Speech Frans Timmermans bleef hangen bij Jacques Brunt: 'Hoor ik hier nog wel?'

Video12 december 2023 Redactie
Jacques Brunt
YouTube

Op 22 november kwam de PVV als de grote winnaar uit de stembus. De partij van Geert Wilders behaalde 37 zetels en zorgde daarmee voor een politieke aardverschuiving. Tijdens de uitslagenavond reageerden vrijwel alle fractievoorzitters op de winst van de PVV, waarbij de toespraak van GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans misschien wel een van de meest opvallende was. De speech van de politicus bleef ook bij de bekende christelijke spreker Jacques Brunt hangen. En dan in het bijzonder de vraag: 'Hoor ik hier nog wel?' Op basis van die vraag, deelde Brunt onderstaande video.

"Op 22 november jongstleden vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en zoals bekend wist de PVV van Geert Wilders met overtuiging te winnen. Er vond een politieke aardverschuiving plaats en de huidige coalitie werd duidelijk afgestraft. Nagenoeg alle politieke leiders reageerden tijdens de uitslagenavond op de winst van de PVV. Wat mij opviel, was de toespraak van GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans", vertelt Brunt.

"Die ene vraag bleef bij mij hangen: ‘Hoor ik hier nog wel?’ Timmermans wierp zich op als de hoeder van de rechten van de Nederlandse moslims. Nu de PVV als de grote winnaar uit de bus kwam, uitte hij op emotionele wijze zijn selectieve verontwaardiging. Je hoort het goed: selectieve verontwaardiging. Want als ik als christen terugkijk naar de afgelopen jaren, heb ik mezelf met regelmaat de vraag gesteld: ‘Nederland, hoor ik hier eigenlijk nog wel?’

Wil je een aantal voorbeelden? Als ik alleen al kijk naar de Nederlandse abortuspraktijk die indruist tegen de beschermwaardigheid van menselijk leven. Het is toch hartverscheurend dat er in Nederland nog altijd meer dan 30.000 abortussen per jaar plaatsvinden? Ook denk ik aan het feit dat jonge kinderen steeds vaker in aanraking worden gebracht met de totale genderwaanzin. Er wordt een duidelijke propaganda gevoerd over gender en seksualiteit. De zogenaamde Paarse Vrijdag dringt deze ideologie op aan ons en onze kinderen.”

Je vraagt je af: ‘In welk land woon ik eigenlijk?’ ‘Hoor ik hier nog wel? En om maar even bij de actualiteit aan te sluiten, ik dacht dat we onze les hadden geleerd vanuit de Tweede Wereldoorlog, maar niets blijkt minder waar. Door de oorlog in Israël en het groeiend antisemitisme, voelt de Joodse gemeenchap in Nederland zich bedreigd en onveilig.

Opvattingen die gemeengoed zijn in de maatschappij komen steeds verder af te staan van de normen en waarden die de Bijbel ons aanreikt. Je vraagt je nu en dan echt af : hoor ik hier nog wel? 

Dit brengt ons bij een heel belangrijk Bijbels principe, namelijk vreemdelingschap. In Hebreeën 11 worden verschillende mannen en vrouwen genoemd die door allerlei moeilijkheden en beproevingen zijn gegaan. Ondanks dat, zijn ze trouw gebleven in de navolging van en de toewijding aan de Heere God. We lezen het volgende in Hebreeën 11 vers 13: ‘Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.' 

Misschien stel je jezelf met regelmaat de vraag: ‘Hoor ik hier nog wel?' Als je in de laatste dagen trouw wil blijven aan Bijbelse principes, besef dan dat je steeds meer tot een minderheid zal behoren. Er zal een moment in ons leven moeten komen dat we als christen gaan aanvaarden en accepteren dat het zo is. 

Onze Heere Jezus Christus heeft gezegd in Johannes 15 vers 18 en 19: 'Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.'

Vreemdelingschap in de Bijbel heeft niet te maken met vreemd of raar gedrag, maar met de inwoning van de Heilige Geest. De Geest die Christus verheerlijkt en leidt in alle waarheid. Als je aan die Bijbelse waarheden trouw wil blijven en wil gehoorzamen, behoor je ook in Nederland tot een minderheid. Wees niet ontmoedigd, houdt vast aan wat je hebt en laat je geestelijke vreugde door niets of niemand roven. Want met de Heere aan je zijde ben je altijd in de meerderheid."

Benieuwd naar de volledige bijdrage van Jacques Brunt? Bekijk dan onderstaande video zeker terug. 

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren
Wij vragen ons af...

Vraagt Jacques Brunt zich terecht af of christenen nog wel in Nederland horen?

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Stichting Heart2Heart
Nieuws

Stichting Heart2Heart organiseert conferentie over ‘singles en intimiteit’

Op 1 en 2 maart 2024 organiseert stichting Heart2Heart in Amersfoort haar vierde single conferentie. Dit keer over een kwetsbaar en gewaagd thema: singles en intimiteit. Intimiteit is een heel breed onderwerp. Intimiteit in relatie met God, familie e

Damesensemble Yerusha
Video

Damesensemble Yerusha en Jaco van Houselt zingen op prachtige wijze Psalm 38

'Want, o trouw en eeuwig Wezen. In mijn vrezen staat mijn hoop op U alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden, en verhoren mijn gebeên.' Deze rijke woorden zijn afkomstig uit het vijftiende vers van Psalm 38. Damesensemble Yerusha verto

