Volgens Henk Stoorvogel verschijnen én verdwijnen profeten: "Ze mogen met Pinksteren opstaan"

God28 mei 2023
Henk Stoorvogel

“Heb jij jezelf weleens als profeet gezien? Profeten gaan over recht en onrecht, over goedheid en mededogen. Profeten mogen met Pinksteren opstaan.” Dat waren de woorden van Henk Stoorvogel tijdens de samenkomst op de Pinksterconferentie zondagmorgen. Hij riep tijdens zijn preek nieuwe mensen op om te verschijnen als profeet en anderen om juist weer te verdwijnen. Want, zo stelde hij, een belangrijk kernmerk van profeten is dat ze verschijnen maar ook weer verdwijnen. “Maar Eén iemand blijft. En Diegene heeft een Naam.”

Stoorvogel begon zijn preek door te vertellen dat hij met zijn tienerzoon The Avengers had gekeken, een superheldenfilm van Marvel. “De verhaallijn is hetzelfde als bij zoveel andere heldenverhalen. De wereld wordt bedreigd door het kwaad en ternauwernood gered. Maar het concept van The Avengers is in die zin vernieuwend dat er vroeger altijd één superheld was om de wereld te redden. Dat was genoeg. Maar dat is nu dus niet meer genoeg. In die film verenigen tal van superhelden zich om samen de wereld te redden. Want één superheld is niet langer voldoende om de wereld te redden.”

En dat geldt ook voor profeten, zo koppelde de spreker het voorbeeld aan het Pinksterverhaal. Hij vertelde dat in de tijd van het Oude Testament profeten enkelingen en zeldzaam waren: “We horen Mozes in Numeri bidden: ‘Profeteerde iedereen maar. Waren alle kinderen van God maar profeten. Want een profeet is niet voldoende om de wereld te redden. En ook in de tijd van Handelingen gold dat. Want hoe bouw je met vissers en boeren uit het achterland in een sterk verdeelde stad onder een wrede bezetter een kerk die de wereld gaat veranderen? Een profeet is dan niet genoeg.

Of wat dacht je van vandaag de dag? We kunnen hier ergens een paar vrouwen redden uit de mensenhandel, om er daarna achter te komen dat er vervolgens weer een veelvoud van vrouwen de gedwongen prostitutie in wordt geleid. We kunnen ergens op de wereld de kerk tot bloei brengen, maar ondertussen moeten er elders op de wereld weer vijftien kerken de deuren sluiten. We hebben meer profeten nodig. Een profeet is niet genoeg om de wereld te redden. We kunnen proberen om honderd jongeren wegwijs te maken door het oerwoud van het leven, maar moeten ondertussen met lede ogen toezien hoe er duizenden verdwalen. Want één profeet is simpelweg niet genoeg om de wereld te redden.”

Moderne profeten
Maar juist dat is de grote gedachte van Pinksteren, zo benadrukte Stoorvogel waarbij hij verwees naar de bekende profetie van Joël, die door Petrus herhaald werd in zijn preek op de Pinksterdag: “God beloofde: ik zal mijn Geest uitgieten. En al mijn kinderen; mannen, vrouwen, jongeren en ouderen: ze zullen profeteren. Zij zullen de bediening van het ambt van profeet uitoefenen. Zij zullen opkomen voor het hart van God en de veranderaars worden in een wereld die steeds meer op het Koninkrijk van God mag gaan lijken.”

“Ik weet niet of jij jezelf weleens als profeet hebt gezien”, vervolgde de spreker. “Je kunt het beeld van profeten hebben dat ze alleen voorspellen. Of dat profeten oude mensen zijn die altijd ergens tegen zijn. Maar profeten gaan over recht en onrecht, ze gaan over goedheid en mededogen. En die profeten mogen met Pinksteren opstaan.”

Profeten verschijnen
Vele verhalen in het boek Handelingen kennen een open einde, maar er wordt niet verteld hoe het afloopt. Dat geldt voor de kerk van Jeruzalem, maar ook voor hoe het bijvoorbeeld Petrus en Paulus vergaat. Want, zo vertelde de spreker: de kern van profeten is dat ze verschijnen, maar ook weer verdwijnen. “Allereerst is het belangrijk dat als God zijn Geest gaat uitstorten, we verschijnen. Dat je als profeet tevoorschijn komt door de gloed van die Geest. Dat betekent concreet een paar dingen. Allereerst krijg je gevoel voor timing. De discipelen hadden al zo vaak in hun leven het Pinksterfeest gevierd, maar wisten dat dit anders was dan anders. Ze hadden gebeden en voelden dat de tijd was vervuld en dat het nu moest gebeuren. Dat voelen profeten keer op keer gebeuren: Het moet nu. Dat zien we Petrus, Paulus en Filippus in het boek Handelingen keer op keer beseffen.”

Profeten hebben echter niet alleen gevoel voor timing waardoor ze verschijnen als het moet, ze gaan vervolgens ook spreken: “Een derde van het boek Handelingen bestaat uit toespraken en preken. Dat is wat profeten doen. Ze vinden ergens wat van en spreken dan uit. Petrus stapt op de Pinksterdag naar voren, verheft zijn stem en uit zich.”

Het derde concrete punt dat door Stoorvogel wordt genoemd wat profeten doen, is handelen: “Profeten doen wat er gedaan moet worden. Ze verschijnen op het juiste moment, vinden ergens wat van en spreken dat uit en zetten het vervolgens ook om in effectief handelen. Helaas hebben we 10.000 redenen om geen profeet te worden. We staan tot aan onze nek in het leven: onze aandacht wordt opgeslokt door schermpjes, gevoel verdoven we met alcohol en ons vuur wordt gesmeuld in de sleur van de kerkgang. En als je tot je nek in het leven staat, ben je een knappe man of vrouw als je dan nog in verzet kunt komen. We vinden altijd wel ergens wat van, meer dan ooit tevoren. We vinden wat van de kerk, van de misstanden in de wereld en van mensen die hun best doen om dat te veranderen. We vinden ontzettend veel van alles, maar we veranderen zo weinig. We weten niet meer wat het is om ergens voor te willen sterven of levend voor te willen omkomen. Velen van ons zijn bang om als profeten te verschijnen. Daarom blijven we liever op de achtergrond in plaats van profeten te zijn onder leiding van de Geest.”

Profeten verdwijnen
Maar profeten verschijnen niet alleen, ze verdwijnen dus ook, legde de spreker even later uit: “Mozes verscheen voor de Farao, maar verdween vervolgens op de berg Sinaï. Zijn graf is tot op de dag van vandaag niet gevonden. Elia verscheen voor koning Achab en verdween later in vurige wagens. Profeten verschijnen, maar verdwijnen ook weer. Dat zien we dus ook in Handelingen terug. Niemand krijgt in dat hele boek de hoofdrol. Voor ons allemaal is het belangrijk om te verschijnen, maar ook weer te verdwijnen.” Stoorvogel vertelde daarbij onder meer te doelen op kerkelijke leiders die te lang op hun plaats bljven zitten en ruimte innemen die allang niet meer van hen is. Hij stelde dat dit onder meer meer te maken heeft met ijdelheid en ongeloof dat God het ook zonder hen kan: “Maar het is goed om los te laten. Op deze Pinksterdag zijn er hier of thuis mannen. En vrouwen die de boodschap als profeet mogen krijgen: het is goed geweest. Jouw hoofdstukken zitten erop. Je mag verdwijnen. Dank voor je trouw.”

Naam van Jezus

Niet iedereen verschijnt en verdwijnt weer, merkt Stoorvogel op. “Petrus verscheen en Petrus verdween, Maar er was er Eén die bij zijn kerk bleef. Paulus verscheen en Paulus verdween. Maar er was er Eén die bij zijn kinderen in het Romeinse rijk bleef. Diegene heeft een naam. Het is de naam van Degene die armen goed nieuws verkondigde en gevangenen vrijliet. Het is de naam van Degene die blinden het zicht gaf en onderdrukten vrijlating verkondigde. Het is naam van Degene voor wie satan siddert en de duisternis terugdeinst, voor wie de hel huivert. Want Degene die blijft heeft een naam, het is de naam boven alle namen, de Heer der heren en de Koning der koningen. Dwars door alle boeken en hoofdstukken heen en door alle fases van de geschiedenis,heen blijft Zijn naam. Het is de naam van Jezus.”

De spreker sloot zijn preek af met voorbeelden van moderne profeten die verschenen en weer verdwenen: “Moeder Theresa verscheen vanuit Albanië in de straten van India om liefde te tonen aan de onraakbaren. Ze verscheen en ze verdween. Maar Jezus bleef in India. Anne van der Bijl verscheen met keverladingen Bijbels aan de grenzen van het IJzeren Gordijn. Hij verscheen en hij verdween. Maar Jezus bleef in Roemenië. Majoor Bosshardt verscheen op de straten van Amsterdam om ongelukkige drugsverslaafden te verzorgen. Ze verscheen en ze verdween. Maar Jezus bleef in Amsterdam. Zo zal het altijd zijn. Geliefde broer, geliefde zus: als God Zijn Geest uitstort, mag jij verschijnen, mag jij verdwijnen!”

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. P. den Butter
Nieuws

Ds. P. den Butter op 85-jarige leeftijd overleden

Ds. P. den Butter, emerituspredikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is dinsdagmorgen op 85-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al lange tijd met een broze gezondheid. Ds. Den Butter werd in 1964 in Gorinchem als predikant binnen

opvoeden
Dagelijks leven

MissieNederland moedigt kerken aan om geloofsverhalen te delen met de volgende generaties

Diverse partners uit de alliantie van MissieNederland moedigen kerken aan om mee te doen aan de Week van de Opvoeding. Zij bieden hiervoor diverse materialen en trainingen om van 2 t/m 8 oktober geloofsgemeenschappen te helpen een volgende stap te ze

Rob Wijnberg
Nieuws

Volgens schrijver Rob Wijnberg werd wetenschap eeuwenlang door het christendom verboden

“Het christendom verbood eeuwenlang wetenschap”, dat schrijft Rob Wijnberg in zijn nieuwe bestseller ‘Voor ieder wat wils’. In de EO-podcast ‘De Ongelooflijke Podcast’ licht Wijnberg toe waarom hij dat van mening is. Presentator David Boogerd en theo

Gerard en Lydia de Groot
God

De wetten van de geestelijke wereld verschillen met die van de natuurlijke wereld

We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van de bovennatuurlijke wereld, dus laten we vooral kijken naar de personen, zaken en principes die we aantreffen in de geestelijke wereld. God ZelfHij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de geest

Sudiksha Thirumalesh
Nieuws

Ouders van tiener die overleed te midden van juridische strijd voelen zich nog altijd gemuilkorfd

Zelfs na de dood van hun dochter worden de ouders van Sudiksha Thirumalesh nog het zwijgen opgelegd, dat meldt de Christian Post. De 19-jarige Sudiksha Thirumalesh is inmiddels overleden maar vocht tot het einde voor een levensverlengende behandeling

Wilco de Vries
Nieuws

Dr. Wilco de Vries spiegelt zich aan Augustinus: "Hoe kunnen we op een juiste manier liefhebben?"

“Zodra je volwassen bent moet wat je allemaal kunt en hebt niet allesbepalend zijn. Jouw identiteit in God moet dat dan zijn.” Dr. Wilco de Vries is gespecialiseerd in ethiek. Bij Hour of Power vertelde hij afgelopen zondag over de grote invloed die

Ds. A. Baars
Nieuws

CGK-predikant sprak stel met twijfels over kinderwens

Er zijn getrouwde christelijke stellen die het in deze tijd, waarin de maatschappij steeds seculierder wordt, twijfelen of ze wel een gezinnetje moeten stichten. Dat die zorgen van alle tijden zijn, blijkt wel uit een anekdote die ds. A. Baars onlang

Spreker Jacques Brunt
Nieuws

Jacques Brunt over het Loofhuttenfeest: "God wil dat we ons in Hem verblijden"

Momenteel vieren de Joden het Loofhuttenfeest. Tijdens het feest, dat in het Hebreeuws Soekot heet en een week duurt, worden Joden opgeroepen zich te verblijden in God. Maar hoe doe je dat als je omstandigheden kent waarin het moeilijk is om blij te

Meerartikelen

Jorien Ouweneel
Nieuws

Advies voor Frontrunners: Hoe moet je bidden voor je onvervulde kinderwens?

Als echtpaar met een kinderwens start je, over het algemeen, optimistisch en hoopvol. Alle keren dat je als vrouw ongesteld moet worden is er spanning en hoop. En in het eerste jaar kun je je nog redelijk vasthouden aan de wetenschap dat het tijd kos

Ds. Ron van der Spoel
Nieuws

Waarom zwijgt God soms? Ds. Ron van der Spoel geeft antwoord

We hebben als christenen misschien allemaal wel eens de ervaring gehad dat het lijkt dat God zwijgt en ons niet meer hoeft. Zo betuigt ook ds. Ron van der Spoel in een nieuwe video van IZB: "Je vraagt iets, je verlangt iets en je smeekt, maar toch bl

Christelijke missionarissen worden aangevallen door Joodse kinderen
Nieuws

Christelijke missionarissen in Israël aangevallen door Joodse kinderen

Op 12 september ging een video viraal op X waarin twee christelijke missionarissen aangevallen worden door een groep Joodse kinderen. De video, die liefst 13 miljoen keer via verschillende platforms bekeken werd, toont hoe twee christelijke vrouwen b

Marjo C.A. Korpel
God

Is Asjera het vrouwelijke element van God dat uit het geloof is 'verbannen'?

Ineens stonden de kranten vol met artikelen over de godin Asjera, die hierdoor overwacht springlevend is geworden. Wie is die Asjera? En is zij inderdaad het vrouwelijke element van God dat uit het geloof van Israël is 'verbannen'? Beeldenstorm in Ma

ds. S. T. Lagendijk
Nieuws

Mag een christen twijfelen aan zijn behoud? HHK-predikant antwoordt

'Als we 1 Johannes 4:18 lezen dan staat er dat als je God mag kennen, je geen vrees meer hebt (in geestelijk opzicht). Betekent dit dat je als kind van God ook nooit twijfelt, of je het geloof jezelf aanpraat? Als ik dan de tekst zo lees, staat er du

Ds. K. den Boer
Nieuws

Ds. K. den Boer aanvaardt beroep hersteld hervormd Goedereede

De hersteld hervormde gemeente in Goedereede verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. K. den Boer (foto) heeft het beroep aanvaard en neemt na vijf jaar afscheid van Sirjansland. Den Boer volgt in Goedereede de vorig jaar naar Moerkapelle-Sche

De rechterstoel en onze beloning
Nieuws

De rechterstoel van Christus is niet iets om bang voor te zijn

‘Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan zal iedereen loon ontvangen voor wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan, goed of kwaad’ (2 Korintiërs 5:10, GN). Wat we in het vooruitzicht hebben is zoveel beter dan wat ac

Europees Hof dwingt Roemenië homohuwelijk te erkennen
Nieuws

Europees Hof dwingt Roemenië homohuwelijk te erkennen

Het Europees Hof verplicht Roemenië om wetgeving te implementeren waarin het homohuwelijk erkend wordt. Dat meldt CNE News. De huidige regeringspartij Partidul Social Democrat (PSD) staat echter niet te springen. Ook de Roemeens-Orthodoxe Kerk is all

Sieberen Voordewind
Nieuws

De noodzaak van échte gebedsbijeenkomsten

Op een dag werd ik, net als vele anderen, uitgenodigd om naar een landelijke gebedsbijeenkomst te komen. Ik vond het de moeite waard om een paar uur te reizen om samen met vele andere christenen te bidden. Maar helaas kwam ik bedrogen uit. De bijeenk

Trekker
Nieuws

SGP: Boer aan het roer en stikstofaanpak op de schop

Vorige week presenteerde de SGP haar verkiezingsprogramma. Daarin komen ook boeren, vissers en het platteland uitgebreid aan bod. In een artikel op de website besteedt de partij er nog eens afzonderlijk aandacht aan: ‘De SGP wil de boer aan het roer

Tim Keller
Nieuws

Terugluisteren: Theoloog William den Boer blikt vooruit op conferentie Tim Keller

Tim Keller: wie is deze wereldwijd invloedrijke en succesvolle Amerikaanse kerkplanter, predikant en auteur van diverse bestsellers die dit jaar overleed? In oktober vindt een tweedaagse conferentie plaats naar aanleiding van de Nederlandse vertaling

Sela
Positief nieuws

Luister naar het nieuwe nummer van Sela!

'Als ik naar de bergen kijk', zo heet de nieuwe single van Sela. Het is een prachtig lied over Gods trouw bij 'elke stap', gebaseerd op Psalm 121. De christelijke band zet in het aanbiddingslied God de Schepper centraal. 'Onze Heer die alles maakte,