Mijn laatste preek

Dagelijks leven27 maart 2023 Arie van der Veer
arie van der veer

Het bericht dat de kanker die bij mij al jaren geleden al geconstateerd was, nu toch weer was uitgezaaid heeft mijn leven veranderd. Die verandering had zich al ingezet toen een kleine drie jaar geleden bij mijn vrouw Ees dementie werd geconstateerd. Ees had tot dan toe de leiding van ons huishouden, maar er kondigde zich een andere tijd aan. Steeds meer worden de rollen omgedraaid.

Dat proces van verandering heeft zich nu door mijn ziekte versneld. Je kunt alles niet meer. Je bent op zoek naar de juiste hulp. Die verandering valt mij gemakkelijker dan Ees. De aard van haar ziekte versterkt dat. ‘Waarom zou je uitzien naar eventuele wijkverpleging, is haar redenering als je zelf ooit verpleegster bent geweest!’

Maar: Langzaam en vooral voorzichtig draaien we de rollen om. Zondag beleven we in de kerk zo’n keerpunt. Na morgen is toch echt dat oude definitief voorbij. Niet alleen omdat ik morgenavond (26 maart, red.) echt mijn voorlopig laatste preek zal houden, maar ook dat morgen duidelijk wordt dat de tijd van zorgen voor een ander definitief voorbij is. Er gaat nu voor ons worden gezorgd.

Heel bijzonder zal dat tot uiting komen in de doop van Maria. Er worden morgen in onze gemeente 13 kinderen gedoopt. Ik mag er een van dopen en dat is Maria. Maria is het kindje van Koen en Debora. Maria is een bijzonder geschenk van God. Haar ouders zijn allebei niet zo jong meer. Koen was eerder getrouwd. Zijn eerste vrouw is jarenlang heel ziek geweest en ook nog op een heel verdrietige wijze overleden. Ik had hen ooit getrouwd. Het was Ees die in die jaren van ziekte dat gezinnetje niet vergat. Ik heb Koen ook mogen hertrouwen. Nu komen Koen en Debora regelmatig bij ons langs om te vragen hoe het met ons gaat. De rollen zijn omgedraaid. Ik mag morgen Maria dopen.

Preken zal in de toekomst schaars worden, dopen nog veel meer. Ik mag Maria nu dopen door onderdompeling. Woensdag hebben we geoefend. Maria is geen klein baby’tje meer. Ik zie er echt tegenop. Maar Koen heeft beloofd me te helpen. Ik mag uiteraard de doopformule uitspreken. Samen zullen we haar onderdompelen. Een bijzondere afsluiting.

Na de doop zal ik in de kerk mijn ‘nieuwe’ plekje opzoeken. Naast Ees. Ze houdt een stoel vrij. Ik hoop dat er in de toekomst uitzonderingen zijn. Een van de kleindochters hoopt dat ik nog een poosje mag leven. Dan mag ik haar trouwen.

Maar morgen komt er dan toch een duidelijke streep onder het regelmatig als dominee voorgaan in Zwolle. Onverwacht. Maar ik heb er vrede mee. Ees wat minder. De ernst van de situatie dringt bij haar minder door. Soms wel, maar ook soms helemaal niet.

We hebben deze week over het vijfde kruiswoord nagedacht. Jezus die om drinken vraagt. Ooit zal het bij ons ook zover komen. Zo lang het kan, pakken ook wij graag zelf de beker en reiken die aan anderen aan. Maar het kan ook heel anders worden. We leggen onze toekomst meer dan ooit in Gods handen.

De rollen worden omgedraaid. Langzaam maar zeker. Een proces van veel vallen, maar stilletjes hopen we ook van een beetje opstaan. Een leven niet meer van zorgen voor, maar van verzorgd worden. Ineens was het er. Ees en ik proberen er ons huis op voor te bereiden. Het is wel even wennen.

Deze bijdrage van ds. Arie van der Veer verscheen eerder op Facebook.

Praatmee

Beluister onze podcast

#331 Patrick & Jeffrey over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lawineboys
Dagelijks leven

Nederlandse feestband maakt EK-nummer op melodie Opwekkingsnummer

Dat Opwekkingsliederen geliefd zijn, mag geen verrassing meer heten. Maar zelfs buiten de christelijke bubbel zijn de liederen bekend. Zo zullen de echte Opwekkingfans verbaasd hebben opgekeken toen ze het nieuwe EK-nummer van Lawineboys hoorden. Dit

Israël
Nieuws

Kerken in Israël moeten belasting gaan betalen voor hun eigendommen

Leiders van katholieke en orthodoxe kerken in Israël beschuldigen de Israëlische autoriteiten van een 'gecoördineerde aanval' op de christelijke minderheid in Israël. Dat meldt All Israel News. Verschillende Israëlische gemeenten gaan kerken namelijk

mannen
Nieuws

NGK/CGK Hilversum opent ambt voor mensen met homoseksuele relatie

De Verbinding, een samenwerkingsgemeente van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), heeft het kerkelijk ambt opengesteld voor mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Dat schri

Libanon
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot gebed voor Libanon

Christelijke leiders en welzijnsorganisaties doen een dringende oproep aan gelovigen wereldwijd om te bidden voor Libanon. Dat meldt Christian Today. Het land zit gevangen in het kruisvuur tussen het Israëlische leger (IDF) en militante groepen zoals

Ds. W. J. C. van Blijderveen
Video

HHK-predikant maakt zich zorgen over lage opkomst bij kerkelijke activiteiten

"De zondagse kerkgang is nog aardig. Tenminste, in de gemeente waar ik mag dienen, gaat het aardig. Maar weet u waar ik mij wel zorgen om maak? Ik zeg het maar eerlijk. Als we een Bijbelstudiegroep hebben en er komt vijf man, spreken we van een 'goed

John Chau
Video

Zendingswerker John Chau volgde Jezus tot voorbij de dood

Hij werd doodgeschoten met pijl en boog; John Chau volgde Jezus tot voorbij de dood. John Chau werd door God geroepen naar het Noord-Sentinaleiland, waar de bewoners zich afzonderen en geen contact hebben met buitenstaanders. Hun taal is onbekend en

Oscar Lohuis
Video

Terugkijken: ds. Oscar Lohuis legt 10 misverstanden over Israël bloot

Israël bezet land van een ander volk. Israël onderdrukt de Palestijnen. Israël is ontstaan uit Europa’s schuldgevoel en de bewoners zijn voornamelijk Europeanen. Dit zijn zomaar een aantal uitspraken die je op straat hoort als je mensen spreekt over

Deborah Monfils
Video

Deborah kreeg borstkanker tijdens haar zwangerschap: "God was er écht bij"

Als Deborah Monfils van haar tweede kindje in verwachting is, krijgt ze te horen dat ze borstkanker heeft. Hoewel ze door een loodzwaar traject van operaties en chemokuren gaat en ze haar haar verliest, ervaart ze Gods nabijheid en weet ze zich door

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Waarom de duivel volgens Wilkin van de Kamp een kunstgebit heeft

"Toen Jezus opstond uit het graf, heeft Hij de duivel als het ware op zijn kaak geslagen en de tanden van de goddelozen stukgebroken. Als jij weet wie je in Christus bent, weet je ook dat de duivel een kunstgebit heeft. Ja, hij kan nog je nog steeds

Chris Verhagen
Video

Waarom gelden de oudtestamentische voedselwetten niet voor christenen?

In Nederland zie je momenteel dat veel christenen een (hernieuwde) interesse krijgen in de ceremoniële aspecten van de wet van Mozes. Zo zijn er christenen die vurig beweren dat de kerk de feesten van Israël zou moeten vieren (zoals het Loofhuttenfee

Bijbel Next
Nieuws

Bijbel Next: nieuwe tienermethode over de Bijbel

Jeugdwerkers weten dat het niet eenvoudig is om tieners te boeien met de Bijbel. Om dat gemakkelijker te maken, is er Bijbel Next: programma's voor jongerenwerk, ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. "We brengen de Bijbel midden in

Robert Plomp
Opinie

Het theologenprobleem in de PKN: onorthodoxe oplossingen zijn nodig

Zelfreflectie en -kritiek zijn de pijlers van het wetenschappelijke denken. Je kunt duizenden boeken lezen, honderden gesprekken voeren, en tientallen ideeën hebben, als je geen inzicht hebt in je eigen vooringenomenheden, loyaliteiten, belangen en i

Dr. Wim Dekker
Boekfragment

De klimaatcrisis: christenen zijn geroepen om een sober leven te leiden

Wanneer het voedsel van God is, dan is ook de aarde van God inclusief alle processen die ervoor zorgen dat de aarde het voedsel voortbrengt. De aarde is van God. Dat brengt ons bij Psalm 24, waar staat: ‘De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,

M. Bal
Nieuws

Nieuwe dominee voor GerGem Terwolde-De Vecht: J. Janse

Kandidaat J. Janse uit Vierhouten heeft het beroep aangenomen dat door de gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht op hem was uitgebracht. In totaal ontving hij dertien beroepen, meldt GerGeminfo.nl. Janse werd in 2020 aangenomen als student aan de T

Ds. A.C. Borsje
Video

Ds. Borsje kreeg een email van een man die een bijzondere tekst op een grafsteen zag staan

"'Beste dominee, afgelopen week liepen we op een begraafplaats hier ergens in de buurt. Ik liep een beetje rond en zag een grafsteen met daarop de tekst: 'En het geschiedde dat de bedelaar stierf’. Deze tekst bleef maar in mijn hoofd ronddwalen. Waar

Donald Trump
Nieuws

Donald Trump stelt dat christendom in Amerika 'vernietigd' wordt als Biden opnieuw president wordt

Voormalig president Donald Trump heeft tijdens een bijeenkomst opgemerkt dat het christendom in Amerika in gevaar zal komen als Joe Biden opnieuw de presidentsverkiezingen wint. Dat meldt The Christian Post. Trump stelde zelfs dat het christendom in

Public Domain/Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Nieuws

Archeologen ontdekken zeldzame papyrustekst over Jezus' jeugd

Archeologen hebben in een universiteitsbibliotheek in Duitsland een oude papyrus gevonden waarop de naam 'Jezus' te lezen is. Dat meldt The Christian Post. Deze papyrus, afkomstig uit Egypte, wordt beschouwd als het oudste bewaard gebleven fragment v

ds. M. Baan
God

Ds. Baan: 'Afscheiden van de hervormde kerk heeft geen zin'

'Ik ben belijdend lid van een van de afgescheiden kerken. Ik geloof dat de afgescheiden kerken de plicht hebben zich weer aan te sluiten bij de Hervormde Kerk zodra dit kan zonder principes aan de kant te hoeven zetten of af te wijken van de belijden

embryokweek
Verdieping

Ingrijpen in DNA van embryo's: hoe ver kun je gaan?

Is de techniek waarmee DNA van embryo’s aangepast kan worden veilig in de handen van mensen? Het kweken van menselijke embryo’s is een voorwaarde om deze techniek in gang te zetten. Daarom moet daar over gesproken worden. Stel: het is 2050 en er is e

Cvandaag podcast
Podcast

Cvandaag podcast over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal

Redacteur Patrick Simons legt uit waarom Christenen voor Israël boos is op het dagblad Trouw. Presentator Jeffrey Schipper merkt op dat het ministerschap van voormalig CU-Kamerlid Eppo Bruins veel losmaakt. En tv-persoonlijkheid Johan Derksen windt z