Ds.J.Belder


Column

In welke mate zijn wij als christenen geseculariseerd?

In mijn jeugd zaten kerken nog vol. Er werden zelfs nieuwe pleisterplaatsen gebouwd in de uitleg van dorp en stad. We waren een christelijk land. Hoe diep dat christendom zat, laat ik nu maar even rusten. Achteruitkijkspiegels kunnen nuttig zijn, maa

Column

Hoe Jezus ons op Goede Vrijdag een beschamende les leert

Het lijkt erop dat Jezus de Paasmaaltijd onderbreekt. Of vierde Hij reeds het Avondmaal met Zijn discipelen? Laten deze vragen ons nou niet afleiden van dat waar het hier om gaat. De discipelen waren zo-even nog druk met de vraag wie van hen na Jezus

Recensie

De 'Groene Catechismus': Gods schepping afbreken is duivelswerk

Qua opzet is dit bescheiden boekje geïnspireerd door de bekende vraag en antwoordmethode uit Heidelberg (1563), ooit een beproefde didactische manier om kennis op systematische wijze je eigen te maken. Deze aanpak was niet slechts voorbehouden aan th

Opinie

Een bekeringsoproep: het wordt tijd dat we 'groene christenen' worden

Dat het niet goed gaat met de aarde weten we al decennialang. Sommigen plakken zich uit frustratie vast aan een schilderij of smijten er blikken soep tegenaan. Het is nog net geen geweld tegen personen, maar wel tegen objecten. Sinds wanneer zijn mus

Recensie

Volgens prof. dr. Huijgen heeft de wereld een hel nodig: is dat zo?

Zijn rede baarde het nodige opzien. Het stond weldra in de spotlights. Het werd bediscussieerd, omarmd of verworpen, soms zelfs zonder kennis genomen te hebben van de inhoud. Al met al is het is een gedurfde onderneming om in een postchristelijke tij

Column

500 jaar na kerkscheuring: drijft God katholieken en protestanten naar elkaar?

Recent publiceerde een platform van bijna een dubbel dozijn spraakmakende theologen een verklaring waarin zij pleiten voor herstel van de breuk tussen Rome en Reformatie. Na vijfhonderd jaar gescheiden optrekken en een wereld waarin de orkaan Secular

Column

Kerst is verworden tot een lichtzinnig volksfeest

Vraag een doorsnee Nederlander wat het belangrijkste feest voor christenen is en de kans is groot dat het antwoord luidt: kerstfeest. Eigenlijk heel merkwaardig. Twee van de vier evangeliën hebben het helemaal niet over de geboorte van de Heere Jezus

Column

De effectieve propaganda van Hamas: Wordt Europa straks alsnog 'Judenfrei'?

In boven weergegeven trant redeneert de giftige, ‘progressieve’ woke-ideologie. Onderwijsinstellingen worden geprest hun steun uit te spreken voor de Palestijnen. Anti-Joodse sentimenten groeien nog harder dan Jona’s wonderboom. Palestijnse vlaggen v

Column

Hervormingsdag 2023: Is de Reformatie mislukt?

Vandaag is het 31 oktober. De meerderheid van de mensen om ons heen denkt eerder aan spoken, heksen en andere griezelige Halloweenattributen, dan aan de drie bekende reformatoren: Luther, Calvijn, Zwingli. De kernen van de Reformatie zijn samengevat

Nieuws

De Bijbel is glashelder over onze omgang met dieren

Vandaag is het Werelddierendag. Graag grijp ik deze gelegenheid met beide handen aan om als medeschepsel mijn gedachten te laten gaan over onze omgang met Gods andere schepselen en dan vooral de dieren. Gelukkig dringt het besef steeds dieper door da

Dagelijks leven

Waarom zwijgen over ons gruwelijke slavernijverleden geen optie is

De negentiende eeuw was het tijdperk waarin de nationale trots bloeide en geurde. Aan helden en heldendaden geen gebrek. Nationalistische gevoelens werkten als gist in onze schoenen. Dat ging zo nog even door in de twintigste eeuw. Inmiddels beleven

Nieuws

Kees van der Staaij is een voorbeeld voor aankomende Kamerleden

Loopt de Tweede Kamer van onze Staten Generaal leeg? Het lijkt erop nu de ene na de andere politicus zijn koffer pakt en de handdoek in de ring werpt. Velen besloten om na de verkiezingen van 22 november de deur van het Parlementsgebouw achter zich d

Dagelijks leven

Waarom de wijsheid van Salomo nodig is voor de asielproblematiek

Het Kabinet Rutte-IV is gevallen. Niet onverwacht en onvoorzien. Het hete hangijzer van de migratie was de olifant in de Kamer. Stikstof, klimaat, koopkracht, Groningen … De regering overleefde ieder hoofdpijndossier, maar migratie bleek een politiek

Dagelijks leven

Geloof in God kan beschermen tegen zelfdoding (maar religie kan ook verwoestend werken)

Enkele weken geleden publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de meest recente cijfers over zelfdodingen in 2022. Niet minder dan 1916 mensen maakten een einde aan hun leven. De zelfgewilde dood door euthanasie is hierin niet meegerek

God

Leven in een geestelijke Sahara: waait de wind hier uit de verkeerde hoek?

Heeft Nederland te maken met aflandige wind van de Heilige Geest? Heeft de Geest het zuidelijke halfrond verkozen? Waait de wind hier uit de verkeerde hoek? We zien in onze omgeving gemeenten vergrijzen en krimpen. Kerkgebouwen worden afgestoten. De

Dagelijks leven

Waarom het predikantentekort in de PKN helaas van tijdelijke aard is

Met enige regelmaat vernemen we de laatste tijd van een predikantentekort in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 'Onderbezetting' speelt ook in andere kerkverbanden, maar in de PKN groeit het aantal predikantsvacatures op dit moment erg hard. Bi

God

Degradeer de Bijbelse God niet tot een ‘gebruiksvriendelijke’ God

Over hete hangijzers gesproken… We hebben er genoeg van in kerk en wereld. Ik noem ‘slechts’ gender en homoseksualiteit. Altijd goed voor pittige discussies. Zo’n gedachtewisseling zette mede-columnist Robert Plomp recent in gang op Cvandaag. Hij wer

Dagelijks leven

Zware stormen per brief of mail: verhuftering ook in christelijk Nederland zichtbaar

'Ben jij dat mannetje van die stukkies in de maandagkrant', informeerde een lezer van het Reformatorisch Dagblad. Ik antwoordde bevestigend, waarop hij reageerde: 'Je bent een trawant van de satan.' Gelijk brak hij af. Voor wie denkt dat alleen abonn

Dagelijks leven

Wel of geen slavernij-excuses? Excuusmolen draait veel te gemakkelijk

De excuses voor het Nederlandse aandeel in de slavernij en slavenhandel zorgen voor verdeelde en hoog oplopende emoties. Dat ondervond ik ook zelf toen ik elders schreef dat ik mij niet verantwoordelijk weet voor deze zwarte bladzijde in onze geschie

Nieuws

Dr. Klaassen heeft besloten om de PKN verlaten: is dit het juiste moment?

De kogel is door de kerk, maar het schot deed ondertussen het nodige stof opwaaien. Opluchting en boosheid, teleurstelling, begrip en onbegrip omgeven het vertrek van dr. M. Klaassen uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Desgevraagd reageer ik

Dagelijks leven

Refozuil zoekt koortsachtig een weg tussen verwarring en verstarring

“Vindt u het bezwaarlijk wanneer men u refodominee noemt?” Die vraag werd mij onlangs in alle oprechtheid gesteld. Mijn antwoord was “als ik er zelf geen moeite mee zou hebben, dan hebben anderen dat wel”. Ik ben predikant binnen de Protestantse Kerk

God

Reformatieherdenkingen roepen vragen op: zijn we de kluts kwijt?

Is het herdenken van de Reformatie op 31 oktober niet een vorm van nostalgie? Toegegeven: Luther durfde toch maar aan de vooravond van Allerheiligen in 1519 de knuppel in het pauselijke hoenderhok te gooien. Het was ronduit moedig om de vinger te leg

God

Christenen zijn geneigd te vechten op fronten waar Christus niet is

Er zijn positieve en negatieve spanningsvelden. Gezonde en ongezonde. Wat gezond is geeft energie, is een uitdaging, voedt je zelfvertrouwen. Negatieve spanning die lang voortduurt, nekt je op den duur. Je raakt mentaal en emotioneel uitgeput. Storin

Dagelijks leven

In onze cynische samenleving is beledigen, kwetsen en intimideren een gewone zaak

De Nederlandse samenleving verhardt, verruwt en verhuftert. Het is een ontwikkeling die al jaren gaande is, maar die sinds de corona-epidemie kwam, alleen maar is geïntensiveerd. Op televisie is Johan Derksen de held van veel kijkers. Een breed publi

Dagelijks leven

Wij kunnen onmogelijk heel de wereld onderdak bieden (maar gesloten grenzen zijn een illusie)

Europa is een grenzeloos stukje van de wereld. Grotendeels en in principe. De Europese eenwording heeft de binnengrenzen eerst doen vervagen, uiteindelijk in bijna alle 27 lidstaten afgeschaft. Wie verlangt nog terug naar tijdrovende grenscontroles?

Dagelijks leven

Waarom iedere christen is geroepen om te bidden voor de overheid

‘Gebed voor de overheid …? Je overvraagt me’, zei onlangs iemand geprikkeld. ‘Voor een goddeloze overheid kan ik niet bidden’. Een ander deed er een schepje bovenop. ‘Onze overheid lijkt op de antichristelijke overheid uit het laatste bijbelboek. Daa

Dagelijks leven

Boeren in de knel: Boer tot zondebok maken is in deze crisis niet fair

Wordt het vandaag chaos in midden-Nederland? Leidt het boerenprotest tot een omvangrijk verkeersinfarct? Boeren, vissers en veel burgers zijn geschrokken van de Haagse stikstofplannen. Vooral de veehouders. Het raakt uiteindelijk heel de agrosector.

Dagelijks leven

De EO op ramkoers

Wat is er toch aan de hand met de Evangelische Omroep? Is de EO haar koers kwijtgeraakt? Om die vraag met ‘ja’ of ‘nee’ te kunnen beantwoorden moet je wel eerst weten wat de ooit uitgezette koers was. Op die vraag geven de statuten van het begin een

Dagelijks leven

Geestelijke fijnproevers beweren dat dé Geest de Kerk heeft verlaten

Op weg naar Pinksteren speelde de vraag door mijn hoofd of de Kerk misschien een geestloos gebeuren is geworden …? Als men alle getob, geklaag, gemopper en gelamenteer aanhoort, is het verleidelijk om die vraag met “ja” te beantwoorden. Het is krimp

God

De synode: een rem op het kerkelijk leven of een noodzakelijke waakhond?

Is een synode niet een blok aan het been? Een rem op het kerkelijk leven en bron van frustratie en ergernis? Zijn gemeenten niet beter af zonder zo’n tijd-, energie- en geldverslindend medium dat in een aantal kerken al lang aan gezag en geloofwaardi

God

Hoe ver zijn gereformeerden en evangelischen vandaag van huis?

Hoe gereformeerd zijn gereformeerden nog? En hoe evangelisch zijn evangelischen nog? Twee prangende vragen die bij mij opborrelden toen ik onlangs voor een gemeenteavond een praatje voorbereidde over “onze liturgie”. Zit er nog orde in onze samenkoms

Nieuws

Mag ik als christen Poetin haten?

Donald Trump – voormalig president van de VS - noemde Poetin na de inval in Oekraïne, geniaal. Hij heeft de wereldleiders - met Joe Biden voorop - op een geweldige manier te grazen genomen. Wat een naïevelingen, schamperde Trump. Hij voegde er nog fi

Nieuws

Oogsten we vandaag de dag de vruchten van de seksuele revolutie?

Zijn mannen roofridders, erop uit om vrouwen te schaken of te versieren? Zijn mannen vieze daders en vrouwen eerbare slachtoffers? Valt er nog wel iemand te vertrouwen? Wie de berichtgeving volgt, neigt ertoe de laatste vraag ontkennend te beantwoord

Dagelijks leven

Een gure wind jaagt door Nederland: ketters worden buitengesloten

Er jaagt een gure wind door de wereld. Overal lopen spanningen tot een verontrustend niveau op. Zal Rusland het wagen Oekraïne binnen te vallen? Zal China Taiwan annexeren? Zijn de Verenigde Staten van Noord-Amerika op weg naar een burgeroorlog? Ook

God

Vuisten ballen zich, voeten stampen: is er licht aan het einde van de tunnel?

Het gist en borrelt overal. Gemoederen koken over. Wie houdt hart en ogen daar vrolijk bij? Vuisten ballen zich, voeten stampen. Gebral en geraaskal davert door de wereld. We zijn meer dan een samenleving in beweging. We zijn van onze ankers losgesla

Dagelijks leven

Waarom is men in reformatorische kring gevoelig voor complottheorieën?

Het is een vraag die de gemoederen bezighoudt: ‘Ben jij (al) gevaccineerd of (nog) ongevaccineerd? Laat ik me vaccineren? Waarom wel, waarom niet?’ De groep die vaccinatie afwijst is minstens zo divers als zij die zich laten enten, enthousiast of met

Dagelijks leven

De hel is fictief geworden

Wie gelooft er Anno Domini 2021 nog in het bestaan van een hel …? Enkele jaren geleden gold dat voor nog slechts vier procent van de bevolking. Dit percentage zal intussen niet zijn toegenomen. In 1967 antwoordde zevenendertig procent van de ondervra

Dagelijks leven

Niet-gevaccineerden dreigen de zondebokken van de samenleving te worden

‘Ik ben een varken’, zei ik tegen mijn vrouw, terwijl ik de ochtendkrant las. Mijn echtgenote voegde zich al spoedig ontevreden knorrend aan mijn zijde. Wat hebben wij dan gemeen met varkens? Dit: zo’n beest heeft de merkwaardige eigenschap om wannee

Dagelijks leven

Het anti-welkomstcomité in Harskamp: slechte reclame voor ons 'christelijk' dorp?

Honderden Afghanen stromen Nederland binnen deze dagen. Niet voor een vakantieverblijf van twee of drie weken. Voor hoelang weet niemand. Vermoedelijk permanent. Vluchtelingen. Mensen die het vege lijf proberen te redden nu de Taliban zijn teruggekee

Dagelijks leven

Wat de triomf van de Taliban tot ons te zeggen heeft

Het ging in een niet te stuiten tempo, de herovering van Afghanistan door de Taliban. Eerst werd het platteland ingenomen, vervolgens wandelden de krijgers stad na stad binnen. Dat ging na terugtrekking van de internationale troepenmacht met vaart en

Dagelijks leven

Europa sluit zich af voor het evangelie: hoe nu verder?

Ons werelddeel staat niet meer vóór het evangelie, maar heeft dat achter de rug en rekende er bovendien mee af. Daardoor ontstaat eerder kortsluiting dan verbinding. Volgens Peter Masters is het gemakkelijker om iemand atheïst te maken, evenzo hem er

Dagelijks leven

'Speciale diensten' voor gevaccineerden: moeten we dat willen?

Deze week deed de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking aan de plaatselijke gemeenten. Een speciale projectgroep binnen de Kerk geeft kerkenraden in overweging diensten te organiseren voor ‘mensen die logischerwijs gevaccineerd kunnen zijn’.

Nieuws

Christenen liggen onder een vergrootglas: een ernstige waarschuwing

“Twijfel er niet aan, dat je geen bitterder, giftiger en feller vijand hebt dan een echte christen, die serieus een christen wil zijn. (..) Wat moeten wij nu doen met dat verdoemde volk? Ten eerste: steek hun kerken en scholen in de fik. Doe dat ter

Nieuws

Waarom er zo heftig wordt gereageerd op de brief van ds. Kort

Wat was er nou eigenlijk fout aan de brief die ds. A. Kort aan de burgemeester van Krimpen stuurde? Inmiddels al weer maanden geleden. Naar ik begreep stak de dominee de burgervader een hart onder de riem in een moeilijke tijd. Tegelijkertijd sprak h

Nieuws

God gaf ons een medicijn tegen het Nederlandse klaagvirus

Weeksluiting in een zorginstelling voor ouderen. Vroeger “gewoon” bejaardenhuis geheten. Eerder “oude-liedengasthuis”. What’s in a name? Een mevrouw klaagt over kou. De thermometer geeft 23 graden aan. Mevrouw blijft klagen. Vooral luidruchtig. Een a

Dagelijks leven

Een goed gevoel is doorslaggevend, ook in christelijke kringen

Maken wij seksualiteit belangrijker dan die is? Een prangende vraag. Ik kwam hem tegen in het vuistdikke boek van de Leidse rechtsfilosoof Andres Kinneging, ‘De onzichtbare Maat. Archeologie van goed en kwaad’. Zijn antwoord? Ja. Zijn Opus Magnum las

Nieuws

Sympathie voor FvD en PVV uit orthodox-christelijke hoek intrigeert mij

Wat ben ik eigenlijk, vroeg ik me dezer dagen vertwijfeld af. Populist, nationalist, globalist, fascist, theocraat? Hoe ik daar zo bij kwam? Het waren de ineenstorting van Forum voor Democratie en een recent artikel in de ‘Frankfurter Allgemeine Zeit

Nieuws

Waarom kritiek op schuldbelijdenis kerken begrijpelijk is

Paus Johannes Paulus II bezocht in 2000 Israël, knielde bij de Klaagmuur en bad om vergeving. In gesprek met Elie Wiesel vroeg hij wat de Kerk moet doen om nog iets goed te maken? Wiesel antwoordde: ‘Misschien zou Uwe Heiligheid de komende tweeduizen

Dagelijks leven

Onvervalst staaltje christenhaat in Staphorst

Ondergaat de Staphorster hersteld hervormde gemeente het lot van Daniël, die het verboden werd trouw te zijn aan zijn God? Hem te dienen en te gehoorzamen? Daniël had vijanden die hem naar het leven stonden en hem verlinkten bij de overheid. De Staph

Dagelijks leven

Is minister Grapperhaus een farizeeër?

Kan minister Grapperhaus vergeleken worden met een farizeeër? En hoe moeten we als christenen omgaan met een minister die op zijn bruiloft struikelt over zijn eigen regels? Dit vraagt ds. J. Belder in zijn nieuwste column voor CIP.nl. Goede startIs m