cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Gerdien Blom
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

22 juli 2021 door Gerdien Blom

Overheidsinmenging tijdens de coronacrisis: bij mij gaat een gillende sirene af

Er zijn machthebbers die de coronapandemie zien als “a window of opportunity”. Geniaal hoe ze de pandemie gebruiken om hun eigen agenda er door te drukken. Naast deze aardse machthebbers is er ook een ander wezen dat behoorlijk profiteert van de gang van zaken: Satan.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Hij zaait angst, zet mensen tegen elkaar op, zorgt dat er leugens worden verspreid, maakt ruim baan voor eenzaamheid, wanhoop en onrecht, bewerkstelligt verwoesting en laat mensen hun hoop stellen op ijdel vertoon in plaats van op God. Verder heeft hij zijn pijlen in het bijzonder gericht op de gemeente van Christus. Met succes, dat moet erkend worden. Gemeenteleden komen tegenover elkaar te staan en raken geïsoleerd, de lofzang is tijdelijk stil gevallen en soms volledig uitgedoofd, christenen zijn negatief weggezet in de media, kerkpolitiek wordt gestuurd door angst en mensen zoeken hun heil in maakbaarheid.

Juist omdat satan handig gebruik maakt van de crisis, moeten we er als christenen alert op zijn dat we hem niet in de kaart spelen.

Juist omdat satan handig gebruik maakt van de crisis, moeten we er als christenen alert op zijn dat we hem niet in de kaart spelen. Ook nu er (tijdelijke) versoepelingen zijn en de vakantieperiode is aangebroken, moeten we ons niet laten afleiden door ‘panem et circenses’: brood en spelen voor het gewone volk. We hebben een belangrijke missie als ambassadeurs van Christus. God draagt ons op om de werken van de duisternis te ontmaskeren (Efeze 5:11). Dat lukt niet op ons eigen houtje. Alleen als we Christus vragen of Hij zijn licht wil laten schijnen, kunnen we stappen zetten die nodig zijn.

Varken-mens embryo’s en de ethiek van Pfizer
Kennis vermeerdert smart en dat is zeker zo als het gaat om de contouren die zich aftekenen op het wereldtoneel. Onder de noemer van volksgezondheid komen we steeds verder in de greep van farmaceutische machthebbers. Dat ze miljardenwinsten maken is inmiddels wel bekend, ook begint er iets door te dringen van de vele vaccinatiedoden en slachtoffers van vaccinatieschade. Maar in hoeverre hebben we ons verdiept in de ethiek en ideologie van een grootmacht als Pfizer, die inmiddels onze kinderen oproept voor vaccinatie?

Lees bijvoorbeeld wat er op de website van Pfizer staat over embryo’s die deels mens, deels varken zijn. Toekomstmuziek, een belangrijke stap richting het kweken van menselijke organen in dieren. Het is eigenlijk al geen nieuws meer, er wordt al verschillende jaren geëxperimenteerd met kruisingen van bijvoorbeeld mens-schaap, mens-muis en mens-aap.

Wat wel een nieuwe ontwikkeling is, is dat er steeds openlijker groen licht wordt gegeven aan experimenten met menselijke embryo’s, ook door christelijke partijen. In Nederland vinden er geen kruisingen plaats tussen menselijke en dierlijke embryo’s, dit is voor veel politici een brug te ver. Maar er is wel succesvol gelobbyd voor een verruiming van de embryowet. Het CDA heeft begin dit jaar aangegeven een koerswijziging in te zetten, waarbij onder andere het kweken van menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek wordt toegestaan.

Wat vinden we van deze ontwikkelingen als we niet afgaan op ons menselijk kompas, maar vragen of Christus Zijn licht er over wil laten schijnen?

Biologie op bestelling
Deze verruiming is goed nieuws voor de doorbraken waar Pfizer naar streeft. Op de website van Pfizer wordt voorspeld dat biologie op bestelling het nieuwe normaal wordt. Mens en technologie zullen in de eenentwintigste eeuw volledig samensmelten. Dhr. Bosma, futuroloog, wordt geciteerd: “We spelen steeds meer voor God. We veranderen genen, we veranderen DNA en we proberen zelfs onze levensduur te verlengen.”

Een treffende gelijkenis, de mens die als God wil zijn en op DNA niveau ingrijpt. Wat vinden we daar eigenlijk van, in moreel opzicht? Volgens de website van Pfizer zullen de morele angsten vanzelf minder relevant worden als de voordelen tastbaar zijn. Ik geloof inderdaad dat dit een terechte analyse is. Als we enkel op ons menselijke morele kompas varen, zullen we ons meer en meer laten leiden door tastbare voordelen. Het uitbannen van bepaalde erfelijke ziekten kunnen we in moreel opzicht zwaarder laten wegen dan het feit dat we er menselijke embryo’s voor ontleden om kennis te verkrijgen. En de beschikbaarheid van donororganen kan zo aanlokkelijk zijn, dat we wegkijken voor het feit dat deze menselijke organen in de toekomst wellicht in dieren worden gekweekt.

Wanneer is de maat van Gods gramschap vol?
Wat vinden we van deze ontwikkelingen als we niet afgaan op ons menselijk kompas, maar vragen of Christus Zijn licht er over wil laten schijnen? Als ik berichten lees over varken-mens embryo’s en over het kweken van menselijke embryo’s voor onderzoek, vraag ik me af wanneer de maat van Gods gramschap vol is. We hebben totaal geen respect meer voor het wonder van de schepping. We verwoesten het prille bestaan, het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. En dat doen we niet sporadisch. Deze verwoesting vindt plaats in een duizelingwekkend tempo.

Ik weet niet hoeveel embryo’s er worden geofferd in laboratoria, maar de cijfers van embryo’s die door een abortus van het leven worden beroofd zijn bekend. 44 miljoen abortussen per jaar. 120.00 per dag, 5.000 per uur. De seconden tikken langzamer weg dan het aantal abortussen, 83 per minuut, 24/7. Het aantal coronadoden wereldwijd, sinds het begin van de pandemie, vormt met 4 miljoen nog niet eens 10 procent van het aantal jaarlijkse abortussen. Er kleeft een ongekende hoeveelheid bloed aan de handen van de mensheid.

We hebben totaal geen respect meer voor het wonder van de schepping. We verwoesten het prille bestaan, het meest kostbare geschenk dat God ons geeft.

Onze kinderen in de rij voor de nieuwste foefjes van Big Pharma
Als ik me verdiep in de visie en ideologie van Pfizer, wil ik niet meegaan in de richting waarin zij zich bewegen. Dat zal echter de nodige moeite kosten, omdat de farmaceutische industrie zich persoonlijk aan ons opdringt. Vandaag kregen we de oproep binnen voor een coronavaccin voor onze 12-jarige zoon. Hij hoort bij de gelukkige uitverkorenen voor de nieuwste foefjes van Big Pharma: genetische modificatie. Eventuele schadelijke gevolgen op lange termijn zijn nog niet bekend, maar het is een prachtig solidair gebaar als kinderen hun lichaam beschikbaar willen stellen.

Moeten we er nu echt een punt van maken dat het nieuwe genetische technieken zijn? Het zal vast wel te vertrouwen zijn, denk je ook niet? En waarom zouden we overdreven principieel doen over cellijnen die afkomstig zijn van embryonaal weefsel. Er is maar één cellijn gebruikt voor de ontwikkeling van Pfizer, doorgekweekt op basis van één geaborteerde baby in de jaren zeventig. Wat er destijds gebeurd is, daar kunnen wij toch niets aan doen? Als die cellijn voorhanden is, laten we er dan dankbaar gebruik van maken. We kunnen God zelfs danken voor deze voorzienigheid.

Geen zeggenschap meer over onze kinderen
Als ouders kunnen we hier zo onze bedenkingen bij hebben, vanuit moreel oogpunt of geloofsovertuiging. Inmiddels hebben we echter geen zeggenschap meer over onze kinderen vanaf twaalf jaar. De overheid heeft immers besloten dat kinderen prima in staat zijn om zelf een weloverwogen keuze te maken als het om vaccinatie gaat. Normaal gesproken is er bij medische behandelingen voor kinderen van 12-16 jaar toestemming nodig van zowel de ouders als het kind. Maar voor de coronavaccinatie is hierop een uitzondering gemaakt, de stem van een twaalf jarige is doorslaggevend.

Ik vind dit ongekende overheidsinmenging in gezinnen. Al decennialang hanteert het CDA het motto dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Ik had van onze demissionair CDA- minister van Volksgezondheid, dan ook respect verwacht voor het ouderschap en de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Waarom creëert de overheid dan een klimaat waarbij kinderen en ouders tegen elkaar worden opgezet? En waarom blijven er massale protesten van verontruste ouders achterwege? Bij mij gaan er niet zomaar een paar alarmbellen rinkelen: er gaat een gillende sirene af.

Onze kinderen worden doordrenkt met vaccinatiepropaganda en krijgen vervolgens volledig de verantwoordelijkheid om zelf een keuze te maken.

Onze kinderen worden doordrenkt met vaccinatiepropaganda en krijgen vervolgens volledig de verantwoordelijkheid om zelf een keuze te maken, omdat ze dit blijkbaar weloverwogen kunnen doen. Toen ik onze zoon vertelde dat jongeren in Griekenland een tegoedbon van € 150,- krijgen als ze zich laten vaccineren, plus een maand gratis onbeperkt beltegoed, was hij opeens bijzonder geïnteresseerd. De afweging van zijn keuze was rechtstreeks te koppelen aan de vraag of de Nederlandse overheid jongeren ook €150,- aanbiedt. Voor zover de mate van weloverwogenheid bij kinderen van 12 jaar.

Van dwang en drang zou geen sprake zijn
Niet alleen kinderen, ook (jong)volwassenen blijken makkelijk om te kopen. In Nederland zijn er geen geldbedragen nodig om de vaccinatiebereidheid te verhogen. De belofte dat restricties worden opgeheven na vaccinatie, is voldoende om mensen over de streep te trekken. Wat is er überhaupt met de belofte gebeurd dat er geen restricties zouden worden opgelegd aan degenen die zich niet willen laten vaccineren? Van dwang en drang zou geen sprake zijn. Grondrechten zoals lichamelijke integriteit, bewegingsvrijheid en geloofsovertuiging zouden niet worden geschonden. Alleen de zogenaamde complotdenkers hadden het vermoeden dat er een coronapas zou komen. En waar staan we nu? In Frankrijk mag zorgpersoneel niet meer werken als ze na 15 september niet zijn ingeënt. Wie daar ‘nee’ zegt tegen genetische modificatie verliest zijn baan en salaris per direct. Zullen de duimschroeven in Nederland net zo hard worden aangedraaid als in Frankrijk?

Er wordt een wig gedreven
De maatschappij gaat richting een tweedeling: de gevaccineerden en niet-gevaccineerden. De toon in het publieke debat wordt steeds grimmiger. Zelfs onze demissionair minister van Volksgezondheid zegt "geen begrip, nul begrip” te hebben voor vaccinweigeraars. Schrik wakker! Deze toonzetting versterkt de polarisatie.

De maatschappij gaat richting een tweedeling: de gevaccineerden en niet-gevaccineerden. De toon in het publieke debat wordt steeds grimmiger.

Verschil van mening over vaccinatie moet er kunnen zijn. Voer goede inhoudelijke discussies, kijk elkaar in de ogen, blijf verbonden. En doorbreek die anderhalve meter af en toe eens met een stevige knuffel. Fysieke afstand creëert emotionele afstand en geestelijke verwijdering. Ik vind het beangstigend dat we aan de anderhalve meter lijken te wennen en dat we al zijn afgeleerd om elkaar de hand te drukken, te omhelzen of te bemoedigen met een arm om de schouder. Onze kinderen denken dat dit normaal is en deze afstandelijkheid gaat in hun poriën zitten. Aanraking begint smetvrees te creëren.

Oké, we verschillen van mening met elkaar. Maar laat verschil van mening over vaccinatie geen wig vormen die families, vrienden, collega’s en gemeenteleden uiteen drijft. Want dan spelen we de satan in de kaart. Laat de vrede van Christus heersen, juist bij meningsverschillen. Vorm bemoedigingsgroepen en zorg dat er niemand geïsoleerd raakt. Want door isolatie vallen we ten prooi aan matheid van onze ziel. Dan verliezen we onze blijdschap, ons geloof en onze overwinning.

De jachttactiek van sluwe leeuwinnen
Als leeuwinnen jagen doen ze dat op een briljant sluwe wijze. Ze omsingelen de prooi, waarbij één leeuwin zich verdekt opstelt, vlak achter de prooi. Vervolgens laat een aantal leeuwinnen aan de voorzijde, in het gezichtsveld van de prooi zich bewust zien en jagen de prooi angst aan. Deze verstijft van schrik, draait zich om, rent weg en belandt zo in de klauwen van de leeuwin die op de loer ligt. Leeuwinnen die wij in ons gezichtsveld zien opduiken zijn “gevaar voor de volksgezondheid”, “niet meer op vakantie kunnen”, “deltavariant” en ga zo maar door. We willen deze gevaren vermijden en rennen weg. Rechtstreeks in de klauwen van een test- en vaccinatiemaatschappij, een failliete middenstand en coronadictatuur. En terwijl we denken dat ons laatste uur geslagen heeft en we de vlijmscherpe tanden in ons vlees voelen, zal daar opeens de verlossing komen: ‘build back better, the great reset’.

De Leeuw van Juda
Op dit moment zijn we al zodanig omsingeld dat we niet meer kunnen ontkomen. Niet op eigen kracht. Onze enige redding is de Leeuw van Juda. En Hij komt als we op onze knieën vallen en het van Hem verwachten. Daarin hebben we als gemeente van Christus een doorslaggevende rol. We hebben daar moed voor nodig. Geen slaafse gehoorzaamheid door massaal de lofzang te laten uitdoven en kerkdeuren te sluiten bij het eerste kuchje.

We hebben moed nodig. Geen slaafse gehoorzaamheid door massaal de lofzang te laten uitdoven en kerkdeuren te sluiten bij het eerste kuchje.

Hoe kan ik dit nu zeggen? Gehoorzaamheid aan de overheid is toch onze christelijke plicht? Zeker, dat is zo, maar er zit wel een grens aan. Uiteindelijk staat God boven alles en hebben we in eerste instantie verantwoording af te leggen aan Hem. Als de overheid ons gebiedt om maatregelen te volgen die tegen Zijn Woord ingaan, dan is die grens bereikt. Sadrach, Mesach en Abednego gaven ook geen gehoor aan het bevel dat ze van hogerhand moesten opvolgen. Ze wisten heel goed welk risico ze namen, maar ze weigerden om Gods eer te schenden. Dwars door het vuur heen werden ze gered. En wat was er van Mozes geworden als zijn moeder hem netjes aan de soldaten van de farao had overhandigd bij zijn geboorte?

De grootste Reset waar de schepping naar smacht
Uiteindelijk hoeven we nergens bang voor te zijn. Ook niet voor ‘the great reset’ die de aardse machthebbers in petto hebben. Er komt een veel grotere Reset aan. De zoon van de timmerman uit Nazareth zal ons laten zien wat Build Back Better inhoudt. Hij, de Leeuw van Juda zal ‘the Great Reset’ in gang zetten waar de hele schepping naar smacht. Dus kijk omhoog en zie, wat nog verborgen is.

Gerdien Blom is psycholoog en was geruime tijd uitgezonden als missionair werker.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Gerdien Blom
- Selectieve verontwaardiging over Poetins invasie in Oekraïne
- Dwarsliggers worden als complotdenker weggezet (ook in christelijke media)
- In de kerk worden veel olifanten niet benoemd (en krijgen muggen te veel aandacht)
- In coronatijd is heel wat angst de wereld ingepompt (en God tilt ons erbovenuit)
- Dienende overheid wordt heersende overheid: tijd voor een profetisch tegengeluid
Meer over Gerdien Blom »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Een diepe buiging voor jou, Gerdien Blom!Hopelijk zet je artikel pro vaccin voorgangers/kerken aan het denken of nog beter: worden ze wakker geschud!