Dr.M.Klaassen


Verdieping

Waarom (bad)kleding alles te maken heeft met het eren van God

Onlangs verscheen er een fragment van een preek van mij over wereldgelijkvormigheid op Cvandaag. Als illustratie hierbij noemde ik de bikini. Omdat een preek niet echt de plek is om hier uitvoerig op in te gaan hierbij een nadere toelichting. Wonend

Opinie

De evangelische beweging is geen dwaling

Mijn artikel over Opwekking in het Reformatorische Dagblad deed de nodige stof opwaaien. De keuze van Cvandaag.nl om mijn artikel als ‘aanval’ te betitelen droeg daar mogelijk aan bij. In het oorspronkelijke artikel in het RD ging het echter om ‘even

Nieuws

Dr. Klaassen voert eenzame strijd in PKN: “Mogelijk komt er een moment dat de rek eruit is”

Wordt het tijd voor een overstap naar de Hersteld Hervormde Kerk? Dr. M. Klaassen vraagt zich soms af hoe lang hij nog van zich moet laten horen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). “Er kan een moment komen waarop de rek eruit is”, zo stel

Nieuws

Dr. Klaassen verlaat de PKN en sluit zich aan bij Hersteld Hervormde Kerk

Dr. M. Klaassen is niet langer verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij heeft de kerk verlaten en zich, samen met zijn gezin aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk in Barneveld. Dat maakt de voorganger zelf bekend: "Toen ik mijn

God

Een ernstige boodschap van ds. Klaassen: “Veel huwelijken verkeren in zwaar weer”

“Het huwelijk is geen contract maar een verbond; een levenslange belofte zonder escape-deurtje”, maakt ds. M. Klaassen duidelijk. Op basis van Genesis 2:15-25 preekte de hervormde predikant onlangs over het thema ‘De boodschap van het huwelijk in de

God

Dr. M. Klaassen pleit voor heilige seksualiteit: "God zegt: vrij heilig of vrij niet"

“Seksualiteit is een consumptieartikel geworden. Ondertussen zitten wij nu met de brokken. De wereld zegt: vrij veilig of vrij niet. God zegt: vrij heilig of vrij niet”, vertelt dr. M. Klaassen. De hervormde predikant hield onlangs een preek over het

God

Een alarmerende boodschap aan theoloog Ad de Bruijne: 'Wat u schrijft is levensgevaarlijk'

"De Bijbel spreekt zich niet over de hedendaagse homoseksuele christen uit. Hoe we homoseksualiteit vandaag de dag benoemen heeft dimensies waarover de Bijbel zich niet uitlaat", stelde theoloog Ad de Bruijne in dit Cvandaag-interview. Op 25 november

Nieuws

Dr. Klaassen heeft besloten om de PKN verlaten: is dit het juiste moment?

De kogel is door de kerk, maar het schot deed ondertussen het nodige stof opwaaien. Opluchting en boosheid, teleurstelling, begrip en onbegrip omgeven het vertrek van dr. M. Klaassen uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Desgevraagd reageer ik

Nieuws

Een oproep aan dr. Klaassen: Blijf binnen de kerk het gesprek aangaan

Er is nogal wat te doen over het gravamen van dr. M. Klaassen. Zijn brief waarin hij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) oproept om terug te keren naar een Bijbelse visie op seksualiteit en huwelijk en zijn aankondiging om, nu het gravamen is afg

Nieuws

Steun voor bezwaarschrift dr. Klaassen: Tientallen dominees schrijven brief aan PKN

"Wij doen een dringend beroep op u om op een diepgaande en constructieve manier in te gaan op de fundamentele bezwaren die dr. M. Klaassen in zijn gravamen aan de orde stelt", schrijven zeventig predikanten in een brief aan de Protestantse Kerk in Ne

Nieuws

Een pijnlijk vertrek uit de volkskerk: hoe dr. Klaassen en de PKN uit elkaar groeiden

‘Toen ik mijn lidmaatschapspapieren in handen kreeg, voelde ik pijn’, schreef dr. M. Klaassen over zijn pijnlijke besluit om de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te verlaten. De uitgesproken reformatorische dominee ging niet over één nacht ijs. Zi

God

Een vraag die mij vaak gesteld wordt: hoe zit het met polygamie in de Bijbel?

Wie het huwelijk definieert als een verbond tussen man en vrouw, krijgt regelmatig de vraag: Maar hoe zit het dan met polygamie in de Bijbel? Wie gelooft dat God het huwelijk bestemd heeft voor één man en één vrouw kan zich verlegen of zelfs verward

Dagelijks leven

Waarom dr. Klaassen niet weg had mogen gaan

Dr. Klaassen maakte recent bekend de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te verlaten. Ds. J. Belder reageerde in een column op Cvandaag, waarin hij zich afvroeg of dit wel het juiste moment is om de kerk te verlaten. Dr. C. A. van der Sluijs stelt i

Nieuws

Het gravamen van ds. M. Klaassen: een achterhoedegevecht of een terecht statement?

Beproeving en standvastigheid zijn thema’s die bij het leven van een christen horen, die de gemeente van Christus niet vreemd zijn. Met name de brieven in het Nieuwe Testament leren ons dat. Het belijden aangaande het huwelijk en de gevolgen hiervan