Het wonder van genade: Als een lam werd Jezus ter slachting geleid…

Verdieping16 maart 2024 6 minuten Dirk van Genderen
Dirk van Genderen
YouTube

Op een buitengewoon aangrijpende wijze wordt in Jesaja 53 het lijden en sterven van de Heere Jezus beschreven. Een lijden, zo diep en zo zwaar, dat wij het niet kunnen bevatten. In deze lijdenstijd, onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen, staan we erbij stil, in verwondering en dankbaarheid. Hij ging die weg, Hij koos het lijden, om ons te redden. Wat een liefde! ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ (Jesaja 53:7).

Wat een tegenstelling met vers 6 van Jesaja 53: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar onze eigen weg.’ Maar Hij, de Heere Jezus, als een lam werd Hij ter slachting geleid, naar het kruis op Golgotha. Met deze woorden in gedachten zal Johannes de Doper met zijn vinger naar de Heere Jezus hebben gewezen: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29).

Dit herinnert ons aan het offer van een eenjarig gaaf lam, dat elke ochtend en elke avond bij de tent van de samenkomst moest worden gebracht (Exodus 29:38-46). Maar het offer dat de Heere Jezus bracht, Zijn eigen leven, Zijn eigen bloed, ging oneindig ver uit boven dat dagelijkse offerdier in de tempeldienst. 1 Johannes 3:5 zegt: ‘En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen.’

Het is opmerkelijk dat juist Jesaja 53 in de lezingen in de Joodse synagogen wordt overgeslagen. Maar de dag zal aanbreken dat het Joodse volk Hem zal zien Die ze doorstoken hebben (Zacharia 12:10). En zo zal heel Israël zalig worden (Romeinen 11:26).

Als het Lam liet Hij Zich vrijwillig naar de slachtbank leiden. Het liep Hem niet uit handen.

Bij de woorden ‘…als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ denk ik ook aan de viering van het Pascha, bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De Israëlieten moesten een eenjarig gaaf, mannelijk dier van de schapen of geiten nemen en dat na vier dagen slachten.
Stelt u zich eens voor: vier dagen lang was dat lam bij hen in huis geweest en dan moest het worden geslacht. Dat zal aangrijpend voor de kinderen zijn geweest, die net gehecht waren aan dat lam.

Het bloed moesten ze vervolgens smeren aan de deurposten. ‘U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE’ (Exodus 12:11). De beenderen van het lam mochten niet gebroken worden (vers 46).
Nadat de vaders, de opa’s misschien, of de oudste broers de deurposten rood hadden gemaakt met dat bloed van het lam, kwamen ze weer naar binnen. Binnen zouden ze veilig zijn, dat had God gezegd.

Diezelfde nacht zou de Heere het gehele land van Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. De God van Israël zou Zijn macht tonen tegenover de goden van Egypte.
‘Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen’ (Exodus 12:13). Op die dag bevrijdde de Heere het volk Israël uit Egypte.

Het bloed van het geslachte lam was hun bescherming, hun bevrijding, hun verlossing, hun Pascha. Dit is een aangrijpend beeld van het offer dat het volmaakte Lam, de Heere Jezus, bracht aan het kruis op Golgotha.
Daarnaar verwijzen de geciteerde woorden uit Jesaja 53: ‘…als een lam werd Hij ter slachting geleid…’

Hij had u op het oog, jou, mij… De enige manier om ons te redden, was Zijn kruisdood.

Als het Lam liet Hij Zich vrijwillig naar de slachtbank leiden. Het liep Hem niet uit handen. Hij koos de pijn om u, jou, mij te redden van het oordeel, de vloek, die wij over ons gehaald hebben door onze zonden.
We herdenken deze slachting van het Lam van God. Marcus 10:45 zegt: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’

Zo ging Hij de weg naar Gethsemane en Golgotha. Hij, de Almachtige, had bliksem uit de hemel kunnen laten neerdalen en allen kunnen verteren. Maar nee, als het Lam liet Hij Zich leiden.
Hij liet Zich geselen, bespotten, bespuwen, een doornenkroon opzetten. Volkomen onschuldig was Hij en Hij werd gevangengenomen, veroordeeld, gemarteld en gekruisigd.
Hij had u op het oog, jou, mij… De enige manier om ons te redden, was Zijn kruisdood.

Wat een liefde van Hem… Ik kan me er alleen maar over verwonderen. Begrijpen kan ik het niet. Hij liet Zich aan het kruis nagelen. Vreselijk lijden, lichamelijk, maar oneindig veel zwaarder was voor Hem dat de vloek die wij door onze zonden hadden verdiend, op Hem neerkwam.

Door God en mensen werd Hij verlaten. Daar hing Hij tussen hemel en aarde. Het werd midden op de dag aardedonker, van 12 tot 3 uur.
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ (Mattheus 27:46). Maar God antwoordde niet. Integendeel, Jesaja 53:10 zegt: ‘Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen.’

Dood en graf Hij overwonnen. Hij is opgestaan, Hij leeft! Wat een wonder van genade.

Droppels bloed druppelden naar beneden uit de spijkergaten in Zijn handen. Laat dat bloed u reinigen. Zijn bloed reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7).

‘Het is volbracht’, klonk het vanaf het middelste kruis (Johannes 19:30). De zon ging weer schijnen in Jeruzalem en over Golgotha. De vogels begonnen weer te fluiten. De strijd was gestreden. ‘En Hij boog het hoofd en gaf de geest’ (Johannes 19:30).

Een soldaat kwam aanlopen en stak een speer in Zijn zijde, om te zien of Hij echt dood was. Het bewijs: er kwam bloed en water uit (Johannes 19:34). God verhinderde dat Zijn benen werden gebroken (Johannes 19:33), zoals ook de beenderen van het lam dat voor het Pascha werd gebruikt, niet gebroken mochten worden.

De Israëlieten moesten hun lam slachten op de veertiende dag van de eerste maand van hun nieuwe kalender, waarna ze door God werden bevrijd uit Egypte. Op diezelfde datum, 1500 jaar later, werd het Lam geslacht. Het totaal onschuldige Lam, de Heere Jezus Christus. Voor ons, om ons te redden.

Dood en graf Hij overwonnen. Hij is opgestaan, Hij leeft! Wat een wonder van genade. Romeinen 6 zegt dat allen die Hem mogen kennen als hun Heiland en Verlosser met Hem zijn gekruisigd, met Hem de dood zijn ingegaan en ook met Hem zijn opgestaan, in een nieuw leven.

Er is oneindig veel kracht in het bloed van de Heere Jezus. Zijn bloed is ook beschikbaar voor u, om u te reinigen, te verlossen, te bevrijding van al uw zonden.

Met Zijn eigen bloed is Hij eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht (Hebreeën 9:12).
De weg naar het hemelse heiligdom werd geopend. ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip’ (Hebreeën 4:16).

Er is oneindig veel kracht in het bloed van de Heere Jezus. Zijn bloed is ook beschikbaar voor u, om u te reinigen, te verlossen, te bevrijding van al uw zonden. Zijn bloedrode bloed kan uw zwarte, zondige leven witter dan sneeuw maken. Schoon, heilig, rein.

Kent u Hem als uw Heiland en Verlosser? Mag u door genade weten dat Hij ook voor u Zijn leven heeft gegeven, Zijn bloed heeft gestort? Dat is de allerbelangrijkste vraag. Het is pas echt goed met ons als we ons gered zijn door de Heere Jezus, als we mogen geloven dat Hij ook onze zonden heeft vergeven.
En weet u: Hij verlangt er zo naar dat U tot Hem komt. Hij doet niet liever dan u Zijn genade schenken. Hij wacht op u, Hij verlangt ernaar u genadig te zijn en Zich over u te ontfermen, zegt Jesaja 30:18.

Het leven is ernstig. Er kan ons zomaar iets overkomen. Als u de Heere Jezus nog niet kent – dat kan, zelfs al zit u misschien uw hele leven al in de kerk – dan raad ik u dringend aan tot Hem te gaan, Hem aan te roepen om genade, uw zonden te belijden en uw vertrouwen op Hem te stellen. U zegt misschien: dat gaat zo gemakkelijk niet. O nee? Ga maar en Hij zal Zich ook aan u openbaren!

Dirk van Genderen is Bijbelleraar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Bisschop
Nieuws

Neergestoken bisschop vergeeft dader: "Moge de Heer Jezus je zegenen en de weg wijzen"

Bisschop Mar Mari Emmanuel heeft gereageerd op de terroristische aanslag waar hij slachtoffer van werd. Tijdens zijn preek in de Christ The Good Shepherd Church in Sydney werd hij maandagavond neergestoken door een 16-jarige moslim. Dezelfde avond on

Kevin R. Johnson
Nieuws

Amerikaanse kerk kiest ondanks aanklacht voor 'genderdiscriminatie' opnieuw mannelijke pastor

Een baptistenkerk in New York, die eerder dit jaar werd aangeklaagd wegens ‘genderdiscriminatie’, kiest opnieuw voor een mannelijke pastor. Dat meldt The Christian Post. De kerk in kwestie, de Abyssinian Baptist Church, heeft pastor Kevin R. Johnson

Greg Laurie
Nieuws

Amerikaanse predikant stelt dat Iraanse aanval op Israël ‘vervulling was van Bijbelse profetie’

De Amerikaanse predikant en evangelist Greg Laurie zegt dat hij gelooft dat de Iraanse aanval op Israël vorige week een vervulling was van een Bijbelse profetie. Dat meldt CBN News. In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 april gingen in heel Israël

Ds. W.A. Zondag
Video

Volgens ds. Zondag beschouwen sommige christenen de rustdag als een soort concentratiekamp

De rustdag als een soort concentratiekamp, omgeven door prikkeldraad. Volgens ds. W.A. Zondag, verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Dordrecht, is dat hoe sommige christenen de zondag beschouwen. De predikant merkte dit op in een preek die hij e

gamen
Video

Video: Dennis raakte verslaafd aan gamen toen zijn droom in duigen viel

Op de basisschool viel de droom van Dennis (23) in duigen. Vanwege een handicap kon hij geen vrachtwagenchauffeur worden, dus had Dennis geen zin in school. Hij ging liever gamen en gooide minimaal 16.000 euro weg. In een videoserie over verslavingen

Zie ik kom spoedig
Video

Openbaring 15: Zeven gouden schalen gevuld met de toorn van God

Het is tijd voor de laatste ronde. Johannes ziet zeven engelen tevoorschijn komen met zeven gouden schalen in hun hand. Deze zijn gevuld met de toorn van God. Het wordt heel heftig! Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 29 van een 40-delige

Jeremia 29:11-12
Verdieping

Een hoopvol bericht van God terwijl je midden in de ellende zit

‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisterenʼ - Jeremia 29:11-12. Je zul

Soedan
Nieuws

Soedan: Christelijke moeder verliest twee baby's in vluchtelingenkamp en wordt mishandeld

Ze verloor twee baby's en heeft te kampen met zwaar lichamelijk en geestelijk lijden doordat ze wordt mishandeld vanwege haar christelijke geloof. De 41-jarige Fatima Adam, moeder van vier kinderen, is een van de naar schatting 8 miljoen mensen in So

Meerartikelen

Pinksterfestival Onstwedde
Nieuws

Pinksterfestival in Onstwedde verwelkomt InSalvation, Matthijn Buwalda en Elly Zuiderveld

