cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Strijd tegen de zonde
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

24 augustus 2021 door Jeffrey Schipper

'Ik wil niet zondigen en toch doe ik het steeds weer en steeds meer'

"Hoe kan ik bekeerd worden, een nieuw hart krijgen? Ik heb zoveel last van de zonden die ik doe en dan vooral zonde die ik steeds weer doe en eigenlijk niet los wil laten, maar wel los moet laten. Is dat je boezemzonde? Ik wil het niet meer (zonde doen) en toch doe ik het steeds weer en steeds meer. Het is net een magneet waar ik bijna geen weerstand tegen kan bieden. Ik moet toch tegen de zonde vechten met hulp van de Heere", aldus een meisje in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Als God in ons hart en leven ingrijpt - we noemen dat bekering of een nieuw hart - dan gaan er dingen veranderen", antwoordt ds. G. K. Terreehorst. "Je krijgt een verlangen om Gods wil te doen. Er komt een liefde tot de Heere Jezus. Je krijgt berouw over je zonden en gaat tegen de zonde vechten. Je gaat beseffen dat je niet zonder de vergeving van de Heere Jezus kan en verlangt ernaar om altijd bij Hem te zijn.

Tegelijkertijd zal je ook een grote strijd gaan ervaren in je leven. Maar al te vaak val je weer in de zonde en besef je dat je tegenover God tekort schiet. Paulus schrijft in Romeinen 7 dat hij telkens opnieuw het goede dat hij wil niet doet en het kwade wat hij niet wil wel doet. Hij herkent in zijn hart een wetmatigheid dat als hij het goede wil doen dat het kwade dichtbij is (Rom. 7:23). Dat is het leven van een gelovige in deze wereld: een voortdurende strijd tegen de zonde.

Je hebt last van de zonde die je doet. Je verlangt ernaar om God te dienen. Je vindt het erg als je de Heere Jezus pijn doet met je zonden. Dat betekent toch dat je de Heere Jezus liefhebt? Als je de Heere Jezus niet liefhebt, waarom zou je je dan druk maken over je zonden? Als je dat wel doet is dat een teken dat de Heere in je leven werkt en je hart heeft veranderd.

Het is echter een misvatting dat een ‘echt bekeerd’ iemand dat leven zonder zonde al op deze aarde heeft. Het is een misvatting dat je pas ‘echt bekeerd’ bent als je in dit leven nooit meer zondigt. Zulke on-Bijbelse ideeën over bekering maken vaak dat mensen de zekerheid van het geloof missen en blijven worstelen en zoeken. Nee, het leven van een gelovige is juist dat leven van strijd tegen de zonde, verdriet en berouw. Elke dag opnieuw.

Elke dag opnieuw heb je dan het evangelie nodig. Het evangelie is dat Jezus Christus juist voor verloren zondaren en goddelozen is gekomen. Voor mensen zoals jij en ik. Elke keer opnieuw mag je je dan verwonderen over de vergeving van Jezus Christus. Bij Hem is vergeving en verlossing ook voor jou! Als je jezelf aan Hem vastklemt, mag je zeker weten dat Hij alle zonden vergeeft", maakt de hersteld hervormde predikant uit IJsselstein duidelijk.


Geloofszekerheid
- Er ligt een geestelijke bedekking over de Biblebelt
- Gerco bad als kind iedere dag om een nieuw hartje: "Ik wilde huilen om mijn zonden, want zo moest het"
- "Het verbaast mij dat steeds meer christenen de uitverkiezing ontkennen"
- De vijf voornaamste 'ja-maars' van christenen ontmaskerd
- Waarom Jezus zegt dat 'velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren'
Meer over Geloofszekerheid »

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Lief meisje, lees vooral ook Romeinen 8. Vraag of God jou Zijn Heilige Geest wil geven en je zult versteld gaan staan over wat Deze in je binnenste zal bewerken. Hij leert dat wanneer wij onze zonden belijden, God ze niet alleen vergeeft, maar ons ook REINIGT van ÁLLE ongerechtigheid. Niet uit jezelf proberen schoon te worden, laat dat maar over aan Hem.