JacquesBrunt


Video

Jacques Brunt wijst op de komst van dwaalleraars in de laatste dagen

"Ik neem je mee naar de tweede Petrusbrief en we lezen daar over het einde van het leven van Petrus. Althans, hij voelt dat zijn einde nadert. De Heere Jezus heeft hem dat bekendgemaakt. Want wat lezen we in 2 Petrus 1:14? ‘Omdat ik weet dat het afbr

Video

Speech Frans Timmermans bleef hangen bij Jacques Brunt: 'Hoor ik hier nog wel?'

"Op 22 november jongstleden vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en zoals bekend wist de PVV van Geert Wilders met overtuiging te winnen. Er vond een politieke aardverschuiving plaats en de huidige coalitie werd duidelijk afgestraft. Nagenoeg al

Video

Jacques Brunt vertelt waarom lichamelijke genezing voor christenen geen garantie is

“Gebrokenheid is na de zondeval het deel van de mensheid geworden, ja zelfs van heel de schepping. Paulus schrijft erover in Romeinen 8 vers 22: ‘Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Video

De cruciale fout die veel christenen maken met hun geloof

Een veelgehoorde uitspraak onder christenen is dat ze zoveel aan hun geloof hebben, wanneer ze zich in moeilijke omstandigheden bevinden of beproevingen kennen. Maar is dit wel Bijbels om te zeggen? “Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel aan mijn geloof”

Video

Waarom gaat het ongelovige mensen voor de wind? Bekijk de video

"Ik sta op dit moment op een voor mij heel vertrouwde plek bij de pier in Hoek van Holland. Een dorpje verderop, in ’s-Gravenzande, ben ik geboren en getogen. Dit is de plaats waar ik als kind en ook later heel vaak geweest ben. Soms was er sprake va

Video

Jacques Brunt wijst op prijs die christenen betalen voor navolging Jezus

Aan het begin toont Brunt een voorwerp dat hij tegenkwam tijdens de verhuizing van zijn moeder. "Het betreft dit Delfts blauwe wandtegeltje met daarop de tekst: ‘Houd er den moed in.’ Deze spreuk alleen al is een geweldige aansporing en stimulans voo

Video

Jacques Brunt vertelt waarom christenen vooral vooruit moeten kijken

“In Lukas 9 lezen we dat de Heere Jezus onderweg is met Zijn discipelen naar Jeruzalem. Terwijl zij onderweg zijn, lijkt iemand met veel enthousiasme zich aan te melden als een nieuwe discipel van de Heere Jezus. Die persoon zegt: “Heere, ik zal U vo

God

Jacques Brunt spoort in video christenen aan niet op te geven als het leven pijn doet

Het leven van een christen gaat lang niet altijd over rozen, zo betuigt ook spreker Jacques Brunt in een nieuwe aflevering van de serie Levenslicht. We zien het in de Bijbel waar talloze gelovigen met tegenslagen te kampen krijgen, maar ook in de eeu

Nieuws

Hoe kan je als christen leven uit de eerste hand? Jacques Brunt deelt vijf principes

Toen de bekende spreker Jacques Brunt tot geloof en bekering kwam, ontmoette hij een man die tegen hem zei: 'Het is belangrijk dat je leert leven uit de eerste hand, dat je je Gods principes eigen maakt en dat je je dagelijks voedt met het Woord van

Nieuws

Jacques Brunt over het Loofhuttenfeest: "God wil dat we ons in Hem verblijden"

Momenteel vieren de Joden het Loofhuttenfeest. Tijdens het feest, dat in het Hebreeuws Soekot heet en een week duurt, worden Joden opgeroepen zich te verblijden in God. Maar hoe doe je dat als je omstandigheden kent waarin het moeilijk is om blij te

Video

Jacques Brunt over Hamas-Israël oorlog: "Het is een geestelijke strijd"

Dat zegt Brunt in een nieuwe video die hij onlangs op zijn YouTube-kanaal deelde.  “Het is van belang om te beseffen dat we in deze situatie met veel meer te maken hebben dan alleen een fysieke strijd tussen enerzijds Israël en anderzijds de terroris

God

Waarom het gebed volgens Jacques Brunt een machtig wapen is

Het gebed is het machtigste wapen dat een christen in handen heeft, zo betuigt spreker Jacques Brunt in een nieuwe video van de serie Levenslicht. Iemand die een machtig en levendig gebedsleven kende, was Nehemia. In elke omstandigheid van het leven

Nieuws

Waarom zou je de Bijbel lezen? Jacques Brunt geeft drie redenen

“Ik heb drie tekstgedeelten die ik graag met je wil delen en dat zijn ook drie argumenten waarom de Bijbel mijn hart heeft veroverd. Het eerste dat ik wil zeggen is dat de Bijbel een uniek boek is. Het onderscheidt zich van alle andere boeken uit dez

God

Videoboodschap Jacques Brunt over een bijzondere tent die God liet bouwen

De zomervakantie is net achter de rug: mogelijk heb je tijdens de vakantie de tent van zolder gehaald en stond je te popelen om te gaan. Net als duizenden anderen trof je voorbereidingen om van je vakantie een feest te maken. In deze video van spreke