Moeilijke Bijbelteksten: Waarom krijgt Kaïn meer aandacht dan Abel en Set?

God11 maart 2020 Marco van Putten
Marco van Putten

In de serie Moeilijke Bijbelteksten behandelt Bijbelleraar Marco van Putten in korte artikelen onderwerpen uit de Bijbel die moeilijk worden gevonden. Dit artikel gaat over de geschiedenis van Kaïn die opmerkelijk genoeg in de Bijbel meer aandacht krijgt dan Adams zonen Abel en Set.

De eerstgeboren zoon van Adam en Eva was Kaïn (Hebreeuws Qajin). Zijn naam komt van de Hebreeuwse stam qanah – verkrijgen. Kaïn is bekend om zijn broedermoord. Veel belangrijker is dat over deze man gesprekken met God in de Bijbel zijn opgenomen. God sprak met Kaïn over zijn offer (Gn 4:6-7) en nadat hij zijn broer Abel had doodgeslagen (Gn 4:9-15). Dat is opmerkelijk, want zijn broers Abel en Set worden als vroom weergegeven op basis van de keuzes die zij maakten, maar hun gesprekken met God staan niet in de Bijbel. Op zich is het logisch dat aan de eerstgeboren zoon meer aandacht wordt gegeven. Hij was immers de rechthebbende om zijn vader op te volgen. In Genesis 4 wordt dit blijkbaar door God ingesteld.

Godsdienstige opvoeding
Van belang is te realiseren dat Gods spreken tegen Kaïn pogingen waren om hem in Zijn wil te houden of erin terug te brengen. Dit is godsdienstige opvoeding. Opvallend genoeg is het niet Adam, zijn fysieke vader, die deze opvoeding geeft, maar God. Adam wordt helemaal niet genoemd in de geschiedenis van Kaïn! Voor God lijkt Kaïn al de positie van Adam te hebben overgenomen.

Geboorte van Set
Vanaf Genesis 4:2 worden er grote stappen gemaakt in het verhaal. In de verzen 1-2 wordt gesproken over de geboorte van twee zonen van Adam en Eva en meteen ook over het beroep dat ze gingen uitoefenen. Vers 3 gaat dus over Adams volwassen geworden zonen. In vers 25 staat dat Eva opnieuw zwanger werd van Adam en een derde zoon werd geboren die ze de naam Set (Hebreeuw Sjet – tot stand brengen). Traditioneel wordt aangenomen dat Eva pas zwanger werd na de dood van Abel. Dit heeft te maken met de gedachte dat seksuele gemeenschap zondig is en dus alleen plaatsvindt als daar een reden voor is. In dit geval herstel van het verlies van Adams erfgenaam. Maar dat is natuurlijk onzin.

De lezer wordt echter op ‘het verkeerde been’ gezet omdat de geboorte van Set pas wordt beschreven na de geschiedenis van Kaïn. Het ligt echter voor de hand dat Set tijdens het leven van Kaïn en Abel werd geboren en dus gewoon samen met zijn broers opgroeide. Wat wel aannemelijk is dat Set een stuk jonger was. Zijn leeftijd en het feit dat hij de derde zoon was maakte dat hij niet ‘in beeld was’ als erfgenaam. Dat veranderde meteen na de dood van Abel en het wegtrekken van Kaïn.

God strafte Kaïn voor zijn zonden. De broedermoord was dan wel de ergste zonde, maar Kaïns zonden begonnen volgens de Bijbel al veel eerder. Hij had blijkbaar een boos hart of in elk geval de woorden van zijn ouders over hun leven met God in de omsloten tuin van Eden niet serieus genomen. Zij zullen hem over God verteld hebben en wat hun roeping als mensen op aarde was (2:15). Abel had die woorden wel serieus genomen en begon met het offeren aan God. Kaïn deed zijn broer na, maar bracht een verkeerd offer. God sprak Kaïn erop aan dat hij moest leren om net als zijn broer Abel en zijn vader te heersen over de zonde (4:7). Hij koos er echter voor om zich door de zondigheid te laten leiden. Dan volgt een andere zonde van Kaïn: hij had geen liefde voor zijn jongere broer Abel (vers 9).

Verdieping van Adams vervloeking
God liet Kaïn dus herhaaldelijk weten dat Hij heel goed wist wat hij dacht en deed. Wat Hij vervolgens Kaïn aanzegde is een verdieping van de vervloeking over Adam (3:17-19). Adam zou dan wel met grote inspanning zijn levensinkomen moeten bewerken, maar voor Kaïn zou de aarde niets meer opbrengen. Hij zou dus moeten zoeken naar voedsel die anderen uit de aarde verkregen en dit afpakken en daarna wegvluchten. Hij zou dan van de ene naar de andere plek zwerven. Hetzelfde bestaan als satan (Job 1:7).

Behoud van Kaïn
Traditioneel wordt Gods bestraffing van Kaïn opgevat als verbanning. Er staat een woord dat van de Hebreeuwse woordstam garasj is afgeleid die ook is gebruikt bij de verbanning van Adam en Eva uit de omsloten tuin van Eden (3:24). Maar het is wel Kaïn die over verbanning spreekt en niet God, zoals bij Adam en Eva. Blijkbaar schermde God het gezin van Adam af voor Kaïn. Dat kan als ‘bewijs’ dienen dat Adam en Eva inmiddels al meer kinderen hadden. Waarschijnlijk zag Kaïn ook in dat zijn vader hem niet alleen streng zou straffen voor de moord op Abel, maar hij ook nooit zijn erfgenaam en opvolger zou zijn. Hij had ‘thuis’ niets meer te zoeken. Wellicht schaamde hij zich ook. Opvallend is wel dat God Kaïn niet volledig in de steek laat, maar ervoor zorgt dat hij zich kan handhaven tegenover de wrekers van zijn geweld. De eerste wreker was natuurlijk zijn eigen vader. God bood hem dus een weg tot herstel (27:40). Het was wel een weg van eigen kracht en geweld. Maar ondanks dat traditioneel Kaïn als fout wordt weggezet worden aan hem 17 verzen besteed. Aan Abel en Set hoogstens twee of drie.

Kaïns nageslacht
Hoe kwam Kaïn vervolgens aan een vrouw? Het noemen van Set wijst erop dat Adam wist dat de heerschappij op aarde bij de man lag. Dan ligt er dus ook nadruk op de zonen die een man verkrijgt voor de opvolging, de erfenis en het voortzetten van de nalatenschap. In 5:4 staat echter terloops dat Adam en Eva niet alleen drie zonen kregen maar in hun lange leven ook vele andere kinderen: zonen en dochters. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat Kaïn en Abel opgroeide met een aantal zussen. Het feit dat de Bijbel ze niet noemt sluit die mogelijk niet uit. Zo gedetailleerd is de Bijbelbeschrijving namelijk zelden. Zoals dat gaat in grote gezinnen ontstaan er voorkeuren. De ene trekt beter op met de ander. Het moet haast wel zo zijn geweest dat Kaïn en Abel opgroeide in een gezin met een aantal zussen. Toen Kaïn wegvluchtte van Adams gezin heeft hij blijkbaar gezelschap gekregen van een of meerdere zussen en/of nichten. Een van hen schonk hem zijn opvolger die Henoch werd genoemd. De Bijbel noemt zes generaties na Kaïn en vermeldt bij de laatste dat die in de schoot van Kaïn werden gedragen (Toeval-Qajin). Kaïn leefde dus nog toen Noach door God geroepen werd.

Praatmee

Beluister onze podcast

#291 Patrick & Jeffrey over verkiezingsprogramma CU, de GerGem en de bikini
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

De lofzang klinkt
Nieuws

IKC ondersteunt zondagsschool in ontwikkeling kerstviering

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) voorziet zondagsschoolleidinggevenden voortaan jaarlijks van geschikte ingrediënten voor een kerstviering. Met een digitaal pakket kan de leiding eenvoudig een theologisch en didactisch verantwoord programma sam

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize lanceert platform over wetenschap en geloof

Wetenschap en geloof, gaan die twee wel samen? GlobalRize wil graag mensen die belangstelling hebben voor wetenschap bereiken met het platform Search4Truth. Daarvoor laat Andries Knevel een aantal topwetenschappers aan het woord die christen zijn, in

Hans Maat
Nieuws

Theoloog Hans Maat verwacht dat God spoedig terugkeert

De There is More conferentie, voorheen georganiseerd door het Evangelisch Werkverband, vindt ook dit jaar weer plaats. Van 28 tot en met 30 september nodigt theoloog Hans Maat je van harte uit om kracht te ontvangen of een doorbraak te ervaren in je

Ds. N.P.J. Kleiberg
Nieuws

HHK-predikant deelt ernstige boodschap aan christenen die twijfelen aan hun behoud

Veel christenen ervaren om verschillende redenen moeite om het genadeoffer van de Heere Jezus Christus aan te nemen. Zo worden vragen als ‘Is het wel voor mij’ regelmatig gesteld op het kerkelijk erf. Ds. N.P.J. Kleiberg merkte onlangs in een preek o

Jerry Falwell jr.
Nieuws

Jerry Falwell jr. klaagt leidinggevenden Liberty University aan voor financieel en seksueel wangedrag

Jerry Falwell jr. beschuldigt leidinggevenden van de Liberty University van financieel en seksueel wangedrag. Daarnaast zou volgens Falwell de merknaam en het imago van zijn vader uitgebuit worden door een aantal leiders, dat meldt de Christian Post.

Christenen en Joden vieren gezamenlijk Loofhuttenfeest
Nieuws

Christenen en Joden vieren gezamenlijk Loofhuttenfeest

Nu Israëlische gezinnen voorbereidingen treffen voor het Loofhuttenfeest (Soekot) dat komende vrijdag aanbreekt, treft ook de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ) voorbereidingen voor haar jaarlijkse viering van het Loofhuttenfee

Tiffany Brame
Dagelijks leven

Video: Een uniek kijkje in het leven van MAF-vliegtuigmonteur Tiffany Brame

Waar MAF-piloten ambulancevluchten verrichten en soms ook evangelisten aan boord hebben, spelen de technische collega's achter de schermen net zo goed een belangrijke rol. Zo ook Tiffany Brame die sinds enige tijd als vliegtuigmonteur voor de organsi

Kunstwerk
Nieuws

Vrouw schopt 'afgodsbeeldjes' omver bij tentoonstelling: "Er is maar één God!"

Een opvallend incident bij een tentoonstelling in Maarssen. Daar vernielde een vrouw een kunstwerk omdat het bestond uit afgodsbeeldjes. “Er is maar één God, maar één Jahweh”, riep de bejaarde vrouw terwijl ze de beeldjes van de godin Asjera omver sc

Meerartikelen

Voorouders Lesotho
Nieuws

Bijbelse waarheden worden in Lesotho nog dikwijls vermengd met de verering van voorouders

De cultuur van Lesotho is doordrenkt met voorouderverering. Dit kleine land dat zich binnen de grenzen van Zuid-Afrika bevindt, is vanwege haar ligging tussen hoge bergkliffen nog altijd vrij lastig bereikbaar. Voorgangers die de bergdorpjes willen b

Vrij Evangelische Gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit ‘onbijbels’
Nieuws

Vrij Evangelische Gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit ‘onbijbels’

De Duitse Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is duidelijk: homoseksualiteit is onbijbels. Dat meldt CNE News. Gemeenten die daarvan afwijken zijn echter nog steeds welkom in het kerkgenootschap. Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) kwam z

Cvandaag podcast
Nieuws

De bikini: moeten christenen het daar nu echt over hebben?

"De bikini. Het lijkt een achterhoedediscussie, maar de manier waarop we ons kleden heeft wel degelijk te maken met ons geloofsleven", maakt Jeffrey Schipper duidelijk in de Cvandaag podcast. De eindredacteur van Cvandaag merkt in de nieuwspodcast op

vrouw in ambt
Nieuws

Refoweb-vragensteller vraagt zich af: 'Mogen vrouwen als diaken dienen?'

'In 1 Timotheüs 3 is duidelijk dat het een functie betreft die alleen mannen kunnen bekleden. Maar in Romeinen 16 noemt Paulus Febe een “diaconos”. In welke zin moeten we Paulus gebruik van diaconos in Romeinen 16 lezen? Als de daadwerkelijke officië

Werd Jezus' Godheid besloten tijdens het concilie van Nicea?
God

Hebben christenen Jezus tot God uitgeroepen? Bekijk de video

'Is Jezus tot God uitgeroepen tijdens de Concilie van Nicea zoals dat verteld wordt in Dan Brown's Da Vinci Code?' Dat is de vraag die centraal staat in een nieuwe video van het YouTube-kanaal ChristenDOM? Op dit kanaal worden dagelijkse video's voor

Kees van Helden
Nieuws

Tegenstrijdigheden in de discussie rondom abortus

Al jaren zijn er tegenstrijdigheden als het gaat om het thema abortus. Het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw aan de ene kant en de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen aan de andere kant. Ten tijde van het tot stand komen van de Nederlandse ab

Waarom duurt het zo lang?
God

Elke wedergeboorte brengt ons dichter bij de wederkomst van Jezus

Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat Hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan. Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden - 1 Korint

Israël
God

Videoboodschap Christenen voor Israël: Gods trouw is vandaag tastbaarder dan ooit!

'Het grootste deel van de Bijbel speelt zich af in Israël. Kapernaüm, Jeruzalem, de Jordaan en het Meer van Galilea: plaatsen die voor elke christen tot de verbeelding spreken. Het zijn plekken die vandaag opnieuw opbloeien. God koos lang geleden dit

Florens van der Spek
Positief nieuws

Florens van der Spek over het vinden van 'de ware'

Florens van der Spek heeft goede raad in petto voor christenen die zich zorgen maken over het vinden van de ware. Er kan buitengewoon veel druk op jonge christenen komen te staan die denken dat ze de ware persoon die God voor hen heeft niet mogen mis

Martin Mans en John Hoekman
Positief nieuws

Luister naar het prachtige 'Is uw paspoort getekend?'

'Is uw paspoort getekend?', is een vraag die veel christenen bekend in de oren zal klinken. De vraag kan zowel bemoedigend als reflectief van aard zijn: 'Is uw paspoort getekend? Zo ja, wees dan niet langer bang voor de dag van morgen!' Maar ook: 'Is

Arie-Jan Mulder
God

Ook mensen die van Jezus houden kunnen zich door hun angst laten verleiden

Op de laatste avond die Jezus met zijn leerlingen doorbrengt vertelt Hij hen dat het moeilijk zal worden en dat ze allemaal zullen vluchten. Petrus, haantje de voorste als altijd, roept dat hij van Hem houdt en desnoods voor hem zal sterven. Maar Jez

Annemarie Roding-Schilt
Nieuws

Geestelijk verzorger Annemarie helpt mensen met dementie: "Erken dat je als kerk vergrijst"

"Mensen met dementie kunnen nog heel lang de reguliere eredienst blijven volgen. Als je maar weet waar ze zitten, wat hun vaste plek is en wie hun begeleider is." Annemarie Roding-Schilt is predikant-geestelijk verzorger en schreef het boek ‘Pastoraa