cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Joden lezen Estherrol
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

07 maart 2023 door Redactie

Joden vieren deze week een belangrijk Bijbels feest: bekijk de video

Voor iedereen die van verkleden houdt, is de Joodse maand Adar (vaak valt Adar in maart) een geweldige tijd. Op de 14de dag van die maand wordt namelijk het Poerimfeest gevierd.

Er zijn het hele jaar door Joodse feesten. De meeste van die feesten zijn door God ingesteld met de opdracht om ze elk jaar te vieren. Denk maar aan Pesach, het feest van de uittocht uit Egypte, of Grote Verzoendag.

Poerim is een Joods feest dat niet direct door God is ingesteld. Het feest is echter wel verbonden aan de Bijbel, aan het Bijbelboek Esther. Het is een vrolijk feest waar jong en oud in Israël van geniet.

De naam Poerim komt van het Perzische woord ‘poer’ en dat betekent ‘lot’. Sommige mensen noemen Poerim daarom ook wel het Lotenfeest. Over het lot kun je lezen in Esther 9:20-23.

Bekijk de video van De Verkenners:

Esther
De geschiedenis van Esther speelt zich ongeveer 2500 jaar geleden af. Een deel van het Joodse volk bevindt zich op dat moment in ballingschap in Perzië, het huidige Iran. Esther is een Joods weesmeisje dat in Perzië bij haar oom Mordechai woont.

De koning van Perzië is op zoek naar een nieuwe koningin. De beeldschone Esther wordt meegenomen naar het paleis van de koning. Als de knechten van de koning haar meenemen, raadt oom Mordechai haar aan om haar Joodse afkomst verborgen te houden.

Lot
Aan het hof van de koning komen we minister Haman tegen. Het is een eergevoelige man die het hele Joodse volk wil uitroeien. Hij weet zijn plan zo te brengen dat de koning toestemming geeft. Om te bepalen op welke dag het moordplan zal worden uitgevoerd, wordt het lot geworpen (Esther 3:7).

De toekomst van het Joodse volk lijkt bepaald te worden door het lot. Maar Haman zal erachter komen: de toekomst van het Joodse volk wordt bepaald door God.

God gebruikt Esther en haar oom Mordechai om het Joodse volk te redden van de ondergang. En daarom wordt de dag die het lot had aangewezen om de Joden uit te roeien, nu gevierd als een feestelijke dag.

Verborgen
Misschien vraag je je af: Waarom verkleden Joden zich eigenlijk met Poerim? De koning dacht dat Esther een gewoon Perzisch meisje was. Maar verstopt onder haar Perzische voorkomen was Esther toch echt een Joods meisje. Wat wij zien van mensen is niet altijd wie ze echt zijn.

Maar ook: in het hele Bijbelboek Esther wordt de naam van God niet genoemd. Je zou dus kunnen zeggen dat God ook verstopt was in deze geschiedenis. Maar als je goed leest, ontdek je natuurlijk dat de God van Israël de levende God is, Die ook in deze geschiedenis aanwezig is.

Hamansoren
Met Poerim gaan Joden natuurlijk naar de synagoge. Daar wordt de hele boekrol van Esther, de ‘megillat Esther’, gelezen. De kinderen luisteren erg goed naar het voorlezen. Want elke keer als de naam Haman klinkt, mag iedereen kabaal maken. De kinderen fluiten of maken stevig lawaai met hun ratelaar. Zo vieren ze dat het plan van die boze Haman is mislukt.

Haman is de grote slechterik uit deze geschiedenis. Weet je trouwens dat hij een nakomeling is van Amelek? Amelek is het volk dat Israël had moeten uitroeien omdat het hen zo laf had aangevallen in de woestijn.

Er zijn in Israël zelfs speciale koekjes die de spot drijven met Haman. De koekjes heten ‘ozné haman’: ‘hamansoren’. Het zijn driehoekige koekjes gevuld met chocolade- of dadelpasta.

Tsedaka
Het is een gewoonte om tijdens Poerim geld of spulletjes te geven aan arme mensen. Dat heet een ‘tsedaka’: een daad van rechtvaardigheid en liefde. Kinderen wordt bijvoorbeeld gevraagd om wat boodschappen mee te nemen naar school. Daarvan worden pakketten gemaakt die worden uitgedeeld aan mensen die een extraatje goed kunnen gebruiken.

En dan is er nog een gekke traditie met Poerim. Poerim is een blij en gezellig feest. Helaas wordt er dan ook heel veel gedronken. Sommige mensen drinken zoveel dat ze niet meer weten wat ze doen, en dat is precies de bedoeling. Ze willen zo dronken zijn dat ze het verschil niet meer weten tussen de slechte Haman en de gezegende Mordechai.

Als mensen echt niet meer willen weten wat ze doen, kunnen ze natuurlijk veel beter even een dutje gaan doen, dat is stukken beter voor de gezondheid dan het drinken van veel alcohol!

Gods zorg
Poerim is een blij feest waar klein en groot elk jaar weer naar uit ziet. Kinderen zijn al weken in de weer met het uitzoeken en maken van verkleedkleren en maskers. Ze vinden het natuurlijk geweldig om een keer per jaar verkleed naar school te gaan.

Te midden van al die blijdschap en gekkigheid denkt het Joodse volk aan Esther die met de hulp van God opkwam voor haar volk. Ze was bereid om grote risico’s te nemen. Haar volk vastte en bad en Esther ging naar de koning. Niet omdat ze zeker wist dat de koning haar zou kunnen redden. Maar ze wist wel zeker dat haar leven in Gods hand lag. En zo mogen wij ook, elke keer weer, ons leven in Gods hand leggen.

Deze informatie is afkomstig uit het informatieblad dat hoort bij deze video van De Verkenners. Klik hier voor meer informatie. De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël / Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Citaat: "De meeste van die feesten zijn door God ingesteld met de opdracht om ze elk jaar te vieren."

Dit gold alleen voor het OT, want dat beeldt als schaduwbeeld de geestelijke werkelijkheid uit van het NT.

Kol. 2:17: " ... dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is."

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify