak recent voor Stichting Jij Daar over het coronavirus als Gods megafoon. In zijn vlog vertelt hij dat hij naar aanleiding van die spreekbeurt veel vragen kreeg. Een aantal vragen ging over het worden van een kind van God en

Preekverslag

Ds. Van den Brink vindt het levensgevaarlijk om bekering uit te stellen: "Wij sterven zoals we geleefd hebben"

“Zodra wij bidden om genade, krijgen wij ook genade. Want zo is Jezus.” Die indrukwekkende woorden sprak ds. G. A. van den Brink in de hersteld hervormde gemeente te Apeldoorn. Hij preekte over de ‘linkse moordenaar’ aan het kruis en deed een aangrij

Interview

Gerco bad als kind iedere dag om een nieuw hartje: "Ik wilde huilen om mijn zonden, want zo moest het"

Als kind bad Gerco Limburg jarenlang 'om een nieuw hartje'. Maar het kwam niet. Toen hij zich op vijftienjarige leeftijd na het lezen van 'Rondom de nauwe poort' aan God overgaf, volgde er nog een periode van onzekerheid. Totdat God daar door de woor

God

Waarom worstelen zoveel reformatorische christenen met geloofszekerheid en bekering?

'Er zijn mensen die graag willen, zelfs het evangelie geloven dat het waar is, er alles voor over zouden hebben om gered te worden maar die met een theologisch probleem zitten, dat ze er niet kunnen uitkomen dat het voor hen is. Was die vierde groep

God

Hoe word ik ooit met God verzoend? Lees hier het indrukwekkende antwoord van evangelist Jan van Dooijeweert

"Stoppen met redeneren." Dat is het antwoord van evangelist Jan van Dooijeweert op een indringende vraag die gesteld wordt op Refoweb. De vragenstelster werkt in de zorg en zegt geen rust meer te hebben sinds een inmiddels overleden client tegen haar

God

Je leven lang wachten tot God je gaat bekeren: is dat echt nodig?

Waarom bekeert God mij niet? Die vraag kreeg ik pas gesteld tijdens een gesprek. Een oprecht vraag van iemand die al een leven lang bleek te wachten op een bijzonder ingrijpen van God. Wat er dan precies moest gebeuren, wat God zou moeten doen, was e

God

Worstelen met geloofszekerheid: wil God zeggen dat ik mezelf heb bedrogen?

'Ik heb enorm lang getwijfeld of ik God echt kende. Sinds een tijd mag ik dit geloven, maar soms twijfel ik nog. Pas wist ik het niet meer en had ik echt gebeden dat als ik mezelf bedroog, of God dat dan wilde laten zien. Vervolgens las ik in mijn da

Interview

"Het verbaast mij dat steeds meer christenen de uitverkiezing ontkennen"

De uitverkiezing levert in christelijk Nederland veel verwarring op. “Uitverkoren worden door God is geen lot uit de loterij. Wanneer een verloren zondaar zijn of haar toevlucht tot Christus neemt, is dat het duidelijkste teken van de uitverkiezing,”

God

Dr. G. A. van den Brink: Gebrek aan geloofszekerheid = ongeloof

“Kun je je voorstellen dat iemand uit een brandend huis naar beneden kijkt en tegen de brandweer met hun vangnet zegt: ‘ik geloof jullie, maar ik mis de zekerheid des geloofs’? Wie dat zegt, heeft geen geloof.” Dit vertelde dr. G. A. van den Brink on

God

Ds. W. Pieters: "Te veel aandacht voor geloofszekerheid is schadelijk"

“Geloof is genoeg om God te kennen. Te veel aandacht geven aan onze eigen geloofszekerheid is schadelijk. Die aandacht kunnen beter aan Jezus Christus besteden,” zegt ds. W. Pieters. Hoe belangrijk is geloofszekerheid en is er een nieuwe reformatie n

God

Arjan Baan: "Ik werd overweldigd door een vloedgolf van Gods liefde"

"U weet dat ik al twintig jaar op zoek ben, ik roep U aan. Zou U duidelijk met mij willen praten?," zei een biddende Arjan Baan. In deze videoserie van Cvandaag spreken we met evangelist Arjan Baan over geloofszekerheid. In deze vijfde aflevering ver

God

Hoe je zeker kunt weten dat je in de hemel komt

Arjan Baan, directeur van stichting Heart Cry, vertelt over geloofszekerheid. ,,Stel je voor, je zit zondag in de kerk en ineens vallen er 25 moslimextremisten met bommen binnen. En jij wordt doodgeschoten. Zou jij, als jij vandaag sterft in de kerk,

God

5 Bijbelteksten die je helpen wanneer je worstelt met geloofszekerheid

"We worden gerechtvaardigd voor het geloof in Jezus Christus. Om niet, gratis dus." Evangelist Arjan Baan licht een aantal Bijbelteksten toe die over geloofszekerheid gaan. Juist op momenten waarop de twijfel toeslaat, kun je die erbij pakken. Dat ve

God

De vijf voornaamste 'ja-maars' van christenen ontmaskerd

Jezus is wel gestorven aan het kruis, maar… Is dat wel voor mij? Ben ik wel uitverkoren? Vul zelf maar in. In deze aflevering spreekt Rik met Arjan Baan over de ja-maars die veel christenen hebben. ,,Het is echt een leugen van de duivel om te wachten

God

Er ligt een geestelijke bedekking over de Biblebelt

Het is aangrijpend dat duizenden mensen die zondags in de kerk zitten geen geloofszekerheid hebben. Dat vertelt evangelist Arjan Baan in een video van CIP.nl. "Al die mensen bij elkaar zijn als een slapende reus. Ik ben er van overtuigd dat als die m

Interview

Maria Korpershoek: "Ik ben niet meer bang voor de wederkomst"

Doordat er maar weinig mensen aan het avondmaal gingen en door dat wat ze erover hoorde in de kerk, begreep Maria Korpershoek: ‘Een kind van God word je niet zomaar’. Opgegroeid in de reformatorische gezindte worstelde ze van jongs af aan met deze cr

God

Dr. D. A. Carson over het fundament van geloofszekerheid

"Ik heb geen andere bewijsgrond, ik heb geen andere pleitgrond nodig, het is genoeg dat Jezus stierf en dat Hij stierf voor mij. We overwinnen de duivel door het bloed van het Lam," zegt dr. D. A. Carson in een nieuwe video van Geloofstoerusting over

God

Waarom christenen evangeliseren in de refowereld

Evangelisten van het project ’Ben ik wel uitverkoren?’ gaan regelmatig naar reformatorische beurzen. Ooit waren zij niet welkom op refobeurs Naar Buiten. Waarom is evangelisatie in de refowereld nodig? Waarom gaan deze evangelisten anoniem te werk? C

God

Willem Ouweneel: "Houd je niet bezig met de uitverkiezing"

"Als er zonde is in je leven, moet je schoon schip maken. Maar het kan je wedergeboorte nooit ongedaan maken. Ongehoorzaamheid heeft niets te maken met de vraag of je wel of niet een kind van God bent." Willem Ouweneel sprak tijdens een avond van Sti

God

Prof. dr. Van den Belt: "Geloven is geen blinde sprong van de duikplank"

"Geloofszekerheid is geen antwoord op de vraag: 'Ben ik uitverkoren?' De zekerheid ligt in de beloften van het Evangelie." Prof. dr. Henk van den Belt schreef het boek 'Meten, weten en jezelf vergeten'. In de uitgave licht de bijzonder hoogleraar ger