DirkvanGenderen


Verdieping

Oorlog in Israël en Gaza: God wil ons hierbij zeker inschakelen

Als we een stap terug doen van concrete situaties, kunnen we beter de grootheid van God bedenken en begrijpen dat de overwinning in Zijn handen ligt. Hij staat boven alle gebeurtenissen, in ons eigen leven, ook in het wereldgebeuren, ook in de oorlog

Verdieping

Aanslag Hamas op Israël wijst op de woede van de draak uit Openbaring 12

In het boek Openbaring toont God de dingen die spoedig moeten geschieden, richting de wederkomst van de Heere Jezus. In Openbaring 12 staat de draak, de satan, op het punt een zwangere vrouw te verslinden.Vers 4 zegt:…en de draak stond voor de vrouw,

Verdieping

Profetieën worden voor onze ogen vervuld: ontwaak!

Overdrijf ik? Ga het maar eens na in uw eigen gemeente of in uw eigen prediking. Wij maken ons – zeer terecht – druk over vragen als de betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis. Laten we daar nooit aan tornen en erop terugkomen als we d

Verdieping

‘From the river to the sea, God promised this land to me’

Maar wereldwijd, ook in Nederland, klinken steeds vaker die andere woorden: ‘From the river to the sea, Palestine will be free’. Vertaald: ‘Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn’. Bedoeld wordt: Van de Jordaan tot de Middellandse Zee zal

God

Heeft God honderden miljoenen jaren nodig om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken?

Ik geloof dat God alles geschapen heeft in zes dagen. Omdat Hij dat zelf zegt in de Bijbel, Zijn eigen Woord. De dieren, de mensen, de aarde, de planten, het heelal, alles in zes dagen. Niet een heel klein iets wat God in beweging zette en waar na ve

God

Veel christenen vragen mij of de oorlog in Oekraïne wijst op Jezus' wederkomst

Ik kreeg de afgelopen paar weken opvallend veel vragen over de weerzinwekkende inval van Rusland in Oekraïne. Veel mensen vragen zich af of deze oorlog direct verband houdt met, zoals ze zeggen, ‘de aanstaande opname van de gemeente en de wederkomst

God

De actuele boodschap van Jona: leven we anno 2023 middenin Ninevé?

‘Predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor Mijn aangezicht.’ Zo’n 2800 jaar geleden kreeg de profeet Jona van God deze opdracht om naar Ninevé te gaan, om tegen haar te prediken vanwege haar boosheid (Jona 1:2). Het zijn woorden, die o

God

Leven met een gebroken droom: wanneer hoop en wanhoop met elkaar strijden

De werkelijkheid was al mooier dan de oorspronkelijke droom. Toch droomde hij een nog grotere droom. En hij zag uit naar het moment dat ook die droom realiteit zou worden. Bijna was het zover, maar toen brak die droom. En dat deed pijn, heel veel pij

Verdieping

Strijd om de Tempelberg: Moslims beschouwen biddende Joden en christenen als een aanval

De Tempelberg is misschien wel het meest explosieve stukje aarde. Palestijnen en Arabieren dromen ervan juist die plek definitief in bezit te krijgen en Joden een verbod op te leggen die berg ooit nog te bezoeken. En ze zijn al een heel eind op weg,