Problemen bij echtscheiding snijden André Rouvoet door de ziel: "Te vaak komen kinderen er beschadigd uit"

Dagelijks leven25 oktober 2019
Andre Rouvoet

Ook in de christelijke wereld heeft bijna iedereen er in zijn directe omgeving mee te maken: conflicten met je partner, op het werk of kerk. Moeilijke situaties, waar het zoeken is naar de juiste manier om ermee om te gaan. André Rouvoet is ambassadeur van het overheidsprogramma ‘Scheiden zonder Schade‘. CIP.nl ging in gesprek met Rouvoet over handvatten hoe om te gaan met scheidingen, ook binnen een christelijke context.

Meneer Rouvoet, wat vindt u belangrijk aan het symposium dat vrijdag gehouden werd?
”Mediators vormen een relevante groep professionals die zich bezighouden met conflicten. In ons meerjarige programma ‘Scheiden Zonder Schade’ richten we ons op ouders die scheiden en zoeken we naar manieren om schade bij hun kinderen te voorkomen. Ouders hebben bij een scheiding van alles aan hun hoofd en mediators kunnen een belangrijke rol spelen door hen te helpen te focussen op het belang van hun kinderen.”

”Het snijdt je door de ziel als kinderen echt lijden onder de scheiding van hun ouders”

Waarom bent u zelf geraakt door deze problematiek?
“Dat komt deels voort uit mijn periode als minister voor Jeugd en Gezin. Het snijdt je door de ziel, ook als christen, als kinderen echt lijden onder de scheiding van hun ouders, bijvoorbeeld wanneer omgangsregelingen gefrustreerd worden en ze daardoor een ouder jaren niet kunnen zien. Het is een van de internationaal erkende rechten van kinderen om contact met beide ouders te hebben. Daar wil ik voor vechten. Scheiding doet heel veel met kinderen. Vaak vallen die gevolgen mee, maar in teveel gevallen komen kinderen beschadigd uit een scheiding.”

Waarom is het overheidsprogramma belangrijk?
“Vooropgezet: veel scheidingen lopen soepel. Ons programma heeft ook niet als doelstelling om scheidingen te voorkomen, maar om, áls het gebeurt, ouders toe te rusten, te faciliteren om het op een goede manier te doen, ook voor hun kinderen. Door mensen voor te bereiden op het ouderschap en de gevolgen die dit heeft, zodat ze die niet pas bij een scheiding ontdekken. Bij een scheiding is het moeilijk voor ouders hun partnerrelatie los te zien van de ouderschapsrelatie. Dat ontvlechten is ingewikkeld, zeker als de scheiding samengaat met veel geruzie. Als er niet aan afspraken gehouden wordt, escaleert het en wordt het voor de rechter uitgevochten.”

”Nu is het de ene partij tegenover de ander”

Wat hoopt u te bereiken met het programma en waar komen mediators om de hoek kijken?
“We zijn niet klaar als het scheiden in Nederland afneemt. Dat zou wel een mooie bijvangst zijn, tenminste: als ouders erin slagen hun relatie blijvend op een goede manier invulling te geven. Maar het programma is er vooral opgericht om ouders, kinderen en professionals goed toe te rusten voor die situaties waarin dat niet meer mogelijk is. Aan het einde van het programma moeten we kunnen zeggen: ‘scheiden met kinderen doen we in Nederland voortaan zó!’ Zo willen we bijvoorbeeld zorgen dat mensen in elke gemeente ergens terecht kunnen met hun vragen, voor, tijdens of na hun scheiding.

Als tweede willen we dat de juridische procedure herzien wordt. Nu is het zo dat als je het als scheidend stel niet eens wordt je twee advocaten nodig hebt, de ene partij tegenover de ander. Het zou goed zijn als dit ‘toernooimodel’ verandert en het gezin vertegenwoordigd wordt door één persoon. Daar zouden mediators een belangrijke rol in kúnnen spelen. Zij hebben vaak met beide partijen gesproken en vertrouwen opgebouwd. Die rol hebben zij nu nog niet, maar dat zou in de toekomst wellicht wel kunnen.”

”een kind iemand nodig waar het terecht kan”

Wat zijn belangrijke handvatten om kinderen in beeld te houden tijdens een scheiding?
“Iemand zei tegen mij: ‘Het was de grootste reorganisatie van mijn leven’. Anderen vinden het een regelrechte nachtmerrie. Er komt zoveel bij kijken, dat je de weg kwijt kunt raken. Je moet dingen regelen voor het huis, de bankrekening, de verdeling van de boedel en hebt veel emoties. Dan is het voor veel ouders lastig om ook voldoende aandacht voor de emoties van kinderen te hebben.

Het betrekken van het sociale netwerk is daarom een rode draad in ons programma. Familie, vrienden, buren kunnen een belangrijke rol spelen, als steunfiguur voor het kind of door de scheidende ouders op hun verantwoordelijkheid voor hun kinderen te wijzen. Er ontstaan vaak kampen; grootouders kiezen voor hun zoon of dochter en er ontstaat een enorme verharding. Dan heeft een kind iemand nodig waar het terecht kan. Als omgeving moet je de durf hebben mensen aan te spreken. Hulpverlening is in een jaar weer weg, het sociale netwerk blijft. Niet de overheid moet het doen, maar de omgeving.”

”Als jongeren beter leren duurzame relaties op te bouwen, kan ze dat helpen later een betere relatie te hebben”

Zou je als overheid niet veel meer moeten focussen op duurzame relaties? Is het programma geen symptoombestrijding?
“Symptoombestrijding is het zeker niet. Vier op de tien huwelijken strandt, dat is een gegeven in onze samenleving. Het toerusten en helpen van scheidende ouders is dus geen overbodige luxe. Maar bij het programma zijn ook wetenschappers betrokken die aan de voorkant werken om de invalshoek van relatievorming erbij te betrekken. Als jongeren beter leren duurzame relaties op te bouwen, primair thuis en als tweede op school, kan ze dat helpen later een betere relatie te hebben. Elke conflictueuze scheiding die we in het belang van de kinderen kunnen voorkomen is me zeer dierbaar.”

De CHE heeft een nieuw uitstroomprofiel dat zich richt op mediation. Waarom is scholing belangrijk?
“We willen via het programma ook werken aan verdere professionalisering van beroepsgroepen die met scheidingen te maken hebben. Daarom moet in opleidingen het aspect van de gevolgen voor kinderen binnen een scheiding meer worden meegenomen. Er is de laatste twee jaar gelukkig nog nooit zoveel aandacht voor scheiden geweest. En dat doen wij niet alleen, er was voor ons programma al veel gaande. De rechterlijke macht onderneemt stappen, net als gemeenten en de advocatuur. Veel meer mensen trekken zich dit aan. Ik hoop dat het congres van vrijdag eraan heeft bijgedragen dat christenmediators nog meer oog en gevoel krijgen voor de positie van kinderen bij conflicten en scheidingen.”

De Christelijke Hogeschool Ede heeft een nieuw uitstroomprofiel: Mediation in de Master Contextuele Benadering. Klik hier voor meer informatie.

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Prins Bernhard
Nieuws

Prins Bernhard verklaarde met hand op de Bijbel: "Ik was nooit een nazi"

"Ik kan met de hand op de Bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad", verklaarde prins Bernhard ooit in een serie vraaggesprekken die hij voor zijn dood had met de

Maasbach Worship
Nieuws

Maasbach World Mission Conferentie in Den Haag

De jaarlijkse conferentie (6 tot en met 8 oktober) van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending staat dit jaar helemaal in het teken van missions en evangelisatie. In een tijd waar men veel hoort over de ontkerkelijking in Nederland, is er tegelijke

Guido Hamelink
Nieuws

Nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha Nederland

Guido Hamelink (41) is de nieuwe bestuursvoorzitter van A Rocha Nederland. Hij volgt Harm Schoten op, die sinds 2017 voorzitter was van de christelijke natuurbeweging. Guido is algemeen directeur van ecologisch adviesbureau NLadviseurs dat zich inzet

Shalva-band
Nieuws

Christenen voor Israël organiseert concerten met Shalva-band

Ze zouden Israël vertegenwoordigen in 2019 in de finale van het bekende Eurovisie Songfestival, en werden beschouwd als één van de grootste kanshebbers. De Shalva-band, een muziekgroep van Israëlische artiesten met een verstandelijke en lichamelijke

Prof. dr. Bernhard Reitsma
Nieuws

Belijden we als christenen een inclusief of exclusief geloof?

Is het zo dat christenen openstaan voor iedereen? Dat je in de kerk en de christelijke gemeente mag komen zoals je bent? In alle gebrokenheid en onvolmaaktheid? Dat lijkt wel de enig logische conclusie te zijn die je uit het Evangelie kunt trekken. A

Politiek
Nieuws

Medische ethiek: Wat zijn de standpunten van de grootste politieke partijen?

Welke standpunten hebben de in de peilingen vijf grootste partijen op medisch-ethisch gebied? In dit overzichtsartikel lichten we de partijprogramma’s van VVD, GroenLinks/PvdA, PVV, BBB en D66 door op dit gebied. Hoe kijken deze partijen naar abortus

Ds. P. den Ouden
Nieuws

HHK-predikant roept christenen op om dagelijks te bidden voor de vervolgde kerk

‘Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden’. Het zijn de woorden van Paulus aan het begin in de brief aan Filemon. Wanneer hij ze optekent, zit hij gevangen. Maar terwijl hij vastzit, ontvangt hij veel kracht. Er wordt namelijk door vel

Paus Franciscus
Nieuws

Paus ziet zegen voor homostellen als pastorale optie: "Maar hoeft niet per se de norm te worden"

In antwoord op de vraag van vijf kardinalen naar het zegenen van een homoseksuele relatie zegt paus Franciscus open te staan voor zo'n zegening als pastorale optie, dat melden diverse media. De paus gaf aan dat het volgens hem een uiting van "pastora

Meerartikelen

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop
Nieuws

Terugkijken: SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kritisch over spreidingswet

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer twee dagen over de spreidingswet waarvan het lot nog altijd onzeker is. Veel partijen stellen dat gemeenten meer tijd moeten krijgen om opvangplekken voor asielzoekers te kunnen realiseren. In het actualitei

Pakistaanse voorganger verwond zichzelf opzettelijk met pistool
Nieuws

Pakistaanse voorganger verwondt zichzelf opzettelijk met pistool

De Pakistaanse predikant Eleazar Sidhu is vorige week aangeklaagd wegens het uiten van valse beschuldigingen, meldt Morning Star News. De predikant stelde begin vorig maand beschoten te zijn door moslimextremisten en spande een zaak aan bij de politi

Marokko aardbeving
Nieuws

Marokkaanse christenen zetten zich in voor slachtoffers aardbeving

In Marokko wonen niet heel veel christenen, maar toch zijn ze er. En ze bieden hulp na de verwoestende aardbeving van enkele weken geleden, waarbij rond de 3000 mensen om het leven kwamen. Enkele mooie initiatieven van Marokkaanse christenen kwamen a

Ds. Willem Glashouwer
Nieuws

Wat het Loofhuttenfeest tot christenen uit de volkeren te zeggen heeft

Jezus vierde het Loofhuttenfeest mee, op Zijn eigen manier. We lezen het in Johannes 7:37-38: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft,

Lee Strobel
Nieuws

Voorganger Lee Strobel sprak met de oprichter van Playboy over Jezus

Lee Strobel sprak afgelopen zondag bij de First Baptist Church in Dallas, daar refereerde hij aan zijn ontmoeting met wijlen Playboy-baas Hugh Hefner. De 71-jarige bestseller-auteur is bekend van zijn boek 'Bewijs genoeg' waarin hij dertien topwetens

Oekraïense kerken bekritiseren voorstel om porno-industrie te legaliseren
Nieuws

Oekraïense kerken bekritiseren wetsvoorstel om porno-industrie te legaliseren

Het plan om de porno-industrie in Oekraïne te legaliseren is een "destructief initiatief", menen tal van religieuze leiders in Oekraïne. CNE News meldt dat Oekraïense kerken met kracht het politieke voorstel om porno legaal te maken, verwerpen.  De O

Ds. Arie van der Veer
Nieuws

Veel christenen hebben het niet over de angst der hel

Hoewel het meer dan vijftig jaar geleden is, zitten de oude psalmen er bij mij nog altijd goed in. Wat ik me nu vooral realiseer is, dat het vooral psalmen waren ‘op donkere toon’. Onder de lange lijst van oude psalmen die ik uit mijn hoofd ken, staa

Piet Vergunst
Nieuws

Israëlzondag stelt verhouding van de kerk tot het jodendom aan de orde

Staat het christelijk geloof nu tegenover het jodendom, of niet? Die vraag kon op (Israël)zondag (afgelopen zondag, red.) aan de orde komen, als de voorganger het aangeboden materiaal van de Protestantse Kerk volgt. De verhouding van Jezus tot de Far

Ulrich
Levensverhaal

Ulrich leerde één grote les in zijn leven: "Zonder God red je het niet"

Ulrich (47) fietste onlangs voor de zevende keer mee met Cycle for Hope. Hij is 13 jaar getrouwd met Esther en werkt bij een metaalbedrijf. Twintig jaar geleden zag zijn leven er compleet anders uit. “Ik zat zwaar verslaafd in een leeg huis. Alles wa

Psalmen Challenge
Nieuws

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 24

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

LEV
Positief nieuws

Kom bij met dit prachtige lied van LEV: 'Haal maar adem'

LEV heeft een schitterend lied uitgebracht om even bij op adem te komen. Het nummer 'Haal maar adem' gaat over jezelf overgeven aan God en het loslaten van de strijd. Het leven kan ons soms het idee geven dat we heel erg ons best moeten doen om alles

Gerdien Blom
Positief nieuws

Gerdien wilde blik naar boven gericht houden bij begrafenis dochter

Een krachtig getuigenis van Gerdien Blom, de moeder van acht kinderen was de afgelopen tijd te zien bij 'Een huis vol' van de KRO-NCRV. In gesprek met Cvandaag vertelde ze eind 2021 over de begrafenis van haar dochter Miriam (6). Ondanks al het leed