Waarom ik bezorgd ben over toelatingsbeleid GerGem-predikanten

God8 januari 2018 André van Putten
curatorium Gereformeerde Gemeenten

De achterliggende tijd hebben er in de Gereformeerde Gemeenten verdrietige en diep ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden. Een predikant die losgemaakt is van zijn gemeente en een ander die die gemeend heeft zelf te moeten vertrekken. Deze broeders zijn ‘onder aanroeping van de Naam des Heeren’ door het curatorium toegelaten tot onze Theologische School? De strenge selectie ‘bij de poort’ geeft geen garantie dat niemand afvalt. Bovendien overleden onverwacht de achterliggende tijd een drietal predikanten.

We kunnen en mogen de Heere nooit narekenen maar bovenstaande stemt wel tot nadenken: “Wat wil de Heere ons hier mee zeggen”. Laat Hij ons nu dan maar aan ons zelf en ons systeem over? We kunnen Hem er niet de schuld van geven dat er zo weinig predikanten zijn. De Heere geeft jaar op jaar 15 a 20 nieuwe aanmeldingen aan onze theologische school en door ons menselijke beoordelingssysteem wordt het grootste deel afgewezen. Wie zou niet wenen? Er wordt in onze gemeenten veel gebeden “of de Heere arbeiders wil uitstoten in de wijngaard, de oogst is groot maar de arbeiders zijn weinig”. Echter, er zijn best veel arbeiders maar ze worden onwaardig voor het ambt bevonden en door mensen afgewezen. Deze ontwikkelingen geven reden tot diepe zorg over de toelatingsprocedure tot het ambt van predikant.

Toelatingscommissie
De Heere Jezus heeft zijn discipelen zelf uitgekozen. De alwetende Heere wist heel goed wie Hij in dienst nam: zondige mensen met allerlei tekorten en vervelende karaktertrekjes. Petrus was onstuimig en van Johannes en Jacobus staat in de bijbel dat zij graag vooraan wilden staan en om niet meer te zeggen Thomas was een twijfelaar. Het curatorium twijfelt ook. Zij weet niet wie zij “in dienst” nemen. In een 20 minuten durend toelatingsgesprek kun je ook onmogelijk iemand beoordelen. In haar oproep in De Saambinder schrijft het curatorium: “Het is voor mensen een onmogelijke taak”. Misschien is het eerlijker te constateren dat het instituut curatorium een “onmogelijke menselijke instelling is”. In de Bijbel wordt nergens gesproken over een Curatorium. Ook de Dordtse Kerkorde (DKO) zwijgt er over. Wellicht is het verstandiger de werkwijze van het curatorium (overeenkomstig een eerder voorstel van ds. C. Harinck) anders in te richten: laat al diegenen met een attest eerst eens een jaar de opleiding volgen en evalueer dan. Aan de vruchten kent men de boom! En laat een echte deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog, advies geven. Het curatorium hoeft zich echt niet te schamen om professionele ondersteuning in te roepen. Je kunt nou eenmaal als ‘gewoon’ lid van het curatorium niet alles maar wees zo eerlijk om dat te erkennen.

het curatorium kan onmogelijk in 20 minuten over "oprechte kennis" beschikken.

Een voorbeeld
Een man van rond de 40 jaar, al jaren ouderling, is meer dan vijf elkaar opvolgende jaren, met een attest van zijn kerkenraad (die hem beter kent dan de leden van het curatorium in 20 minuten kunnen) in de binnenzak, naar het curatorium van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam geweest en wordt voor de zoveelste keer afgewezen. Hij komt thuis en zegt tegen zijn vrouw: “Weer afgewezen”... Bovenstaande is niet verzonnen maar is helaas een recent praktijkvoorbeeld. Iedereen kan invoelen dat een en ander voor de afgewezene een behoorlijke psychische impact heeft. In twintig minuten, zo kort duurt het onderhoud met het curatorium, heeft de kandidaat vertelt over zijn bekering en roeping tot het ambt. Helaas werd hij gediskwalificeerd voor het ambt van dominee. En dat voor de zoveelste keer. Wat is hier aan de hand? Spreekt het curatorium net als de Paus “Ex Cathedra” (dus van uit onfeilbaarheid)? De recente praktijk in de Gereformeerde Gemeenten laat van die mogelijke onfeilbaarheid weinig over. Bekering en roeping zijn tere subjectieve ervaringen. Leden van een curatorium kunnen deze door de kandidaat vertelde bevinding (of ervaring) overnemen of niet overnemen. Wat betekent dit woord “overnemen” eigenlijk? Nou, eenvoudiger gezegd: “geloven” of “niet geloven”.

Tenslotte
Ieder die na het lezen van deze brief denkt: "Kijk, weer iemand die tegen het curatorium aanschopt" wil ik graag het volgende voorhouden. In Mattheüs 7 wordt gesproken over (be-)oordelen. De kanttekenaren schrijven daar bij: "Oordeelt niet namelijk lichtvaardiglijk of verkeerdelijk... of ongegronde achterdocht. Anders is een oprecht oordeel van zaken waarvan men oprechte kennis heeft, als het tot een goed einde geschiedt, zo in het gericht als daarbuiten, niet alleen geoorloofd, maar ook geboden". En hier wringt mijns inziens de schoen: het curatorium kan onmogelijk in 20 minuten over "oprechte kennis" beschikken. Je moet het oordeel maar aandurven en voor je rekening kunnen nemen!

André van Putten is een 'gewoon' kerklid van de gereformeerde gemeente te Kampen. Namens het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten laat ds. J. J. van Eckeveld in een reactie weten: "De afgelopen jaren hebben wij meerdere malen en op verschillende manieren uiteengezet wat de achtergrond en de werkwijze van het curatorium is. We hebben geen enkele behoefte om dat nu opnieuw te doen."

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Stichting Heart2Heart
Nieuws

Stichting Heart2Heart organiseert conferentie over ‘singles en intimiteit’

Op 1 en 2 maart 2024 organiseert stichting Heart2Heart in Amersfoort haar vierde single conferentie. Dit keer over een kwetsbaar en gewaagd thema: singles en intimiteit. Intimiteit is een heel breed onderwerp. Intimiteit in relatie met God, familie e

Damesensemble Yerusha
Video

Damesensemble Yerusha en Jaco van Houselt zingen op prachtige wijze Psalm 38

'Want, o trouw en eeuwig Wezen. In mijn vrezen staat mijn hoop op U alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden, en verhoren mijn gebeên.' Deze rijke woorden zijn afkomstig uit het vijftiende vers van Psalm 38. Damesensemble Yerusha verto

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck over onverdiende genade van God voor zondaren: "Dat is het echte evangelie"

"Een ieder die gelooft zal door Deze vergeving van zonden ontvangen. Dat is het echte evangelie: de verkondiging van een onverdiende vrije vergeving van zonden voor de schuldige mens die in Christus gelooft". Aan het woord is ds. C. Harinck. De emeri

Israëlische vlag
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot drie dagen gebed en vasten voor Israël

Christelijke leiders en Messiasbelijdende Joden uit Israël hebben deze week opgeroepen tot een drie dagen durend gebed voor de natie. Dat meldt All Israel News. Ook riepen de initiatiefnemers hun Israëlische landgenoten op om te vasten en berouw te t

Trump
Nieuws

Trump zweert voor christenen te vechten: "Loyaliteit ligt bij onze Schepper"

Tijdens een bijeenkomst van christelijke media in de Verenigde Staten heeft voormalig president Donald Trump gezegd dat het grootste gevaar voor het christendom vanuit radicaal-linkse hoek komt. Hij noemde zichzelf een “zeer overtuigd christen” en be

Willem Ouweneel
Video

Videoboodschap Willem Ouweneel: Hoe om te gaan met LHBTI'ers in de kerk?

'In veel kerken sluipt de LHBTI-ideologie binnen. Door sommige kerken wordt dit omarmd. Dit zijn angstige ontwikkelingen.' Wat moeten we hiermee? Die vraag staat centraal in onderstaande video van 'Groeiend Geloof'. Prof. dr. Willem Ouweneel geeft ui

11 zendelingen komen om het leven bij tragisch busongeluk in Tanzania
Nieuws

11 zendelingen overleden bij tragisch verkeersongeval in Tanzania

Bij een tragisch verkeersongeval in Tanzania zijn zaterdag 11 zendelingen om het leven gekomen. Dat meldt The Christian Post. De omgekomen zendelingen behoorden tot de zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). Het incident, waarbij meerdere vo

ds. B. Jongeneel
Nieuws

Hervormd Huizen hoopt op komst ds. B. Jongeneel

De hervormde gemeente (PKN) in Huizen heeft een beroep uitgebracht op ds. B. Jongeneel. De predikant uit Lunteren kan in de Oude Kerk aan de slag als opvolger van de naar Rijssen verhuisde ds. P. M. van 't Hof. De protestantse gemeente (PKN) in Gouda

Meerartikelen

NGK logo
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller twijfelt: 'Moet ik wel of niet de NGK verlaten?'

'De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is gefuseerd en is nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) geworden. Ik heb nog steeds enorme twijfel of ik de gemeente moet verlaten of niet. Ik wil mijn ouders blijven respecteren en hen blijven eren,

Steven Paas en Jan Hoek
God

Tegengestelde Israëlvisies blootgelegd in tweegesprek

Het oorlogsgeweld in Israël en Gaza en de publieke opinies erover hebben velen, ook christenen, in verwarring gebracht of gepolariseerd in vaak tegengestelde Israëlvisies. Voor wie of wat moet worden gekozen? Prof. dr. Jan Hoek en dr. Steven Paas (h)

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Daniël Huisman op Curaçao

In de zending kan iedereen zijn talent inzetten. Zo is Daniël Huisman, opgegroeid op Curaçao, een zendeling die zich al decennia lang inzet op het gebied van techniek. Daniël vertelt hoe hij op een bijzondere manier ervoer dat God hem riep om de zend

Dirk en Netty Toes
Interview

God riep Dirk en Netty naar Groningen: "We zijn geen avonturiers"

Vier jaar geleden besloten Dirk en Netty Toes naar de provincie Groningen te verhuizen om daar een plaatselijke kerk te ondersteunen. Nu zijn zij actief bij pioniersplek ‘De Verbinding’ in Sebaldeburen. ‘Nu in de dorpsmoestuin: spinazie (zelf snijden

Chris Verhagen
Video

Kunnen wedergeboren christenen hun redding verliezen? Chris Verhagen antwoordt

Een van de sterkste argumenten van arminianen tegen gereformeerde theologie berust op hun interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschou

Jerke Setz
Nieuws

ChristenUnie-jongeren kiezen Jerke Setz als nieuwe voorzitter

Het bestuur van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, is weer compleet. Afgelopen zaterdag stemden de leden unaniem voor de benoeming van Jerke Setz als voorzitter en Dieke Scheurwater als secretaris. Onder leiding van dit nieuwe bestuur z

burkina faso
Nieuws

Aanslag tijdens kerkdienst in Burkina Faso: Minstens 15 doden

Bij een terroristische aanval op een kerk in Burkina Faso zijn zondag zeker vijftien christenen om het leven gekomen. De katholieke kerk werd aangevallen tijdens een eredienst. Lokale bronnen stellen dat islamitische militanten verantwoordelijk zijn

Ontmoetingsdag Stichting IRS
Nieuws

Ontmoetingsdag Stichting IRS: 'Het Evangelie voor Polen'

'Het Evangelie voor Polen'. Dat is het thema van de Ontmoetingsdag van Stichting In de Rechte Straat (IRS) op D.V. zaterdag 23 maart 2024 in Gorinchem. Op de Ontmoetingsdag vertellen verschillende mensen hoe zij onze Poolse medemensen, dichtbij en ve

Wilkin van de Kamp
Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Er ontstond een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen God en mensen. Want zonde brengt scheiding tussen God en mensen: Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u af

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol