Jan-WillemGrievink


Opinie

De gevaarlijke oplossing die David de Vos aanbiedt

Het boek ‘Rauw’ heb ik heel goed gelezen en alles gevolgd wat erover werd geschreven en vrijwel alle interviews die David gaf beluisterd of bekeken. Het zou zomaar kunnen dat David zijn 100.000 te verkopen exemplaren wel gaat halen, een soort ‘zakenm

Column

Wellust op seksueel terrein: een gevaar in de christelijke wereld

Elke christen, en vooral ook mannen, wordt aangevallen. door de drie belangrijkste wapens van de boze: geld, seks en macht (GSM). Deze GSM komt in allerlei combinaties en vormen voor. Ook bij mensen die maatschappelijk géén macht en weinig geld hebbe

Column

Halleluja-christenen werpen soms hoge drempels op

Beide soorten christenen lopen in hun leven wel eens vast om exact dezelfde dingen en zoeken dan in de kerk gebedssteun of pastorale hulp. Bijvoorbeeld vanwege spanningen op het werk, conflicten met anderen, huwelijksproblemen enzovoort. Stel nou dat

Column

Te vroege seks is gevaarlijk voor je (latere) huwelijk

We leven in een tijd dat het vanzelfsprekend lijkt dat je als stelletje elkaar ook zo snel mogelijk seksueel leert kennen. Die vanzelfsprekendheid is vooral ontstaan sinds de seksuele revolutie in de vorige eeuw. Als je elkaar ‘leuk’ vindt, dan ga je

Opinie

Te veel christenen geven een geestelijke aai over de bol

Geestelijke aai-over-de-bol?Waarom zeg ik dit allemaal? Omdat veel pastorale medewerkers in kerken niets liever doen dan mensen aardig vinden. Ze knuffelen mensen (vaak ook letterlijk) omdat hun verhaal zo ‘zielig’ is en omdat ze het zo moeilijk hebb

Column

De wortel van alle zonden: het eigen gelijk

Trots als afgodMijn vrouw, Joke, heeft iets met boeken. Ik moet het anders zeggen: God gééft haar iets met boeken. Als zij langs een boekentafel loopt dan komt het heel vaak voor dat een boek haar aankijkt, bij wijze van spreken. Dan weet ze dat ze d

Column

Wil je wel echt van je zonden af, of wil je alleen maar aandacht?

Terugkijkend op onze tijd in het gebedspastoraat, dan kwam dit echt wel eens voor. Mensen die voortdurend naar voren komen met elke keer weer varianten van hetzelfde verhaal. Zou er dan een moment kunnen komen dat deze vraag gesteld mag worden: wil j

Column

De Bijbel geeft wapens om geldzucht te doden in je leven

Toen ik nadacht over deze serie en de vijf belangrijkste zonden die wij in de praktijk van het pastoraat tegenkomen en waar christenen mee moeten afrekenen, schreef ik spontaan een top-5 op. Vorige week had ik in deze column het over wat in onze prak

Verdieping

De ‘blinde vlek’ in de pastorale nood van jonge christenen

En daar zit ook meteen een van de eerste dilemma’s die ik in deze nieuwe serie columns over de praktijk van het pastoraat in de kerk wil aankaarten. Ik doe dat in de vorm van een stelling. “Volgens mij bestaat meer dan de helft van de mensen die zo’n

Interview

Jan-Willem Grievink over Openbaring: “Stop met al dat vrij-geestelijke-geïnterpreteer”

“Wie Openbaring wil begrijpen, moet geloven en accepteren dat Jezus zal gaan dóen wat Hij zegt dat Hij gaat doen. Ik ben me heel bewust geworden dat Openbaring het enige volledige profetische boek in Nieuwe Testament is. Het komt van Jezus zelf. Dat

Column

Macht én manipulatie in de kerk: hoe kun je dit voorkomen?

De BBC-documentaire over het misbruik door T. B. Joshua en alle reacties daarop, ook op Cvandaag, laten zien hoe actueel zo’n onderwerp is. Voorgangers die met veel charisma en een hele duidelijke ‘agenda’ (lees: een aantrekkelijke visie, een mooie –

Column

Als christenen zijn we goed in toneelspelen: hoe leren we dat af?

Vol bewondering kan ik kijken naar mensen die, bijna op commando, in de huid van iemand anders kunnen kruipen. André van Duin vind ik zo’n oervoorbeeld van het kunnen spelen van typetjes, inclusief de grandioze en lachwekkende metamorfoses. Maar iets

Column

Oefenen en discipline: veel christenen hebben hier moeite mee

Je mag erop vertrouwen dat - áls God met Zijn Woord en Geest de regie krijgt in je leven - dat Hij dan ook voor vrucht gaat zorgen. Maar jij zult wel zelf in actie moeten komen. De hele Bijbel staat vol met aanmoedigingen om dat nieuwe gedrag op te p

Dagelijks leven

Hoe weet je dat je een goed huwelijk hebt? 10 basisprincipes voor een duurzaam huwelijk

Ik heb gelezen dat bij een derde van alle echtscheidingen één van de partners altijd had gedacht dat ze een goed huwelijk hadden. Dat lijkt mij een van de meest verschrikkelijke dingen die je kunnen overkomen. Dénken dat ‘het-echt-wel-goed-zit’ en er

Column

De beste politieagent is vroeger boef geweest: ook in het pastoraat?

Theorieboekje en praktijkMaar dat kan uiteraard niet altijd. Het zou dwaas zijn om alle politieagenten in spé eerst maar eens aan te moedigen een tijdje ‘boef’ te worden. Je kunt als hulpverlener heel goed iemand helpen als jij niet ooit in dezelfde

Column

Draait het in de kerk om mij of om de verlangens van God?

En ja, als ik in de Bijbel de brieven van de apostelen lees, dan beginnen die vrijwel ook altijd met bemoedigingen, dingen die ze zien en horen en waar ze blij mee zijn. De enige uitzondering is de brief van Paulus aan de Galaten. De christenen daar

Column

Zonde blijft zonde: noem als pastoraal werker het beestje bij zijn naam

Ik neem als voorbeeld hoe mijn vrouw Joke en ik dat inmiddels doen, ook door schade en schande geleerd overigens. Op het moment dat iemand voor een pastoraal gesprek bij ons komt, dan verdiepen we ons van tevoren zo goed mogelijk in het verhaal. En e

Dagelijks leven

Voorkom ongevraagde bemoeienis: hoeveel invloed hebben (schoon)ouders in je huwelijk?

Mijn schoonmoeder is mee op safari. We slapen in tenten in een wildpark. Midden in de nacht klinkt een luid geschreeuw en gebrul. Mijn vrouw stoot me in paniek aan. “Er staat een leeuw bij de tent van mama…”. Ik stel haar gerust met deze woorden: “La

Column

Een pastoraal medewerker moet niet dingen willen fiksen

De belangrijkste taak is dat jij en ik die ontmoeting van de confident met Jezus te faciliteren. En bij dat faciliteren hoort dat je als pastoraal hulpverlener de man of vrouw tegenover je allereerst zegent. En pas als God het jou influistert, begin

Column

Hoe voorkom je dat je als pastoraal medewerker een brokkenpiloot wordt?

Een pastoraal medewerker is in 98 procent van de gevallen geen professional. Daar bedoel ik niet alleen mee dat je niet je brood verdient als psychosociaal hulpverlener, maar ook dat je geen psycholoog of psychiater bent. Dat is al een forse inperkin

Dagelijks leven

Verliefdheid: een slechte basis voor een huwelijk

“Jullie in Nederland trouwen met de vrouw op wie je verliefd bent. Wij in India hebben de vrouw lief met wie we getrouwd zijn.” Dat was het treffende antwoord van pastor Samuel toen ik met hem sprak over de praktijk van gearrangeerde huwelijken die o

God

Christenen worden aangespoord om veel inclusiever te zijn: terecht?

Ik hoor en lees de laatste jaren dat wij als christenen en kerken moeten leren om veel inclusiever te zijn. We moeten immers het voorbeeld van Jezus navolgen. En “Jezus liet zich kennen als een vriend van tollenaars en zondaars”. Hij veroordeelde hen

Column

Het getuigenis van tante Anne: God doet wonderlijke dingen door gewone mensen heen

Soms is het zo bemoedigend om te merken dat je helemaal niet bijzonder hoeft te zijn om door God toch op een bijzondere manier gebruikt te worden. Vaak blijven het anonieme verhalen die nooit een podium halen. Ook omdat die ‘niet-bijzondere-mensen’ z

Column

Mag je als man en vrouw in een huwelijk nog verschillend zijn?

Stel nou eens dat we met een meerderheid van de Nederlanders besluiten dat een koe vanaf nu vijf poten heeft. Gewoon omdat we de staart van de koe ook gaan tellen als een niet goed geëvolueerde poot*. Dan kunnen we wettelijk vastleggen dat een koe in

God

God doet wonderlijke dingen in India: Adri kreeg een lesje geloofsvertrouwen

Je hoeft niet bijzonder te zijn om door God toch op een bijzondere manier gebruikt te worden. Je hoeft alleen maar beschikbaar te zijn voor Hem. Vorige week heb ik jullie Adri voorgesteld. Een heel gewone man, wonend op de Veluwe, die vele bovennatuu

God

Vier manieren waarop de duivel de kerk als etalage van God onderuithaalt

Wanneer wij als christenen één zijn en als we in Gods huis Hem helemaal centraal zetten, als Hij de ruimte krijgt om alle aandacht te richten op de Heer van de kerk, dan is die kerk een etalage voor Gods Glorie en zien mensen van buiten de kerk dat G

Dagelijks leven

God verlangt geen vrijblijvendheid: hoeveel ‘contract-denken’ zit er in je huwelijk?

Jij en ik leven in een land waar alles wordt geregeld met contracten. Als ik een huurcontract heb waarin staat dat mijn huurbaas zorgt dat hij de buitenkant van mijn huis onderhoudt, dan kan ik hem aanklagen als hij dat niet doet. Als het dak lekt of

God

Mijn christelijke standpunten maken mensen niet nieuwsgierig naar Jezus

Wanneer ik als christen écht een leesbare brief van Christus ben, dan is mijn leven een etalage voor Gods glorie en zien mensen in mij (en jullie) ‘iets’ van Jezus. Maar hoe werkt dat dan en wat zijn dan de listigheden waarmee de duivel mijn etalage

God

God doet wonderlijke dingen door gewone mensen: de genezing van een doofblinde vrouw

Je hoeft niet bijzonder te zijn om door God toch op een bijzondere manier gebruikt te worden. De enige vraag is of je beschikbaar bent voor Hem. In de twee vorige artikelen heb ik jullie Adri voorgesteld en zijn entree in de binnenlanden van India. E

Dagelijks leven

Een huwelijk heeft schone bladzijden nodig: een pleidooi om je verleden op te ruimen

Dat je verleden grote invloed heeft op het functioneren in het heden, hoeft anno 2022 niet meer bewezen te worden. Ook seculiere wetenschappers hebben dit onderzocht en er wetenschappelijke studies over geschreven. En als je gaat trouwen ga je niet v

God

Westerse christenen zeggen te gemakkelijk dat ze God liefhebben

Om het maar meteen heel confronterend te zeggen: als ik niet weet wat het betekent dat de Drie-enige God mij liefheeft, dan weet ik ook niet hoe ik zo’n soort liefde kan doorgeven aan een ander. Zeker niet aan mijn vrouw, met wie ik samen iets van Go

Dagelijks leven

Gezinsleven wordt aangevallen door de tijdgeest (maar is nog altijd de beste leerschool)

Een van de meest veilige plekken om te leven is een goed functionerend stabiel gezin. Dat geldt voor kinderen, maar dat geldt ook voor papa en mama. En dat stabiele gezin staat onder druk, het wordt aangevallen door de tijdgeest. Dat ‘stabiele’ ouder

Dagelijks leven

Je man of vrouw zal fouten maken: wat doe jij dan?

Laat ik deze column eens beginnen met een gedurfde stelling: Je kunt pas echt liefhebben als je weet wat vergeving is. Begint het te kriebelen? Dan is het goed om even verder te lezen. Er is namelijk inderdaad een duidelijk verband tussen liefde en v

God

God doet wonderlijke dingen door gewone mensen: geweren blokkeerden en ontvoerde pastor bleef ongedeerd

Je hoeft niet bijzonder te zijn om door God toch op een bijzondere manier gebruikt te worden. De enige vraag is of je beschikbaar bent voor Hem. In de drie vorige artikelen heb ik jullie Adri voorgesteld, zijn entree in de binnenlanden van India en d

God

Wie Gods beloften voor Israël aan de kant schuift, begraaft een geestelijke schat

Eerder schreef ik dat God op aarde vijf etalages heeft waarin je alvast iets van Hemzelf kunt zien. Net zoals je in een restaurant in een amuse al kunt proeven wat de kok later aan lekkers voor je zal klaarmaken. Vervolgens heb ik de eerste etalage,

God

Onze menselijke denkkaders zijn een gevangenis (maar God stijgt daarbovenuit)

God heeft op aarde etalages waarin mensen, zelfs al lezen ze nooit de Bijbel, toch iets kunnen zien van de glorie van God, zo maakte ik duidelijk in dit artikel. In vijf vervolgartikelen wil ik stilstaan bij die vijf etalages en uitleggen hoe ze werk

Verdieping

God zoekt geen foutloze mensen: Conflicten in een huwelijk zijn ‘heilzaam’

Een huwelijk waar nooit botsingen zijn, is een saai huwelijk. Een huwelijksrelatie kán niet altijd over rozen gaan. Er komen conflicten en irritaties, vooral ook in de eerste jaren van een huwelijk. Dat hoort erbij en ze maken je huwelijk sterker, mi

God

Vijf etalages die iedere christen mag ontdekken in de ‘winkel’ van God

Iedereen die wel eens in een goed restaurant is geweest, weet wat een ‘amuse’ is. Dat is een klein gerechtje dat je bij het ‘aan-tafel-gaan’ krijgt, waardoor je als het ware extra nieuwsgierig en verlangend wordt naar de kunsten van de kok die ‘strak

Dagelijks leven

Klimaatactivisme: Groen geloven kan een dwaalweg worden

Het is hip om te laten zien dat je als christen geen vlees meer wilt eten, de opwarming van de aarde wilt voorkomen en, helemaal ‘woke’, alle wappie-geluiden de kop in wilt drukken. ‘Groen-geloven’ is het motto. De aarde redden voor de toekomstige ge

Dagelijks leven

Het huwelijksleven van een christen is een oefenschool

Elk kind ontdekt al jong dat het leven niet altijd over rozen gaat, integendeel. Hoe gek het misschien ook klinkt, dat is ook Gods bedoeling. Hij wil ons karakter laten groeien en dat gebeurt door correctie en het leren omgaan met tegenslag. De Hebre

God

Het christelijk huwelijk is één van de mooiste etalages van God

In mijn eerste column schreef ik dat God op aarde vijf etalages heeft waarin je alvast iets van Hemzelf kunt zien. Net zoals je in een restaurant in een amuse al kunt proeven wat de kok later aan lekkers voor je zal klaarmaken. Daarna volgden vier co