Waarom gaat het ongelovige mensen voor de wind? Bekijk de video

Video28 november 2023 4 minuten Redactie
Jacques Brunt
YouTube

'Hoe kan het dat het mensen die aan God noch gebod doen het zo voorspoedig gaat en ik met tegenslagen te maken heb?' Die vraag stelt de bekende dichter van Psalm 73, Asaf, in diezelfde Psalm aan God. Het is een vraag die je in je eigen leven als christen misschien ook wel herkent. In onderstaande video, behandelt de bekende christelijke auteur en spreker Jacques Brunt diezelfde vraag. 

"Ik sta op dit moment op een voor mij heel vertrouwde plek bij de pier in Hoek van Holland. Een dorpje verderop, in ’s-Gravenzande, ben ik geboren en getogen. Dit is de plaats waar ik als kind en ook later heel vaak geweest ben. Soms was er sprake van een heel rustige en gladde zee met prachtig mooi weer. Maar op andere momenten stormde het hier en sloegen de golven kapot tegen de rotsen. 

Zo kan het ook zijn in jouw en mijn geestelijk leven. Het kan soms stormen in ons gedachteleven en gevoelsleven en ook wat onze emoties betreft. Dat alles vanwege de weg die de Heere met ons gaat. Dat is niet vreemd, want ook in de Bijbel komen we mannen en vrouwen tegen die door dat soort stormen zijn heengegaan.

In deze video wil ik kort met je nadenken over een broeder. Zijn naam is Asaf. Hij ging ook door een heel moeilijke fase heen, worstelde met zijn levensomstandigheden en vooral met de vraag: ‘Hoe is het mogelijk dat het mensen die aan God noch gebod uiting geven het zo voorspoedig gaat?’

Je moet voor jezelf Psalm 73 er maar eens op nalezen. Ik wil een paar gedachten uit deze Psalm met jou delen. Het eerste wat opvalt in Psalm 73 is wat er staat in vers 1. Asaf proclameert daar: ‘De God van Abraham, Izak en Jakob is absoluut goed.’ Voordat hij bij zijn eigen worsteling uitkomt, bij de levensvragen die hem bezighouden, wil hij de Heere God die plaats geven die Hem toekomt. 

Hij proclameert: ‘De God van de Bijbel is een absoluut goede God.’ Het is een belangrijke les, ook voor ons vandaag. Wij zijn geneigd om als het tegenzit in ons leven de goedheid van God in twijfel te trekken. Maar of we nu voorspoed kennen of tegenspoed: De Heere is in Zijn karakter onveranderlijk. Een van de karaktereigenschappen van de Heere God is, is dat Hij goed is. Wat er ook in ons leven gebeurt. Ik wil je stimuleren, hoe diep je er ook doorheen gaat, hieraan vast te houden.

Iemand vraagt: ‘Wat was nou de kern van Asafs worsteling?’ Asaf keek naar zijn eigen leven en hij keek naar de mensen om hem heen, die aan God noch gebod deden. Hij zag in zijn eigen leven moeite, zorg, verdriet en tegenslagen. Als hij naar de mensen keek die God niet volgden, zag hij dat het hen voorspoedig ging. Hij kwam daar niet uit. ‘Hoe kan dat nou? Heb ik mijn hart dan tevergeefs gezuiverd? Zit er in mijn leven dan iets verkeerd? Zie ik iets over het hoofd? Het kan toch niet zo zijn dat als ik mij toewijd aan de Heere God dat het mij dan zo tegenzit en het een ander, die aan God noch gebod doet, het zo voor de wind gaat? 

Hij kwam er maar niet uit. Hij zat in een diepe geloofscrisis. In een diepe worsteling. Hij zegt dan in Psalm 73 vers 16: ‘Ik heb geprobeerd om dit te begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen.’ Met andere woorden: hij zette die twee plaatjes naast elkaar en kwam er niet uit voor zichzelf: ‘Heere God, hoe zit dit?’

Dat kan ook zo zijn in jouw en mijn leven. Misschien ben jij iemand die zich heel duidelijk, heel concreet heeft toegewijd aan de Heere Jezus. Dat je weet van de uitstorting van Gods liefde in je hart, dat je weet dat Zijn Geest in je hart komt wonen. Misschien heb je je wel laten dopen en had je een krachtig getuigenis. En toch kwam er na verloop van tijd moeite en tegenslag in je leven, waarop je net als Asaf de vraag stelt: ‘Heb ik dan tevergeefs mijn hart gezuiverd?’ Zie ik iets over het hoofd? Gaat er iets mis in mijn leven? Klopt het wel in mijn leven?

Want het lijkt wel alsof alles tegenzit. Als ik naar familie, vrienden of buurtbewoners kijk, of naar medestudenten en collega’s, die aan God noch gebod doen, zie ik dat het hen voor de wind gaat. Zij leven, om met Bijbels taalgebruik te zeggen, ‘naar het goeddunken van hun eigen hart.’ Dat kan een worsteling in je leven teweegbrengen. Dat kan jou brengen in een diepe geloofscrisis. 

Je bent niet de eerste die dat overkomt. Asaf, die zoveel honderden jaren voor jou en mij leefde, heeft dat ook doorgemaakt. Asaf durft kwetsbaar te zijn. Hij durft eerlijk te zijn en doet zich niet groter voor dan hij is. Hij spreekt zich als het ware uit naar de Heere God en naar de mensen om hem heen. ‘Ik begrijp het niet meer in mijn leven’ en ‘Ik loop vast in de wandel met God.’ Als dat in jouw leven ook zo is, wil ik je meenemen naar het volgende vers. Want Asaf komt op een punt dat er verandering komt. Niet zozeer in zijn omstandigheden of in het hart van de mensen om hem heen, maar er komt verandering in zijn eigen hart en denken.”

Benieuwd hoe Asaf tot die verandering komt? Bekijk dan onderstaande video volledig terug!

Praatmee

Beluister onze podcast

#331 Patrick & Jeffrey over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

M. Bal
Nieuws

Nieuwe dominee voor GerGem Terwolde-De Vecht: J. Janse

Kandidaat J. Janse uit Vierhouten heeft het beroep aangenomen dat door de gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht op hem was uitgebracht. In totaal ontving hij dertien beroepen, meldt GerGeminfo.nl. Janse werd in 2020 aangenomen als student aan de T

Ds. A.C. Borsje
Video

Ds. Borsje kreeg een email van een man die een bijzondere tekst op een grafsteen zag staan

"'Beste dominee, afgelopen week liepen we op een begraafplaats hier ergens in de buurt. Ik liep een beetje rond en zag een grafsteen met daarop de tekst: 'En het geschiedde dat de bedelaar stierf’. Deze tekst bleef maar in mijn hoofd ronddwalen. Waar

Donald Trump
Nieuws

Donald Trump stelt dat christendom in Amerika 'vernietigd' wordt als Biden opnieuw president wordt

Voormalig president Donald Trump heeft tijdens een bijeenkomst opgemerkt dat het christendom in Amerika in gevaar zal komen als Joe Biden opnieuw de presidentsverkiezingen wint. Dat meldt The Christian Post. Trump stelde zelfs dat het christendom in

Public Domain/Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Nieuws

Archeologen ontdekken zeldzame papyrustekst over Jezus' jeugd

Archeologen hebben in een universiteitsbibliotheek in Duitsland een oude papyrus gevonden waarop de naam 'Jezus' te lezen is. Dat meldt The Christian Post. Deze papyrus, afkomstig uit Egypte, wordt beschouwd als het oudste bewaard gebleven fragment v

ds. M. Baan
God

Ds. Baan: 'Afscheiden van de hervormde kerk heeft geen zin'

'Ik ben belijdend lid van een van de afgescheiden kerken. Ik geloof dat de afgescheiden kerken de plicht hebben zich weer aan te sluiten bij de Hervormde Kerk zodra dit kan zonder principes aan de kant te hoeven zetten of af te wijken van de belijden

embryokweek
Verdieping

Ingrijpen in DNA van embryo's: hoe ver kun je gaan?

Is de techniek waarmee DNA van embryo’s aangepast kan worden veilig in de handen van mensen? Het kweken van menselijke embryo’s is een voorwaarde om deze techniek in gang te zetten. Daarom moet daar over gesproken worden. Stel: het is 2050 en er is e

Cvandaag podcast
Podcast

Cvandaag podcast over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal

Redacteur Patrick Simons legt uit waarom Christenen voor Israël boos is op het dagblad Trouw. Presentator Jeffrey Schipper merkt op dat het ministerschap van voormalig CU-Kamerlid Eppo Bruins veel losmaakt. En tv-persoonlijkheid Johan Derksen windt z

Ds. P. L. R. van der Spoel
Nieuws

Ds. Van der Spoel aanvaardt beroep hervormd Harderwijk

De hervormde gemeente in Harderwijk verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. P. L. R. van der Spoel (foto) heeft het beroep als deeltijdpredikant (60 procent) aanvaard. Hij combineert het predikantschap met zijn bediening als gevangenispredikant te Sitta

Meerartikelen

Zie ik kom spoedig
Video

Video: hoe Openbaring 19 de terugkomst van Jezus beschrijft

Het wordt zeven keer beloofd in Openbaring en in Openbaring 19:11-21 gaat het gebeuren. Jezus komt samen met miljoenen engelen en Zijn heiligen terug naar de Olijfberg en al Zijn vijanden worden verslagen. Maak in onderstaande video tijd voor aflever

Ron van der Spoel
Video

Ron van der Spoel over de eerste vraag die God ooit aan de mens stelde

'Waar ben je?', het is een vraag die we vast allemaal wel eens hebben gekregen. Het was ook de eerste vraag die God aan de mens stelde na de zondeval. In Genesis 3 lezen we hoe God Adam en Eva opzoekt nadat ze van de verboden vrucht gegeten hebben en

Statenvertaling
Nieuws

NBG lanceert Statenvertaling-website

De Statenvertaling is sinds 1637 een hoeksteen van het christendom in Nederland. Ook al zijn er inmiddels zo'n twintig Nederlandse Bijbelvertalingen, tot op de dag van vandaag wordt de Statenvertaling in verschillende kerken gebruikt. Om die kerken e

Urk
Positief nieuws

Indrukwekkende beelden: massale samenzang op haven van Urk

Urk is misschien wel het meest bekende christelijke dorp van Nederland. Regelmatig laten Urkers dan ook zien hoe bijzonder en mooi het christelijke geloof kan zijn. Zondagavond was weer zo'n moment. Alsof het hele dorp was leeggestroomd, zó druk was

Drs. Ernst Leeftink
Opinie

Frame behoudende CGK-dominees is in strijd met belangrijk Bijbels principe

Je ziet het de laatste jaren steeds vaker: behoudende CGK-dominees roepen anderen in hun kerk op om zich strikt vast te houden aan synodale besluiten. Dat je in 'het aloude presbyteriaal-synodale stelsel' per definitie strikt gebonden bent aan genome

prof. dr. Willem Ouweneel
Boekfragment

Toekomstige terugkeer Joden naar het 'Beloofde land' is geen sprookje

Er  bestaat een nauwe koppeling tussen de ‘terugkeer’ (bekering) tot God en de ‘terugkeer’ naar het 'Beloofde land'. In Deuteronomium 30 worden die twee zaken dan ook in één adem genoemd en met dezelfde termen aangeduid. Deze passage is slechts zeer

Stoffer
Nieuws

Chris Stoffer op partijcongres: "Niet Geert Wilders maar God doet de zon opgaan"

“De verkiezingen voor de Tweede Kamer in november zorgden voor een van de grootste politieke aardverschuivingen in onze historie.” Dat stelde SGP-leider Chris Stoffer zaterdag op het jaarlijkse partijcongres dat gehouden werd in Nieuwegein. Het was d

pkn-synode
Nieuws

PKN-synode besluit: hbo-theoloog kan officieel dominee worden

Een hbo-theoloog kan voortaan volledig ‘dienaar des Woords’ worden in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Daartoe besloot de synode vrijdag. Het veelbesproken voorstel kreeg een meerderheid van stemmen. Daardoor is het voortaan mogelijk om met

Mona Keijzer
Nieuws

Beoogd minister Mona Keijzer getuigt van haar "Maker" in de Tweede Kamer

Mona Keijzer, de beoogd minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft deze week tijdens haar zogeheten hoorzitting in de Tweede Kamer getuigt van haar geloof in God. De politica van de BoerBurgerBeweging (BBB) sprak in haar bijdrage o

Ds. M. Klaassen
Video

Dr. Klaassen schetst drie typen christenen waar we ons in kunnen herkennen

Dr. M. Klaassen behandelde onlangs in een preek drie denkbeeldige personen die in dezelfde gemeente zitten en alledrie hetzelfde missen: de doorwerking van Gods Geest in hun leven en ziel én in het gemeenteleven. De eerste denkbeeldige persoon, die d

Cvandaag podcast
Podcast

Ergernis van de week: zure reacties op biddende voetballers

"Kom op, mensen. Soms kun je ook gewoon iets mooi vinden zonder er direct weer allerlei kanttekeningen en kritische noten bij te plaatsen", stelt Cvandaag-redacteur Patrick Simons naar aanleiding van kritische reacties op het bericht 'Voetballers Ned

ChristenDOM?
Video

Is het christendom een westers verzinsel? Bekijk de video

'Is het christendom een westers verzinsel?', die vraag staat centraal in een nieuwe video van het christelijke YouTube-kanaal ChristenDOM?. Op dit kanaal gaan christelijke jongeren middels uitlegvideo's in op allerlei geloofsthema's die een rol spele