cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Baan
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

25 maart 2020 door Patrick Simons

Arjan Baan ziet dat door corona onze toren van Babel instort: "Gods megafoon schudt ons wakker"

“Is het coronavirus voor jou als een grote berg waar je niet overheen kunt kijken en je godsconcept als een molshoop? Bestudeer dan het Woord van God om Hem echt te leren kennen.” Dat zei evangelist Arjan Baan vorige week tijdens een speciaal georganiseerde dienst voor jongeren. Via een livestream van Stichting Jij daar! sprak hij over het thema ‘Het coronavirus: Gods megafoon voor een dove wereld’.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Patrick Simons.

Word ook lid

Baan vertelt dat hij de toehoorders mag toespreken namens de Koning der koningen en ze mag bemoedigen. “Wij komen vanavond samen in een wankele wereld maar met het onwankelbare Woord van God waarvan we weten dat het vast en zeker is. Dat we er op kunnen varen, ook in deze moeilijke tijden. We zijn bij elkaar in de Geest verbonden in de wetenschap dat de Heere der Heeren de hele wereld in Zijn hand heeft. Het zal Hem niet ontglippen. Hij is in beheer. Hij laat niet los en laat niet varen het werk dat zijn Goddelijke hand begon.”

De evangelist spreekt over Mattheüs 24, waar geschreven wordt over het einde van de tijden. In dat gedeelte wordt gesproken over oorlogen, aardbevingen en besmettelijke ziekten. Maar zijn die er niet altijd al geweest? Volgens Baan is het belangrijk om Lukas 21 hiernaast te leggen. “Daar wordt gesproken over de oprichting van de staat Israël. En dat is niet altijd zo geweest. Dat is pas sinds 1948. We hebben een vreselijke wereldoorlog gehad, meer dan zes miljoen joden werden vergast in de gaskamers. Maar God heeft door de gebrokenheid, de duisternis en de crisis heen Zijn volk en land gegeven.”

"We leven in een samenleving die van God los is. Daarom klinkt Gods megafoon: Mensen wordt wakker."

Volgens de evangelist is deze tijd dan ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld de middeleeuwen. Hij noemt daarbij als voorbeeld de oorlog in Syrië die sinds 2011 maar liefst 384.000 dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt. “En wie hoor je daar nog over? En wat te denken van de aanslagen door de jaren heen? De Heere Jezus noemt ook hongersnoden. We hebben het nu over een coronacrisis, en dat is echt heel aangrijpend en schokkend. Maar beseffen we nog wel dat er 800 miljoen mensen zijn op deze wereld die nog steeds een tekort aan voedsel hebben? Liggen we daar nog wakker van?”

“Samenvattend zegt de Heere Jezus dat er op de aarde benauwdheid zal zijn onder de volken, radeloosheid. Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees voor wat over hen komen gaat. We voelen allemaal om ons heen dat we in een tijd leven waarin heel veel onzeker is. Er is twijfel, er is benauwdheid, er is vrees en angst voor wat ons te wachten staat. Welke kant gaat het op? De Heere Jezus zegt ook dat er velen zullen struikelen. Wat is dat verdrietig. Maar we zien het om ons heen op straat. Mensen die tegen je zeggen: 'Hoe kun je geloven dat er een coronavirus hier is en tegelijk een goede God in de hemel die dat niet kan voorkomen. Houd jij je God maar, want in zo’n God wil ik niet geloven.' De mensen willen niets met God te maken hebben, ook steeds meer kerkmensen zeggen God vaarwel.”

“De laatste 35 jaar is het aantal Nederlanders dat zich tot een kerk rekent gekelderd van 29 procent naar 9 procent. 267 mensen verlaten dagelijks de kerk, 100.000 per jaar. Sinds de Tweede Wereldoorlog leven we in een tijd van de grote geloofsafval en we zien een toenemende weerstand tegen het Woord van God. Jij toch niet? U toch niet? We laten het woord van God steeds meer los en dat zien we op het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit, homoseksualiteit, gender, abortus en euthanasie. We leven in een samenleving die van God los is. Daarom klinkt Gods megafoon: Mensen wordt wakker. Jezus komt spoedig terug. Maak je gereed, de bruidegom komt. Zorg dat je klaar bent!”

