Gert-Jan Segers reageert op regeerakkoord: 'Gods liefde en licht laten zien in wat we doen'

Dagelijks leven16 december 2021 ChristenUnie
Gert-Jan Segers

Partijleider Gert-Jan Segers heeft op de website van zijn partij uitgebreid gereageerd op het regeerakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Daarbij gaat hij niet in op de medisch-ethische kwesties in het regeerakkoord. Wel stelt Segers onder meer dat de partij Gods liefde en licht wil laten zien in wat ze doen. Lees hieronder zijn volledige reactie. 

'Ik kan me geen jaar herinneren met zoveel onrust. Corona lijkt ons uit elkaar te duwen. De polarisatie verdeelt ons, is naar binnen gekropen op ons werk, in onze families, onze kerken. Onzekerheid over de toekomst, onze vrijheden, onze gezondheid: ze raken onze onderlinge verhoudingen tot aan de keukentafel toe.

De politiek wakkert die onrust ook nog eens flink aan. In Den Haag is dit een jaar van verdeeldheid, bittere debatten, harde woorden, wantrouwen. Het cynisme over politiek is ook fors. En ik snap dat. Door de kinderopvangtoeslag en het falen rond de hersteloperatie in Groningen is de boosheid op alles wat met de overheid te maken misschien wel groter dan ooit. Overheid en politiek waren te vaak bezig met zichzelf, in plaats van met de mensen die ze moeten dienen.

Zelfs als je op die onstuimige zee probeert wat olie op de golven te gooien, ontkom je niet aan het wantrouwen; je bent immers onderdeel van datzelfde soepie. De golven gaan ook bij onze eigen ChristenUnie soms hoog, terwijl de peilingen ons – als enige van de vier coalitiepartijen – tenminste nog het voordeel van de twijfel geven.

Je kunt óók zeggen dat het bijzonder is dat we onszelf als christenen opnieuw terugvinden op een plek van invloed. 

Het zijn niet de omstandigheden waaronder het aantrekkelijk is om een coalitie in te stappen. En je zou kunnen zeggen dat we er maandenlang ook veel aan hebben gedaan om eraan te ontkomen. Maar goed, dat is niet gelukt.

Maar je kunt óók zeggen – en mensen zeggen dat ook tegen mij – dat het tegelijkertijd bijzonder is dat we onszelf als christenen opnieuw terugvinden op een plek van invloed. Op een plek waar we, soms heel groot, soms heel klein, het verschil kunnen maken in het leven van mensen.

Jona
In onze fractie gebruikte ik al eens het beeld van Jona. Hoezeer we ook weg probeerden te komen voor de grote opdracht die ons als onderdeel van coalitie en kabinet nu wacht; hier staan we dan toch. Uitgespuwd op het strand, onderweg naar iets waar we tot voor kort he-le-maal geen zin in hadden, maar wat we wel gaan doen. In de hoop en met de overtuiging dat we daarmee echt iets goeds kunnen betekenen voor het land.

Niet dat dit zoals bij Jona een heilige roeping is, of dat er een goddelijke opdracht voor coalitiedeelname is, dat we dit wel móeten doen. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid om het goede te doen en voelen dat ook zo. We doen het niet voor onszelf. Maar voor de ander. Juist in deze zware tijd willen we dienstbaar zijn aan de mensen die onze inzet nodig hebben, aan een samenleving waarin de kloven alleen maar groter lijken te worden en aan een geschonden schepping.

Ik moest denken aan die machtige woorden van de Prediker dat er voor alles onder de hemel een tijd is. En juist nu in deze pittige periode is het:

Een tijd om te planten, om te helen. Een tijd om op te bouwen, om te zoeken. Een tijd om te herstellen, Om lief te hebben, een tijd voor vrede.

Vooruitkijken naar de toekomst…
En dat is wat we gaan doen. De titel van het coalitieakkoord is ‘omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’. Het past ook goed bij de missie van de ChristenUnie.