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck over onverdiende genade van God voor zondaren: "Dat is het echte evangelie"

"Een ieder die gelooft zal door Deze vergeving van zonden ontvangen. Dat is het echte evangelie: de verkondiging van een onverdiende vrije vergeving van zonden voor de schuldige mens die in Christus gelooft". Aan het woord is ds. C. Harinck. De emeri

Israëlische vlag
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot drie dagen gebed en vasten voor Israël

Christelijke leiders en Messiasbelijdende Joden uit Israël hebben deze week opgeroepen tot een drie dagen durend gebed voor de natie. Dat meldt All Israel News. Ook riepen de initiatiefnemers hun Israëlische landgenoten op om te vasten en berouw te t

Trump
Nieuws

Trump zweert voor christenen te vechten: "Loyaliteit ligt bij onze Schepper"

Tijdens een bijeenkomst van christelijke media in de Verenigde Staten heeft voormalig president Donald Trump gezegd dat het grootste gevaar voor het christendom vanuit radicaal-linkse hoek komt. Hij noemde zichzelf een “zeer overtuigd christen” en be

Willem Ouweneel
Video

Videoboodschap Willem Ouweneel: Hoe om te gaan met LHBTI'ers in de kerk?

'In veel kerken sluipt de LHBTI-ideologie binnen. Door sommige kerken wordt dit omarmd. Dit zijn angstige ontwikkelingen.' Wat moeten we hiermee? Die vraag staat centraal in onderstaande video van 'Groeiend Geloof'. Prof. dr. Willem Ouweneel geeft ui

11 zendelingen komen om het leven bij tragisch busongeluk in Tanzania
Nieuws

11 zendelingen overleden bij tragisch verkeersongeval in Tanzania

Bij een tragisch verkeersongeval in Tanzania zijn zaterdag 11 zendelingen om het leven gekomen. Dat meldt The Christian Post. De omgekomen zendelingen behoorden tot de zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). Het incident, waarbij meerdere vo

ds. B. Jongeneel
Nieuws

Hervormd Huizen hoopt op komst ds. B. Jongeneel

De hervormde gemeente (PKN) in Huizen heeft een beroep uitgebracht op ds. B. Jongeneel. De predikant uit Lunteren kan in de Oude Kerk aan de slag als opvolger van de naar Rijssen verhuisde ds. P. M. van 't Hof. De protestantse gemeente (PKN) in Gouda

Meerartikelen

NGK logo
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller twijfelt: 'Moet ik wel of niet de NGK verlaten?'

'De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is gefuseerd en is nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) geworden. Ik heb nog steeds enorme twijfel of ik de gemeente moet verlaten of niet. Ik wil mijn ouders blijven respecteren en hen blijven eren,

Steven Paas en Jan Hoek
God

Tegengestelde Israëlvisies blootgelegd in tweegesprek

Het oorlogsgeweld in Israël en Gaza en de publieke opinies erover hebben velen, ook christenen, in verwarring gebracht of gepolariseerd in vaak tegengestelde Israëlvisies. Voor wie of wat moet worden gekozen? Prof. dr. Jan Hoek en dr. Steven Paas (h)

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Daniël Huisman op Curaçao

In de zending kan iedereen zijn talent inzetten. Zo is Daniël Huisman, opgegroeid op Curaçao, een zendeling die zich al decennia lang inzet op het gebied van techniek. Daniël vertelt hoe hij op een bijzondere manier ervoer dat God hem riep om de zend

Dirk en Netty Toes
Interview

God riep Dirk en Netty naar Groningen: "We zijn geen avonturiers"

Vier jaar geleden besloten Dirk en Netty Toes naar de provincie Groningen te verhuizen om daar een plaatselijke kerk te ondersteunen. Nu zijn zij actief bij pioniersplek ‘De Verbinding’ in Sebaldeburen. ‘Nu in de dorpsmoestuin: spinazie (zelf snijden

Chris Verhagen
Video

Kunnen wedergeboren christenen hun redding verliezen? Chris Verhagen antwoordt

Een van de sterkste argumenten van arminianen tegen gereformeerde theologie berust op hun interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschou

Jerke Setz
Nieuws

ChristenUnie-jongeren kiezen Jerke Setz als nieuwe voorzitter

Het bestuur van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, is weer compleet. Afgelopen zaterdag stemden de leden unaniem voor de benoeming van Jerke Setz als voorzitter en Dieke Scheurwater als secretaris. Onder leiding van dit nieuwe bestuur z

burkina faso
Nieuws

Aanslag tijdens kerkdienst in Burkina Faso: Minstens 15 doden

Bij een terroristische aanval op een kerk in Burkina Faso zijn zondag zeker vijftien christenen om het leven gekomen. De katholieke kerk werd aangevallen tijdens een eredienst. Lokale bronnen stellen dat islamitische militanten verantwoordelijk zijn

Ontmoetingsdag Stichting IRS
Nieuws

Ontmoetingsdag Stichting IRS: 'Het Evangelie voor Polen'

'Het Evangelie voor Polen'. Dat is het thema van de Ontmoetingsdag van Stichting In de Rechte Straat (IRS) op D.V. zaterdag 23 maart 2024 in Gorinchem. Op de Ontmoetingsdag vertellen verschillende mensen hoe zij onze Poolse medemensen, dichtbij en ve

Wilkin van de Kamp
Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Er ontstond een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen God en mensen. Want zonde brengt scheiding tussen God en mensen: Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u af

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol