cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Israel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

30 januari 2023 door Patrick Goede

Studies tonen aan dat er wereldwijd 1 miljoen Messiasbelijdende Joden zijn

Er is een grote spirituele opwekking gaande in de Joodse gemeenschap over de hele wereld, maar vooral in de Verenigde Staten. En deze wordt niet gerapporteerd in de Joodse pers volgens All Israel News. Joël C. Rosenberg, deed onderzoek naar de stijgende aantallen.

In het begin van de twintigste eeuw steeg het aantal Joden in Europa dat Jezus als Messias erkende tot meer dan 230.000. Tragisch genoeg werden de meeste van deze gelovigen gedood tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de daaropvolgende wreedheden van de Sovjet-Unie. Tegen de jaren vijftig waren er nog maar een paar duizend Joodse gelovigen in Jezus over.

Maar de Zesdaagse Oorlog van 1967 – inclusief de wonderbaarlijke hereniging van Jeruzalem – zorgde voor een drastisch keerpunt. De Heilige Geest begon met grote kracht door de Verenigde Staten te bewegen in wat voor sommigen bekend zou gaan staan als de 'Jezus-beweging', anderen noemen het de 'Jezus-revolutie'.

Tientallen miljoenen seculiere en zoekende Amerikanen begonnen tot geloof in Jezus Christus te komen. Ze begonnen te ervaren wat het Nieuwe Testament de bovennatuurlijke daad van het 'wedergeboren worden' noemt (zie Johannes hoofdstuk 3).

Toen begonnen ze vol verlangen de Bijbel te lezen, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Ze begonnen regelmatig naar Bijbelkerken te gaan en vertelden hun familie en vrienden het “Goede Nieuws” over hoe Jezus Christus hun gebroken levens aan het genezen en transformeren was.

Time
Op 21 juni 1971 was het fenomeen zo diepgaand en wijdverspreid dat Time Magazine een coverstory publiceerde over de  'Jezusrevolutie'. "Jezus is springlevend en leeft in de radicale spirituele vurigheid van een groeiend aantal jonge Amerikanen die in Zijn naam een buitengewone religieuze revolutie hebben afgekondigd", aldus Time.

“Hun boodschap: de Bijbel is waar, er gebeuren wonderen, God hield echt zo van de wereld dat Hij Zijn eniggeboren zoon gaf. Als er één kenmerk is dat hen duidelijk identificeert, dan is het hun totale geloof in een ontzagwekkende, bovennatuurlijke Jezus Christus. Niet alleen een geweldige man die 2000 jaar geleden leefde, maar een levende God die zowel Redder als Rechter is, de Heerser over hun lot.”

Ook Joodse Amerikanen begonnen in die tijd tot geloof in Jezus te komen. Een halve eeuw later zijn er ongeveer een miljoen Joden in de wereld die geloven dat Jezus de Joodse Messias is, de Zoon van God, en de enige weg naar vergeving en redding. 

Baanbrekend
Dit is het grootste aantal joodse gelovigen ooit sinds Jezus werd geboren in Bethlehem, daar predikte en wonderen verrichtte in het land Israël. De overgrote meerderheid van deze gelovigen woont in de Verenigde Staten.

Uit een baanbrekend onderzoek door LifeWay, de onderzoekstak van de Southern Baptist Convention, blijkt dat 871.000 Amerikanen van Joodse afkomst dezelfde theologische overtuigingen aanhangen als evangelische christenen.

De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Alliantie voor de Vrede van Jeruzalem, een coalitie van christelijke en messiaans-joodse geleerden, professoren en bedieningsleiders.

Uit een afzonderlijke studie, uitgevoerd door Dr. Erez Soref, president van het Israel College of the Bible, bleek dat het aantal Joodse Israëli's dat in Yeshua gelooft - de oorspronkelijke Hebreeuwse naam voor Jezus - is gegroeid tot ongeveer 30.000.

Miljoenen
In 1948, toen de moderne staat Israël op wonderbaarlijke en profetische wijze werd herboren, waren er slechts 23 bekende joodse gelovigen in Yeshua, volgens Sorefs onderzoek.

Als je daar evangelische en messiaans-joodse gelovigen in andere delen van de wereld, waaronder Zuid-Amerika, bij optelt, komen de aantallen in de buurt van een miljoen. Deskundigen verschillen van mening over hoeveel Joden er precies in de wereld zijn. Sommigen zeggen 15 miljoen, terwijl anderen denken dat de cijfers dichter bij de 17 of 18 miljoen liggen.

Bekijk hier The Rosenberg Report.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Wat een mooi nieuws dat er nu ongeveer een miljoen Joden in de wereld zijn die geloven dat Jezus de Joodse Messias is, de Zoon van God, en de enige weg naar vergeving en redding! Ik hoop dat er nog vele Joden bij komen en wedergeboren leden worden van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, het nieuwtestamentische volk van God.

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify