cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
kruis
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 september 2020 door Jeffrey Schipper

Hoe krijg ik de zekerheid dat ik een echt kind van God ben?

"Ik ben bang dat ik niet een echt geloof heb en dat ik mijzelf voor de gek houd. Dat ik denk dat God in mij is begonnen maar het helemaal niet zo is. Hoe krijg ik de zekerheid daarvan, hoe krijg ik de zekerheid dat ik een echt kind van God ben?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Het feit dat je bang bent dat je niet het ware, zaligmakende geloof hebt, laat zien dat je bereid bent jezelf te onderzoeken op de vraag: heb ik een echt geloof?", antwoordt ds. B. M. Meuleman. "Doorgaans zal iemand die een schijngeloof heeft zichzelf deze vraag niet stellen. Hij gaat er automatisch vanuit dat hij wel een echt geloof heeft en onderzoekt zichzelf niet of slechts oppervlakkig. Daarom vind ik het bemoedigend dat je jezelf deze vraag stelt overeenkomstig Gods Woord dat ons leert dat we onszelf nauwkeurig moeten onderzoeken. 

Tegelijk is het zo dat niemand vanuit zichzelf in Christus kan geloven, omdat wij van huis uit niet in Hem willen geloven en Zijn heerlijk Evangelie afwijzen en in ongeloof verwerpen. Dat is nu precies het punt waar veel mensen op vast lopen. Omdat ze beseffen dat ze van huis uit onmogelijk in Jezus kunnen geloven en weten dat ze een vijand zijn Gods genade, weten ze niet meer wat ze moeten doen om Gods kind te worden. Maar het heerlijke van het Evangelie is nu juist, dat wat wij niet kunnen, God doet voor wie het van Hem verwacht.

Vraag Hem maar om Zijn Heilige Geest of Hij je wil leren in Hem, Christus, te geloven, op Hem te vertrouwen en jezelf aan Hem over te geven. Dan maakt Hij gemakkelijk voor je wat je vanuit jezelf onmogelijk kunt. Jezelf aan Christus overgeven is niets anders dan heel je leven en wie je zelf bent in Zijn handen leggen en je leven voortaan door Hem laten leiden. Dat is niet iets dat je maar één keer doet, maar iets dat je voortdurend doet, je leven lang, zodat je leert leven door het geloof in Jezus. Je leert te wandelen door het geloof in Hem."

De hersteld hervormde predikant geeft de vragensteller een aantal raadgevingen mee: "Focus je niet teveel op de echtheid van je geloof. Het gaat niet om de echtheid of zekerheid van je geloof maar om de betrouwbaarheid en zekerheid van Gods beloften. Het gaat om de betrouwbaarheid van Christus. Focus je niet teveel op wat God allemaal in je hart en leven moet doen; Hij weet dat beter dan jij. Zijn werk door Zijn Geest in je hart is voor jezelf maar al te vaak verborgen."


Geloofszekerheid
- Er ligt een geestelijke bedekking over de Biblebelt
- Gerco bad als kind iedere dag om een nieuw hartje: "Ik wilde huilen om mijn zonden, want zo moest het"
- "Het verbaast mij dat steeds meer christenen de uitverkiezing ontkennen"
- De vijf voornaamste 'ja-maars' van christenen ontmaskerd
- Waarom Jezus zegt dat 'velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren'
Meer over Geloofszekerheid »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
Een schijngeloof is een term die de bijbel niet kent. Wel zegt de bijbel dat het geloof zonder de werken dood is. En wat die werken van het geloof zijn, daarvoor moeten we eerst en vooral bij Jezus zijn: heb God lief boven alles en je naaste als je zelf. En dat is door de Apostelen in diverse brieven uitgebreid beschreven.