De twee dromen van Jozef en het herstel van Israël

Verdieping11 juli 2024 6 minuten Jürgen Bühler, ICEJ-President
Schoven tarwe buigen voor één schoof
Adobe Firefly/Photoshop

In Openbaring 12 zien we Israël voorgesteld als een vrouw, versierd met twaalf sterren, de zon en de maan. In zijn visioen zag de apostel Johannes beelden die slechts één andere keer in de Bijbel voorkomen, in Genesis 37, waar Jozef twee dromen heeft.

In één droom ziet hij zijn elf broers als sterren en zijn vader en moeder als de zon en de maan, die zich allemaal voor hem neerbuigen (Genesis 37:10). Eerder had Jozef een soortgelijke droom waarin zijn broers verschenen als korenschoven die zich voor zijn schoof bogen.

Vele jaren later werd Jozef plotseling verheven van gevangenis tot onderkoning onder Farao en de dromen kwamen uit toen zijn broers tarwe van hem kwamen kopen tijdens een hongersnood in Kanaän. Deze dromen voorspellen niet alleen Jozefs verbazingwekkende opkomst tot heerschappij in Egypte en zijn rol als prototype van de lijdende Messias, maar ook de bredere roeping en bestemming van het Joodse volk. Het Woord zaaien. Zowel de korenschoven als de sterren, de zon en de maan vertegenwoordigen belangrijke aspecten van de roeping van Israël. Tarwe werd een centraal product van Jozefs regering. Onder zijn leiding werd Egypte ‘s werelds belangrijkste graanschuur in een tijd van wereldwijde hongersnood.

Het boek Genesis zegt: “De gehele aarde kwam naar Egypte tot Jozef om graan te kopen, want de hongersnood was hevig over de gehele aarde” (Genesis 41:57). In zekere zin was Jozefs bediening in Egypte een voorafschaduwing van de roeping die God vanaf het begin aan Israël had gegeven.

In zekere zin was Jozefs bediening in Egypte een voorafschaduwing van de roeping die God vanaf het begin aan Israël had gegeven.

In de Bijbel wordt tarwe en het brood dat het voortbrengt vaak het woord van God uitgebeeld. Deuteronomium 8:3 verkondigt dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. In Jeremia 15:16 vond de profeet het woord van God en at het. In Lucas 8:11 legt Jezus de gelijkenis van de zaaier uit door te zeggen dat het zaad Gods woord is.

Israël werd de natie van het Boek en zaaide Gods woord over de hele aarde. In Romeinen 3:1-2 verklaart Paulus dat een van Israëls belangrijkste roepingen was om de orakels van God te bedienen. Alle boeken van de Bijbel zijn geschreven door Joden. Psalm 147:19-20 zegt: “Hij maakt Zijn woord bekend aan Jakob, Zijn inzettingen en regels aan Israël. Hij heeft met geen enkele andere natie zo gehandeld.” Dat betekent dat de belangrijkste voeding voor onze geest, ziel en lichaam via het Joodse volk kwam.

Maar er is meer! Het Joodse volk gaf de wereld niet alleen het geschreven woord van God, maar het Woord werd vlees en woonde onder ons (Johannes 1:14). Jezus is het levende Woord van God. Daarom verklaart Jezus: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald” (Joh. 6:51). Echt, alles wat ons geloof als christenen definieert, werd ons door het Joodse volk gegeven, inclusief een Joodse Messias. Het is precies zoals God tegen Abraham zei: “… in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden” (Genesis 12:3).

Maar hoe zit het met de tweede droom? Wat hebben de sterren, de zon en de maan met het Joodse volk te maken? In Genesis worden we geïnformeerd over hun doel in het scheppingsverhaal. Een licht voor de natiën “Toen zei God: ‘Laat er lichten zijn aan het firmament van de hemel om de dag van de nacht te scheiden; en laat ze zijn tot tekenen en seizoenen, en tot dagen en jaren; en laten zij zijn tot lichten aan het firmament van de hemel om licht te geven op de aarde’; En zo was het. Toen maakte God twee grote lichten: het grotere licht om de dag te regeren, en het kleinere licht om de nacht te regeren. Hij maakte ook de sterren. God plaatste hen aan het firmament van de hemel … om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was” (Genesis 1:14-18).

Het Woord van God dat we van het Joodse volk hebben ontvangen, leidt ons niet alleen op de weg naar God en voedt onze ziel, het stelt ook morele richtlijnen vast voor de mensheid.

Over deze passage valt veel te zeggen. Laat me twee redenen uitlichten waarom God de zon, de maan en de sterren aan de hemel plaatste. Het belangrijkste doel was om ‘het licht van de duisternis te scheiden’. Het Woord van God dat we van het Joodse volk hebben ontvangen, leidt ons niet alleen op de weg naar God en voedt onze ziel, het stelt ook morele richtlijnen vast voor de mensheid. De Tien Geboden vertegenwoordigen tot op de dag van vandaag de morele pijlers van de meeste samenlevingen. Ze zijn nu relevanter dan ooit, nu de morele grenzen in de meeste westerse samenlevingen steeds meer vervagen.
De profeet Jesaja waarschuwt: “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voor licht en licht voor duisternis stellen…” (Jesaja 5:20).

Deze morele omkering kan vandaag de dag worden gezien als familiewaarden die op hun kop worden gezet en onze door God gegeven geslachten worden aangevallen. Dit kan ook dagelijks worden gezien als de antisemitische, genocidale Hamas-militie als slachtoffer wordt gepresenteerd, terwijl de brutaal aangevallen natie Israël als de agressor wordt beschouwd. Dit gebeurt bij de Verenigde Naties en bij internationale gerechtshoven in Den Haag. Radicaal-linksen en zelfs landen als Ierland en Spanje maken geen onderscheid tussen goed en kwaad. De God van Israël, Schepper van hemel en aarde, voorzag in Zijn woord als de ultieme gids om licht en duisternis te scheiden, en het is meer dan ooit noodzakelijk dat het volk van God vandaag de dag als lichten dient in een verduisterende wereld.

Maar er is nog een functie voor de hemellichten; Ze worden gegeven voor tekenen en seizoenen, en om dagen en jaren te scheiden. De Hebreeuwse kalender is anders dan alle andere kalenders door de geschiedenis heen. Het begint met de schepping en meet de hele menselijke geschiedenis. Niet alleen dat, de Joodse kalender heeft de hele wereld beïnvloed. Al in het begin van de schepping stelde God een zevendaagse werkweek in en reserveerde Hij de zevende dag om uit te rusten van het werk. Deze door God vastgestelde rustdag heeft zijn weg gevonden naar alle samenlevingen en wordt zelfs beschouwd als een universeel mensenrecht. Bovendien geeft de Hebreeuwse Bijbel ons een heilige kalender met vaste Joodse feestdagen, bekend als de feesten van de Heer (zie Leviticus 23). Hoewel deze door God gegeven feesten in 325 na Christus door het Concilie van Nicea werden veranderd, hebben ze nog steeds de vakantiekalender in de meeste christelijke landen gevormd.

Het herstel van Israël in onze tijd is misschien wel het grootste teken van de spoedige komst van de Messias.

Israël dient ook als wegwijzer voor het definiëren van de tijden en seizoenen van de naties. Jezus zegt in Lucas 21:29: “Kijk naar de vijgenboom.” Met dit zinnetje gaf Jezus aan dat het herstel van de Joodse natie in hun oude thuisland een paradigmaverschuiving zou betekenen met betrekking tot de tijden en seizoenen. In hetzelfde hoofdstuk verklaart Jezus dat het vertreden van Jeruzalem door de natiën de “tijd der heidenen” is, wat suggereert dat het joodse herstel in Jeruzalem het einde ervan zou markeren. Zo weten we door Israël dat we vandaag in een overgangsperiode leven. Het heidense tijdperk loopt ten einde en het Messiaanse tijdperk nadert. Daarom zeggen veel mensen terecht dat de natie Israël Gods tijdklok is.

Zo zien we in de beeldspraak van Genesis 37 en Openbaring 12 de unieke en gewichtige roeping van Israël uitgebeeld. Dit verklaart ook waarom Openbaring 12:12 waarschuwt: “Wee de bewoners van de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald, met grote toorn, omdat hij weet dat hij een korte tijd heeft.”

Het herstel van Israël in onze tijd is misschien wel het grootste teken van de spoedige komst van de Messias. Voor de machten van de duisternis vertegenwoordigt de herleefde natie Israël een krachtige wegwijzer dat hun tijd ten einde loopt. Het geeft ook een signaal aan de kerk dat we niet kunnen doorgaan met business as usual. God roept ons op tot een radicale toewijding om het Lam te volgen, waarheen Hij ook leidt (Openbaring 12:11, 14:4). Het is een tijd van grote conflicten in het spirituele rijk en we zijn geroepen om voorbede te doen voor Israël als nooit tevoren. Toch is het ook een tijd van grote heldendaden (Daniël 11:32 e.v.). De gebeurtenissen van 7 oktober en de recente aanval van 350 Iraanse raketten en drones zijn tekenen van een veel grotere strijd in de hemelse gewesten die voor ons liggen.

Laat me jullie uitnodigen om jullie aan te sluiten bij duizenden christenen die al deelnemen aan onze online gebedsoproepen, en om Israël op zeer praktische manieren bij te staan door onze noodhulpprojecten te steunen die in dit tijdschrift worden beschreven. Moge God jullie daarbij zegenen.

Jürgen Bühler is president van International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ). Bovenstaand artikel verscheen eerder op de site van ICEJ en is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Jack Hibbs
Nieuws

Volgens deze voorganger is moordaanslag een waarschuwing van God aan Trump om zich te bekeren

"Laat uw bebloede oor u naar Jezus Christus leiden." Dat is de oproep van voorganger Jack Hibbs van de megakerk Calvary Chapel Chino Hills in Californië aan Donald Trump. Tijdens zijn preek zondag stelde hij dat de moordaanslag een waarschuwing van G

Ds. C. G. Vreugdenhil
Video

Ds. Vreugdenhil wijst op christenen die twijfelen aan Gods gewilligheid om ons te redden

"Hij onderhoudt ons leven en zegt: ‘Ik ben de Heere uw God.’ Waarom blijven we ons dan verharden in ongeloof? Verdenk Zijn gewilligheid niet om u te ontvangen en u te redden", merkte ds. C. G. Vreugdenhil onlangs op in een doopdienst. De GerGem-predi

Pro-Israël demonstranten
Nieuws

Onderzoek: 'Evangelicals steunen Israël het meest onder alle christenen'

Evangelicals zouden de grootste steunbetuigers van Israël onder christenen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Messiaanse Joodse organisatie Chosen People Ministries. All Israel News beschrijft dat de evangelicals Israël vooral steunen in de hu

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Het lukte Jezus niet om grote wonderen in Nazareth te doen: hoe kan dat?

Misschien bent u in uw leven wel eens op een plek geweest, een nieuwe plaats waar u naar toe verhuisde of een nieuwe organisatie waar u voor ging werken en dat u er na een paar maanden tot uw schrik achterkwam dat je er niks voor elkaar kreeg. Alsof

Ds. Oscar Lohuis
Opinie

Acceptatie van de homoseksuele praxis is afdwaling van de Bijbel

Steeds meer predikanten gaan om. Er zou volgens hen toch wel enige ruimte moeten zijn voor homoseksuele jongeren om hun seksualiteit te beleven. Hier gaat dan echter een belangrijke wissel om. Een aantal jaren geleden zat ik met een collega te praten

podcast Heilige Grond
Podcast

Hoe blijft de hel relevant? Arnold Huijgen en Guido Derksen in gesprek

Al eeuwenlang spreken hel en hiernamaals tot de verbeelding. Theoloog Arnold Huijgen zette vorig jaar met zijn oratie het onderwerp weer op de kaart en geograaf en schrijver Guido Derksen bracht de hel in kaart. Het boek Hemel en hel in kaart dat hij

Wilkin van de Kamp
Video

Videoboodschap Wilkin van de Kamp over Gods genade en ons gedrag

Het is prachtig als een christen in het vertrouwen mag leven dat God zijn of haar zonden uit genade wil vergeven. Maar als het alleen daarbij blijft, is de kans groot dat je steeds in je oude zondepatronen zal terugvallen. God wil ons echter bovenop

Dr. Viktor Kostov
Nieuws

Advocaat Viktor Kostov: "Het is niet aan de overheid om te bepalen hoe een kerkgebouw eruit ziet"

“Het is ongekend onrechtvaardig als iemand gedwongen wordt om tegen zijn geloof in God in te gaan”. Dat is waarom dr. Viktor Kostov, voormalig atheïst, zich inzet als advocaat om de vrijheid van godsdienst voor christenen te verdedigen. In de afgelop

Meerartikelen

Geld of je leven-is er leven na de groei?
Nieuws

Gert-Jan Segers en Paul Schenderling op zoek naar leven van genoeg in nieuwe EO-podcast

Is er een economie zonder groei mogelijk? EO-presentator Hans van der Steeg onderzoekt met oud-politicus Gert-Jan Segers en econoom Paul Schenderling of we op dezelfde voet kunnen doorleven als nu, of dat er grote veranderingen moeten komen in de man

kringenmateriaalboekje
Nieuws

New Wine presenteert nieuw kringenmateriaalboekje over de Heilige Geest

New Wine presenteert op de New Wine Zomerconferentie 2024 (20 t/m 26 juli) een nieuw kringenmateriaalboekje over de Heilige Geest. In tien hoofdstukken en bijeenkomsten kun je je verdiepen in en meer ervaring krijgen met de persoon en het werk van de

Heart2Heart
Nieuws

Honderden christenen komen bijeen tijdens vierde editie Heart2Heart Zomerweek

Stichting Heart2Heart organiseert deze zomer voor het vierde jaar op rij een Zomerweek voor jong en oud onder het thema ‘Heavenly Blessing’. De Zomerweek wordt van 2 tot 8 augustus 2024 gehouden op Vakantiepark Eigen Wijze in Bant (Noordoostpolder).

Upgrade Festival
Nieuws

David de Vos en Arie de Rover spreken tijdens driedaags Upgrade Festival in Zeeland

Op 16, 17 en 18 augustus 2024 is het zover: Upgrade Festival 2024 gaat van start. Na het grote succes van de volledig uitverkochte eerste editie van Upgrade Festival vorig jaar, vindt nu de tweede editie plaats, opnieuw op dezelfde prachtige locatie

Kees Postma
Column

Christenen die elkaar het leven zuur maken: een kerkelijke auto-immuunziekte

Op nieuwjaarsdag 1980 zat Luitenant Simon Bates, van het Britse leger, verscholen in de Noord-Ierse heuvels rond Tullydonnell. Hij en zijn mannen hadden een hinderlaag opgezet voor de IRA. Eén van de basisregels tijdens een hinderlaag is dat je nooit

David de Vos
Nieuws

David de Vos gaat met theatertour heel Nederland door

'Biografie Rauw heeft in de afgelopen maanden veel losgemaakt. Misschien ook bij jou. De één herkent zich in mijn verhaal, de ander zit vol vragen. Aan het einde van het boek spreek ik de wens uit om de theaters van Nederland te vullen. Dat moment is

pakistan
Nieuws

Pakistan wil met nieuwe wet christelijke meisjes beschermen tegen gedwongen islamitisch huwelijk

In Pakistan is een nieuwe wet aangenomen die de minimumleeftijd om te trouwen voor zowel jongens als meisjes op 18 jaar stelt. Daarmee zouden christelijke meisjes, die vaak het slachtoffer zijn van ontvoeringen en gedwongen huwelijken met moslims, me

Roemke
Dagelijks leven

Unieke beelden: pastor imiteert Trump op Republikeinse Conventie en gaat daarna in gebed

Op dit moment vindt de Republikeinse Conventie in Milwaukee plaats. De eerste avond van deze conventie werd met gebed afgesloten door pastor James Roemke van de Messiah Lutheran Church. Nadat de voorganger vertelde ontzettend blij te zijn dat Trump v

Ramon Roks
Nieuws

Celibatair levende homoseksueel stopt met priesteropleiding Den Bosch vanwege anti-homohouding

De 27-jarige Ramon Roks stopt met zijn priesteropleiding in het bisdom van ’s-Hertogenbosch omdat hij zich als celibatair levend homoseksueel niet welkom voelt in het bisdom door de houding van sommige mensen. Dat meldt het dagblad Trouw.  Roks heeft

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden wijst op christenen die Gods aanwezigheid niet ervaren

"Er wordt in onze dagen veel geklaagd over een gebrek aan godservaring. We zeggen al snel: ‘Waar is God nou? Als ik Hem nodig heb, hoor ik Zijn stem niet.’ Heeft u wel eens geprobeerd om de eenzaamheid te zoeken?", aldus ds. G. van Zanden. De hervorm

Peter van der Weerd
Podcast

HHK-predikant bezorgd over lage opkomst kerkactiviteiten: terecht?

“Als we een Bijbelstudiegroep hebben en er komt vijf man, spreken we van een 'goede opkomst'. Bij een Bijbellezing, zomaar midden in de week, zit er een handjevol.” Onlangs uitte ds. W. J. C. van Blijderveen zijn zorgen over de lage opkomst bij kerke

Karin Mechielsen
Video

Biddende moeder deelt indrukwekkend getuigenis over haar zoon

Karin Mechielsen vertelt in onderstaande video van De Stadskerk in Groningen over hoe haar geduld met God op de proef gesteld werd, toen haar zoon het geloof begon te verliezen. "God greep mijn zoon in zijn nekvel", vertelt zij. Maak tijd voor een bi