cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dr. M. Klaassen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

24 juni 2022 door Jeffrey Schipper

Steun voor bezwaarschrift dr. Klaassen: Tientallen dominees schrijven brief aan PKN

"Wij doen een dringend beroep op u om op een diepgaande en constructieve manier in te gaan op de fundamentele bezwaren die dr. M. Klaassen in zijn gravamen aan de orde stelt", schrijven zeventig predikanten in een brief aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Omdat Klaassen bedenkingen heeft bij de manier waarop de PKN zich inzake relatievormen, huwelijk en seksualiteit opstelt, diende hij officieel bezwaar (gravamen) in. Hij kreeg nul op het rekest. Tientallen PKN-collega's springen nu voor hem in de bres.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Klaassen had de indruk dat hij een eenzame strijd voerde binnen de PKN. "Ik moet toegeven dat de reacties op ontwikkelingen binnen de PKN soms slapjes zijn. Ik heb het idee dat er een soort berusting is ontstaan", stelde hij in een recent in interview met CIP.nl. Van een eenzame strijd is dus niet langer sprake nu zeventig collega's schouder aan schouder met de hervormde predikant uit Arnemuiden optrekken. De protestbrief, ter ondersteuning van het bezwaarschrift van Klaassen, is een intiatief van ds. J. Blom (Ridderkerk). De ondertekenaars roepen het PKN-bestuur in de protestbrief op om Klaassen uit te nodigen, zodat hij zijn bezwaarschrift kan verdedigen. 

De predikanten stellen dat Klaassen terecht de vinger legt bij volgens hen vergaande ontwikkelingen binnen hun kerk. Klaassen noemde via zijn website vier ontwikkelingen die volgens hem ingaan tegen Gods Woord:
• 'De mogelijkheid van het zegenen van andere relaties dan die van man en vrouw als strijdig zijnde met a) de plaats en betekenis van het huwelijk in Gods plan met de mens en b) de diepe betekenis die de Schrift toekent aan het huwelijk als verwijzing naar Christus en de gemeente.'
• 'De uitspraak van het moderamen van de Protestantse Kerk in 2018 dat de kerk geen waardeoordeel uitspreekt 'over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen’.'
• 'De geruisloze invoering van een liturgie voor het zegenen van transgenders die een transitie ondergaan hebben.'
• 'Het PThU-rapport uit 2021 waarin een pleidooi gevoerd wordt voor meer inclusiviteit inzake LHBT-ers in de kerk, gekoppeld aan diverse vergaande aanbevelingen.'

"Wij doen een dringend beroep op u om op een diepgaande en constructieve manier in te gaan op de fundamentele bezwaren die dr. Klaassen in zijn gravamen aan de orde stelt."

Zijn bezwaar diende Klaassen in bij de classis Delta, een vergadering van een aantal protestantse kerken in zijn eigen regio. Dit bezwaar werd echter niet in behandeling genomen. Dit kan alleen bij bezwaren tegen de belijdenisgeschriften van de PKN en dat zou nu niet het geval zijn. Klaassen uitte via zijn blog zijn teleurstelling: Met haar weigering op genoemde zorgpunten in te gaan stelt de PKN zich buiten de grenzen van Gods Woord en de grenzen van de ware kerk.’ 

Nashvilleverklaring en een culturele revolutie
Nadat in januari 2019 de veelbesproken Nashvilleverklaring naar buiten kwam, stond Klaassen namens de Nashvillewerkgroep als mediawoordvoerder op. De predikant is ervan overtuigd dat op het gebied van huwelijk en seksualiteit een (geestelijke) strijd gaande is. “Van bovenaf wordt een dwingende agenda opgelegd, waarbij ideologische krachten in het spel zijn. Er is een revolutie gaande die niet te stoppen is”, zei hij vorig jaar in dit video-interview met CIP.nl. Klaassen is er bovendien van overtuigd dat “vanuit de Europese Unie en Verenigde Naties wordt geprobeerd om een agenda door de strot te duwen die funest is voor de samenleving en kerken”.

Bekijk het video-interview met dr. Klaassen:

Wat hij hiermee bedoelt legde hij uit in september 2019 tijdens de studiedag over de Nashvilleverklaring. De predikant was zeer duidelijk over het belang van deze verklaring: “De publicatie van de Nashvilleverklaring en de studiedag hebben wij de christenen voor deze duistere ontwikkelingen willen waarschuwen. Christenen moeten opstaan en tegen de seksualisering van kerk en maatschappij radicaal stelling nemen!”

