Is gebed écht de motor van ons geloofsleven?

Verdieping9 februari 2024 6 minuten Wietse van der Hoek
Wietse van der Hoek
YouTube

Het gebed is geestelijke omgang met God. Toch ligt dit voor vele gelovigen moeilijk, want hoe doe je dat dan? In dit artikel gaat Wietse van der Hoek daarop in aan de hand van Efeze 3:12-21. Hij geeft ons geestelijke én praktische tips voor ons persoonlijke gebed.

Het ‘succes’ van gebed
Er gaat een verhaal rond over de bekende prediker Charles Haddon Spurgeon, die een goed lopende gemeente in Londen bediende eind 19e eeuw. Hij leidde op een dag een paar journalisten rond door de grote Metropolitan Tabernacle. In die tijd was het een van de grootste kerken van Engeland met wekelijks tienduizenden bezoekers. De journalisten verwonderden zich over deze ontwikkelingen aan de zuidkant van de Theems en vroegen naar de sleutel van het grote ‘succes’ van deze gemeente en haar predikant. “Kom maar mee, dan zal ik het je laten zien”, zei Spurgeon en hij nam de journalisten mee door een klein deurtje achterin de enorme kerk. Na de trap te zijn afgedaald en wat gangen doorgewandeld te hebben kwamen ze uiteindelijk in een kleine lege ruimte met enkel wat kussens op de grond. “Hier is deze kerk begonnen!”, zei Spurgeon. “Dit is onze gebedsruimte waar wekelijks tientallen mensen op hun knieën bidden en smeken om Gods werking in de gemeente. Gebed is de motor van onze gemeente en de grond van ons gemeentezijn.” Verwonderd en verbaasd verlieten de journalisten Metropolitan Tabernacle.

Zeggen wij Spurgeon na?
Zouden we vandaag in veel kerken Spurgeon na kunnen zeggen? Zouden wij hem persoonlijk na kunnen zeggen als ons gevraagd wordt naar ons gebedsleven: “Gebed is de motor van mijn leven”? Helaas is mijn bevinding dat veel bidstondgroepen in gemeenten bestaan uit een kleine trouwe groep mensen en dat persoonlijk gebedsleven bij veel christenen niet verder komt dan wat bekende prevelementjes rondom het eten, die intensiever óf juist minder worden zodra ellende en tegenslag in het leven komen. Dit staat in sterk contrast met wat we lezen in Gods Woord over de plaats van het gebed in ons leven.

Paulus reikt ons in Efeze 3 de diepe waarde aan van een rijk gebedsleven, die ons mag helpen om de moed niet te verliezen onder alle omstandigheden

Gebed in de Efezebrief
Eén van de rijkste voorbeelden van gebed vinden we in Efeze 3:12-21. De apostel Paulus geeft ons hier een inkijkje in zijn gebedsleven waar we veel van kunnen leren. De context van dit Bijbelgedeelte is de Efezebrief. Hierin zet Paulus in de eerste drie hoofdstukken klip en klaar uiteen wat het Evangelie van Jezus Christus betekent voor Jood en heiden. Daarbij doorademt de blijdschap en verwondering over de rijke genade door het volbrachte werk van Christus voor eenieder die wil geloven de eerste hoofdstukken om uiteindelijk tot de heerlijke conclusie te komen in Efeze 3:12: ‘In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.’

Deze tekst doet mij sterk denken aan de Hebreeën 4:14-16 en het is de waarachtige grond van een rijk gebedsleven! Het is de reden waarom Paulus zijn knieën niet buigt voor de keizer van Rome die hem op dit moment van schrijven gevangenhoudt. Paulus buigt zijn knieën alleen voor de Vader (vers 14). En de redenen die hij daarvoor heeft, zouden ook voor ons christenen in de eindtijd moeten gelden. Paulus reikt ons in Efeze 3 de diepe waarde aan van een rijk gebedsleven, die ons mag helpen om de moed niet te verliezen onder alle omstandigheden (vers 13), maar ook om te ontdekken wat de waarde en kracht van het gebed is (vers 14-21).

