cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Arjen ten Brinke
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 augustus 2022 door Jeffrey Schipper

Arjen ten Brinke daagt christenen uit: “Kijk niet weg, waar zit jouw pijn?”

“Jezus riep de Samaritaanse vrouw niet op om het zondaarsgebed te bidden. Hij benoemt haar pijn. Waarom? Jezus is een gentleman.” Naar aanleiding van Jezus’ bijzondere ontmoeting met de Samaritaanse vrouw daagt spreker Arjen ten Brinke christenen uit: Waar zit jouw pijn? Leef je vanuit het verleden of vanuit de bron die Jezus aanreikt? De voorganger van Mozaiek sprak onlangs in de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) over ‘Genezen om te genezen’.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid .

Word ook lid

“Een vermoeide Jezus komt bij een waterput. Achter deze ontmoeting zit een goddelijk plan”, merkt Ten Brinke op naar aanleiding van het verhaal in Johannes 4:5-42. Het is niet toevallig dat Jezus bij deze put komt. Als een Jood van Judea naar Galilea gaat, gaat hij altijd om Samaria heen. Samaritanen werden gezien als afvalligen die niet op de juiste manier geloven. Ik weet zeker dat als Jezus aan zijn discipelen had gevraagd: ‘Willen jullie meer of minder Samaritanen?’, Petrus en Johannes als volgt antwoordden: ‘Minder, minder, minder!’ Ze keken er nog net niet vies bij. Samaritanen, daar zou je volgens hen zoveel mogelijk vandaan moeten blijven.”

Jezus doorbreekt grenzen
“Maar Jezus doorbrak grenzen en ging dwars door Samaria heen. Jezus en vrouwen is trouwens een hele goede combinatie. Lees de evangeliën er maar op na! In de toenmalige cultuur werden vrouwen, slaven en vreemdelingen in een hoek gedrukt. Ze hoorden er niet echt bij. In onze Nederlandse cultuur zijn mannen en vrouwen godzijdank gelijk aan elkaar, maar toen was daar echt geen sprake van. Door in gesprek te gaan met een Samaritaanse vrouw deed Jezus iets dat grensdoorbrekend was.

"Wat moet het pijn doen om door iemand aangesproken te zijn op het verleden. Waarom doet deze Jezus dit? Niet om de wereld te veroordelen, maar om te redden."

Dat Jezus haar een vraag stelt, is in feite al evangelie. Hij veroordeelt haar niet als zondares, maar vraagt de vrouw om water. Ik heb naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte gebeden: ‘Heer, breng mij op het pad van mensen met wie ik in eerste instantie geen klik heb.’”

Ten Brinke merkt vervolgens op dat Johannes speelt met de woorden put en bron. Dat die woorden vaak in het Johannes-evangelie terugkeren is volgens de spreker niet toevallig. “Zou het kunnen zijn dat put in de toenmalige context symbool staat voor gevaar en stilstand water? Jezus grijpt in het gesprek met de vrouw niet terug op de put, maar op de bron. Een bron dat leven geeft. De Samaritaanse vrouw spreekt over een emmer; Jezus heeft het over levend water.”

Pijn benoemen
“Als we de evangeliën lezen mogen we ons identificeren met de mensen die in het verhaal terugkomen. Stel jezelf de vraag: wat als wij ons identificeren met deze Samaritaanse vrouw? Zou die put symbool kunnen staan voor ons verleden? Jezus benoemt pijn. Hij zegt: ‘U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd.’ Dan kunnen we toch stellen dat deze vrouw een gebroken leven heeft?

Wat zal er in haar dorp veel over deze vrouw geroddeld zijn. ‘Heb je het gehoord van die vrouw die de ene na de andere man verslijt?’ Zij gaat op het warmste moment van de dag naar de put, waarschijnlijk omdat ze dan geen andere mensen ontmoet. En mogelijk wordt ze niet alleen veroordeelt door anderen, maar veroordeelt zij ook zichzelf. Wat moet het pijn doen om door iemand aangesproken te zijn op het verleden. Waarom doet deze Jezus dit? Hij is een gentleman. Hij weet waarom de Vader Hem naar deze wereld heeft gestuurd. Niet om de wereld te veroordelen, maar om te redden. Jezus raakt deze vrouw in haar pijn om zo te laten zien dat Hij haar ziet. Hij weet waar je vandaan komt, hij weet hoe het nu met je gaat en hoe je toekomst zal zijn.”

"De Samaritaanse vrouw ging niet naar huis om die ontmoeting met Jezus voor zichzelf te houden. Het is mijn verlangen dat we als christenen leren om hier een voorbeeld aan te nemen."

Stel jezelf kwetsbaar op
“Jezus grijpt hiernaar terug, zodat we ons kwetsbaar opstellen richting Hem. Weet jij hoe het is om kwetsbaar te zijn voor Jezus? Ik leer het met vallen en opstaan. Laten we hierbij stilstaan. Niet om de psycholoog uit te hangen, maar omdat Jezus dat keer op keer ook Zelf doen. Wat als we met z’n allen in gedachten om die put heen geen staan, naast de Samaritaanse vrouw? Deze vrouw is één van ons. Welke vraag stelt Jezus aan jou? Kijk niet weg en durf Hem in Zijn gezicht aan te kijken. Waar zit jouw pijn? Hoe zit het met jouw verleden?

De put is je verleden en misschien leef je vandaag de dag vanuit de put. Er zijn veel mensen die dat doen: leven vanuit het verleden. Je bevind je in stilstaand water, waardoor je niet verder komt en geen geloofsgroei doormaakt. En misschien maak je jezelf wijs dat je recht hebt om verbitterd, boos of verdrietig te zijn.

Door Gods genade heb ik mogen ontdekken dat je steeds meer mag leven vanuit de bron en niet uit de put. ‘Wie van dit water drinkt zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron van levend water worden’, zegt Jezus. En later staat Jezus in de tempel en roept hij: ‘Laat eenieder die dorst heeft bij Mij komen en drinken. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien.’ Geen veroordeling, maar vergeving. Geen angst en schaamte, maar genezing.”

"Mag Jezus je van binnenuit, stapje voor stapje en beetje bij beetje, genezen? Vanuit de liefde van Jezus mag je leven vanuit vergeving."

Jezus biedt Zichzelf aan
“In diensten zijn we er erg goed in om te zeggen: ‘Zet die stap naar voren en kies voor Jezus.’ Begrijp me niet verkeerd, ik geloof dat dit goed is. Deze oproep doen we ook in Mozaiek. Maar ik dacht bij dit Bijbelgedeelte: als jij je leven niet aan Jezus kunt geven, geloof en weet dat Jezus zijn leven geeft aan jou.” Ten Brinke verwijst terug naar de Samaritaanse vrouw. “Jezus roept haar niet op om op haar knieën te gaan en het zondaarsgebed te bidden. Deze vrouw staat op, gaat terug naar haar stad en vertelt enthousiast over haar ontmoeting met Jezus. ‘Hij weet alles van me’, zegt ze.

En blijkbaar heeft deze vrouw het op zo’n manier verteld dat anderen diezelfde Jezus wilden ontmoeten. Waarom? Jezus veroordeelt niet en maakt duidelijk dat Hij je gebrokenheid allang heeft gezien. Hij komt met een alternatief en roept je op om niet gericht te zijn op de put, maar op de bron. Jezus geeft Zichzelf aan ons allemaal. Wil jij drinken vanuit die bron? De Samaritaanse vrouw ging niet naar huis om die ontmoeting met Jezus voor zichzelf te houden. Het is mijn verlangen dat we als christenen leren om hier een voorbeeld aan te nemen.

Hoe? Ik denk dat ze haar invloedsfeer gebruikt heeft. Haar familie en vriendinnen. Misschien wil jij niets meer met je ouders, broer of zus te maken hebben. Ik weet dat het ontzettend pijnlijk is als je in onmin leeft met je familie. Dat kun je niet forceren, maar ik wil je wel deze vraag stellen: mag Jezus je van binnenuit, stapje voor stapje en beetje bij beetje, genezen? Vanuit de liefde van Jezus mag je leven vanuit vergeving. In al je gebrokenheid en pijn mag je stappen zetten en Jezus delen. Hij weet alles van je!”

Bekijk de volledige boodschap van Arjen ten Brinke:

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Preekverslagen
- Ds. Zondag vraagt zich af of God in tijden van nood te vertrouwen is: "Gods kinderen vallen van de ene verbazing in de andere"
- Henk Binnendijk wijst op één van de allergrootste denkfouten die christenen maken: "Ik sprak eenzijdig over de hemel"
- Waarom lauwe christenen een probleem hebben
- Ds. R. van Kooten: "Vragen om bekering staat gelijk aan vloeken"
- Dr. R. van Kooten: "Jezus stierf niet voor de uitverkorenen"
Meer over Preekverslagen »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Heel mooi!

Er was een tijd in mijn leven dat ik als vrouw verstoten werd en me 'tweederangs' voelde. Een priester mocht niet met een verstotene trouwen, b.v. En melaatsen en ontmanden mochten niet in de tempel komen. In dat rijtje hoorde ik nu. Ik bad: "HERE, juist zulke mensen hebben U zp hard nodig!"

Toen las ik de woorden van Jezus: "God zond Mij om ARMEN het Evangelie te verkondigen en GEVANGENEN vrijlating, om BLINDEN te genezen en die VERBROKEN ZIJN VAN HART en om VERSLAGENEN heen te zenden in vrijheid" (Luk.4:18,19).