Klaassen constateert dat die "duistere ontwikkelingen" ook zijn PKN binnendringen en legt met zijn bezwaarschrift de vinger op de zere plek. Hij neemt geen genoegen met het feit dat er binnen de PKN ruimte is en blijft voor zijn opvattingen. "Het gaat mij om de hele Kerk. Stel je voor dat ik beneden met mijn vrouw op de bank thee drink, terwijl de kinderen boven ruzie aan het maken zijn. Dan blijf ik niet op de bank zitten, maar is het mijn verantwoordelijkheid om daar wat van te zeggen. Zo werkt het ook in de Kerk, waar we met een gezamenlijke belijdenis te maken hebben", aldus Klaassen eerder in dit CIP-interview.

De ondertekenaars roepen het PKN-bestuur in de protestbrief op om Klaassen uit te nodigen, zodat hij zijn bezwaarschrift kan verdedigen. 

Opstelling Gereformeerde Bond
De Gereformeerde Bond, een conservatieve stroming binnen de PKN, liet eerder weten het gravamen van Klaassen toe te juichen. Dr. Piet Vergunst kwam hier in De Waarheidsvriend als algemeen secretaris van de Bond op terug: 'Eerder is verwoord dat de Gereformeerde Bond ds. Klaassen morele steun gegeven heeft, nadat hij zijn gravamen formuleerde. Op een goed theologisch niveau en in een waardige toonzetting heeft hij bezwaren tegen de weg van de kerk verwoord. Vanuit het perspectief van het geheel van de kerk is dit een tegenstem, een tegenstem die inhoudelijk kerkelijk gesprek verdient.' Lees ook: Het gravamen van ds. M. Klaassen: een achterhoedegevecht of een terecht statement?

Tegenreacties
Nadat Klaassen zijn teleurstelling uitte over het niet in behandeling nemen van zijn bezwaarschrift, werd de predikant door ds. René de Reuver, scriba van de PKN, via het Reformatorisch Dagblad op de vingers getikt. "Het moderamen stimuleert lokale gemeenten om dit gesprek te voeren. Dit is niet gediend met grote statements. Het vraagt om grote zorgvuldigheid en pastorale tact, omdat in veel gemeenten de gedachten hierover uiteengaan", aldus de voorman van de PKN.

'Met deze actie, hoe dapper en bewogen ook, voedt Klaassen het gesprek niet, maar smoort het', stelde Theo Boer in een column op CIP.nl. Boer is actief als hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen. 'De PKN is een pluriforme kerk en is dat altijd geweest. Volgens Augustinus is de kerk een plaats waar onkruid en kruid samen opgroeien, en bestaat de zuivere kerk niet uit het instituut maar in de gelovigen die hun weg in gehoorzaamheid aan Christus gaan. Dat betekent allerminst dat je de waarheidsvraag niet meer stelt: laten we dat vooral wel doen. Maar zodra we met decreten komen, is het over en uit.'

Nieuw avontuur Klaassen
Onlangs werd bekend dat Klaassen zijn taken als gemeentepredikant naast zich neer zal leggen. Hij treedt in plaats daarvan in dienst bij Stichting Bijbels Beraad M/V. Deze stichting verzorgt toerusting aan kerken en christenen op het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit en de thematiek van LHBTI. Klaassen lichtte zijn besluit toe: "Onze Westerse samenleving verwijdert zich in snel tempo van God en Zijn heilzaam Woord. Dit wordt met name zichtbaar in nieuwe visies inzake seksualiteit en relaties. Deze ontwikkeling dwingt kerken en christenen tot diepgaande bezinning.

Een aanvullende reden dat ik ja heb gezegd op dit verzoek van Bijbels Beraad M/V is de aanhoudende zorg over mijn gezondheid. Ik worstel al enkele jaren met een beperkt energieniveau dat ervoor zorgt dat ik mijn werk niet kan uitvoeren zoals ik graag zou willen en de gemeente ook nodig heeft. Meerdere keren heb ik om die reden gevraagd of de Heere mogelijk ander werk voor mij te doen had. Niet omdat ik het gemeentewerk niet wil, ik doe dat met de liefde van mijn hart, maar omdat het mij zwaar valt om zo te functioneren.”

In de CIP Podcast bespraken CIP-redacteuren Patrick Simons en Jeffrey Schipper eerder het bezwaarschrift van dr. Klaassen. Beluister het fragment vanaf minuut 24:43

Lees ook: Dr. Klaassen voert eenzame strijd in PKN: “Mogelijk komt er een moment dat de rek eruit is”.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

E
De Heere God is het HOOFD van de Gemeente.

En de Gemeente dat zijn wij... die in HEM Geloven, als de Schepper van Hemel en Aarde.

De Heere God heeft de man en de vrouw niet alleen voor elkaar geschapen, maar OOK... om voor een nageslacht te zorgen.

ALLEEN de Heere God weet, wat goed en niet goed is.HOE we behoren te leven, kunnen we lezen in Zijn Woord.

De verdeeldheid op alle gebied, komt door TE WEINIG ware Kennis van Gods Woord.

Naar WIE... behoren we te Luisteren ?!Gehoorzaamheid is de Sleutel die op de GOEDE deur past.