Confronterende vraag ds. Westland na verraad Judas: "Hoe zit het tussen u en de Heere Jezus?"

God22 maart 2023 Redactie
Ds. W.J. Westland

We weten dat de overpriesters en de schriftgeleerden geen mogelijkheid onbenut lieten om de Heere Jezus tot zonde te verleiden en het ook op Zijn dood voorzien hadden. Maar dat de Messias door een van Zijn eigen volgelingen verraden wordt is schokkend. Judas was jarenlang in Zijn aanwezigheid, hoorde Zijn preken en zag Zijn wonderen. Toch gaf hij de Meester over. Hoe is dat met ons? Hoe zit het tussen ons en de Heere Jezus? Die indringende vragen stelde Ds. Westland onlangs in een overdenking op het YouTube-kanaal 'Dagelijks Woord' waarin Markus 14 centraal staat. 

"Als de Heere Jezus gevangen wordt, zijn daar niet alleen schriftgeleerden en overpriesters bij betrokken. Nee, ook een van Zijn eigen volgelingen zit in het complot. De Heere Jezus weet dat", zegt Westland. "Wanneer de Heere Jezus ergens in een bovenzaal in alle beslotenheid het Pascha viert, dan laat Hij dat weten. Heel aangrijpend als je erover nadenkt. Probeert u zich het eens in te denken: iemand met wie jij aan tafel zit, gaat Hem verraden zodat Hij gedood wordt. Een discipel die Hij geroepen heeft, die met Hem en ook de andere discipelen optrok. Maar ook Zijn wonderen zag, Zijn preken hoorde en er zelfs met de anderen op uit gestuurd werd om het Evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen, zieken te genezen en demonen uit te drijven."

"Deze discipel speelt Hem in de handen van mensen die niet rusten voordat zij Jezus gedood hebben"

"Deze discipel speelt Hem in de handen van mensen die niet rusten voordat zij Jezus gedood hebben. Wat is dat dramatisch! De Heere Jezus moet lijden en sterven, maar dat daar nu een van Zijn eigen volgelingen bij betrokken is, maakt het lijden van de Heere Jezus nog zwaarder en pijnlijker. Niet alleen moeten Zijn vrienden en familieleden Hem loslaten, moet Hij alleen lijden en sterven,  ook een vriend laat het afweten. Finaal. Jezus zegt het als Hij met Zijn discipelen het Pesach viert: 'Een van jullie zal mij verraden.' De discipelen zijn met zichzelf bezig en de een na de ander roept: 'Ik ben het toch niet?' Als je het oppervlakkig leest, dan denk je bij jezelf: tsjonge jonge, wat een zelfkennis! Ze achten zichzelf daar kennelijk toe in staat. Maar als je beter leest, ontdek je dat het in feite een verdediging is. Alle nadruk valt op het woord ‘niet’: 'Niet ik toch?' Hoe groot ze van zichzelf denken, blijkt ook als de Heere Jezus even later aan de Paasmaaltijd zegt dat Petrus Hem zal verloochenen. Dan zegt Petrus: 'Al moet ik met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen. En dan staat er dan zoveel zeggend: 'Evenzo spraken zij allen." 

"Zelfs hij, op wien ik voormaals heb vertrouwd, Mijn vreê- en disgenoot, Verhief zijn hiel, en sloeg mij fier en stout, Terwijl hij at mijn brood"

"Jezus zegt: ‘Het is een van de twaalf.' Als we dit stukje lezen in Markus, dan valt daar ook de nadruk op dat het een van de twaalf is. Een uit de discipelenkring en een van de volgelingen. 'Het is een van de twaalf die met Mij in de schotel indoopt', zegt Jezus. Het is niet zo geweest dat iedereen stil werd en toekeek hoe Judas met Jezus het brood in de saus doopte  De discipelen hebben het helemaal niet zo in de gaten. Als Judas even later de Paaszaal verlaat, dan denken de discipelen nog dat hij het een en ander moet regelen. Hij beheert ten slotte de beurs. Intussen is het wel veelzeggend wat hier gebeurt: Judas doopt zijn brood met Jezus in de schotel. Dat geeft in de eerste plaats hun verbondenheid aan. Jezus wordt verraden door iemand aan wie hij verbonden is. Hier wordt vervuld wat de dichter van Psalm 41 onder woorden brengt: 'Zelfs hij, op wien ik voormaals heb vertrouwd, Mijn vreê- en disgenoot, Verhief zijn hiel, en sloeg mij fier en stout, Terwijl hij at mijn brood.'"

"In de tweede plaats is die vruchtenmoes ook zoveel zeggend. Die vruchtenmoes verwees naar de tichelstenen die het volk in Egypte tijdens hun slavernij voor de farao moest maken. Ze gedenken Gods grote daden in het verleden. Ze denken terug aan hoe het van nacht morgen werd en hoe de Heere het volk uitleidde door Zijn machtige arm en sterke hand. Terwijl ze dat doen, komt de verrader voor de dag. Juist hier, waar geestelijke verbondenheid zou moeten zijn in het gedenken van Gods grote daden, komt een duivelse scheiding aan het licht. Hij wordt nog gewaarschuwd: 'Wee de mens die dat doet, het was beter dat hij niet geboren zou zijn.' Een scherp woord. De Zoon des Mensen moet wel overgeleverd worden, Hij volgt het plan van Zijn Vader op. Maar wee de mens, die verantwoordelijk is voor die overlevering. Wee de mens. Het was beter als hij niet geboren was geweest. Het is een woord waarin de vloek doorklinkt. Maar het is niet alleen vloek, het is ook een woord dat Judas terug wil hebben, terug bij Jezus. Het is een woord wat Judas tegen wil houden. Judas gaat echter zijn eigen gang. Straks loopt hij de tuin in om Jezus een kus te geven zodat de soldaten onmiddellijk weten wie ze hebben moeten en Hem kunnen krijgen, schokkend gewoon."

"Intussen mag het u wel en mij te denken geven dat dit gebeurt aan de Paasmaaltijd in de kring van de volgelingen. De vraag dringt zich aan u en mij op: waar staan wij? Waar staat u? Waar sta ik? Hoe zit het tussen u en de Heere Jezus?"

"Intussen mag het u wel en mij te denken geven dat dit gebeurt aan de Paasmaaltijd in de kring van de volgelingen. De vraag dringt zich aan u en mij op: waar staan wij? Waar staat u? Waar sta ik? Hoe zit het tussen u en de Heere Jezus? Ik meen niet dat wij het precies zo doen als Judas. Gelukkig ook maar als je daarvoor bewaard wordt dat je hem prijsgeeft, Hem loslaat en wel bewust met Hem afrekent. Daar moet je inderdaad bewaard voor worden, want wij zijn hele zwakke mensen. De boze krijgt zomaar vat op ons. Als het niet gaat zoals wij in gedachten hebben, dan stappen we ook zomaar op en dan keren we ons ook tegen Hem. Daarom vind ik het bijzonder dat de Heere Jezus even later opnieuw het brood pakt en zegt: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.' Hij laat straks Zijn lichaam breken en Zijn bloed vloeien om het nieuwe verbond tot stand te brengen. Hij zorgt voor bevrijding. De zonde, waar ik zo zwak van moed ben en klein van krachten, verzoent Hij en vergeeft Hij. Voor mijzelf sta ik niet in, maar op Hem kan ik aan door dik en dun. Dan komt het er dan wel op aan dat je het van Hem verwacht en dat je op Hem steunt."

Benieuwd naar de volledige meditatie van ds. Westland? Deze is in de video hieronder terug te luisteren. Benieuwd naar eerdere meditaties van andere predikanten? Neem dan een kijkje op het YouTube-kanaal van 'Dagelijks Woord'.

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lineke Blijdorp
Podcast

Lineke Blijdorp hekelt uitspraken D66-minister over Tom de Wal: "Beschamend"

"Beschamend en dom", zo typeert Lineke Blijdorp recente uitspraken van Pia Dijkstra, demissionair minister van Medische Zorg, over evangelist Tom de Wal. Volgens de D66-bewindsvrouw houdt De Wal met zijn genezingsdiensten "mensen voor de gek". Ze waa

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant: "Een zondaar zonder berouw is welkom bij Christus"

Mensen hoeven niet over voldoende zondekennis of berouw te beschikken, voordat ze tot de Heere Jezus mogen gaan. Dit onderstreepte ds. J. Koppelaar onlangs tijdens een preek. De hersteld hervormde predikant deelt een hoopvolle boodschap voor reformat

Chris Stoffer
Video

SGP-leider brengt 'geloof, hoop en liefde' ter sprake tijdens Kamerdebat

Het was een lange dag woensdag in de Tweede Kamer. Er werd bijna twaalf uur lang gedebatteerd over het hoofdlijnenakkoord dat door PVV, VVD, NSC en BBB is gesloten. Aan het einde van de dag gloorde er hoop in de Tweede Kamer. En niet alleen hoop, ook

Paus Franciscus
Nieuws

Vaticaan nodigt door Chinese overheid benoemde bisschop uit voor evenement

Een door de Chinese overheid benoemde bisschop sprak tijdens een event dat onlangs door het Vaticaan in Shanghai gehouden werd. Dat meldt The Christian Post. Het gaat om bisschop Shen Bin, hij werd in april 2023 door de communistische Chinese regerin

Nick Hall
Positief nieuws

Evangelisatiecampagne bereikt in twee maanden 67 miljoen mensen

De wereldwijde evangelisatiecampagne, genaamd 'Anthem of Grace', heeft in bijna twee maanden tijd liefst 67 miljoen bereikt met de goede boodschap. Dat meldt CBN News. De met Goede Vrijdag afgetrapte evangelisatiecampagne is een initiatief van de de

Soedan
Nieuws

Angst onder christenen Zuid-Soedan neemt toe na ontvoering priester

De recente onverklaarbare verdwijning van priester Luke Yugue en zijn chauffeur Michael Gbeko in Zuid-Soedan heeft onder veel christenen in het Centraal-Afrikaanse land angst gezaaid. Zij vrezen nu voor hun veiligheid en aarzelen om hun pastorale wer

Seksualiteit
Column

Praten over seks in de kerk?!

Pas kwam ik thuis uit m’n werk. En niet ik, maar m’n oudste dochter viel meteen met de deur in huis: ‘Ik heb echt geen zin in de tienerclub vrijdag… Ze gaan het dan over seks en porno hebben.’ Zo, welkom thuis! Terwijl ik mijn jas uittrek en aan tafe

Chris Verhagen
Video

Christelijke apologeet waarschuwt tegen theologie van hypergenade

In deze onderstaande video staat Chris Verhagen, initiatiefnemer van Christelijke apologeet, stil bij het concept van "hypergrace theology", oftewel: hypergenade theologie. De invloed van hypergenade theologie is volgens hem merkbaar in de evangelisc

Meerartikelen

Paul Field en Ralph van Manen
Nieuws

Paul Field en Ralph van Manen vieren gezamenlijk 50 jaar songwriting

Sommige artiesten zijn een meester in hun vak. En als je het over liedjes schrijven hebt, dan kan Paul Field zeker een meester genoemd worden. De Brit is al bijna vijftig jaar actief en heeft honderden liedjes geschreven die hun sporen hebben nagelat

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt hoe God ons als Zijn geliefde kinderen heeft aangenomen

"Bekleed met het Lam van God heeft God jou in Christus het Lam geadopteerd en als Zijn geliefde kind willen aanvaarden. De Geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart, jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelij

Mirjam Bikker
Opinie

Coalitieakkoord: We mogen ons in ons landje niet terugtrekken achter de dijken

Hoop! Een prachtig woord, een fundament, een anker; het tegenovergestelde van angst. ‘Hoop is licht dat vanuit de toekomst op het heden valt,’ schrijft de priester Tomáš Halík. Het maakt dus veel uit welke toekomst je voor ogen hebt. Daar moest ik aa

christenvervolging
Boekfragment

Iedere christen krijgt vroeg of laat met lijden te maken

De eerste brief van Petrus, met het karakter van een rondzendbrief, is geadresseerd aan niet-Joodse christenen in Klein-Azië. Vanwege hun geloof kregen zij te maken met sociale discriminatie, een voorloper van de christenvervolging die dit gebied een

Ds. M van Reenen
Opinie

Moet je refo zijn om altijd een rok te dragen?

In de loop van de jaren als predikant tref je steeds meer broeders uit allerlei kerkverbanden. Logischerwijze (vanuit mijn kerkelijke positie) het meest in reformatorische kring, maar gelukkig ook daarbuiten. Er zijn veel punten van herkenning, maar

Pia Dijkstra en Tom de Wal
Nieuws

D66-minister roept Nederlanders op om niet naar Tom de Wal te gaan

‘Gebedsgenezers’ als evangelist Tom de Wal “houden mensen voor de gek”, stelt Pia Dijkstra. De demissionair minister van Medische Zorg roept Nederlanders op om de genezingsdiensten van Tom de Wal niet te bezoeken. “Tuin er niet in”, aldus de bewindsv

Ds. A. Baars
Video

Prof. dr. Baars nam jarenlang geen deel aan het avondmaal: "Ik had geen vrijmoedigheid"

“Ik had geen vrijmoedigheid om aan de dis van het verbond te gaan. Ik studeerde al theologie in Apeldoorn en ik had nog nooit avondmaal gevierd. Ik had geen vrijmoedigheid”, aldus prof. dr. A. Baars. De emerituspredikant, verbonden aan de CGK, vertel

CVS Pharmacy
Nieuws

Christelijke verpleegkundige bereikt schikking met ex-werkgever na ontslag om abortusmedicatie

De christelijke verpleegkundige Robyn Strader werd in oktober 2021 door haar werkgever ontslagen omdat ze weigerde abortusmedicatie te verstrekken. Ze weigerde echter om het daarbij te laten zitten en spande vervolgens een rechtszaak aan tegen haar v

Paus Franciscus
Nieuws

Paus Franciscus beschuldigd van ketterij nadat hij stelde dat elk mens 'fundamenteel goed' is

Paus Franciscus heeft op sociale media veel kritiek gekregen naar aanleiding van een uitspraak die hij onlangs deed in gesprek met het Amerikaanse actualiteitenprogramma '60 Minutes'. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke merkte op dat de mens

Gert-Jan Segers
Opinie

Landgenoten zijn medeverantwoordelijk voor een golf van Jodenhaat

De verkrachtingen, de moorden en de gijzeling van honderden Israëliërs door Hamas-strijders op 7 oktober waren gruwelijk. En nog altijd zitten er Israëlische gijzelaars in de helse krochten van Hamas. Hartverscheurend. De verwoesting in Gaza en de du

Jonathan Kroeske
Levensverhaal

Tijdens de grootste tegenslagen ervoer voorganger Jonathan Kroeske Gods nabijheid

Jonathan Kroeske is voorganger van Godcentre Utrecht, een van de snelst groeiende kerken in Nederland. Onlangs schoof Kroeske aan in het programma Hour of Power, waarin hij onder meer vertelde over de grootste tegenslagen in zijn leven. Het is decemb

suïcidale gedachten
Nieuws

Zelfdodingen voorkomen wordt wettelijke verplichting; initiatiefwet ChristenUnie aangenomen

De inzet van de landelijke en lokale overheid om zelfdodingen te voorkomen wordt een wettelijke verplichting. Een bijna unanieme Kamer stemde vandaag in met de initiatiefwet van ChristenUnie die dat gaat regelen. Alleen FvD stemde tegen. De wet werd