Volgens Henk Stoorvogel verschijnen én verdwijnen profeten: "Ze mogen met Pinksteren opstaan"

God28 mei 2023
Henk Stoorvogel

“Heb jij jezelf weleens als profeet gezien? Profeten gaan over recht en onrecht, over goedheid en mededogen. Profeten mogen met Pinksteren opstaan.” Dat waren de woorden van Henk Stoorvogel tijdens de samenkomst op de Pinksterconferentie zondagmorgen. Hij riep tijdens zijn preek nieuwe mensen op om te verschijnen als profeet en anderen om juist weer te verdwijnen. Want, zo stelde hij, een belangrijk kernmerk van profeten is dat ze verschijnen maar ook weer verdwijnen. “Maar Eén iemand blijft. En Diegene heeft een Naam.”

Stoorvogel begon zijn preek door te vertellen dat hij met zijn tienerzoon The Avengers had gekeken, een superheldenfilm van Marvel. “De verhaallijn is hetzelfde als bij zoveel andere heldenverhalen. De wereld wordt bedreigd door het kwaad en ternauwernood gered. Maar het concept van The Avengers is in die zin vernieuwend dat er vroeger altijd één superheld was om de wereld te redden. Dat was genoeg. Maar dat is nu dus niet meer genoeg. In die film verenigen tal van superhelden zich om samen de wereld te redden. Want één superheld is niet langer voldoende om de wereld te redden.”

En dat geldt ook voor profeten, zo koppelde de spreker het voorbeeld aan het Pinksterverhaal. Hij vertelde dat in de tijd van het Oude Testament profeten enkelingen en zeldzaam waren: “We horen Mozes in Numeri bidden: ‘Profeteerde iedereen maar. Waren alle kinderen van God maar profeten. Want een profeet is niet voldoende om de wereld te redden. En ook in de tijd van Handelingen gold dat. Want hoe bouw je met vissers en boeren uit het achterland in een sterk verdeelde stad onder een wrede bezetter een kerk die de wereld gaat veranderen? Een profeet is dan niet genoeg.

Of wat dacht je van vandaag de dag? We kunnen hier ergens een paar vrouwen redden uit de mensenhandel, om er daarna achter te komen dat er vervolgens weer een veelvoud van vrouwen de gedwongen prostitutie in wordt geleid. We kunnen ergens op de wereld de kerk tot bloei brengen, maar ondertussen moeten er elders op de wereld weer vijftien kerken de deuren sluiten. We hebben meer profeten nodig. Een profeet is niet genoeg om de wereld te redden. We kunnen proberen om honderd jongeren wegwijs te maken door het oerwoud van het leven, maar moeten ondertussen met lede ogen toezien hoe er duizenden verdwalen. Want één profeet is simpelweg niet genoeg om de wereld te redden.”

Moderne profeten
Maar juist dat is de grote gedachte van Pinksteren, zo benadrukte Stoorvogel waarbij hij verwees naar de bekende profetie van Joël, die door Petrus herhaald werd in zijn preek op de Pinksterdag: “God beloofde: ik zal mijn Geest uitgieten. En al mijn kinderen; mannen, vrouwen, jongeren en ouderen: ze zullen profeteren. Zij zullen de bediening van het ambt van profeet uitoefenen. Zij zullen opkomen voor het hart van God en de veranderaars worden in een wereld die steeds meer op het Koninkrijk van God mag gaan lijken.”

“Ik weet niet of jij jezelf weleens als profeet hebt gezien”, vervolgde de spreker. “Je kunt het beeld van profeten hebben dat ze alleen voorspellen. Of dat profeten oude mensen zijn die altijd ergens tegen zijn. Maar profeten gaan over recht en onrecht, ze gaan over goedheid en mededogen. En die profeten mogen met Pinksteren opstaan.”

Profeten verschijnen
Vele verhalen in het boek Handelingen kennen een open einde, maar er wordt niet verteld hoe het afloopt. Dat geldt voor de kerk van Jeruzalem, maar ook voor hoe het bijvoorbeeld Petrus en Paulus vergaat. Want, zo vertelde de spreker: de kern van profeten is dat ze verschijnen, maar ook weer verdwijnen. “Allereerst is het belangrijk dat als God zijn Geest gaat uitstorten, we verschijnen. Dat je als profeet tevoorschijn komt door de gloed van die Geest. Dat betekent concreet een paar dingen. Allereerst krijg je gevoel voor timing. De discipelen hadden al zo vaak in hun leven het Pinksterfeest gevierd, maar wisten dat dit anders was dan anders. Ze hadden gebeden en voelden dat de tijd was vervuld en dat het nu moest gebeuren. Dat voelen profeten keer op keer gebeuren: Het moet nu. Dat zien we Petrus, Paulus en Filippus in het boek Handelingen keer op keer beseffen.”

Profeten hebben echter niet alleen gevoel voor timing waardoor ze verschijnen als het moet, ze gaan vervolgens ook spreken: “Een derde van het boek Handelingen bestaat uit toespraken en preken. Dat is wat profeten doen. Ze vinden ergens wat van en spreken dan uit. Petrus stapt op de Pinksterdag naar voren, verheft zijn stem en uit zich.”

Het derde concrete punt dat door Stoorvogel wordt genoemd wat profeten doen, is handelen: “Profeten doen wat er gedaan moet worden. Ze verschijnen op het juiste moment, vinden ergens wat van en spreken dat uit en zetten het vervolgens ook om in effectief handelen. Helaas hebben we 10.000 redenen om geen profeet te worden. We staan tot aan onze nek in het leven: onze aandacht wordt opgeslokt door schermpjes, gevoel verdoven we met alcohol en ons vuur wordt gesmeuld in de sleur van de kerkgang. En als je tot je nek in het leven staat, ben je een knappe man of vrouw als je dan nog in verzet kunt komen. We vinden altijd wel ergens wat van, meer dan ooit tevoren. We vinden wat van de kerk, van de misstanden in de wereld en van mensen die hun best doen om dat te veranderen. We vinden ontzettend veel van alles, maar we veranderen zo weinig. We weten niet meer wat het is om ergens voor te willen sterven of levend voor te willen omkomen. Velen van ons zijn bang om als profeten te verschijnen. Daarom blijven we liever op de achtergrond in plaats van profeten te zijn onder leiding van de Geest.”

Profeten verdwijnen
Maar profeten verschijnen niet alleen, ze verdwijnen dus ook, legde de spreker even later uit: “Mozes verscheen voor de Farao, maar verdween vervolgens op de berg Sinaï. Zijn graf is tot op de dag van vandaag niet gevonden. Elia verscheen voor koning Achab en verdween later in vurige wagens. Profeten verschijnen, maar verdwijnen ook weer. Dat zien we dus ook in Handelingen terug. Niemand krijgt in dat hele boek de hoofdrol. Voor ons allemaal is het belangrijk om te verschijnen, maar ook weer te verdwijnen.” Stoorvogel vertelde daarbij onder meer te doelen op kerkelijke leiders die te lang op hun plaats bljven zitten en ruimte innemen die allang niet meer van hen is. Hij stelde dat dit onder meer meer te maken heeft met ijdelheid en ongeloof dat God het ook zonder hen kan: “Maar het is goed om los te laten. Op deze Pinksterdag zijn er hier of thuis mannen. En vrouwen die de boodschap als profeet mogen krijgen: het is goed geweest. Jouw hoofdstukken zitten erop. Je mag verdwijnen. Dank voor je trouw.”

Naam van Jezus

Niet iedereen verschijnt en verdwijnt weer, merkt Stoorvogel op. “Petrus verscheen en Petrus verdween, Maar er was er Eén die bij zijn kerk bleef. Paulus verscheen en Paulus verdween. Maar er was er Eén die bij zijn kinderen in het Romeinse rijk bleef. Diegene heeft een naam. Het is de naam van Degene die armen goed nieuws verkondigde en gevangenen vrijliet. Het is de naam van Degene die blinden het zicht gaf en onderdrukten vrijlating verkondigde. Het is naam van Degene voor wie satan siddert en de duisternis terugdeinst, voor wie de hel huivert. Want Degene die blijft heeft een naam, het is de naam boven alle namen, de Heer der heren en de Koning der koningen. Dwars door alle boeken en hoofdstukken heen en door alle fases van de geschiedenis,heen blijft Zijn naam. Het is de naam van Jezus.”

De spreker sloot zijn preek af met voorbeelden van moderne profeten die verschenen en weer verdwenen: “Moeder Theresa verscheen vanuit Albanië in de straten van India om liefde te tonen aan de onraakbaren. Ze verscheen en ze verdween. Maar Jezus bleef in India. Anne van der Bijl verscheen met keverladingen Bijbels aan de grenzen van het IJzeren Gordijn. Hij verscheen en hij verdween. Maar Jezus bleef in Roemenië. Majoor Bosshardt verscheen op de straten van Amsterdam om ongelukkige drugsverslaafden te verzorgen. Ze verscheen en ze verdween. Maar Jezus bleef in Amsterdam. Zo zal het altijd zijn. Geliefde broer, geliefde zus: als God Zijn Geest uitstort, mag jij verschijnen, mag jij verdwijnen!”

Praatmee

Beluister onze podcast

#326 Jeffrey, Herman van Wijngaarden en Joël Boertjens over LHBTI en een vergeten groep
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

GZB-lied 'Here i am, Lord'
Video

GZB vraagt middels nieuw lied 'Here i am, Lord' aandacht voor (uit)zending

Al ruim 100 jaar zendt de GZB mensen uit naar verschillende landen in de wereld. De afgelopen tijd blijven veel ‘zendingsvacatures’ echter onvervuld. Met een Pinkstercampagne hoopt de GZB het zendingsvuur (opnieuw) aan te wakkeren. Speciaal voor deze

Pete Greig
Preekverslag

Volgens Pete Greig maakt Gods aanwezigheid ons anders

Zoals Mozes ervoor koos niet zonder Gods aanwezigheid verder te gaan naar het beloofde land, moeten ook Nederlandse christenen steeds weer kiezen voor Gods nabijheid. Dat is de boodschap van de Britse voorganger en aanjager van de gebedsbeweging 24/7

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen vertelt over man die uit de homoscene stapte: "Gods Woord was raak"

"Hij is uit de homoscene gestapt en kwam tot geloof in de Heere Jezus. Op scholen vertelt hij nu wat voor grote dingen God in Zijn leven heeft gedaan. Dat is Gods genade, en dat kan ook in uw en jouw leven. Het kan echt voor de slechtsten, omdat God

Ani
Video

Ani's dochter raakte ernstig gewond bij inslag mortiergranaat: "Ik zag een vreselijke hoofdwond"

Tijdens de oorlog in Syrië raakt Maria, de nog jonge dochter van Ani, door een mortiergranaat ernstig gewond aan haar hoofd. Ani gaat samen met haar man en dochter een moeilijke tijd door. Hoewel het beter gaat, komen ze af en toe nog nieuwe probleme

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp legt uit dat eenheid in Christus verschil in leer en beleving overstijgt

"Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis van onze gezamenlijke eenheid in Christus, daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met Hem maar ook met elkaar. De band van eenheid die verschil in leer en beleving overstijgt. We zijn broer

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt ziet antisemitisme angstvallig toenemen: "De geschiedenis lijkt zich te herhalen"

"De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zijn we misschien niet vergeten, maar de vraag is wel: hebben we onze lessen daaruit getrokken en doen we er vandaag ons voordeel mee? Want ondanks dat heel veel mensen roepen: ‘dat nooit meer’, lijkt de ge

Gods Geest
Verdieping

Vuur van Gods Geest brandt uit: afgoden en zonden gaan in rook op

Met Pasen worden in het oosten en noorden van het land paasvuren ontstoken, een traditie uit de tijd van de Germanen. Het vuur was bij hen een offer aan de god Ostara en een teken van vruchtbaarheid. In de Bijbel komen wij het teken van vuur onder an

Joke Buis
Nieuws

Christelijke zangeres Joke Buis lanceert nieuwe EP: ‘Hoe ik je zie'

Het lijkt een ongeschreven regel: de mooiste (en vaak ook beste) liedjes zijn die waar je iets in herkent. Een gevoel, een beschrijving, een situatie. De christelijke zangeres Joke Buis kent de kracht van wat zo'n lied met je doet maar al te goed. En

Meerartikelen

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Hoe herken je de Heilige Geest in je leven?

