cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. P. de Vries
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 juni 2020 door Jeffrey Schipper

Nashville-predikanten bezorgd over gedragscode homopastoraat: "Mag straks ook niet meer over de hel gesproken worden?"

“Mag straks in het pastoraat ook niet meer over de hel gesproken worden, wanneer iemand afscheid neemt van de kerk, omdat er mensen zijn die dat als beschadigend kunnen ervaren?”, vraagt ds. S. T. Lagendijk zich af. Minister Hugo de Jonge (VWS) kondigde vorige week een gedragscode voor homopastoraat aan. Lagendijk en collega-predikant ds. P. de Vries (foto boven) reageren op deze in hun ogen opmerkelijke stap. De twee hersteld hervormde predikanten zijn onderdeel van de stuurgroep van de Nashvilleverklaring.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat kerken die pastorale zorg bieden aan lhbti’ers met een gedragscode te maken krijgen. Wat vindt u van deze aankondiging?
“Het is niet aan de overheid om kerken voor te schrijven hoe zij pastoraat moeten bedrijven”, antwoordt ds. S. T. Lagendijk. De dominee uit Zwartebroek-Terschuur schrok van een passage uit het Reformatorisch Dagblad. In het dagblad werd gesteld dat ‘een gedragscode in een civiele schadevergoedingszaak wel een indicatie kan opleveren “dat niet is gehandeld zoals in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is”', zo zei minister De Jonge. Lagendijk: “Dat geeft aan dat de minister zich ervan bewust is dat de richtlijn die hij opstelt als juridisch gevolg heeft dat het de vrijheid beperkt om het geloof te belijden, te beleven, en daar in het pastoraat invulling aan te geven.

Wanneer de overheid op basis van haar ideologie kerken richtlijnen oplegt waarvan het niet navolgen juridische consequenties kan hebben, dan zie ik dat als ernstige beperking van de godsdienstvrijheid. Als de overheid dit nu op dit punt doet, wat belet haar om dit niet ook op andere punten van het christelijke geloof die niet in het progressieve plaatje passen ook toe te passen? Mag straks in het pastoraat ook niet meer over de hel gesproken worden, wanneer iemand afscheid neemt van de kerk, omdat er mensen zijn die dat als beschadigend kunnen ervaren?”

"Mag straks in het pastoraat ook niet meer over de hel gesproken worden, wanneer iemand afscheid neemt van de kerk, omdat er mensen zijn die dat als beschadigend kunnen ervaren?"

Met de code komt De Jonge tegemoet aan de wens van een Kamermeerderheid om in actie te komen tegen zogenaamde homogenezingspraktijken. Hoe staat uzelf tegenover homogenezing? Gelooft u dat het überhaupt mogelijk is om een andere geaardheid aan te nemen?
Ds. De Vries zou zelf nooit het woord ‘genezing’ gebruiken. “Dat woord gebruik je voor een ziekte. Homoseksuele gevoelens zijn gevoelens die je niet los kan zien van de zondeval. Sinds de zondeval is bij iedereen seksualiteit ontregeld en moet iedereen een strijd voeren tegen zijn zondige gevoelens. Denk aan de woorden van de Heere Jezus: ‘Wie een vrouw aanziet om haar te begeren heeft al overspel met haar gedaan in zijn hart.’

In het algemeen ga ik er niet vanuit dat een homoseksuele gerichtheid verdwijnt. Zaak is wel dat wij heilig leven. Dat betekent dat wij seksualiteit reserveren voor het huwelijk tussen een man en een vrouw. Dat is met name voor jonge mensen een strijd en voor alleengaanden, maar het is Israëls God Die krachten wil geven. Ik wil echter niet categorisch uitsluiten dat homoseksuele gevoelens kunnen gaan sluimeren. Niet bij iedereen zitten ze even diep. Denk aan biseksualiteit. Aan dit aspect lijkt de minister geheel voorbij te gaan.”

Ds. Lagendijk maakt onderscheid tussen het hebben van de geaardheid en het uitleven daarvan. “De Bijbel is er duidelijk over dat wie in homoseksuele zonden leeft, het Koninkrijk van God niet kan beërven (1 Kor. 6:10). Ik geloof echter niet dat iedereen die in Christus gelooft, zijn homoseksuele geaardheid verliest. Het verschil zit erin dat hij tegen zondige verlangens strijdt en er niet aan toegeeft. Dit is iets waar elke gelovige last van heeft. Iedereen heeft zonden waar zijn hart vatbaar voor is en waar hij of zij tegen te strijden heeft. Ik wil niet uitsluiten dat God uit genade soms verlost van verkeerde begeerten. Maar Gods gewone weg is om ons te leren om een leven lang tegen onze zondige begeerten te strijden.”


Ds. S. T. Lagendijk

Heeft u ervaring met pastoraal werk op dit gebied? En zo ja, hoe ging u of uw kerkenraad om met iemand die te maken heeft met homoseksuele gevoelens?
Ds. Lagendijk: “Ik heb verschillende mensen pastoraal begeleid die met homoseksuele gevoelens worstelen. Ik behandel hen niet anders dan andere pastoranten. Waarom zou ik? Is er iemand die niet worstelt met zondige begeerten en die de strijd tegen de zonde niet moeilijk vindt? Mijn werkwijze voor pastoraat is eenvoudig. Eerst luisteren. Wat houdt iemand bezig? Wat vindt hij of zij moeilijk? Hoe is de omgang met God in deze situaties? Daarna het Woord van God openen: Wat zegt God? Welke grenzen trekt Hij? Wat belooft Hij? Wat vraagt Hij van ons? Om vervolgens de verbinding tussen de belevingswereld van de pastorant het Woord te maken.

"Juist omdat hij wist dat ik in de prediking een bijbels getuigenis gaf over (homo)seksualiteit kwam hij onder mijn gehoor.
Hij vroeg mij of hij mocht bidden dat zijn homoseksuele gevoelens mochten verdwijnen."

Leven met God en naar Zijn Woord is moeilijk. Dat kunnen wij niet uit onszelf. Daar hebben we Gods genade voor nodig. En ook Gods vergeving, wanneer we in zonden gevallen zijn. Daarom sluit ik altijd af met gebed, om Hem om vergeving te vragen over dat wat we verkeerd gedaan hebben en Hem te bidden om Zijn kracht en genade om de weg te gaan achter Hem aan. Hierbij probeer ik de worsteling van de pastorant voor God neer te leggen. Voor Hem mogen we alles open leggen, ook de dingen waar we ons voor schamen. Bij Hem is vergeving. Bij Hem is kracht om tegen de zonden te strijden.”

Ds. De Vries heeft in het pastoraat te maken gehad met gemeenteleden en ook christenen van buiten zijn gemeente die worstelden met homoseksuele gevoelens. “In een van mijn gemeenten kwam een jongeman die met de kerk gebroken had tot de gemeente die ik diende over. Hij had op het punt gestaan te trouwen met zijn vriend, maar verbrak die relatie. Juist omdat hij wist dat ik in de prediking een bijbels getuigenis gaf over (homo)seksualiteit kwam hij onder mijn gehoor. Hij wilde, zo zei hij, geen zand in de ogen gestoord worden als het ging om de ontmoeting met Christus op de jongste dag.

Hij vroeg mij of hij mocht bidden dat zijn homoseksuele gevoelens mochten verdwijnen. Ik heb geen nee gezegd, maar wel geantwoord dat eraan toe moest voegen: niet mijn wil maar Uw wil geschiede. Ik wil niet suggereren dat zo'n gebed hoe dan ook wordt verhoord. Dat kan aanleiding geven tot moedeloosheid en vergroot de kans op terugval in zondig gedrag. Deze jongeman is op een gegeven moment geëmigreerd en trouwde vervolgens met een vrouw en heeft nu een gezin.”

De hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad is zeer kritisch op de gedragscode. Het RD vindt tegelijkertijd dat het rapport, waar de gedragscode op gebaseerd is, kerkelijk Nederland een spiegel voorhoudt. De hoofdredactie erkent dat "uitspraken vanaf de kansel en in pastorale gesprekken jonge homo’s ernstig hebben beschadigd". Deelt u dit en heeft u spijt van uitspraken uit het verleden?
“Er zullen in het verleden vanaf de kansel en in pastorale gesprekken ongetwijfeld uitspraken zijn gedaan die jonge homo’s ernstig hebben beschadigd”, geeft ds. Lagendijk toe. “De acceptatie van homoseksualiteit in onze maatschappij is iets wat nog maar recent heeft plaatsgevonden. Daarvoor zijn zowel in de kerk als daarbuiten uitspraken gedaan die homo’s beschadigd kunnen hebben. Ik denk aan het gebruik van homo als scheldwoord, wat samenlevingbreed als scheldwoord gebruikt werd.

"De Bijbel leert dat wie homoseksualiteit praktiseert buiten het Koninkrijk van God staat. Het is echter niet beschadigend bedoeld, maar uit liefde."

Waar er vanuit de kerk uitspraken gedaan zijn, die homo’s beschadigd hebben, is het goed om daar excuses voor aan te bieden, wanneer die uitspraken wat betreft toon of inhoud niet met de Bijbel te verenigen zijn. Daarom hebben we in het nawoord van de Nashvilleverklaring hiervoor schuld beleden. Het is erg jammer dat het nawoord in de storm rondom de Nashvilleverklaring door de meesten ongelezen is gebleven, want het is uniek dat er vanuit Bijbelgetrouwe hoek schuld beleden is hiervoor.”

Tegelijkertijd wil de predikant rechtdoen aan wat de Bijbel volgens hem over homoseksualiteit zegt. “De Bijbel leert (1 Kor. 6:10-11) dat wie homoseksualiteit praktiseert buiten het Koninkrijk van God staat. Dat kan als beschadigend ervaren worden, wanneer mensen christen willen zijn én homoseksualiteit praktiseren. Het is echter niet beschadigend bedoeld, maar uit liefde. Wanneer iemand in een zonde leeft die volgens de Bijbel leidt tot het eeuwig verderf, dan is het niet liefdevol om hem hier niet voor te waarschuwen. Wij roepen hem daarom uit liefde op om te breken met de zonde en Christus te volgen, omdat wij op grond van de Bijbel geloven dat een geluk geeft wat al het geluk van de zonde ver overtreft. Een geluk dat voor eeuwig is. Dat geluk gunnen wij iedereen, ook homo’s.”

Ds. De Vries vindt het belangrijk dat kerken en predikanten in antwoord op de gedragscode “vasthouden aan het Bijbelse getuigenis van huwelijk en seksualiteit. Zoals Paulus een appel deed op zijn Romeins burgerrecht, zo mogen we onze overheid vragen de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en onderwijs niet aan banden te leggen. Hoe het ook gaat, wij mogen weten: De Heere regeert en de poorten van de hel zullen Zijn gemeente nooit overweldigen.” Collega-predikant Lagendijk voegt toe dat “God onze hoogste Koning is. Daarom kunnen wij geen richtlijnen van de overheid accepteren die ons beperken in onze vrijheid om God en Zijn Woord te gehoorzamen.”

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reconstructie Nashvilleverklaring
- Hoofdrolspelers Nashvilleverklaring blikken terug: "In christelijk Nederland mag de waarheid niet meer duidelijk gezegd worden"
- Dit ging er mis bij de chaotische en overhaaste publicatie van de Nashvilleverklaring
- Legden twee CGK-hoogleraren een bom onder de Nashvilleverklaring? Een reconstructie met de hoofdrolspelers
- Vorig jaar brak een mediastorm los vanwege de Nashvilleverklaring: dit waren de hoofdrolspelers
- Waarom bezorgde christenen de noodklok luidden met de Nashvilleverklaring
Meer over Reconstructie Nashvilleverklaring »

Gedragscode homopastoraat
- Initiatiefnemer Nashvilleverklaring schrikt van gedragscode: "Christenen mogen dit niet laten gebeuren"
- SGP en ChristenUnie onaangenaam verrast door gedragscode kabinet voor homopastoraat
- Herman van Wijngaarden vindt gedragscode homopastoraat absurd: "Waar bemoeit het kabinet zich mee?"
- Humanistisch Verbond begrijpt kritiek christenen op gedragscode homopastoraat niet: "Niet raar dat vraag ons is gesteld"
- Gedragscode homopastoraat voor christenen kan stap in de goede richting zijn
Meer over gedragscode homopastoraat »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Een goed en genuanceerd artikel!