In het Pinksterweekend van 2024 wordt in Onstwedde, bij Stadskanaal, het Amazing Grace Festival gehouden. Dit kleinschalige festival trekt met name gezinnen aan die houden van het gemoedelijke karakter van het festival. Dit jaar treden bij Amazing Gr

TU
Nieuws

Theologische Universiteit Utrecht en Evangelische Theologische Faculteit, Leuven maken samen dubbele graad deeltijdstudenten mogelijk

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) en de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven), hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij deeltijdstudenten op een flexibele manier een dubbele graad kunnen halen: de graad van Master

woestijn
Boekfragment

Iedere christen kan een geestelijke woestijnervaring gebruiken

Heb jij weleens een woestijnervaring gehad? Denk dan niet aan een reis door de Sahara of naar het Midden-Oosten. Het gaat om een woestijn in geestelijke zin. Met woestijnervaring wordt bedoeld dat je het gevoel hebt dat alles je uit handen geslagen i

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp: "Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde"

"Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde. In de Oosters-Orthodoxe Kerk is het kruis geen teken van smaad en schande, maar is de gekruisigde de triomferende verlosser. Gods triomftocht begint aan het kruis. Door

Iran
Verdieping

Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran. Na maanden van proxy gevechten en bedreig

Jerry Savelle
Nieuws

TV-evangelist Jerry Savelle (76) overleden

Jerry Savelle, een populaire Amerikaanse tv-evangelist en voorstander van het welvaartsevangelie, is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Christian Post. Jerry Savelle Ministries International (JSMI) kondigde op Facebook aan dat de

Biecht
Nieuws

Amerikaanse priester aangevallen met pepperspray tijdens afnemen biecht

In de St. Mary's Kathedraal in het Amerikaanse Amarillo is een priester met pepperspray aangevallen tijdens het afnemen van de biecht. Als reactie hierop heeft de kerk aangekondigd dat alle reguliere biechtsessies voor onbepaalde tijd worden opgescho

Mannenzangavond Katwijk aan Zee
Video

Kippenvel: 1700 mannen zingen Psalm 71 in de Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee

'Ik roem, o eeuwig Alvermogen, 'k Roem Uw gerechtigheid, Die zoveel glans verspreidt, Zo heerlijk schittert uit den hoge, O HEER der legerscharen, Wie kan U evenaren?', deze woorden zijn afkomstig uit het eerste vers van Psalm 71. De Psalm werd vorig

Dopeling
Nieuws

Megadoop in Frankrijk: 12.000 mensen geven tijdens Pasen hun leven aan Jezus

Op Eerste Paasdag zijn liefst meer dan 12.000 mensen gedoopt in Frankrijk. Dat meldt CBN News. Het betekent een record voor het land waar ongeveer 50% van de mensen zegt niet in God te geloven en waar de secularisatie steeds meer doorzet. Volgens Fra

Oeganda
Nieuws

Moslim in Oeganda verdacht van moord op tot christendom bekeerde moeder

In Kamuli, een district in Oost-Oeganda, is de 50-jarige Sulaina Nabirye onder tragische omstandigheden overleden. Nabirye, die zich op 10 februari bekeerde tot het christendom, zou door haar eigen zoon zijn vergiftigd omdat ze weigerde terug te kere

Ds. P. de Vries
Video

HHK-predikant wijst op de roeping die elke christen heeft: "Praat met anderen over God"

"Wij kunnen het Woord alleen maar tot het oor brengen. Dat doe ik hier in de kerk en dat is ons aller roeping in de samenleving. Dan ben je er niet om te preken, maar moeten we wel naar gelegenheden zoeken om met mensen over God te spreken. Soms dien

P. J. Vergunst
Verdieping

Oorlogen in naam van de godsdienst

Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn tekenen van de tijd waarin wij leven, signalen van het laatste der dagen, van Christus Die bezig is om te komen. Te begrijpen is dat, als we zien dat de mens van de wetteloosheid en de afval deze tijd kenmerken