Het is Pinksteren, we vieren de gave van de Geest aan Maria en de Leerlingen. De Kerk wordt op weg gezet om de wereld in te gaan, om te getuigen van het Evangelie. De Geest maakt ons nieuwe mensen, zet ons op een nieuwe weg. We krijgen een bijzondere

Wycliffe Bijbelvertalers
Nieuws

Wycliffe Bijbelvertalers: "Het verlangen naar een Bijbel is ontzettend groot"

Met Pinksteren hoorden velen in Jeruzalem het Evangelie in hun eigen taal. Duizenden kwamen tot geloof en de eerste kerk werd gesticht. Nu, ruim tweeduizend jaar later, ziet Wycliffe Bijbelvertalers nog steeds hoe Gods Woord in de eigen taal mensen v

Marijn Burkunk
Column

Laten we de Heilige Geest weer de allerhoogste autoriteit toekennen

Johannes de Doper was niet zomaar iemand. Hij was Gods heraut om Jezus bij de mensen te introduceren. Hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God is, die de zonden van de wereld zou komen wegnemen. Dat hij, Johannes, de mensen doopte met water, maar da

Kees van Helden
Opinie

Wat we kunnen leren van een strafzaak over illegale abortus

Op 18 oktober 2019 werden twee lichamen gevonden in een huis in Diemen. Het waren de Braziliaanse Patricia en het één maand te vroeg geboren kindje van haar en haar vriend Dennis E. Die laatste staat deze week voor de rechter voor een gruwelijk misdr

Anja Haga / Don Ceder
Nieuws

ChristenUnie hamert in Tweede Kamer op komst nieuwe godsdienstgezant

Treuzel niet met benoeming van de nieuwe gezant Godsdienstvrijheid, dat was de oproep afgelopen week van Anja Haga, Europese lijsttrekker voor de ChristenUnie en Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, tijdens het debat over de staat van de

Jan Pool-Opwekking-ds. Alfred van de Weg
Nieuws

Christenen betreuren dat SGP niet naar Opwekking komt: "Gemiste kans"

"Een gemiste kans", zo reageren verschillende christenen via sociale media op het besluit van de SGP om het bezoek aan de Pinksterconferentie Opwekking te annuleren.  Vanwege ‘veel kritische reacties uit de achterban’ heeft de SGP op de valreep beslo

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden vertelt dat een christen zichzelf niet kan redden: "Alleen Hij maakt zalig"

“Uiteindelijk moet de redding van elders komen. Als christenen zeggen we dan: ‘De redding komt niet van een ander, de redding komt van boven.’ We hebben alles van Hem te verwachten. Als Jezus Zich aan u openbaart als uw Zaligmaker, dan is Hij het die

Sekten
Nieuws

Franse christenen verwelkomen nieuwe wet tegen religieuze sekten

Frankrijk heeft een nieuwe wet om zogeheten schadelijke religieuze sekten te bestrijden. Dat meldt Evangelical Focus. De wet past de eerdere wet uit 2001 aan nieuwe situaties aan waarin groepen proberen de vrijheid van burgers psychologisch of fysiek

Concertgebouw
Nieuws

Joodse muzikanten mogen tóch optreden in Amsterdam; concert via livestream te volgen

Aanstaande zaterdag vindt er in het Amsterdamse Concertgebouw tóch een concert plaats van het Jerusalem Quartet. Eerder besloot het Concertgebouw alle optredens van het strijkkwart te annuleren omdat men de veiligheid niet kon garanderen. Daarop reag

PerspectieF
Nieuws

ChristenUnie-jongeren verafschuwen rechts kabinet: 'Zwarte dag voor Nederlandse democratie'

'Na maanden formeren zijn de partijen die al van begin af aan met elkaar in gesprek zijn eruit. Hoewel het goed is dat er na lange tijd zicht is op een kabinet, betekent dit akkoord wat betreft PerspectieF een zwarte dag voor de Nederlandse democrati

John Robert Hill Jr.
Nieuws

Ex-gevangene komt tot geloof na ontmoeting met God in gevangeniscel

Een voormalige gevangene die op zoek was naar roem, geld, drugs en vrouwen, zegt dat zijn leven radicaal veranderd is na een ontmoeting met de Heilige Geest in zijn gevangeniscel. Dat meldt CBN News.  Het gaat om John Robert Hill Jr., beter bekend al

SGP Opwekking
Nieuws

SGP toch niet naar Opwekking vanwege kritische reacties uit de achterban

De SGP heeft besloten om tijdens het Pinksterfeest geen stand te plaatsen op het drukbezochte evangelische festival Opwekking in Biddinghuizen. Dit besluit volgde na kritische reacties uit de achterban, zo liet een woordvoerder van de partij donderda