Robert Plomp bezocht de studiedag over de Nashvilleverklaring en ging in gesprek met 'Nashvillechristenen'

God20 september 2019 Robert Plomp
Robert Plomp

Waarom krijgt een homo niet de vrijheid om bewust en open te kiezen voor een heteroseksueel huwelijk? Waarom is er wantrouwen voor biseksuelen die zich steeds meer hetero voelen? Mogen conservatieve christenen straks nog wel hun geloof en identiteit uit blijven dragen, of wordt hen de mond gesnoerd? Donderdag 12 september bezocht ik de studiedag ‘Bijbels denken over huwelijk en seksualiteit in 2019’ die werd georganiseerd door de werkgroep Nashvilleverklaring. Niet alleen had ik waardevolle gesprekken, ook kreeg ik een beter idee van de oorzaken van het conflict dat speelt rondom de plaats van LHBTQ’ers in orthodoxe kerken en evangelische gemeenten.

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

CIP-redacteur Jeffrey Schipper sprak op de studiedag met verschillende 'Nashville-dominees' in de CIP Podcast.

De ‘Nashville christenen’ voelen zich in het nauw gedreven. Terwijl in 2002 de halve VVD-fractie nog tegen het ‘homohuwelijk’ stemde, en er in voetbalkantines nu nog steeds harde homo-grappen worden gemaakt, krijgen zij rechtszaken en ontslagen aan hun broek als ze vasthouden aan een standpunt dat de kerk al 2000 jaar zou hebben. Homo’s uit eigen kring krijgen verwijten en hoon als ze vanuit hun geloof kiezen om als single te leven. Al die vijandigheid leidt tot vragen over de toekomst van de eigen geloofsidentiteit. Mogen orthodoxe christenen in de toekomst nog een eigen visie op huwelijk en gezin hebben? De houding is defensief, er wordt gesproken over complotachtige ideologieën en organisaties die het traditionele huwelijk, het mannelijk of vrouwelijk zijn, het gezin, en het ontzag voor Gods wil, planmatig omver zouden willen werpen.

Voor het vaststellen of een christen of een kerk nog buigt onder Gods geboden lijkt homoseksualiteit een uitstekend onderwerp te zijn.

Want dat is het tweede zorgpunt van de Nashvilleverklaarders. Houdt de Kerk het gezag van de Bijbel vast en willen christenen nog luisteren naar God en zijn geboden? Of vinden we wat we zelf voelen of ervaren belangrijker dan Gods oordeel? Voor het vaststellen of een christen of een kerk nog buigt onder Gods geboden lijkt homoseksualiteit* een uitstekend onderwerp te zijn. De Bijbel lijkt namelijk een glashelder verbod te geven. Dat verbod past bij het gevoel dat de meeste christen-hetero’s hebben over homoseksualiteit. Het is een onderwerp dat ook met seksualiteit te maken heeft, wat in orthodoxe kringen sowieso voorzichtig behandeld wordt. Bovendien lijkt de manier waarop de wereld omgaat met homoseksualiteit (bv. door het hedonistische beeld dat er is van de Canal Pride in combinatie met het promiscue imago van homo’s) lijnrecht tegenover het Koninkrijk van God te staan. Vanuit die gedachten lijkt het voor de hand te liggen dat christenen die homoseksualiteit aanvaarden het gezag van de Bijbel en de wil van God kennelijk hebben losgelaten.

Het gevoel aangevallen te worden in de eigen identiteit en de vragen rondom het gezag van de Bijbel zijn beide legitiem. Het zijn vragen waar christenen die pleiten voor volledige aanvaarding van LHBTQ’ers iets mee moeten. Tegelijk tonen deze bezwaren ook het grote gemis van zelfreflectie aan bij de Nashvilleverklaarders. Want over de eigen rol in het gepolariseerde debat rondom LHBTQ’ers wordt niet gesproken. Kan het zijn dat de hoon die single-homo’s over zich heen krijgen ook een reactie is op de dwang tot het celibaat vanuit de orthodoxie? En is men zich echt bewust van de grote geestelijke en psychische nood waarin veel homo’s uit eigen kring terecht komen? Dat ook hun goedbedoelde pastoraat daar vaak weinig hulp bij biedt? Kan het zijn dat de kerk daarmee een immoreel imago opbouwde waardoor de buitenwereld zich gedwongen voelt paal en perk te stellen? Begrijpen de Nashvilleverklaarders dat hun standpunt niet zozeer als ‘anders’ of ‘ongewenst’ wordt gezien, maar als ronduit barbaars en kwaadaardig, niet vanuit hedonistische motieven, maar vanwege mensenrechten en een groeiend oog voor het geestelijk welzijn van LHBTQ’ers? Of de buitenwereld daarmee recht doet aan deze conservatieve kerken is een vraag op zich, maar op de studiedag zelf werd er met geen woord over gerept.

De eigen visie op LHBTQ’ers en de kerk wordt als vanzelfsprekend bijbels gezien, zonder na te denken of de eigen context, belangen en loyaliteiten misschien toch tot een subjectieve bijbeluitleg hebben geleid.

Ook bij de vragen rondom het gezag van de Bijbel en het duiden van dwaalleren werd de blik niet naar binnen gekeerd. Eén van de sprekers maakte terecht onderscheid tussen ons eigen subjectieve denken en exegetiseren, en de objectieve waarheid van de Bijbel. Daaruit volgde niet de logische reflectie of het eigen standpunt ook echt bijbels is. De eigen visie op LHBTQ’ers en de kerk wordt als vanzelfsprekend bijbels gezien, zonder na te denken of de eigen context, belangen en loyaliteiten misschien toch tot een subjectieve bijbeluitleg hebben geleid. Deze reflectie miste ik op de studiedag, terwijl het bewust zijn van de eigen zondigheid en de noodzaak tot het blijvend reformeren van de Kerk juist bij uitstek gereformeerde grondbeginselen zijn. De Bijbel gaat pas echt open als we hem allereerst gebruiken om vragen aan onszelf te stellen. Voordat we naar de ander kijken moeten we eerst onszelf in het licht van het Evangelie plaatsen.

De studiedag in Putten was ook een unicum! Bevindelijk gereformeerden zongen zij aan zij met evangelicalen de nederlandse versie van Amazing Grace: “Genade, zo oneindig groot; dat ik, die ‘t niet verdien; het leven vond, want ik was dood; en blind, maar nu kan ‘k zien.” Wie een beetje thuis is in kerken als de Gereformeerde Gemeenten weet dat dit soort zekere geloofsuitspraken daar geen vanzelfsprekendheid zijn. En om dat samen te zingen met de ‘volwassendopers’ was denk ik een primeur. Ik hoop van harte dat over een niet al te lange tijd dit lied ook samen gezongen mag worden met de volledige Christus-belijdende LHBTQ gemeenschap. Dat christenen dan niet meer tegenover elkaar staan en elkaar verketteren, maar van elkaar leren, elkaar aanscherpen, en elkaar vinden bij het kruis: “Want Jezus droeg mijn zondelast; en tranen aan het kruis; Hij houdt mij door genade vast; en brengt mij veilig thuis.” Op 12 september kregen één van de sprekers en ik daar onbewust alvast een voorschot op, toen we (zonder dat we elkaar herkenden) ‘toevallig’ naast elkaar kwamen te zitten, en dat prachtige lied samen zongen van hetzelfde vel.

* Op de studiedag werd voornamelijk over homo- en biseksualiteit gesproken. De vragen rondom de plaats van transgenders en interseksuelen in de Kerk kwamen vrijwel niet aan de orde. In de openingslezing door dr. Klaassen werd wel gesproken over de rol van niet binaire geslachts-identiteiten, maar dat werd niet in een bijbelse of kerkelijke context geplaatst.

De op de studiedag gehouden lezingen zijn hier terug te luisteren op de YouTube-pagina van de de werkgroep Nashvilleverklaring. CIP.nl sprak onder andere met dr. De Vries voor de CIP Podcast tijdens de studiedag in Putten. Beluister hieronder de volledige podcast:

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Robert Plomp woont in Delft, is getrouwd met Nelleke met wie hij samen 3 kinderen heeft. Robert is lid van de hervormde PKN gemeente Mattheüs in Delft waar hij jarenlang jeugdleider en later ook jeugdouderling is geweest. Lees hier meer blogs van Robert Plomp.

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Reinette Klever
Nieuws

Christelijke hulporganisatie bekritiseert kandidatuur 'PVV-minister'

Noodhulporganisatie ZOA is verbaasd over de kandidatuur van Reinette Klever (foto) als nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Het is een verrassende keuze”, aldus Chris Lukkien, CEO van ZOA. “Niet alleen van de former

Adnan
Positief nieuws

In die nacht zag Adnan als moslim Jezus in een droom

Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur. “Ik was boos en verward”,

Psalm 22:22
Verdieping

Met deze psalm kun je je grote verdriet uitschreeuwen naar God

In de kerkelijke traditie is Psalm 22 de ‘psalm van het lijden’. Hij begint met de vraag die al ontelbaar veel mensen in tijden van verdriet hebben gesteld: ‘God, waarom?’ David beschrijft in deze psalm een geweldig moeilijke periode. In heftige taal

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Video

Opperrabbijn Binyomin Jacobs deelt zijn ervaringen met Jodenhaat

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wordt regelmatig op straat uitgescholden omdat hij er Joods uitziet. Waar komt antisemitisme vandaan, en wat kun je ertegen doen? Is het bestrijden van Jodenhaat een taak van de overheid? Wanneer gaat kritiek op Israël de

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

Meerartikelen

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 42

 Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken

Kees van der Staaij
Podcast

Terugluisteren: Kees van der Staaij over premierschap, reuring en polarisatie

‘Nestor van de Tweede Kamer’ was de titel die Kees van der Staaij jaren heeft gedragen. Afgelopen jaar nam hij na 25 jaar afscheid van de kamer en is hij aan de slag gegaan als gezant bij de Nederlandse Maritieme Maakindustrie. In deze aflevering van