Loofhuttenfeest


God

Vier redenen waarom het Loofhuttenfeest relevant is voor christenen

Het Loofhuttenfeest bij ons Zodra Grote Verzoendag afgelopen is, klinkt door heel Israël gehamer en getimmer. Vele families bouwen een loofhut, zo ook in onze kibboets. Zodra de loofhut staat, genieten we zoveel mogelijk maaltijden in de loofhut en a

God

Wat christenen vaak niet weten over het Loofhuttenfeest

Je hoort het steeds meer. Kerken die Loofhuttenfeest vieren. Het roept de nodige vragen en weerstanden op. Ik ben toch niet Joods en we zijn toch vrij van de wet? Onbekend maakt onbemind. Er zijn zeven dingen die christenen vaak niet weten over het L

God

Jacob Keegstra gaat naar het Loofhuttenfeest: "Zo zijn christenen tot zegen voor Israël"

“Er wordt in sommige kerken meer waarde gehecht aan richtlijnen van de vroegere Romeinse keizer dan aan richtlijnen van God”, stelt Jacob Keegstra. Sinds 1999 is hij voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Stichting International Christian Emba

Nieuws

Locoburgemeester waarschuwt Joden voor 'christelijke bekeringspogingen' tijdens Loofhuttenfeest

Een van de loco-burgemeesters van Jeruzalem, Aryeh King, heeft de Joodse bevolking via Facebook gewaarschuwd voor "honderden christelijke missionarissen" die volgens hem zullen deelnemen aan de jaarlijkse Jeruzalem Mars die komende woensdag plaatsvin

Dagelijks leven

Michaël viert als christen het Loofhuttenfeest: "Steeds meer christenen willen terug naar de Joodse en Bijbelse wortels"

Vanaf 13 oktober gaat het Loofhuttenfeest van start, één van de belangrijkste en mooiste Joodse feesten. Maar wat houdt dit feest, dat een week lang duurt, in? Wat is het doel ervan? En waarom kun je het ook prima als christen vieren? CIP.nl sprak er

Nieuws

Wat het Loofhuttenfeest tot christenen uit de volkeren te zeggen heeft

Jezus vierde het Loofhuttenfeest mee, op Zijn eigen manier. We lezen het in Johannes 7:37-38: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft,