GerGem


Nieuws

Dr. Wim Dekker duidt spijtbetuiging: "Wanneer wordt GerGem sekte in plaats van kerk?"

“De geslotenheid binnen de GerGem is toegenomen naarmate anderen binnen de gereformeerde gezindte ruimer gingen denken. Wanneer wordt de GerGem een sekte in plaats van een kerk?”, vraagt dr. Wim Dekker zich af naar aanleiding van de spijtbetuiging va

Nieuws

Half jaar na onrust benoemt Vrouwenbond GerGem nieuwe presidente

De Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (VBGG) beschikt over een nieuwe presidente. Liesbeth Martinu-Hol uit Kesteren is de opvolgster van M.A. Heikoop-Gorter uit Tricht. Aan haar vertrek ging een half jaar geleden "een belangrijk verschil van inzicht

Nieuws

Ds. C. G. Vreugdenhil 'niet onder druk gezet' door GerGem-predikanten voorafgaand aan spijtbetuiging

Heeft ds. C. G. Vreugdenhil onder druk van invloedrijke dominees uit de Gereformeerde Gemeenten onlangs spijt betuigd? Deze suggestie doet de predikant van de hand in gesprek met het Reformatorisch Dagblad. "Nee, ik ben niet onder druk gezet." “Als j

God

Spijtbetuiging GerGem-predikant wijst op kerkelijke belangen

‘Broeder Vreugdenhil sprak zijn spijt uit over zijn woorden rond dr. G. A. van den Brink (die via Cvandaag in omloop zijn)’, zo was vorige week te lezen in De Saambinder, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem), nadat deze gewaardeerde p

Nieuws

GerGem-predikant betuigt spijt na positieve uitspraken over dr. Van den Brink

Ds. C. G. Vreugdenhil heeft op een predikantenbijeenkomst van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) spijt betuigd naar aanleiding van zijn recente woorden over “vijandschap in rechtzinnige kring”. De GerGem-dominee verwees onlangs in een preek naar de

God

GerGem-predikant wijst op vijandschap in “kerkelijk rechtzinnige kringen”

“Als je het opneemt voor de Heere Jezus komt er vaak vijandschap openbaar”, stelde ds. C. G. Vreugdenhil afgelopen zondag in een preek over de bediening van de apostel Paulus. Op de kansel van de GerGem in Vlissingen noemde hij als voorbeeld de lezin

Nieuws

Bekende predikant zusterkerk GerGem per direct afgezet

In de Noord-Amerikaanse zusterkerk Netherlands Reformed Congregations (NRC) is de bekende predikant ds. C. Vogelaar (81) per direct afgezet. Dat werd zondag volgens het Reformatorisch Dagblad afgelezen in de verschillende gemeenten van die kerk. Rede

Nieuws

Kerkelijke statistieken: is er sprake van een kantelpunt in de GerGem?

Kerkelijke jaarboeken trekken doorgaans de aandacht. Het zijn handige adresboeken met tal van contactgegevens. Een jaaroverzicht geeft een duiding hoe wordt aangekeken tegen ontwikkelingen in kerk en wereld. Toch is het doorgaans niet het jaaroverzic

Nieuws

Opnieuw ledendaling GerGem: uitloop naar PKN en HHK

Opnieuw hebben de Gereformeerde Gemeenten te maken met een daling van het aantal leden. Meer dan 2600 leden besloten afgelopen jaar te vertrekken. Dat blijkt uit het nieuwe Kerkelijk Jaarboek dat vorige week verscheen. Met de daling lijkt de trend zi

Nieuws

Onrust in GerGem: "Vragen over kerkleer opgevat als aanval op Gods Woord"

Het vertrek van mevrouw M. A. Heikoop-Gorter als presidente van de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (VBGG) houdt de gemoederen behoorlijk bezig. “Wat er nu gebeurt, is binnen de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) vaker voorgekomen. Belangstellende v

Nieuws

GerGem gaat eenheid 'in eigen huis' versterken

Toenemende interne verscheidenheid is ook binnen de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) een punt van zorg. Om dat te stimuleren worden onderlinge gesprekken over Gods Woord en de prediking die de GerGem altijd heeft gekenmerkt aangemoedigd, bijvoorbeeld

God

Dominee worden in de GerGem: hoe gaat dat in z’n werk?

Jaarlijks verkeren de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) enkele dagen in spanning. Op die dagen worden er toekomstige dominees toegelaten tot de Theologische School. De GerGem heeft in Nederland 63 predikanten en 150 kerkelijke gemeenten. Het predikant

God

Ds. Egas begrijpt dat kanselruil met GerGem niet mogelijk is: "Toch wil ik graag in de GerGem preken"

De christelijke gereformeerde predikant ds. A. A. Egas pleitte eerder voor meer openheid binnen de Gereformeerde Gemeenten (GerGem). Op de generale synode van de GerGem besloot men onlangs dat kanselruil niet het juiste middel is om die eenheid gesta

God

Waarom steeds meer mensen de GerGem verlaten (en wat de GerGem zou moeten doen)

“Ik hoor wel eens preken waarin niet één keer de naam van de Heere Jezus wordt genoemd. Vandaag de dag nemen jongeren daar geen genoegen mee,” maakt evangelist Jan van Dooijeweert duidelijk. De Gereformeerde Gemeenten (GerGem) zagen in de periode van