cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
de bonte
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Mooi

30 mei 2019 door Dick van den Bos

"Pioniersplekken zijn effectief om als kerk te kunnen vernieuwen"

Het Evangelisch Werkverband (EW) staat voor vernieuwing van de kerk, dus ook voor pionieren in de kracht van de Heilige Geest. Oprichter Hans Eschbach was een grote inspirator en aanjager voor de huidige pioniersplekken van de PKN. “Pionieren is de beste manier om de kerk te vernieuwen”, zegt Ramon de Bonte, nieuwe pioniersbegeleider van het Evangelisch Werkverband.

“Kerken zijn vaak grote instituties waarbij mensen graag dingen laten zoals ze zijn. Pionieren is in mijn ogen een van de manieren om naar buiten te bewegen. Het zijn eigenlijk nieuwe, creatieve kerkplekken die gericht zijn op buitenkerkelijken. Het zijn vooral kleine kerkplekken. Vanuit de PKN zijn er meer dan 120 pioniersplekken opgekomen, meestal niet groter dan 50 man.”

“Pioniersplekken zijn vindplaatsen van geloof, van nieuwe vormen van kerk zijn. Ze zijn een teken van Gods belofte, hier op deze wereld. Een ontmoetingsplaatsen waar mensen die zoekende zijn of het niet meer vinden in de traditionele kerken, openstaan voor elkaar en de verbinding zoeken in hun geloof, en de ander als gelijkwaardig zien. Mensen uit verschillende kerken of met verschillende culturele achtergronden vinden elkaar daar in hun geloof. Dat laatste zou je ‘intercultureel pionieren’ kunnen noemen.” 

Waarin onderscheiden EW-pioniersplekken zich van andere PKN-pioniersplekken?
"Woorden die we veel terug horen bij EW-pioniersplekken zijn: discipelschap door kleine groepen, gedreven door Gods missie, gaven van de Geest in het dagelijks leven, communities en huiskerken, balans tussen boven, binnen en buiten. Tegelijk is elke EW-pioniersplek natuurlijk ook weer heel eigen en we zoeken vooral goede aansluiting."

Op landelijk niveau is het EW een radicale vernieuwingsbeweging die veel in de kerk bewerkstelligt, wijkt het beleid van de pioniersplekken hier niet sterk vanaf?
"Juist door te pionieren zien we veel mogelijkheden voor vernieuwing van de kerk. De pioniersplekken leren lessen in de missionaire praktijk en daarmee inspireren zij moederkerken. Ze brengen mensen dichter bij God. Zo komt vernieuwing tot stand.

Zo zien we bijvoorbeeld bij de Boog, geleid door Hans Schaap in Rotterdam, dat volwassenen zonder christelijke achtergrond tot geloof komen en worden gedoopt in de Maas. De Fontein in Apeldoorn, geleid door Arjan Plaisier, is gegroeid en het lukt hen om mensen die aan de rand van de kerk staan, te betrekken. En zo zijn er veel vernieuwingen te noemen."

Wat wil je voor de komende jaren als pioniersbegeleider?
"Ik zou nog wel meer pioniersplekken willen zien ontstaan met hele specifieke doelgroepen. Ik kom uit het onderwijs, dus ik heb bijvoorbeeld bovenmatige interesse in jongvolwassenen. Ook zie ik dat wij als christenen nog lang niet iedereen op deze wereld in contact hebben gebracht met de boodschap van het evangelie. Uit doelgroepenonderzoek van Motivaction bleek dat kerkmensen veelal behoren tot de traditionele of de moderne burgerij. Andere type mensen zoals kosmopolieten of gemakzoekers vind je amper in de kerk. Ik vind het een uitdaging om bevolkingsgroepen te bereiken die de kerk normaal moeilijk weet te bereiken."

Hierin hebben we dus echt nog iets te doen. Kijk maar wat er in de Bijbel staat, in Efeze 3:17/18, waar Paulus schrijft: 

'Geworteld en gegrond in de liefde zult u dan, samen met alle heiligen
 in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.
 opdat u vervuld wordt tot alle volheid Gods.’

‘Ik lees dit als een opdracht om de verbinding te zoeken met anderen, om samen de rijkdom van Christus te ontdekken, wat ook de achtergrond is of denkbeelden van die ander ook zijn.’

Het pionieren is niet altijd makkelijk, waar lopen pioniers tegenaan?
“Veel mensen hebben best hoge verwachtingen. Natuurlijk is het goed om in geloof verwachtingen te hebben, maar pionieren is vooral ook ploeteren. Je hebt gewoon veel mensen die niet in jou en je boodschap geïnteresseerd zijn. Dat kan natuurlijk teleurstelling opleveren. Het helpt om realistische verwachtingen te hebben; iedere zoeker die via de pioniersplekken tot geloof komt is er een. Volgens onderzoek van Alrik Vos is een pionierskerk 33 keer effectiever dan een gevestigde kerk. 

“Ik kijk er het meest naar uit om te zien dat God met zijn Geest nieuwe kerken sticht en dat je mensen op ziet bloeien die dan tot hun recht komen.”

Nieuwsgierig geworden naar pionieren? Mail gerust naar ramon@ewv.nl 

Klik hier voor meer info over het Evangelisch werkverband

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen