cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jan-Willem Grievink
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 juni 2022 door Jan-Willem Grievink

Vijf etalages die iedere christen mag ontdekken in de ‘winkel’ van God

Iedereen die wel eens in een goed restaurant is geweest, weet wat een ‘amuse’ is. Dat is een klein gerechtje dat je bij het ‘aan-tafel-gaan’ krijgt, waardoor je als het ware extra nieuwsgierig en verlangend wordt naar de kunsten van de kok die ‘straks’ voor jou zichtbaar worden als je het échte diner gaat genieten. Een amuse is hetzelfde als een prelude in een muziekstuk, een ‘sneak preview’ bij een filmpremière of een homepage van een hotelwebsite etc. Al die dingen hebben één doel: je nieuwsgierig maken naar wat er allemaal te ontdekken valt.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Het echte genieten komt later
Een amuse is hetzelfde als de etalage van een winkel. Ooit waren er tijden dat klanten ’s avonds door een winkelstraat liepen om etalages te bewonderen zodat ze later echt zouden kunnen gaan shoppen. Van buiten kun je in die etalages dan al iets zien van al het moois dat later binnen in de winkel pas echt zichtbaar wordt. Ook de échte Glorie van God wordt later pas onthuld als we bij Hem zijn en daarna als Zijn Koninkrijk op aarde gemanifesteerd wordt.

We moeten het voorlopig doen met die etalages. Als aardse stervelingen kunnen wij Gods Glorie en Majesteit overigens nu ook helemaal nog niet aan. Paulus kreeg er wel een glimp van te zien, je leest het in 2 Korinthe 12:2-4. Hij vertelde dat hij er nu niet over mocht (of kon) praten, zo groots was het. En Petrus was ook ooggetuige geweest van de majesteit van de verheerlijkte Christus en hij was daardoor totaal ondersteboven. Je leest erover in Mattheüs 17 en 2 Petrus 1.

Terwijl de meeste mensen op aarde de Bijbel niet lezen blijft voor hen wel de functie van die andere 5 etalages bestaan waarin ook zij, zelfs al lezen ze nooit de Bijbel, toch iets van het bestaan van God kunnen ontdekken.

Die etalages hebben een duidelijk doel. Voor christenen om ons niet in het ongewisse te laten, en misschien ook wel om de nieuwsgierigheid naar Gods heerlijkheid te prikkelen. Wij kunnen nu al ‘iets’ van Gods Glorie ontdekken in dat wat ik zo meteen de vijf etalages van God noem. Die etalages zijn er náást de Bijbel als Gods Woord, waarin je Gods glorie ook al kunt ontdekken. Maar terwijl de meeste mensen op aarde de Bijbel niet lezen blijft voor hen wel de functie van die andere 5 etalages bestaan waarin ook zij, zelfs al lezen ze nooit de Bijbel, toch iets van het bestaan van God kunnen ontdekken. De etalages zijn er dus zeker ook voor de ongelovigen.

Dit zijn volgens mij die 5 etalages die God heeft:
1. Allereerst is dat de schepping die volgens Romeinen 1:20 en Psalm 19:2 al laat zien dát God er is en Wie Hij is.
2. Daarnaast is het volk van de Joden (en de stad Jeruzalem) een etalage. Omdat God ervoor heeft gekozen om daar Zijn Naam te doen wonen (Deut. 12:5).
3. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest is ook de individuele christen zo’n etalage. Volgens 1 Korinthe 3:16 zijn wij een woonplaats van God in de Geest. We zijn een leesbare brief van Christus (2 Kor. 3:2-3), of een geur van Christus is (2 Kor. 2:15).
4. Datzelfde geldt voor de kerk, de plek waar twee of drie bij elkaar zijn in Zijn Naam. Dat is de plaats waar Hij in het midden is (Math. 18:19), waar Hij woont (1 Tim. 3:15). Daar wordt Zijn Glorie dus zichtbaar.
5. En tot slot is er het huwelijk waarin je iets van God ziet omdat het een beeld is van de relatie tussen Christus en Zijn bruid (Efeze 5:31-32). Een geheimenis noemt de Bijbel het zelfs.

Etalages worden besmeurd
En die vijf etalages heeft Hij aan ons mensen in beheer gegeven. En elk van die vijf wordt dan ook al vanaf het begin fors aangevallen door de duivel en het lijkt alsof die aanvallen in deze ‘eindtijd’ alleen maar toenemen. Want de duivel zal er alles aan doen om die etalages niet te laten functioneren. Als het hem lukt om die etalages te besmeuren, dan functioneren ze niet. Dan is er weinig te zien van die glorie en majesteit van God. Al sinds het ontstaan van de Bijbel doet de duivel aan dit soort besmeuren. Soms doet hij dat heel bruut en brutaal en soms doet hij dat heel sneaky als een engel van het licht. En aan ons is het de opdracht om dat te herkennen en ons daartegen te wapenen.

Gods tegenstander wil niet dat mensen dóór die etalages nieuwsgierig worden naar God. Hij zal er alles aan doen om dat te voorkomen.

Gods tegenstander wil niet dat mensen dóór die etalages nieuwsgierig worden naar God. Hij zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Dat is één van de redenen waarom elk van deze vijf showrooms van God onder vuur liggen; ze worden aangevallen door de tijdgeest, dus door de vijand van God. En het lijkt erop dat het hem steeds beter gaat lukken.

Het vergif van de tijdgeest
Ik probeer in vijf vervolgartikelen stil te staan bij de manier waarop alle etalages worden aangevallen, zoals gezegd: vaak op slinkse manieren. Alle etalages worden zelden rechtstreeks aangevallen door de duivel, bijna altijd gebeurt dat via het gedrag en het denken en spreken van mensen. Soms zelfs door christenen die hun denken al hebben laten vergiftigen door de tijdgeest. En dat vergif is op aarde al actief sinds Genesis 3, maar in deze eindtijd wordt het als een soort virus steeds venijniger in zijn uitwerking.

Ontmasker de verderver
Ik wil deze introductie afsluiten met de oproep die de Efeziërs kregen:
“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeze 5:11). Hoofdstuk 5 van de brief aan de Efeziërs gaat erover dat we als christenen moeten wandelen als kinderen van het licht. Daarop volgt een bijzonder scherpe waarschuwing aan christenen (de verzen 5 t/m 8):
“Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.”

Het helpt al heel erg wanneer wij als christenen ons bewust worden dat er een strijd gaande is.

Wij moeten als christenen ons bewust zijn dat rond elk van de genoemde etalages een ‘duistere’ strijd gaande is. De duivel zal ons voortdurend op dwaalwegen proberen te laten wandelen en ons zand in de ogen strooien. We moeten dat durven te ontmaskeren, er de vinger op durven te leggen. Hoe? Door Gods Geest die binnenin ons woont. Door in het Licht te wandelen en Gods Licht te laten schijnen, door ons heen en door de kerk heen en door onze huwelijken heen. Niet primair met onze ‘woorden’ (opvattingen en standpunten), maar vooral door ons gedrag. Ons gedrag wordt ‘gelezen’.

Strijd en wapens
Het helpt al heel erg wanneer wij als christenen ons bewust worden dat er een strijd gaande is. Ik denk niet dat we er actie tegen zouden moeten voeren, maar wel dat we onszelf moeten beschermen met die geestelijke wapenrusting van Efeze 6. We moeten ons niet laten meeslepen in het denken van de wereld. Vandaar dat we in het begin van deze serie deze waarschuwing laten horen over deze vijf showrooms van God (de schepping, Israël en Jeruzalem, de christen als individu, de Kerk en het huwelijk). En zelfs als wij niet overal deze ‘modder’ in ons leven ontmoeten, dan nog is het waakzaam zijn voor de geestelijke strijd in de hemelse gewesten van groot belang om te kunnen functioneren als discipelen.

Jan-Willem Grievink is onderzoeker, schrijver en spreker.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Jan-Willem Grievink
- Jan-Willem Grievink over Openbaring: “Stop met al dat vrij-geestelijke-geïnterpreteer”
- Hoe weet je dat je een goed huwelijk hebt? 10 basisprincipes voor een duurzaam huwelijk
- Verliefdheid: een slechte basis voor een huwelijk
- Vier manieren waarop de duivel de kerk als etalage van God onderuithaalt
- Mijn christelijke standpunten maken mensen niet nieuwsgierig naar Jezus
Meer over Jan-Willem Grievink »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

"Paulus kreeg er wel een glimp van te zien ...".

In 2 Kor. 12: 2 en 4 staat dat 'die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel ... dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die een mens niet mag (of kan) uitspreken.'

Dat lijkt me wel wat meer te zijn dan een 'glimp', zoals de schrijver stelt.

Zelf heb ik vele jaren geleden wél een dergelijke 'glimp' mogen ervaren van Gods heerlijkheid, waarvoor inderdaad geen aardse woorden bestaan om daar ook maar enige uitdrukking aan te kunnen geven!