Die toekomst draait voor mij om de volgende generatie. Om een betere omgang met de schepping en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering in het belang van onze kinderen. Om het bouwen van voldoende en betaalbare huizen waardoor dwars door alle generaties en sociaaleconomische situatie heen voor iedereen een plek in ons land te vinden is. Om als kind waardig te kunnen opgroeien, zonder dat schulden en armoede je bij voorbaat van je toekomst beroven. Om te kunnen studeren en je talenten in te zetten, zonder dat je bijna tot je pensioen vastzit aan een grote schuld. Om in veiligheid en vrijheid te kunnen leven, zonder dat de drugsmaffia of – verder weg – internationale agressors ongestraft hun gang kunnen gaan. Om herstel van vertrouwen in de overheid en in elkaar, over verschillen heen, omdat alleen zo onze samenleving een samenleving blijft. Om recht doen aan mensen ver weg en dichtbij.

De toekomst draait om herstel van vertrouwen in de overheid en in elkaar. 

Het zijn grote opgaven en deze coalitie heeft grote ambities om aan die toekomst te werken. Het coalitieakkoord laat dat ook zien. We trekken veel geld uit; voor klimaat, voor betaalbaar wonen, voor perspectief voor gezinnen, voor beter onderwijs, voor een toekomst voor de boeren met kringlooplandbouw, voor goede zorg. We zetten een koers uit voor een langere tijd, meerdere kabinetsperiodes, waarin we zelf de eerste betekenisvolle stappen zullen zetten.

…en omzien naar elkaar
Juist in deze pittige tijd is het nu de vraag: hoe houden we de boel bij elkaar? Kunnen we ervoor zorgen dat iedereen meekomt? Kunnen we ook in het dagelijks leven van mensen laten zien dat we het hier niet alleen voor onszelf leven, maar juist ook voor onze naaste. Des te belangrijker is dan dat andere stukje van de titel van het coalitieakkoord. Het ‘omzien naar elkaar’.

Ik denk dan aan mensen die het net wel of net niet redden. Bestaanszekerheid is voor ons een heel belangrijk thema geweest tijdens de onderhandelingen. Betaalbare huizen, een hoger minimumloon, hogere uitkeringen, meer zekerheid rond werk, de kans voor iedereen om te studeren. Dit zijn de zaken die mede bepalen of we in ons land de boel bij elkaar kunnen houden, of dat we compleet uiteenvallen in een zelfredzame, rijke bovenlaag en een aan hun lot overgelaten onderklasse. En voor ons was het cruciaal dat dit coalitieakkoord juist ook goed nieuws zou zijn voor de mensen die het vaak net niet redden. Juist zij hebben recht op meer bestaanszekerheid.

Ik denk ook aan de mensen die al door het ijs zijn gezakt. Die vastzitten in armoede en schulden, die dakloos zijn geworden, gevlucht zijn, worden uitgebuit als arbeidsmigrant of prostituee. Dit coalitieakkoord bevat opnieuw veel extra geld en garandeert extra inzet om het gruwelijke onrecht waar deze mensen onder te lijden hebben, veel sterker wordt aangepakt.

De anonieme overheid die slachtoffers van de toeslagenaffaire tegenover zich vonden, moet weer een mensgerichte overheid worden. 

Ik denk, tot slot, aan heel veel mensen die gewoon hun leven leidden, die weinig van de overheid nodig hadden, tot die overheid zelf hen platwalste. De slachtoffers van de toeslagenaffaire of de aardbevingsschade in Noord-Nederland. De anonieme overheid die zij tegenover zich vonden, moet weer een mensgerichte overheid worden, met wetten die deugen en loketten waarachter mensen zitten die kunnen luisteren en helpe. Dit coalitieakkoord verandert ook in dat opzicht de koers.

Van mooie woorden naar betekenisvolle daden
Omdat vertrouwen te paard gaat en te voet komt, zal het heersende cynisme en de voelbare polarisatie in politiek en samenleving met dit coalitieakkoord echt niet zomaar ineens verdwenen zijn. Dat realiseer ik me heel goed.

Het enige wat we kunnen doen om langzaam uit dat wak van wantrouwen te komen, is onze mooie woorden omzetten in betekenisvolle daden. Is samen recht te doen aan heel reële noden van grote groepen mensen in onze samenleving. Beter zorg dragen voor de schepping. Is impact hebben met onze diepgevoelde idealen.

Niet voor onszelf, maar voor de ander.

Ruim twee maanden nadat we aan deze onderhandelingen begonnen en alweer negen maanden na de verkiezingen, is dat wat we gaan doen.

De Ierse band U2 zingt: There is a dark that we shouldn’t doubt and there is a light don’t let it go out. En zo is het. Als kinderen van het Licht en navolgers van Christus zijn we geroepen om het goede te doen, het zout van de wereld te zijn, iets van Gods liefde en licht te laten zien in wat we doen. Juist ook als het donker is. Dat is wat we willen gaan doen. Met de moed van de hoop. Onder de zegen van onze goede God.'

De rol van de ChristenUnie bij het nieuwe regeerakkoord kwam deze week ter sprake in de CIP Podcast. Beluister het volledige fragment vanaf minuut 10:25

Praatmee

Beluister onze podcast

#331 Patrick & Jeffrey over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

pkn-synode
Nieuws

PKN-synode besluit: hbo-theoloog kan officieel dominee worden

Een hbo-theoloog kan voortaan volledig ‘dienaar des Woords’ worden in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Daartoe besloot de synode vrijdag. Het veelbesproken voorstel kreeg een meerderheid van stemmen. Daardoor is het voortaan mogelijk om met

Mona Keijzer
Nieuws

Beoogd minister Mona Keijzer getuigt van haar "Maker" in de Tweede Kamer

Mona Keijzer, de beoogd minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft deze week tijdens haar zogeheten hoorzitting in de Tweede Kamer getuigt van haar geloof in God. De politica van de BoerBurgerBeweging (BBB) sprak in haar bijdrage o

Ds. M. Klaassen
Video

Dr. Klaassen schetst drie typen christenen waar we ons in kunnen herkennen

Dr. M. Klaassen behandelde onlangs in een preek drie denkbeeldige personen die in dezelfde gemeente zitten en alledrie hetzelfde missen: de doorwerking van Gods Geest in hun leven en ziel én in het gemeenteleven. De eerste denkbeeldige persoon, die d

Cvandaag podcast
Podcast

Ergernis van de week: zure reacties op biddende voetballers

"Kom op, mensen. Soms kun je ook gewoon iets mooi vinden zonder er direct weer allerlei kanttekeningen en kritische noten bij te plaatsen", stelt Cvandaag-redacteur Patrick Simons naar aanleiding van kritische reacties op het bericht 'Voetballers Ned

ChristenDOM?
Video

Is het christendom een westers verzinsel? Bekijk de video

'Is het christendom een westers verzinsel?', die vraag staat centraal in een nieuwe video van het christelijke YouTube-kanaal ChristenDOM?. Op dit kanaal gaan christelijke jongeren middels uitlegvideo's in op allerlei geloofsthema's die een rol spele

echtscheiding
Verdieping

Echtscheiding: Wat zegt de Heere Jezus hierover?

Als de huwelijkse verbintenis van gelovigen is geschonden, mogen ze hopen op herstel. Toch kan er een moment aanbreken waarop de conclusie getrokken moet worden dat voortzetting van het huwelijk een groter kwaad is dan beëindiging. Wat zegt de Heere

Chris Verhagen
Video

Christelijke apologeet wijst op evangelisch misverstand over uitverkiezing

In deze video staat Chris Verhagen, initiatiefnemer van YouTube-kanaal Christelijke Apologeet, stil bij een volgens hem veelvoorkomende opvatting in de evangelische wereld: het idee dat Gods uitverkiezing gebaseerd is op Gods voorkennis van de vrije

Delise
Video

Zangeres Delise brengt opnieuw single uit: 'Laat het los'

'Laat het los', zo heet de nieuwste single van de christelijke zangeres Delise. 'Laat het los' is alweer de derde single die Delise dit jaar uitbrengt. In het nummer staat vergeving centraal. Hoewel we als christenen opgeroepen worden om elkaar te ve

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom je niet uit de safariwagen van Jezus moet stappen

Wilkin van de Kamp en zijn vrouw Aukje gingen een aantal jaar terug op safari in Namibië. Tijdens hun rondrit door het prachtige Namibische landschap, zagen zij drie jonge leeuwen op nog geen vijf meter afstand van hun wagen vandaan. Oog in oog stond

Päivi Räsänen
Nieuws

Bijbels Beraad M/V organiseert bijzondere conferentie met Päivi Räsänen

Op woensdag 26 juni hopen deze sprekers een bijdrage te leveren aan de interkerkelijke conferentie ‘Zelfaanbidding als nieuwe religie’. In een tijd waarin mensen liefhebbers zijn geworden van zichzelf (2 Tim. 3:2) en ‘het ik’ wordt aanbeden wil Bijbe

Ds. Marten Visser
Interview

Ds. Marten Visser: “Studeerkamergeleerde zijn is in de kerk een reëel risico”

“De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet niet primair het goede zoeken voor predikanten en kerkelijk werkers. Predikanten en kerkelijk werkers moeten het goede zoeken voor de kerk”, zegt dominee Marten Visser naar aanleiding van de generale syno

Kees Kraayenoord
Preekverslag

Volgens Kees Kraayenoord is tongentaal een vergeten cadeau: "We moeten er ontspannen in zijn"

"Er begon een taal over mijn lippen te stromen en ik had geen idee wat het betekende. Ik weet het nog niet. Maar ik vertrouw erop dat de Heilige Geest door mij heen Jezus grootmaakt." Kees Kraayenoord preekte recent tijdens een dienst in Mozaiek0318

Verbrande Bijbels in India
Positief nieuws

Crowdfund Open Doors en Cvandaag voor Indiase christenen levert 20.000 euro op

De gezamenlijke crowdfund van Open Doors en Cvandaag voor noodhulp voor Indiase christenen heeft ruim 20.000 euro opgebracht. Het bedrag komt ten goede aan meer dan 1230 noodhulppakketten voor deze vervolgde christenen, die grote behoefte aan voedsel

Kandidaat R. T. Michielse
Nieuws

Kand. R. T. Michielse aanvaardt beroep GerGem Sliedrecht

Kandidaat R. T. Michielse uit Kesteren heeft het beroep aangenomen dat door de gereformeerde gemeente Sliedrecht op hem was uitgebracht. In totaal ontving hij 25 beroepen, meldt GerGeminfo.nl. Michielse werd in 2020 aangenomen als student aan de Theo

CGK-synode
Nieuws

Ds. Buijs nieuwe voorzitter CGK-synode: “Kerk staat onder hoogspanning”

“De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) staat dit jaar onder hoogspanning. Het woord crisis valt nogal eens.” Dit zijn de eerste woorden van ds. P. D. J. Buijs, de kersverse voorzitter van de generale synode van de CGK. Van

Willem Lingeman
Video

De uitzonderingsregel uit Mattheüs 19 en hertrouwen (II)

'Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.' Dit negende vers uit Mattheüs 19 wordt ook wel de uitzonderingsregel genoemd. In een serie van twee v

tiktok
Positief nieuws

Ontroerend: demente vrouw weet niets meer totdat gevraagd wordt wie Jezus is

Een korte video van een 88-jarige vrouw met dementie is de laatste maanden viral gegaan op social media. De vrouw heeft vergevorderde dementie en herinnert zich nauwelijks iets meer. Ze weet niet meer waar ze woont, wat ze die middag gegeten heeft en

Jacobs
Column

CvI zijn niet-Joden die achter Israël stonden, staan en zullen blijven staan!

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs over een situatie die hem al de hele week bezighoudt. Ook schrijft hij over hoog bezoek dat naar Nederland kwam en steekt hij de loftrompet over Christenen voor Israël. Lees zijn nieuwe dagboek hiero

Vluchtelingenkamp in DR Congo
Nieuws

Deze vijf rampen vergeten Nederlandse media: ZOA presenteert 'vergeten' crises

De Democratische Republiek Congo voert de lijst aan van ernstige crises die nauwelijks aandacht krijgen in de Nederlandse media. Dat blijkt uit de Vergeten Lijst, die noodhulporganisatie ZOA deze week publiceert. Op de tweede en derde plek staan Colo

Israëli's
Nieuws

Sinds 7 oktober lezen steeds meer Israëli's uit het Nieuwe Testament

Volgens de religieuze organisatie Jews for Jesus is er sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas een toename in het aantal Israëli's die het Nieuwe Testament lezen. Dat meldt The Christian Post. Sinds 7 oktober zou de organisatie, die het