cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. J. M. J. Kieviet
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 juni 2021 door Jeffrey Schipper

Bezorgde CGK-predikanten luiden noodklok over koers CGK

"Het gezag van de Schrift is in het geding. De vraag is waar we als kerken eindigen", zegt de bezorgde ds. J. M. J. Kieviet (foto). Hij is "zeer verontrust" over huidige ontwikkelingen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Met collega-predikanten luidt hij in het Reformatorisch Dagblad de noodklok in een 'Verklaring van gevoelen'. Wie zich in de verklaring herkent is welkom op een bijeenkomst van bezinning en gebed op 18 september in Amersfoort. 

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer in de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken in 1998 uit dat volgens de Bijbel "het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

Dit jaar heeft de generale synode van de CGK zich niet uitgesproken tegen de samenwerkingsgemeenten die vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd. Tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers ervaren het wachten tot 2022 als indirecte acceptatie van kerken die - tegen de voorschriften - vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd. In het RD-interview verwijst Kieviet naar het synodebesluit in 1998. "De hele discussie had toen moeten stoppen." Volgens hem en de andere opstellers van de verklaring - heeft de CGK met vrouwelijke ambtsdragers geen bestaansrecht meer. "Zo’n plurale kerk verschilt dan in niets meer van bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland."

"Het gaat ons om de onderliggende oorzaken: hoe verstaan we de Schrift en welke hermeneutiek wordt er gehanteerd?"

Tegenover het RD maakt de emerituspredikant uit Renswoude duidelijk dat het de verontruste CGK-broeders niet gaat om vrouwelijke ambtsdragers, maar een bredere ontwikkeling. "Het gaat ons om de onderliggende oorzaken: hoe verstaan we de Schrift en welke hermeneutiek wordt er gehanteerd?" vraagt Kieviet. Zijn opmerking is in lijn met prof. dr. H. J. Selderhuis in dit CIP-interview stelde. Staan we allemaal nog achter wat de belijdenis over de Schrift zegt? Welke teksten zijn door de cultuur bepaald en welke zijn een geldende norm Gods, onafhankelijk van de tijdgeest? Dat zijn vragen waar het volgens mij echt om gaat en die niet alleen tot verschillende opvattingen over vrouw en ambt brengen", aldus de christelijke gereformeerde hoogleraar destijds.

Om zich te bezinnen op de crisis binnen de CGK zocht Kieviet in de achterliggende periode regelmatig prof. dr. A. Baars (Woudenberg), dr. C. P. de Boer (Sliedrecht) en ds. A. A. Egas (Damwoude) op. De Boer stelde eerder dat de gemeenten die vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd zichzelf buiten de CGK plaatsen. Net als Kieviet verwees hij in een column in het RD naar eerdere synodebesluiten: "Daarbij is expliciet gesteld dat een andere beslissing om een andere hermeneutiek vraagt. (...) Wanneer de synode besluit om het ambt voor de vrouw open te stellen, veegt deze synode de besluiten van voorgaande synodes van tafel", aldus De Boer.

Ds. Egas sprak eerder in de CIP Podcast soortgelijke, duidelijke woorden. “Je mag van mij best samenwerken en het avondmaal houden, maar houd je wel aan de strengste kerkorde. Dat zijn afspraken die gemaakt zijn. En als het je niet bevalt, waarom zeggen die gemeenten dan niet: wij sluiten ons aan bij de GKv?“ Egas vergeleek de discussie met het lid worden van een voetbalvereniging. “Als er dan een zegt: ik wil de bal beetpakken en er mee lopen, dan zegt de rest toch ook dat ze dat niet willen? Dat is niet de afspraak, alleen de keeper mag dat.“ 

Beluister het volledige gesprek met ds. Egas in de CIP Podcast over ontwikkelingen in de CGK vanaf minuut 13:10

Twee jaar geleden waarschuwde de invloedrijke hoogleraar prof. dr. A. Huijgen tegen polarisatie binnen de CGK. "Het lijkt mij van belang om voortdurend naar elkaar te blijven luisteren en niet terug te vallen op karikaturen van de ander. Het slechtste wat er kan gebeuren is dat wantrouwen richting een synode enerzijds gepaard gaat met beheersingsdrang uit wantrouwen tegen nieuwe geluiden anderzijds. Dat de een de ander beschuldigt van ongebreideld autonomiedenken en de ander de een van dom conservatisme. Zo wordt het natuurlijk niet uitgesproken, maar ik vrees dat het soms zo wel wordt gedacht."

Ds. Kieviet onderstreept in het RD-interview dat het doel van de verklaring niet is de generale synode voor de voet te lopen of te speculeren. "De toekomst van onze kerken ligt ons na aan het hart. Nú roepen we in ieder geval de kerken met klem op vast te houden aan Schrift en belijdenis." Deze week hebben alle christelijke gereformeerde predikanten en kerkenraden de verklaring ontvangen die op 18 september in Amersfoort wordt besproken tijdens een bezinningsbijeenkomst. Voor gemeenten is een handreiking opgesteld om te bespreken.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

CGK-crisis
- Behoudende CGK-dominees vrezen 'geitenpaadjes om ingrijpende maatregelen te voorkomen'
- Classis Zwolle geeft noodsignaal af: hoe nu verder in CGK? Prof. dr. Selderhuis antwoordt
- Behoudende CGK-predikanten willen vuist op tafel: 'Verdere stap naar faillissement CGK is gezet'
- Moeten synodebesluiten in CGK wel of niet worden opgeschort?
- Twee CGK-gemeenten vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers
Meer over CGK-crisis »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
"Welke teksten zijn door de cultuur bepaald en welke zijn een geldende norm Gods, onafhankelijk van de tijdgeest? " De vraag stellen, is de vraag beantwoorden. Als het gezag in de bijbel besloten ligt, kun je je niet beroepen op belijdenis geschriften van 1500 jaar later.

Maar als ik een richting mag wijzen: Jezus is de vervulling van de wet. De kerk is de bruid van Christus (en niet alleen de CGK). Probeer je zelf in dat grotere geheel te zien, en blijf weg van wat precies wel en niet mag, maar probeer elkaar te vinden in het geloof.