Definitief geen strafrechtelijke vervolging refoschool Gomarus

Nieuws28 september 2022 Redactie
Gomarus Scholengemeenschap

De beklagkamer van het gerechtshof Den Haag heeft vandaag het beklag van enkele oud-leerlingen van de school en van COC Nederland over het niet vervolgen van de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap afgewezen. Klagers hadden aangifte gedaan van discriminatie tegen homoseksuele leerlingen en homoseksuele personeelsleden op de school in de periode 2016-2021. Daarnaast hadden ze aangifte gedaan van wederrechtelijke vrijheidsberoving en dwang tegen één van de klagers, gepleegd in oktober 2016. Het Openbaar Ministerie heeft, gelet op gewijzigde omstandigheden, besloten de zaak met een zogeheten beleidssepot af te doen.

Naar het oordeel van het Haagse hof zijn er voldoende aanwijzingen dat de Gomarus zich met de notitie ‘Seksualiteit 2016’, zoals die in de genoemde periode op school voor medewerkers en leerlingen gold, schuldig heeft gemaakt aan overtreding van discriminatiebepalingen. Vervolging van (bestuursleden en medewerkers van) Gomarus hiervoor is echter niet meer aan de orde. De feiten hebben zich voorgedaan in de periode 2016-2017. Er hebben zich sindsdien geen nieuwe incidenten voorgedaan. Dat blijkt ook uit het Herstelrapport van de Inspectie van het Onderwijs van 22 april 2022. De eerder gesignaleerde tekortkomingen zijn hersteld en de bewuste notitie ‘Seksualiteit 2016’ maakt geen onderdeel meer uit van het nieuwe beleid.

Het Haagse hof vindt ook dat er voldoende aanwijzingen zijn van dwang tegen één van de klagers, maar niet van wederrechtelijke vrijheidsberoving. De betreffende leerlinge werd gedwongen aanwezig te blijven bij een gesprek met haar op school waar ook tegen haar wil haar ouders bij waren geroepen. Ook hiervoor acht het hof een vervolging nu niet meer op zijn plaats. Het incident heeft zich ruim zes jaar geleden voorgedaan. Verder is met klaagster in 2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin de Gomarus haar een schadevergoeding heeft toegekend ten behoeve van de schade die er bij klaagster is ontstaan als gevolg van dat incident. Tot slot hebben beklaagden vanwege de gerezen negatieve publiciteit het nodige over zich heen gekregen. Tegen deze achtergrond zou een strafvervolging voor dwang de beklaagden onevenredig zwaar treffen, zo stelt het gerechtshof.

Voorgeschiedenis
De school kwam vorig jaar in opspraak toen er verhalen naar buiten kwamen van leerlingen die verplicht uit de kast moesten komen tegenover hun ouders. NRC publiceerde daar een artikel over waarin het met verschillende oud-leerlingen sprak die hun schooltijd als onveilig hebben ervaren. Er zou zelfs een meisjes in een kamer zijn opgesloten en gedwongen zijn om tegenover haar ouders uit de kast te komen. Het artikel was voor de Onderwijsinspectie aanleiding om een onderzoek te starten naar de reformatorische scholengemeenschap.

De 42-jarige Mark Beumer uit Millingen aan de Rijn wachtte niet op het oordeel van de Onderwijsinspectie. Hij deed vorig jaar aangifte tegen de school. Later trok de Onderwijsinspectie de conclusie dat Gomarus niet aan de verplichting voldoet om met name LHBTI-leerlingen een veilige omgeving te bieden. Ook stelde de Onderwijsinspectie dat er geen sprake was van een incident, maar van wanbeleid op dit terrein, verwijzend naar een 'Beleidsnotitie homoseksualiteit' uit 2013. Daarin zou onder meer gestaan hebben dat de school de ouders van leerlingen informeert wanneer blijkt dat die homoseksuele gevoelens hebben. Het Openbaar Ministerie deed aangifte vanwege discriminatie.

Eerder dit jaar werd er een nieuw rapport van de Onderwijsinspectie gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er op scholengemeenschap Gomarus een veilige sfeer heerst voor alle leerlingen, ook wanneer het LHBTI-leerlingen betreft. ‘We stellen vast dat het bestuur aan de herstelopdrachten heeft voldaan’, aldus de inspectie destijds. ‘Ook heeft men stappen gezet op het gebied van burgerschapsonderwijs. Het herstel is gerealiseerd in een periode waarin het onderwijs in heel Nederland te kampen had met de gevolgen van de coronapandemie. Alle medewerkers van de school hebben daarbij inzet en flexibiliteit getoond.’

Artikel 12-procedure
Twee oud-leerlingen namen hier geen genoegen mee en startten om die reden recent een artikel 12-procedure. "Wij hebben nu absoluut niet het gevoel dat de Gomarus ervan geleerd heeft of verantwoordelijkheid neemt. Daarom willen we dat het OM alsnog vervolging instelt", lieten zij onlangs weten tegenover het regionale nieuwsmedium De Stad Gorinchem. Tegenover de NOS zei één van de oud-leerlingen dat hem signalen van huidige leerlingen bereiken dat er weinig is veranderd. De artikel 12-procedure werd met spoed behandeld. Helaas voor de oud-leerlingen dus zonder succesvol resultaat.

Leon Houtzager teleurgesteld
COC-activist Leon Houtzager, bekend van zijn juridische strijd tegen ds. A. Kort, is teleurgesteld: 'Wel ben ik blij dat het gerechtshof erkent dat het Gomarus schuldig is aan strafbare feiten (discriminatie en dwang). Het Gomarus heeft dit ten onrechte ontkend en dat is nu door het hof rechtgezet. Mensen die beweren dat het Gomarus vrijuit gaat hebben het fout. Wat ze deden was strafbaar. Er komt alleen geen verdere strafvervolging. Zo zit het. Ik zou andere scholen dus niet aanraden om hetzelfde te doen wat Gomarus deed, want het mag niet, en deze uitspraak kunnen wij daarvoor gebruiken. Dat is de winst die we hebben behaald.'

'Ik vind het jammer dat uitspraak wel stilstaat bij wat de school over zich heen heeft gekregen, terwijl wat de slachtoffers is overkomen vele malen ernstiger is', vervolgt Houtzager. 'Maar goed. Dit onderstreept hoe belangrijk het is dat wet- en regelgeving verder wordt aangescherpt, zodat er een einde komt aan de afwijzing van LHBTI-leerlingen door scholen. Ik zal door blijven gaan in deze strijd en de politiek blijven aansporen om de situatie op bijzondere scholen en in de Biblebelt voor LHBTI’s te verbeteren. Daar kunnen jullie op rekenen.'

"Dit is een poging om Scholengemeenschap Gomarus in diskrediet te brengen. Ik heb er dan ook geen goed woord voor over", zei ds. A. A. Egas onlangs in de Cvandaag podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 19:55

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#304 Patrick & Jeffrey over de verkiezingsuitslag, kanselruil en tramincident
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. P. den Ouden
Video

HHK-predikant stelt indringende vraag: "Wat doe jij voor de gemeente?"

"Mag ik zo eens aan iedereen, ook thuis, vragen wat uw bijdrage aan de gemeente is? Geef er maar een antwoord op. Ik hoop niet dat je moet zeggen: ‘Niks. Ik zit hier en verder niks'", merkte ds. P. den Ouden onlangs op in een preek. De hersteld hervo

Bijbel op slot
Nieuws

Amerikaans christelijke school klaagt staat aan na verbod vanwege Bijbelse visie op seksualiteit en gender

De Mid Vermont Christian School klaagt staatsfunctionarissen aan omdat ze de school en haar leerlingen verbieden deel te nemen aan het staatsonderwijsprogramma en de sportcompetitie. De staat legde dit verbod op vanwege de Bijbelse visie van de schoo

Kerk Canada
Nieuws

Canadees mensenrechtenrapport: 'Kerstmis en Pasen vieren is religieuze discriminatie'

In Canada maken leden van de Canada Human Rights Commission zich druk om de viering van Kerstmis en Pasen. Volgens hen kunnen deze christelijke feesten gezien worden als een vorm van 'religieuze intolerantie' wanneer ze gevierd worden. In een rapport

Het schilderij 'Christus bespot'
Nieuws

Louvre koopt 13e-eeuws schilderij van Jezus dat bijna in de vuilnisbak belandde

Een 13e-eeuws schilderij van Jezus dat een paar jaar geleden ontdekt werd in de keuken van een oudere vrouw en bijna de in vuilnisbak belandde, is aangekocht door het Louvre na een vier jaar durende poging om het zeldzame kunstwerk voor Frankrijk te

Hindoes
Nieuws

Protesterende hindoes maken het Indiase christenen onmogelijk hun doden te begraven

Christenen in de Indiase regio Bastar wordt het onmogelijk gemaakt om hun doden te begraven. Dat meldt The Christian Post. In de afgelopen drie weken alleen al dwarsboomden protesterende hindoes tot vijf keer toe dat christenen in rust hun dierbaren

Jacques Brunt
Video

Waarom gaat het ongelovige mensen voor de wind? Bekijk de video

'Hoe kan het dat het mensen die aan God noch gebod doen het zo voorspoedig gaat en ik met tegenslagen te maken heb?' Die vraag stelt de bekende dichter van Psalm 73, Asaf, in diezelfde Psalm aan God. Het is een vraag die je in je eigen leven als chri

olijfboom
Verdieping

Waarom de olijfboom voor iedere christen relevant is

Het is een van de bomen die we deze zomer veelvuldig kunnen zien op vakantie in Zuid-Europa: de olijfboom. In het land van de Bijbel komt de boom ook veel voor. In Psalm 52 vergelijkt David zich met 'een groene olijfboom in Gods huis'. De achtergrond

Cvandaag podcast
Podcast

Cvandaag podcast over de verkiezingsuitslag, kanselruil en tramincident

Redacteur Patrick Simons bespreekt een opmerkelijk geweldsincident in een Haagse tram. Uiteraard komt in deze nieuwspodcast van Cvandaag ook Wilders' monsterzege ter sprake. Patrick en presentator Jeffrey Schipper zoomen in op de verkiezingsuitslag v

Meerartikelen

Pater Hans Joachim Lohre
Nieuws

Duitse priester jaar na kidnapping in Mali vrijgelaten

De Duitse priester Hans Joachim Lohre (66) is bevrijd uit zijn gevangenschap in Mali. Dat melden diverse bronnen. Lohre was al een jaar vermist en vooralsnog eiste geen groepering zijn ontvoering op. Een jaar geleden, in november 2022, bleek de Duits

Piet Vergunst
Verdieping

Psalm 74 is hoogst actueel: ‘Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren?’

Een oorlog die we ook kunnen volgen via de opiniepeilingen in eigen land: hoe vaak lazen we al niet waar de sympathie van Nederlanders ligt in de oorlog die woedt in Israël en Gaza. Daarbij komen hiermee samenhangende uitbarstingen van geweld in heel

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Wim Tollenaar

 In deze podcast van 'De Wereld Rond' vertelt Wim Tollenaar onder meer over het belang van het betrekken van jongeren in de kerk en bij Gods koninkrijk. Ook vertelt hij ons hoe hij zijn vrouw Sijtje ontmoette, hoe hij God heel persoonlijk leerde kenn

Sela
Nieuws

Luister naar dit schitterende nieuwe adventslied van Sela!

Aanstaande zondag is het eerste advent. Sela heeft naar aanleiding van deze bijzondere tijd tot Kerstmis een prachtig lied geschreven en uitgebracht. Onder begeleiding van een Latijns zingend kinderkoor klinkt een hoopvol geluid vol verheuging over w

Hour of Power
Nieuws

Elisabeth van Zijl leed aan anorexia en boulimia: "Het was een houvast"

"Mijn moeder stak mij op mijn vijftiende aan met lijnen, dat wilde ik ook wel eens proberen." Elisabeth van Zijl leed aan anorexia en boulimia en vertelde daar afgelopen zondag bij Hour of Power over. Ze probeert nu anderen bij te staan in hun strijd

Jan van den Bosch
Nieuws

Jan van den Bosch over de hel van de Sahel: "Ik dacht dat ik een enorme vergissing had gemaakt"

Jan van den Bosch ging toen hij een jaar of dertig was voor de EO naar de Sahel in Afrika. Daar aangekomen verloor hij zowat zijn geloof door alles wat hij daar zag en aantrof. Jan wist niet hoe hij de ellende die hij zag een plekje moest geven, totd

Ds. Willem Glashouwer
Boekfragment

Vertrouwt Israël op zijn wapens of op God? Het antwoord is cruciaal

Wat zijn volgens de Bijbel de grenzen van dat Beloofde Land? Die worden niet heel precies aangegeven, maar wel globaal.  Van de rivier van Egypte (Wadi el Arish, of de oostelijke tak van de Nijl) tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Het gebied

Ds. Belder
Column

De effectieve propaganda van Hamas: Wordt Europa straks alsnog 'Judenfrei'?

Israël is de laatste witte koloniale bezetter in de geschiedenis. Het uitroepen en erkennen van een eigen staat in 1948 is een grote historische vergissing geweest. Palestina dient dan ook gedekoloniseerd te worden. Bovendien pleegt de joodse bezette

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp leerde bijzondere les van de zoon van een schapenboer

In de tiende aflevering van de serie 'Begin je dag met God' van Stichting Vrij Zijn behandelt Wilkin van de Kamp ditmaal het tweede vers van Psalm 23. De bekende christelijke auteur en spreker vertelt als het om die Psalm gaat, hij een bijzondere les

Vrouw in de keuken
Nieuws

Reformatorische dominees niet blij met emanciperende christenvrouwen

Door middel van een eenzijdige visie op huwelijk, seksualiteit en vrouwen, zijn reformatorische dominees bezig met "een achterhoedegevecht", zo stelde prof. dr. Miranda Klaver onlangs. Ook SGP-wethouder Paula Schot zette vraagtekens bij de manier waa

Pakistaanse moslims
Nieuws

Pakistaanse christen in eigen huis doodgeschoten door moslimextremist

De 20-jarige Farhan Ul Qamar, een Pakistaanse christen, is begin deze maand door een moslimextremist in zijn eigen huis doodgeschoten. Dat meldt Morning Star News. Farhans vader stelt dat de moordenaar van zijn zoon gedreven werd door een sterke haat

Middelburg
Nieuws

GerGem Middelburg verzet zich tegen opening winkels op zondag

De Gereformeerde Gemeente in Middelburg wil niet dat de winkels in de Zeeuwse hoofdstad voortaan op zondag opengaan. Dat heeft de kerk laten weten in een brief aan de gemeente. Een voorstel om de opening van winkels op zondag vanaf volgend jaar toe t