cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Henk van Deutekom
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

09 juli 2020 door Henk van Deutekom

Vijf redenen waarom christenen niet in actie komen tegen coronamaatregelen (ten onrechte)

In juni zijn wij, een groep christenen uit Arnhem en omgeving, de straat opgegaan om te demonstreren voor echt samen leven, en tegen de 1,5 metersamenleving. Wij wilden tot uitdrukking brengen dat de zorgen in de samenleving ook onze zorgen zijn, én dat God er is en antwoorden heeft: voor eenzamen, ondernemers, zieken, voor herstel van de samenleving. De 1,5 metermaatregel en beperking van allerlei grondrechten passen daar niet bij. Wij zijn er diep van overtuigd, dat deze maatregelen de samenleving ernstig beschadigen en disproportioneel zijn.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Sjoerd Oskam.

Word ook lid

Uit reacties op dit initiatief merkten we, dat onze actie onder christenen op weinig steun kon rekenen. Wij horen vaak vijf argumenten die ik in dit artikel zal toelichten. Laat ik voorop stellen dat als je uitgedaagd wordt om buiten je comfortzone te treden, er een soort automatisme in werking kan treden, dat je bewust of onbewust argumenten zoekt om te kunnen blijven zitten waar je zit. Dus alle reden om eens kritisch naar die argumenten te kijken.

Romeinen 13:1-7 is op een aantal momenten in de wereldgeschiedenis misbruikt om onverschilligheid, passiviteit en wegduiken te motiveren.

1. Gehoorzaam de overheid
Romeinen 13:1-7 is op een aantal momenten in de wereldgeschiedenis misbruikt om onverschilligheid, passiviteit en wegduiken te motiveren. In dit Bijbelgedeelte lees je dat Paulus de rol van de overheid beperkt. Om hen die goed doen te belonen en degenen die kwaad doen te straffen. Maar het is niet zo dat Paulus het omdraait en zegt: als de overheid ons dwingt om slecht te doen, moet je die overheid ook gehoorzamen. Er is toch een hoger gezag en daarom ook een hogere wet? Het gezag van God en de wet van liefde. Zou God ermee instemmen, dat je het gebod van de overheid volgt om de wet van liefde te schenden? Nee, toch? Dus als God je uitdaagt om iemand met zijn toestemming de handen op te leggen om te bidden voor genezing: go for it! Ook al moet je volgens de (lagere) wet op 1,5 meter afstand blijven. Mocht Jezus de melaatsen aanraken? Nee. Deed hij het? Ja! Lees maar in Marcus 1:40.

Maar dat is niet het enige, want zijn wij de overheid echt ongehoorzaam als we demonstreren of in actie komen? Nee, toch? Wij hebben samen een sociaal contract gesloten, waarbinnen het in onze democratie is verankerd dat we onze mening kunnen geven over zaken die niet deugen. Demonstreren dus. Dat is niet onwettig, dat is een grondrecht. Buitengewoon wettig dus, en met hand en tand te verdedigen! En daarom zijn we niet ongehoorzaam als we protesteren, maar maken we gebruik van de optie die wij samen met elkaar hebben gecreëerd.

2. Het is niet echt mijn ding
Ieder heeft zijn eigen specifieke rol binnen deze samenleving en zijn eigen persoonlijkheid. Er zijn mensen die eerder in actie komen dan anderen. Daarom zou je kunnen zeggen: ‘Het past niet bij mijn rol of persoonlijkheid om in actie te komen. Ik ben meer een bidder, iemand op de achtergrond.’ Of: ‘Ik probeer in het dagelijkse leven de nood van het individu te verlichten.’ Laat ik voorop stellen dat iemand die dat serieus neemt mijn volledige waardering heeft. Maar is dat voldoende?

Het zou zomaar kunnen zijn dat jouw actie het steentje is, dat van de berg begint te rollen en uiteindelijk zelf een enorme berg wordt die alles verplettert.

Ik heb lang gedacht: als ik maar veel bid, komt het goed. Het is interessant dat Jezus ons zoutend zout en lichtend licht noemt. Een stad op de berg kan niet verborgen blijven. Ik zou de vraag willen stellen: durf je eigenlijk wel zichtbaar te worden? Durf je bekend te staan als iemand die tegen de 1,5 metersamenleving is? Waar ben je bang voor? Dat mensen je niet begrijpen en dat het mensen afstoot? Dat is inherent aan christen-zijn. Leg het ze uit en ga verder.

3. Het is niet effectief
Het helpt niet! Dat is het argument waar ik de meeste moeite mee heb. Nog los van de vraag hoe je dat precies meet. Hoe kun je nou vooraf zeggen: het is niet effectief? Als je zo in de wedstrijd staat had je dat waarschijnlijk ook gevonden van de aanpak van Jezus, van Paulus, en van vele anderen. Hoe effectief is het om te profeteren tegen een volk dat zijn hart verhart en toch niet zal luisteren, zoals Jesaja moest doen? De bottomline is dit: effectiviteit is Gods zaak. Het zou zomaar kunnen zijn dat jouw actie het steentje is, dat van de berg begint te rollen en uiteindelijk zelf een enorme berg wordt die alles verplettert. Het gaat niet in de eerste plaats om de vraag of het in onze ogen effectief is. Het gaat om de vraag of het aansluit bij Gods hart.

Er wordt ook wel gezegd: ‘bidden is effectiever.’ Bidden is zondermeer belangrijk. Maar het is niet het enige wapen. In Engeland is de slavernij afgeschaft door een slimme politieke zet van enkele tegenstanders van de slavernij. Er zal ongetwijfeld veel gebeden zijn, maar uiteindelijk moest er ook praktisch gezien iets gebeuren.

4. Teken van de eindtijd
Bij de opstanding van Jezus is de eindtijd ingetreden, de tijd van de laatste dagen. Hoe lang die duurt en wat er allemaal precies gebeurt is mij niet duidelijk. Het zou kunnen dat Jezus binnenkort terugkomt. Ik sluit het niet uit. Maar is dat een reden om niet in actie te komen? Je zou kunnen zeggen: ‘Het ligt toch allemaal vast? De antichrist is bezig en daar valt weinig tegen te doen. We worden straks opgenomen of we moeten door de grote verdrukking, dus laten we ons vooral richten op gebed en heiligheid.’ Deze reacties passen niet bij een christen. Als je wilt weten hoe de eindtijd zal zijn: lees Handelingen. Onbezonnenheid, passiviteit of escapisme passen daar niet bij.

Ik geloof dat het idee van een 1,5 metersamenleving onvruchtbaar is. Het vernietigt onze samenleving.

5. We moeten het nog even uitzingen
Ja, het zal een keer overwaaien. Hoewel… als de 1,5 metersamenleving overeind moet blijven totdat er een werkzaam vaccin is, kan het nog even duren. We kunnen schuilen bij God, maar ondertussen wordt steeds meer bekend over het virus en over de uitwerking van de maatregelen. En steeds meer wordt duidelijk, dat die uitwerking catastrofaal is en de maatregelen volstrekt niet nodig zijn om het virus in te dammen.

Moeten we dan echt in actie komen? Waarom zouden we dat doen? Paulus zegt –geparafraseerd- in Efeziërs 5:11-12: ‘Doe niet mee met de slechte, onvruchtbare dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Ontmasker ze. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan – en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen.’

Ik geloof dat het idee van een 1,5 metersamenleving onvruchtbaar is. Het vernietigt onze samenleving en de gezondheidswinst weegt niet op tegen de nadelige gevolgen. De samenleving wacht op antwoorden, op zonen en dochters van de Koning die opstaan. Hoe zullen wij dat doen? Ja, door goed te doen en te bidden, maar ook door te spreken. Koningen spreken een machtswoord. En dat kunnen we laten horen als we demonstreren: ‘We zegenen jullie met leven! Nee, geen 1,5 metersamenleving.’ Daarom hebben we het Onze Vader uitgebeden, daarom hebben we 1 Korinthe 13 samen opgezegd. Daarom hebben we de priesterlijke zegen uitgebeden. Wat is er mooier dan dat? Wie volgt?

Henk van Deutekom is één van de initiatiefnemers van dit recente protest tegen de 1,5 metersamenleving.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Corona
- Evangelist Sieberen overleed bijna aan corona: "God heeft Zijn onbeschrijflijke grootheid laten zien"
- Christelijke partijleiders in debat kritisch op coronabeleid: "Coronapas zo snel mogelijk van tafel"
- Nieuw advies voor kerken: Meer bezoekers mogelijk bij erediensten
- Hoe christenen reageren op de harde lockdown vanwege omikron
- Pastor Sebastiaan van Wessem: "Het stigmatiseren van ongevaccineerden moet stoppen"
Meer over Corona »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Efe. 5:11-12: ‘Doe niet mee met de slechte, onvruchtbare dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Ontmasker ze. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan – en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen.’

Ik heb gisteren o.a. twee YouTube video's gezien: 'Jensen show 190 en 82. Eén ding is voor mij duidelijk: hij ontmaskert wel. Wat hij verwoordt is 'bijna te erg om hardop te noemen'. Ook video's gezien op het kanaal: 'Cafe Weltschmerz'. Laten we geen mensen zijn, die de 'Nieuwe - 666 - Wereldorde' vrij baan geven!!!