cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
herman
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

03 juni 2019 door Herman van Wijngaarden

'Wat zou Jezus nu eigenlijk van homoseksualiteit vinden?'

Op avonden die ik leid over het thema homoseksualiteit, gebeurt het soms dat iemand de vraag stelt: ‘Wat zou Jezus ervan vinden?’ Meestal hoopt de vragensteller dat de kwestie daarmee eenvoudiger wordt.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Herman Wijngaarden.

Word ook lid

Zoals op die avond waarop ik was begonnen met de constatering dat homoseksualiteit best een moeilijk onderwerp is. Maar was dat eigenlijk wel zo? Is homoseksualiteit voor christenen een moeilijk onderwerp? Toen iemand op deze avond de vraag stelde wat Jezus ervan zou vinden, leek dat opeens helemaal niet meer zo te zijn. Want Jezus staat voor alles wat liefde, acceptatie, tolerantie en bevrijding is. Dus waar doen we nog moeilijk over? ‘We zijn eruit!’

Wat we verder ook van homoseksualiteit vinden, het is ondergeschikt aan de vraag of we JEzus liefhebben

Nu is dit inderdaad een mooie vraag: wat zou Jezus zeggen tegen een homoseksuele discipel, zoals ikzelf? Om te beginnen denk ik dat Jezus een andere vraag belangrijker zou vinden. Dat is de vraag die Hij stelde aan Petrus: ‘Hebt u Mij lief?’ (Joh. 21:16). Wat we verder ook van homoseksualiteit vinden, het is ondergeschikt aan de vraag of we Jezus liefhebben. Als ik later voor God verschijn, zal Hij niet aan mij vragen of ik een seksuele relatie met een man heb gehad. Hij zal wel aan mij vragen of ik een relatie met Zijn Zoon Jezus Christus heb gehad.

Extra belangrijk

Dat betekent ondertussen niet dat alle vragen over homoseksualiteit er niet meer toe doen. Integendeel, op een bepaalde manier worden ze juist extra belangrijk. Als ik ervoor kies om Jezus te volgen, wil ik graag weten welke gedachten Hij heeft over de manier waarop ik mijn leven leef, dus ook over hoe ik omga met mijn homoseksualiteit. Want Hij heeft het voor het zeggen. De vraag blijft dus staan: ‘Wat zou Jezus ervan vinden?’

Het antwoord weet ik niet. Of in ieder geval niet precies. Het lijkt me niet uitgesloten dat Hij er milder over denkt dan veel kerkmensen nu. Aan de andere kant is het voor mij zeer de vraag of Hij zo snel met de kwestie klaar zou zijn als veel christenen er tegenwoordig klaar mee zijn, zo van: ‘Natúúrlijk vindt Hij het oké als discipelen van Hem een homoseksuele relatie aangaan!’

Eerlijk gezegd kan ik me dat moeilijk voorstellen. Op z’n minst lijkt het me niet vanzelfsprekend dat Hij zoiets zou zeggen. Of het daarmee uitgesloten is, is een andere vraag, maar ik geloof niet dat Jezus het zonder meer uitstekend zou vinden als ik een homoseksuele relatie zou aangaan. Daarvoor heb ik drie redenen

Jodendom

1. Voor Jezus is seksualiteit geen onbelangrijk onderwerp. Integendeel, Hij heeft het er regelmatig over. En altijd is dat binnen het kader van de grondregel dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt, met de bedoeling dat die twee tot één vlees zullen zijn. Nergens merk je dat Hij ruimte laat voor een ruimere of andere definitie van het huwelijk. Ik kan het niet bewijzen, maar het lijkt me plausibel dat Hij over homoseksualiteit net zo dacht als het toenmalige jodendom waarvan Hij deel uitmaakte.

Jezus denkt helemaal niet zo makkelijk over seksualiteit

2. Ik denk dat er vaak ten onrechte een tegenstelling wordt gemaakt tussen het ‘strenge Oude Testament’ en het ‘liefdevolle Nieuwe Testament’, juist ook als het gaat over seksualiteit. Want Jezus denkt helemaal niet zo makkelijk over dit onderwerp.

Integendeel, Hij heeft er juist vrij strenge opvattingen over. Niet alleen de overspelige daad is zonde, maar ook het met een begerige blik kijken naar een andere man of vrouw (Matth. 5:28). En waar Mozes ruimte gaf voor de scheidbrief, lijkt Jezus die ruimte níet meer te geven (Matth. 19). In ieder geval is Hij er beslist niet enthousiast over. Hij is hier zelfs strenger dan Mozes.

3. Het is waar dat er ten aanzien van seksualiteit een verschil is tussen het Oude en Nieuwe Testament. Maar dat is niet dat het Nieuwe ‘ruimer’ is dan het Oude. Het grote verschil is dit: waar het in het Oude Testament onbestaanbaar was dat iemand ongetrouwd bleef, spreekt Jezus er erg positief over. Hij heeft het over mensen die afzien van het huwelijk ‘om het Koninkrijk der hemelen’ (Matth. 19:12). Het is goed om ongetrouwd te zijn, zoals Paulus het later zou zeggen (1 Kor. 7).

Bijbelse papieren

Jezus heeft vrij radicale opvattingen over seksualiteit en geef een opvallende waardering van het ongetrouwd zijn

Met bovenstaande wil ik niet suggereren dat ik stiekem toch precies weet wat Jezus zou zeggen als ik bij Hem zou komen met de vraag: ‘Ik wil U volgen, Heere, als homo. Hoe doe ik dat?’ Maar ik denk niet dat het Hem onverschillig zou laten welke keuze ik ermee maak. Jezus gelooft in het huwelijk als een relatie tussen man en vrouw; Hij heeft vrij radicale opvattingen over seksualiteit; en Hij geeft een opvallende opwaardering van het ongetrouwd zijn. Ligt het dan niet voor de hand dat Hij het met mij op z’n minst zou hebben over de mogelijkheid om single te blijven?

Er zijn christenen die het de stichting Hart van Homo’s, waarvoor ik werk, kwalijk nemen dat ze homoseksuele jongeren het single blijven als serieuze optie voorhoudt. Ik snap dat niet. Volgens mij zijn er méér bijbelse papieren voor dan velen tegenwoordig denken.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Homoseksualiteit
- 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren
- John was een gewilde spreker in christelijk Nederland; totdat hij homo bleek te zijn
- 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen
- Christen en homo: het leidde bij Johan tot een posttraumatische stressstoornis
- Omgaan met homogevoelens: vijf verschuivingen in onze manier van denken
Meer over Homoseksualiteit »

Klik hier voor het boek 'Om het hart van homo's'

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Een duidelijke uiteenzetting die richting gevend is zonder direct een oordeel uit te spreken.