Gebed in lijn met Gods Woord
Paulus laat ons zien dat de bidder weet waar hij of zij het zoeken moet. Bidden is onderwerping aan de wil van God. Daarom bidden we om Christus’ wil, uit genade en buigen we onze knieën alleen voor Hem die alles gemaakt heeft. Uit Hem, in Hem en tot Hem zijn alle dingen. En dat is precies wat we lezen in vers 15 als Paulus spreekt over de Vader ‘naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt.’ Als God onze hemelse Vader is en de schepper van alle dingen, tot wie zouden wij ons anders richten? Van wie zouden we het anders verwachten? Waarom zou ik dan nog mijn knieën buigen voor geld, macht of andere afgoden?

Paulus laat ons zien dat we met vrijmoedigheid mogen bidden om onder andere kracht, liefde geloof om te dragen wat we te dragen hebben tot de dag van Zijn komst.

Paulus’ verdrukkingen zijn juist het gevolg van het feit dat hij zijn knieën niet buigt voor de keizer van Rome en zijn trawanten. Hierin ligt ook de volharding van de heiligen in de eindtijd, zoals we onder andere ook lezen in het Bijbelboek Openbaring. Gebed in lijn met Gods Woord helpt om het juiste zicht hierop te houden.

De effecten van gebed
Maar als we naar de wil van Christus gaan bidden tot onze Vader in de hemel, dan mogen wij de volle uitwerking van het Evangelie ontdekken in ons leven. En de volle uitwerking is niet een leven waarin alle angsten en pijnen verdwenen zijn en wij al onze wensen in vervulling zien gaan, zoals welvaartspredikers ons doen geloven. Dit is niet wat Paulus ons voorhoudt. Paulus laat ons zien dat we met vrijmoedigheid mogen bidden om onder andere kracht, liefde geloof om te dragen wat we te dragen hebben tot de dag van Zijn komst. We zien dat ook terug in de tekst van vers 16 tot 19 van Efeze 3. Tot vier keer toe lezen we daar het woordje ‘opdat’, wat betekent dat het gebed een praktisch effect heeft. Laten we deze effecten eens op een rijtje zetten:

1. ‘opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens…’ (vers 16). We proeven hier de werking van Gods Heilige Geest door in verbinding te staan met onze Vader in de hemel. Door het gebed heen mogen we de rijkdom van Gods heerlijkheid smaken. Deze heerlijkheid is datgene wat Paulus beschreven heeft in de eerste drie hoofdstukken.

2. ‘opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent…’ (vers 17). Datgene wat de Geest in ons hart legt is de liefde van Christus, want de inwoning van de Heilige Geest is de inwoning van Christus. En als Christus in ons woont door het geloof, woont daar Zijn liefde die we zo hard nodig hebben om staande te blijven om het grote gebod te volbrengen. Hier mogen we dagelijks om bidden.

Een rijk gebedsleven zorgt voor een sterke verdieping van ons geloofsleven en een breder zicht op de heerlijkheid van Christus in al zijn facetten.

3. ‘opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat…’ (vers 18 – 19a). De dagelijkse omgang met God in gebed zorgt voor een intense relatie die in alle opzichten verdiept wordt naar mate wij bidden en Bijbellezen. Een rijk gebedsleven zorgt voor een sterke verdieping van ons geloofsleven en een breder zicht op de heerlijkheid van Christus in al zijn facetten.

4. ‘opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God’ (vers 19b). God leren kennen en ervaren begint niet bij kennis, ook niet met goede werken, maar begint bij de liefde van God. Het is een liefde die alle kennis te boven gaat zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 13. Kortom, de volheid van God en het kennen van God begint met gebogen knieën en het gebed om de volheid van God in onze lege harten in een wereld vol leegte en liefdeloosheid.

We bidden nooit tevergeefs
En wat de kracht van die liefde is heeft God ons bewezen in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de vervulling van alles wat wij maar kunnen wensen of bidden. Hij heeft aan het kruis en in Zijn opstanding, bewezen dat de liefde sterker is dan de dood. Hij heeft bewezen dat, als wij bidden in Zijn naam, we nooit tevergeefs bidden. Want zo zegt vers 20: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is…’ Wat een heerlijke afsluiting! We mogen een God kennen die bij machte is meer te doen dan wat wij bidden of denken. Wat een rust voor het hart, te weten dat we die hemelse Vader met vrijmoedigheid en vertrouwen mogen naderen, door het geloof in Jezus Christus. Ja, laten wij diep in ons hart instemmen met de woorden van vers 21: ‘Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’

Wietse van der Hoek is voorganger Baptistengemeente Beth-El Hoogeveen. Bovenstaand artikel verscheen eerder in Het Zoeklicht en is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom Pasen én lachen alles met elkaar te maken hebben

"Lachen en Pasen horen bij elkaar, want duisternis, dood en kwaad hebben niet het laatste woord. Pasen is niet alleen het feest van de opgewekte Christus, maar ook van opgewekte christenen", aldus Wilkin van de Kamp. In de 48e aflevering van de serie

Mannenzang in de Grote Kerk van Dordrecht
Video

Luister naar deze mannenzang van Psalm 121 uit de Grote Kerk van Dordrecht

''k Sla d' ogen naar 't gebergte heen. Vanwaar ik dag en nacht, des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER alleen. Die hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde', het zijn de bekende woorden uit het eerste vers van Psalm 121. Ee

Willem Ouweneel
Video

Willem Ouweneel: “Geestelijke machten zijn uit op totale vernietiging Israël”

Joden over de hele wereld worden geconfronteerd met antisemitisme, oftewel Jodenhaat. Dat is niet na 7 oktober begonnen, maar speelt al duizenden jaren. Waarom zit Jodenhaat zo diep, en waarom lijkt het ingebakken in de mens? Prof. dr. Willem Ouwenee

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck vertelt dat het beste nieuws dat de wereld ooit hoorde van een begraafplaats kwam

“Het beste nieuws dat de wereld ooit hoorde kwam vanuit een begraafplaats. Hij is er niet, want Hij is opgestaan. Dat betekent dat de dood is overwonnen. Jezus heeft de deur van de dood geopend die is op slot gevallen was sinds de zonde van Adam en E

'De Wereld Rond'
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Tamara Caceres-van Halteren

Tamara Caceres-van Halteren vertelt in de podcast van 'De Wereld Rond' hoe ze Jezus persoonlijk leerde kennen en via die ontmoeting met Hem in Zuid-Afrika belandde. Haar man Diego, die ze daar leerde kennen is evangelist en samen met hun twee kindere

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 37

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

ds. W. F. 't Hart
Video

Terugkijken: ds. W. F. 't Hart beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is ds. W. F. 't Hart te gast om te spreken over het thema 'Word hervormd'. De predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Zwartebroek-Tersch

Nigeriaanse vrouwen/Gerhard
Opinie

Ontvoeringsindustrie in Nigeria moet stoppen: tien jaar wegkijken is niet te verteren

Tien jaar geleden reageerde de wereld geschokt op de ontvoering van 276 meisjes van een school in Chibok, in het noorden van Nigeria. De geruchtmakende kinderroof werd de opmaat voor een bizar verdienmodel. Eerst even het geheugen opfrissen. Op 14 ap

Meerartikelen

nigeria
Nieuws

Tientallen christenen gedood bij driedaagse islamitische aanval in Nigeria

In het bisdom Pakshin in Nigeria hebben islamitische Fulani-herders drie dagen lang een bloedbad aangericht. Daarbij zijn minstens 29 christenen om het leven gekomen. Daarnaast raakten er twee christenen gewond en werden er kerken en huizen van chris

Engelse leerlingen
Nieuws

Rapport toont aan dat Engelse scholen hevig tekortschieten in godsdienstonderwijs

Op veel Engelse scholen ligt de kwaliteit van godsdienstonderwijs te laag. Dat is de conclusie uit een rapport dat deze week door onderzoeksbureau Ofsted gepubliceerd werd. In het rapport staat onder meer dat scholen hun godsdienstonderwijs veel meer

Myanmar
Nieuws

Predikant en christelijk leider in Myanmar kort na vrijlating opnieuw gearresteerd

De prominente christelijke leider en voorvechter van mensenrechten dominee Hkalam Samson is in Myanmar kort na zijn vrijlating opnieuw gearresteerd. Hij was nog maar enkele uren uit de gevangenis toen hij opnieuw werd opgepakt. Dat meldt een familiel

Miss Amie
Nieuws

Dragqueen cancelt voorleesbeurt in Amerikaanse kerk na aanhoudende kritiek en bedreigingen

Een Amerikaanse dragqueen ziet af van haar voorleesbeurt die ze volgende week zou verzorgen in een kerk in Pennsylvania. Dat meldt The Christian Post. Aanvankelijk zou de dragqueen haar voorleesbeurt houden in een bibliotheek maar na aanhoudende krit

Manchester
Nieuws

Politiebegeleiding voor pro-life spreker Manchester na scheldpartijen en bedreigingen

In het Engelse Manchester heeft de politie moeten ingrijpen om een jonge pro-life spreker te beschermen tegen een schreeuwende menigte pro-abortus demonstranten. De spreker, Madeline Page, CEO van de Alliance of Pro-life Students (APS), moest onder p

Ds. G. van Zanden
Video

Hervormde predikant waarschuwt voor valse nederigheid: "Dat is een christen op zijn slechtst"

"Het leek zo nederig, alsof het haar om de eer van God te doen was en dat ze dat wilde beschermen. Maar in feite zette ze zichzelf in de laagte neer om er de hoogte voor terug te krijgen. Dat is een christen op zijn slechtst", aldus ds G. van Zanden.

Anja Haga
Nieuws

ChristenUnie: BBB verkoopt Europese luchtkastelen

Europarlementariër Anja Haga (ChristenUnie) is verbijsterd na uitspraken van BBB over de inzet van Nederland in Europa wat betreft de mestderogatie: ‘Als je weet hoe het werkt in Brussel weet je ook dat duurzame afspraken voor boeren en natuur baat h

opperrabbijn
Column

Een moment verdwaald in Friesland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs hoe hij moest spreken in Friesland en plotseling alleen in de regen stond. Verder deelt hij een verdrietig verhaal van een oud-leerling die op 52-jarige leeftijd overleed en vertelt Jacobs uit te kij

Nigeriaanse Bethany dankbaar voor hulp Open Doors
Video

Nigeriaanse christen werd ontvoerd nadat haar dochter overleed

De Nigeriaanse Bethany heeft veel meegemaakt. Nadat haar dochter ontvoerd werd en later overleed, viel zij zelf in handen van diezelfde ontvoerders. Open Doors hielp haar door middel van traumazorg en de bouw van een huis. Bethany’s dochter, Mary, we

Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Video

Ontdek in deze video het bijzondere werk van christenen in Ghana

In Noord-Ghana wonen veel moslims en zijn christenen in de minderheid. Naast dominees zijn vrijwillige voorgangers van grote betekenis voor de kleine dorpskerken in dit extreem arme gebied. De Presbyteriaanse Kerk van Ghana traint catechisten. Een ca

evangelisten
Nieuws

Straatevangelisten organiseren tweedaags event in Amsterdam

Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) en vrijdag 10 mei organiseert Evangelist.Network het tweedaagse event ‘Take The City Amsterdam’. Dit initiatief is eerder geboren uit een enthousiaste groep straatevangelisten, die het verlangen hebben om met vele gelo

Elbert Smet en Kinga Bán
Video

Nog steeds indrukwekkend: Kinga Bán en Elbert Smelt zingen 'Leef met volle teugen'

Het is bijna vijf jaar geleden dat de bekende en geliefde christelijke zangeres Kinga Bán op 37-jarige leeftijd overleed. Kinga, onder meer bekend van haar jarenlange deelname aan Sela, nam tijdens haar ziek-zijn de single 'Leef met volle teugen' op.