cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
GerGem-dominees
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 mei 2021 door Redactie

Dominee worden in de GerGem: hoe gaat dat in z’n werk?

Jaarlijks verkeren de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) enkele dagen in spanning. Op die dagen worden er toekomstige dominees toegelaten tot de Theologische School. De GerGem heeft in Nederland 63 predikanten en 150 kerkelijke gemeenten. Het predikantekort is al lange tijd een hoofdpijndossier. Hoe word je dominee in de GerGem? CIP.nl legt het graag uit aan de hand van gesprekken met ingewijden en curatorium-voorzitter ds. A. Schreuder.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Het curatorium valt onder de generale synode, het hoogste orgaan van de GerGem. Zij zijn als zogenaamd ‘deputaatschap’ verantwoordelijk voor de opleiding van de aanstaande predikanten. De negen curatoren (zes dominees en drie ouderlingen) bepalen wie wel en wie niet wordt toegelaten tot de Theologische School om zich voor te bereiden op het predikantschap. Vorig jaar werden drie ouderlingen toegelaten tot de Theologische School om in de toekomst als predikant te kunnen dienen binnen de GerGem. Jaarlijks worden er met ongeveer twintig kandidaten toelatingsgesprekken gevoerd. De overgrote meerderheid (ongeveer 90 procent van de kandidaten) wordt tijdens de curatoriumvergaderingen afgewezen. Commentaren in de media laten zien dat de werkwijze van het curatorium jaarlijks ook vragen oproept. Dit artikel moet meer inzicht geven over het toelatingsproces.

Het curatorium probeert inzichtelijk te krijgen hoe het bekeringsproces is verlopen, langs de lijnen van ellende, verlossing en dankbaarheid.

Hoe kom je bij het curatorium terecht?
Wie zich als lid van de GerGem geroepen voelt om predikant te worden kan bij de eigen kerkenraad een attest aanvragen. Vervolgens wordt een kerkenraadsvergadering gehouden waarbij de kandidaat de gelegenheid heeft om zijn verlangen om dominee te worden te delen. Daar wordt doorgesproken over de motivatie en het geestelijk leven van de kandidaat. Na dat gesprek wordt in afwezigheid van de kandidaat beraadslaagd en gestemd door de kerkenraad. De meerderheid van de stemmen telt. Dan krijgt iemand een attest en daarmee meldt hij zich bij het curatorium. Met een attest is de kandidaat er zo goed als zeker van verzekerd dat de eigen kerkenraad achter zijn roeping staat om als predikant te dienen binnen de GerGem.

Voordat hét gesprek met de negen curatoren plaatsvindt, stuurt het curatorium een uitgebreide vragenlijst naar de kerkenraad en de kandidaat. Deze vragen hebben onder meer betrekking op het geestelijk leven, karaktereigenschappen en de gezinssituatie van de kandidaat. Het curatorium ontvangt niet alleen de antwoorden, maar ook hoe de stemverhouding binnen de kerkenraad is geweest.

Hét curatoriumgesprek: hoe gaat het eraan toe?
‘Als het curatorium bijeenkomt om personen te horen die toegelaten wensen te worden, wordt allereerst de Naam des Heeren aangeroepen’, schreef curatorium-voorzitter ds. A. Schreuder onlangs in De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de GerGem. ‘Curatoren en adviseurs zoeken samen het aangezicht des Heeren, in het diepe besef dat ze geen hartenkenners zijn. Ook wordt gevraagd te mogen afzien van alle menselijke gevoelens en overwegingen. Er wordt gebeden om duidelijkheid en eensgezindheid in het nemen van zulke grote beslissingen.’

De afgewezen kandidaat krijgt achteraf niet te horen waarom hij niet is toegelaten tot de Theologische School.

Met het attest op zak en aan de hand van de ingevulde vragenlijst vindt op één van de vergaderdagen (dit jaar op 25-26 mei) het allesbeslissende gesprek plaats in de School aan de Boezemsingel in Rotterdam. De kandidaat zit tijdens het gesprek tegenover de negen curatoren en Theologische School-docenten. De kandidaat krijgt de gelegenheid om zich uit te spreken in ongeveer 15 á 20 minuten over zijn bekering en roeping. Het bekeringsproces en de roepingsweg van de kandidaat staan centraal. Het curatorium probeert inzichtelijk te krijgen hoe het bekeringsproces is verlopen, langs de lijnen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is belangrijk dat bij het beschrijven van de bekeringsweg het doorleven van de ellendekennis aan de orde komt. Ds. Schreuder verwoordt het zelf als volgt: 'Het curatorium luistert ernaar hoe de Heere in het persoonlijke leven Zijn genade heeft verheerlijkt, zoals dat zo duidelijk verwoord wordt in de Heidelberger Catechismus. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de werkzaamheden rondom de roeping tot dienaar van het Woord.'

Degenen die dit artikel mogelijk hebben gemaakt geven aan dat er nauwelijks ruimte is voor interactie, waardoor een inhoudelijk gesprek lastig is. Ds. Schreuder zegt dat het ook niet de gewoonte en de bedoeling is om bij het horen van iemand, die zich heeft aangemeld, een inhoudelijk gesprek aan te gaan. Iemand die zich aanmeldt weet dit. Na het gesprek wacht de kandidaat het overleg van de heren curatoren af. Na kortere of langere tijd wordt hij weer teruggeroepen en krijgt hij te horen of het curatorium vrijmoedigheid heeft om hem toe te laten. Net als bij het geven van een attest, geldt: de meeste stemmen gelden. Bekend is dat de kans dat iemand wordt aangenomen klein is.

De overgrote meerderheid (ongeveer 90 procent van de kandidaten) wordt tijdens de curatoriumvergaderingen afgewezen.

De afgewezen kandidaat krijgt achteraf niet te horen waarom hij niet is toegelaten tot de Theologische School. Ds. Schreuder begrijpt dat dit voor de betreffende persoon moeilijk is en verwerkt moet worden. Het curatorium roept dan op om de teleurstelling in de hand van de Heere te leggen. Ook de kerkenraad die een attest heeft gegeven, ontvangt geen verdere toelichting. Voor pastorale nazorg kan de kandidaat terecht bij de eigen kerkelijke gemeente, die met het attest heeft ingestemd. Betrokkenen weten hier niet altijd raad mee, omdat de reden van afwijzing niet bekend is, blijkt uit de gesprekken die CIP.nl met meerdere ambtsdragers en gemeenteleden heeft gevoerd.

Hoe word je curator?
Het is dus duidelijk dat de negen curatoren een heel belangrijke en invloedrijke rol hebben binnen de GerGem. Van deze zware taak, zijn ze zich ook terdege bewust volgens ds. Schreuder. Hier is te lezen wie tot het curatorium behoren. Het curatorium stelt kandidaten voor het zitting nemen in het curatorium voor bij de generale synode. Het is onduidelijk aan welke voorwaarden een curator moet voldoen. In de praktijk neemt de synode voordracht van het curatorium over. De generale synode komt één keer in de drie jaar bijeen. Als een curator nodig is in een periode waarin de synode niet bij elkaar komt, wordt een zg. secundus opgeroepen die ook al door het curatorium is voorgesteld en door de synode is benoemd. De generale synode is binnen de GerGem het toezichthoudend of corrigerend orgaan. Curatorium-voorzitter ds. A. Schreuder benadrukt dat het curatorium in haar rapportage aan de generale synode verantwoording aflegt van zijn werkzaamheden.

CIP-redacteuren Patrick Simons en Jeffrey Schipper bespraken het GerGem-curatorium in de CIP Podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 16:57

Bovenstaand artikel is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met verschillende ambtsdragers en gemeenteleden uit diverse reformatorische kerken die bekend zijn met de werkwijze van het curatorium. Hun namen zijn bij de redactie van CIP.nl bekend. Volgende week verschijnt het tweede en laatste artikel over het curatorium van de GerGem. In het vervolgartikel geven betrokkenen antwoord op de vraag waarom een open gesprek over de werkwijze van het curatorium gevoelig ligt, in hoeverre het curatorium de breedte van de GerGem vertegenwoordigt en hoe de werkwijze van het curatorium verbeterd zou kunnen worden.

Foto: YouTube/Reformatorisch Dagblad

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Curatorium GerGem
- Waarom ik bezorgd ben over toelatingsbeleid GerGem-predikanten
- Cor Verkade kritisch op toelatingsbeleid GerGem-dominees: "Een fnuikend systeem"
- Zestien mannenbroeders afgewezen door curatorium GerGem
- Curatorium GerGem komt bij elkaar: 6 belangrijke vragen en antwoorden
- Velen in ons kerkverband zetten vraagtekens bij toelatingsbeleid GerGem-predikanten
Meer over Curatorium GerGem »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Als vrouw reageer ik op al deze informatie. Het enige wat ik hierover wil opmerken is dat wij als gemeenten behorende tot de Gereformeerde Bond, rijk gezegend zijn met predikanten, die in het verleden door het curatorium van de GG afgewezen werden maar door de Heere zelf tot "het werken in Zijn wijngaard" zijn geroepen. Als de Heere een geopende deur geeft kan niemand die sluiten! Openbaring 3 vers 8.