Wat het Loofhuttenfeest tot christenen uit de volkeren te zeggen heeft

Nieuws4 oktober 2023 4 minuten Jeffrey Schipper
Ds. Willem Glashouwer
Christenen voor Israël

Jezus vierde het Loofhuttenfeest mee, op Zijn eigen manier. We lezen het in Johannes 7:37-38: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.”

Het is de Geest, Die de eerstelingen uit Israël binnenbrengt op het feest van Sjavoeot, het Pinksterfeest in Handelingen 2, en Die ook een volk van eerstelingen voor Zijn Naam verzamelt uit de niet-Joodse volkeren. En tenslotte zal Hij ‘heel Israël’ verzamelen, naar Zacharia 12:10-14 en Romeinen 11:25-27.

Loofhuttenfeest
Daarnaast is Soekot, Loofhuttenfeest, het profetische Feest des Heeren, dat in de toekomst nog een vervulling krijgt van de inzameling van de volkeren die naar Jeruzalem zullen komen. Dat is wanneer de vrede en gerechtigheid zal uitgaan over de hele wereld en de volkeren zullen wandelen bij het licht van de Thora (Jesaja 2:2- 4).

Soekot is het profetische Feest des Heeren, dat in de toekomst nog een vervulling krijgt van de inzameling van de volkeren die naar Jeruzalem zullen komen.

Het slotfeest is Simchat Thora - de Vreugde der Wet. De zegen van de Thora die het leven van de volkeren gaat ‘richten’. Onder leiding van de grote Zoon van David, de Messias van Israël en de Koning der koningen en Heer der heren: Jezus de Gezalfde. Richten betekent oordelen én recht maken. Richting geven.

Naar Leviticus 23:39 begint dit Feest op een Sabbat, duurt zeven dagen en wordt gevolgd door een Sabbat. Deze Sabbat, de ‘achtste’ dag, wijst op de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde waarop gerechtigheid woont, na het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, waaraan de Openbaring 20:1- 6 het getal 1000 verbindt. De vernieuwing van alle dingen. Voor eeuwig.

Zacharia 14:16-21, “Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Heere der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heere de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.”

Laten we aan onze solidariteit met Israël maar op andere manieren tot uiting brengen

Het Loofhuttenfeest meevieren
Soms vieren groepen christenen uit de hele wereld vandaag al het Loofhuttenfeest mee met het Joodse volk, in Jeruzalem. Onlangs was ik in Thailand om vanuit de Bijbel in diverse kerken en gemeenten te spreken over Israël en het Joodse volk. Iemand vroeg: waarom organiseren jullie als Christenen voor Israël geen Israëlreizen om in Jeruzalem het Loofhuttenfeest te vieren, zoals andere Israëlorganisaties? Dat moet toch eigenlijk? De volkeren moeten toch opgaan naar Jeruzalem, volgens Zacharia 14?

Mijn antwoord was: “Ja, ooit. Eenmaal zullen de volkeren die na de laatste oorlogsgolven en wereldwijde rampen nog overgebleven zijn op planeet aarde hun vertegenwoordigers zenden naar Jeruzalem. Als de Messias gekomen is en Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zich uitstrekt vanuit Jeruzalem over de hele wereld.

Maar wij zijn christenen uit de volkeren. Dit slaat niet op ons. Ooit zal de Thaise overheid vanuit Thailand haar vertegenwoordigers sturen namens het Thaise volk. Veel Joden stellen dit soort christelijke Loofhuttenfeestvieringen tegenwoordig ook allang niet meer op prijs. Hoe goed de oprechte bedoelingen van deze christenen ook zijn. Zelfs niet als uiting van christelijke solidariteit met Israël en het Joodse volk.

Veel Joden stellen dit soort christelijke Loofhuttenfeestvieringen tegenwoordig ook allang niet meer op prijs.

Laten we aan onze solidariteit met Israël maar op andere manieren tot uiting brengen. Daar zijn vele mogelijkheden voor! De alija (terugkeer) steunen, humanitaire projecten in Israël steunen, de leugens in de media over Israël rechtzetten en ga zo maar door. En dat proberen wij als Christenen voor Israël te doen.” Ineens begreep ze het.

Vrede op aarde
En zo besluit Zacharia zijn profetie aangaande de vrede van Jeruzalem, waarin de volkeren niet langer meer de stad Jeruzalem en het land van Israël en het Joodse volk niet langer meer onder hun voeten zullen vertrappen:

“Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den Heere heilig; en de potten in het Huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar; ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het Huis van de Heere der heerscharen.”

Vrede op aarde!

Bovenstaand artikel verscheen op de website van Christenen voor Israël en is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Praatmee

Beluister onze podcast

#306 Jeffrey, Tabitha en Matthijs over geld verdienen in christelijk Nederland
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

massadoop
Positief nieuws

141 mensen op één dag gedoopt in Amerikaanse megakerk

In een Amerikaanse megakerk werd onlangs een dienst georganiseerd waarin 141 mensen werden gedoopt. Bovendien namen tijdens deze samenkomst tientallen mensen het besluit om Jezus Christus te volgen. Dit meldt de Christian Post. De dienst werd georgan

Diederik van Dijk
Nieuws

SGP wil dat Nederland antisemitische migranten gaat weren

De SGP wil dat antisemitische migranten voortaan Nederland niet meer binnenkomen. Dat is de strekking van de Kamervragen die kersvers Kamerlid Diederik van Dijk stelde aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz.  Wat Van Dijk

Prof. dr. Maarten Wisse
Nieuws

Maarten Wisse stopt als PThU-rector: "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed"

Prof. dr. Maarten Wisse stopt per 1 februari 2024 als rector van de PThU. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed bij de manier van besturen die nu binnen de PThU gevraagd wordt." De raad van toezicht van de PT

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Het Evangelie is geen zoeklicht om de fouten van anderen mee op te lichten

Toen ik de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13, red.) doorlas moest ik weer denken aan het van voorjaar van 2020. Die gekke coronatijd toen er zoveel onrust was: dat mensen bang waren dat er niet genoeg eten meer zou zijn in

Minne Veldman
Video

Luister naar deze prachtige koraalbewerking van 'Stille nacht, heilige nacht'

'Stille nacht, heilige nacht', het is misschien wel één van de meest bekende en geliefde kerstliederen ter wereld. Organist Minne Veldman bracht dit lied middels een prachtige koraalbewerking ten gehore op het Bätz-orgel in de Evangelisch-Lutherse ke

Canada
Nieuws

Canadees lagerhuis neemt unaniem motie aan: Christelijke feestdagen niet discriminerend

Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen zijn niet discriminerend. Dat is het duidelijke uitgangspunt van het Canadese lagerhuis. Zij reageren daarmee op een recent rapport van een mensenrechtencommissie in de Canadese regering. Daarin werden ker

Albert van der Heide
Column

Zien is de meest genoemde taal waarin God spreekt

Gods spreken is niet alleen in woorden. De Bijbel leert ons ook dat God ons wil laten zien. Sterker nog; zien is in het Woord van God feitelijk de meest genoemde taal waarin God spreekt. Profeten werden in het Oude Testament letterlijk zieners genoem

Opperrabbijn Jacobs
Video

Terugkijken: Opperrabbijn Jacobs over de betekenis van Chanoeka

Donderdagavond 7 december begint Chanoeka, het feest van het licht. Dat zijn altijd feestelijke dagen, maar dit jaar met een donkere rand, want in Israël woedt een hevige oorlog. Wat is de betekenis van Chanoeka voor ons, juist in deze tijden van lij

Meerartikelen

podcast Heilige Grond
Podcast

Wat hebben profeten tot ons te zeggen? Jaap Dekker en Robin ten Hoopen in gesprek

In tijden van crisis krijgen de Bijbelse profeten nieuwe zeggingskracht, ze bieden hoop. Maar die hoop is iets anders dan zoete geruststelling of optimisme. We worden gedwongen de confrontatie met onszelf aan te gaan. In deze aflevering van de podcas

AFD
Nieuws

Duitse aartsbisschop wil rechtse kiezers weren uit kerkelijk ambt

Wat kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München, betreft worden rechtse kiezers buiten de kerkelijke ambten gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij doelde daarmee vooral op aanhangers van de Duitse politieke partij Alternative für Deutsch

NGK Doetinchem
Nieuws

Ds. Jac. Ophoff aanvaardt beroep NGK Doetinchem

De Nederlandse gereformeerde kerk in Doetinchem verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. Jac. Ophoff heeft het beroep aanvaard en neemt binnenkort afscheid van de Opstandingskerk in Zwolle. De kerk in Doetinchem was vacant in verband met het vertrek van

New Wine Zomerconferentie
Nieuws

Thema New Wine Zomerconferentie 2024: Leef!

Het thema voor de New Wine Zomerconferentie 2024 is: Leef! Dat maakte New Wine-directeur Bart Visser afgelopen week bekend. De conferentie is volgend jaar van 20 tot en met 26 juli op Landgoed Velder in Liempde. New Wine, een vernieuwingsbeweging van

duitse taxi
Nieuws

Duitse taxichauffeur riskeert boete vanwege Bijbeltekst op auto

Een Duitse taxichauffeur krijgt mogelijk een boete opgelegd door de autoriteiten omdat hij op de achterkant van zijn taxi een Bijbeltekst heeft staan. De daarvoor bevoegde instantie beschuldigt hem van ‘ontoelaatbare religieuze reclame’ en heeft de t

Sera Noa
Nieuws

Zangeres Sera Noa heeft een belangrijke boodschap: "Stop met vergelijken!"

Volgens zangeres Sera Noa is het heel belangrijk dat we als christenen stoppen met vergelijken. "Focus je vooral op wat God over jou zegt. Als je je identiteit in God vindt, kan al het andere je gestolen worden." Sera zegt in onderstaand videofragmen

Gerard en Lydia de Groot
Boekfragment

Christenen mogen leren om de sleutels van Gods Koninkrijk te gebruiken

Ons handelen in de geestelijke realiteit heeft maar één belangrijk doel: Het zichtbaar maken van de Koning en Zijn Koninkrijk in en door ons leven heen. Mattheüs 16:19 zegt: ‘En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bin

brand bethelkerk
Nieuws

Grote brand legt Rotterdamse Bethelkerk in de as

De Rotterdamse Bethelkerk werd woensdagavond opgeschrikt door een grote brand. Er vielen gelukkig geen slachtoffers bij die brand, maar het kerkgebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Overschie is voor het grootste gedeelte vernieti

Marlon Winedt
Interview

Dr. Marlon Winedt: "Paulus legde bom onder geïnstitutionaliseerde slavernij"

De Antilliaanse theoloog Marlon Winedt deed onderzoek naar de Filemonbrief en dan met name naar de rol die slaaf Onesimus daarin vervult. Wat heeft die brief van Paulus ons als christenen vandaag de dag te zeggen over slavernij en ons verleden? Hoe k

tentoonstelling
Nieuws

CU Arnhem wil foto van jongen (6) met ontbloot bovenlijf op LHBTI-tentoonstelling verwijderen

In het centrum van de stad Arnhem vindt op dit moment een fototentoonstelling plaats voor de LHBTI-gemeenschap. Op een van de foto’s is een transseksueel samen met zijn zesjarige broertje te zien, allebei met een ontbloot bovenlichaam. De ChristenUni

mike bickle
Nieuws

Vermeend slachtoffer Mike Bickle deelt schokkende details maar kerkleiding ziet geen bewijs

Een van de vermeende slachtoffers van de oprichter van het International House of Prayer in Kansas City, Mike Bickle, is met haar verhaal naar buiten gekomen. Ze stelt onder meer dat hij haar het hof maakte toen ze nog maar 19 jaar was en dat er spra

Turijn
Nieuws

Klimaatactivisten verstoren kerkdienst in Turijn

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen weekeinde een katholieke mis in de Italiaanse stad Turijn verstoord en onderbroken. Ze besloten het podium te pakken en voor te dragen uit enkele werken van paus Franciscus over het klimaat.