Even later vraagt de evangelist zich hardop af wat God ons door dit coronavirus duidelijk wil maken. “Dat we geen wereldleiders moeten volgen. Dat we ons niet moeten laten misleiden. Dat we ons vertrouwen moeten stellen op God. Kijk eens wat er in vers zes van Mattheüs 24 staat: ‘Pas op, wordt niet verschrikt! Al deze dingen moeten gebeuren, maar nog is dat niet het einde.’ Waak ervoor dat je niet bang wordt, dat je niet angstig wordt, want er is er één die jouw hand wil vasthouden. Die mooie belofte lezen we in Jesaja 41: 10 ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt.’ God wil jou bij de hand vatten. Hij zegt: niet verschrikt zijn, je vertrouwen op Mij stellen, te midden van alle angst en alle hectiek wil Ik dat jij geloofsvertrouwen leert.”

"Is het coronavirus voor jou als een grote berg en je godsconcept als een molshoop?"

Baan vertelt vervolgens over meerdere mensen die contact met hem opnamen en vertelden over de angst en de paniek die er op dit moment heerst, ook onder christenen. “Mijn vraag aan jullie is: Wat is jouw godsbeeld? Wat is jouw beeld van deze wereld van deze problemen? Is het coronavirus voor jou als een grote berg en je godsconcept als een molshoop? Dan is het belangrijk om in deze crisis het Woord van God te bestuderen. Het profetische Woord, maar ook wie God nu werkelijk is. Hij is de Almachtige, de El Shaddai die de wereld bestuurt, jou kent en alomtegenwoordig is. Hij kent je strijd van binnen, Hij kent je aanvechting, je twijfels, je angst. Hij wil jou geloofsvertrouwen en overgave leren. Als je Gods Woord gaat bestuderen en eigen maakt en je gaat oefenen in geloofsvertrouwen wordt je godsbeeld én je visie op de wereld heel anders. Dan wordt God voor jou als een grote berg en de omstandigheden, de problemen, het coronavirus als een molshoop.”

“Deze coronacrisis is een megafoon”, vervolgt de evangelist. “Wat doen we met een megafoon? We roepen er mensen mee tot de orden. We schudden mensen daarmee wakker. Dat we niet beheerst moeten worden door de situatie en met ons verstand naar de coronacrisis moeten kijken. God wil dat we naar boven kijken, naar Hem. Dat we God gaan vertrouwen in deze situatie en niet beheerst worden door angst maar door geloofsvertrouwen.”

“Weet je wat God aan het doen is? Hij laat ons zien dat wij heel kwetsbare mensen zijn. Wij hebben met elkaar een samenleving en een economie gecreëerd die we helemaal denken als radartjes in de hand te hebben. We hoeven maar een parameter te veranderen en alles gaat mee. Maar nu komen we erachter dat we eigenlijk een toren van Babel gebouwd hebben die nu instort. Ineens hebben we geen grip meer op de situatie. Leiders roepen het uit: “Het komt goed! Wij als Nederlanders zijn goed voor elkaar, het komt goed.” Maar de Bijbel zegt dat het slechts het begin is van de weeën. Het gaat nog veel gekker worden. Niet om elkaar bang te maken, maar juist om elkaar te bemoedigen. Er is een onwankelbaar koninkrijk aanstaande, de Heere Jezus komt spoedig terug om dat Koninkrijk te vestigen en ik hoop van harte dat jij daar deel van uit zal maken en erbij zal zijn.”

Het is volgens de evangelist belangrijk om te beseffen dat we een heilig God hebben. “Onze God is een verterend vuur zegt Hebreeën 12. Dat horen we niet graag in deze tijd. Maar onze God is een heilig God die gevreesd wil worden. Het is geen God die je in je broekzak hebt. Hij wil een liefdevolle vader zijn in deze crisis en voor je zorgen. Maar besef dat we eenmaal voor Hem zullen staan, voor die heilige God. Hij zal oordelen over levenden en doden. Hij zal eenmaal rekenschap vragen over hoe wij in het leven hebben gestaan. Jongelui, neem deze tijd ernstig en serieus. Je kunt het heel makkelijk wegwuiven door een biertje achterover te slaan, door een grapje en een grolletje te maken. Maar laat het nou eens toe in je hart.”

"Deze crisis maakt duidelijk wat er in jouw en mijn hart leeft."

“Stel je voor dat dat kleine virusje komende week toch de huiskamer binnenkomt, je slaapkamer binnenkomt en jij besmet raakt. Dat jij in quarantaine moet, dat het heftig wordt en dat er voor jou 112 gebeld moet worden. Dat er een ziekenwagen moet komen en dat je naar het ziekenhuis wordt gebracht. De artsen overleggen koortsachtig over je gezondheidstoestand. Misschien zeggen ze zelfs: “Er is niets meer te redden”. Waar zal jij dan de eeuwigheid doorbrengen? Ben je gereed om God te ontmoeten? Ben je gered? Dit is Gods megafoon om jou wakker te schudden. Ik roep jullie op om Gods genade vast te houden, om jullie toevlucht te zoeken bij de Heere Jezus.”

Baan vertelt dat hij in zijn eigen stille tijd bezig is met Numeri, waar het vooral gaat over het volk van Israël in de woestijn. “Op een gegeven moment komen er giftige slangen die het volk bijten. Juist in de woestijn wordt de verdorvenheid, het egoïsme en de corruptie van het menselijk hart aan het licht gebracht. Een crisis in de woestijn maakt duidelijk wat er in de harten van de Israëlieten leefde. Deze crisis maakt duidelijk wat er in jouw en mijn hart leeft. Is daar egoïsme? Hamstergedrag? Ben ik bang dat ik mijn comfort, mijn luxe verlies? Ik weet niet wat ons bezig houdt, maar God wil aan het licht brengen wat werkelijk de diepste motieven zijn van ons hart, waar wij werkelijk ons vertrouwen op stellen.”

“Mozes moest een slang maken en ieder die daarop zag werd genezen. Wat zouden wij zeggen als nu bij zo’n IC-bed zouden staan waar iemand lag te sterven? We zouden roepen: Zie op Jezus en wordt behouden! Een blik op de Heere Jezus die Zijn leven gaf aan het kruis tot een volkomen verzoening van al onze zonden en we zijn behouden. Zo eenvoudig is het nu om te geloven en te erkennen dat wij een zondig en corrupt hart hebben. We moeten opkijken naar de Heere Jezus, het Lam van god. Zie vanavond het Lam van God dat de zonde van de wereld ook voor jou en ook voor u heeft weggedragen. Vanavond is het Gods megafoon die ons wakker schudt.”

"Heb je Hem aanvaard in je leven als je Redder en Zaligmaker? Het is mijn gebed dat deze coronacriis als een megafoon gehoord gaat worden."

Volgens de evangelist brengt God ons in deze crisis bij onze harten. “Hij laat zien dat wij God zijn kwijtgeraakt in het paradijs door rebellie en onafhankelijkheid. God wil zondebesef in ons leven brengen. De megafoon van de coronacrisis schudt ons wakker. Ik vrees dat er vandaag de dag een gebrek aan zondebesef is. Besef je wel dat al deze digen ons overkomen vanwege de zonde? God had deze aarde goed geschapen. We leven in een wereld van gebrokenheid als gevolg van de zonde. God wil dat we berouw krijgen over het feit dat we Hem hebben verlaten.”

“Heb jij voor jezelf ook allemaal dingen gecreëerd als je levensvervulling? De Heere zegt: Luister jonge vriend, je moet bij Mij zijn, de bron van levend water. Een overvloed van blijdschap is in Mijn rechterhand en Ik wil niets liever dan in de crisis jou als een liefdevolle Vader omarmen.”

Baan sluit zijn preek af door te stellen dat het nu nog steeds genadetijd is. “We mogen tot jullie nog een reddingsboei uitwerpen vanavond. Eenmaal zul je voor God staan en dan zal Hij je vragen wat je met die reddingsboei hebt gedaan. Wat heb je met dat medicijn gedaan dat je aangeboden is? Heb je het op je nachtkastje laten staan? Heb je jouw Bijbel dichtgelaten op je slaapkamer? Of heb je dat hemelse medicijn, de Heere Jezus, ingedronken? Heb je Hem aangenomen? Heb je Hem aanvaard in je leven als je Redder en Zaligmaker? Het is mijn gebed dat deze coronacrisis als een megafoon gehoord gaat worden. Een megafoon van goddelijke barmhartigheid. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat jij je tot Hem wendt en leeft. Het ga jullie goed en jullie zijn gezegend als jullie naar dat Woord luisteren.”

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Corona
- Evangelist Sieberen overleed bijna aan corona: "God heeft Zijn onbeschrijflijke grootheid laten zien"
- Christelijke partijleiders in debat kritisch op coronabeleid: "Coronapas zo snel mogelijk van tafel"
- Nieuw advies voor kerken: Meer bezoekers mogelijk bij erediensten
- Hoe christenen reageren op de harde lockdown vanwege omikron
- Pastor Sebastiaan van Wessem: "Het stigmatiseren van ongevaccineerden moet stoppen"
Meer over Corona »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Ik ben gesterkt door jou preek Arjan ,heb hem live geluisterd ,mocht het tot rijke zegen wezen.Gods nabijheid toe gewenst.