cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Amsterdam
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 januari 2022 door Patrick Simons

SP Amsterdam stelt vragen over scheiding kerk en staat: 'Relistress bij socialisten'

De gemeente Amsterdam is van plan om de Oosterkerk te gaan verkopen aan Stadsherstel. Het is de bedoeling dat de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en Het Ballet Orkest (HB) veelvuldig gebruik gaan maken van de kerk. Het is de bedoeling dat Citykerk het gebouw gaat gebruiken voor welzijnswerk en buurtactiviteiten. Maar dat is tegen het zere been van de lokale SP. De partij vraagt zich namelijk af hoe zich dat verhoudt met de scheiding van kerk en staat, zo blijkt uit schriftelijke vragen die men gesteld heeft.

Op dit moment is de gemeente Amsterdam nog de eigenaar van de Oosterkerk. Men is echter voornemens om het gebouw te verkopen aan Stadsherstel Amsterdam. Deze organisatie koopt monumentale gebouwen in Amsterdam en omgeving en geeft ze een nieuwe bestemming waarbij de instandhouding van het gebouw gegarandeerd wordt. In dit geval is Stadsherstel van plan om de kerk te verhuren aan de PKA en HB. Daarnaast blijft het mogelijk om de kerk te gebruiken voor buurtinitiatieven. Daar wordt het gebouw nu ook veelvuldig voor gebruikt. De kerk is een centraal ontmoetingspunt voor veel buurtbewoners en er worden tal van activiteiten georganiseerd.

De PKA werkt nauw samen met Citykerk en het baart SP Amsterdam zorgen dat stadsdeel centrum van plan is om een gedeelte van haar welzijnswerk in dit stadsdeel over te dragen aan deze twee organisaties. Citykerk heeft een nieuwe stichting in het leven geroepen waarmee ze vanuit de kerk willen gaan opereren: Huis van Verbinding. Deze stichting gaat zich bezighouden met welzijnswerk en buurtactiviteiten en ontvangt daar ook subsidie voor. ‘De fractie van de SP vraagt zich af hoe deze vork nou precies in de steel zit en hoe dit zich verhoudt met de scheiding tussen kerk en staat’, valt er in de schriftelijk ingediende vragen te lezen.

De partij zegt signalen te ontvangen van buurtbewoners die zich zorgen maken over teveel invloed van de PKA als beheerder van het kerkgebouw. Men is volgens de SP bang dat de PKA gaat bepalen welke activiteiten wel en niet mogen plaatsvinden in de kerk. Mede daarom heeft men besloten schriftelijke vragen te stellen.

Men vraagt onder meer aan het college van burgemeester en wethouders of het mogelijk blijft om de kerk te gebruiken voor buurtinitiatieven. Ook vraagt de partij hoe kan worden ‘geborgd dat de PKA geen invloed heeft op de vraag welke buurtactiviteiten en bijeenkomsten in de Oosterkerk plaatsvinden'. Verder wil de SP opheldering over de rol van Citykerk, de stichting die zij opgericht hebben voor welzijnswerk in de buurt en de eventuele subsidie die daarbij verstrekt is/wordt. Daarbij haalt men ook de scheiding tussen kerk en staat aan: ‘Hoe verhoudt een eventuele subsidieverlening aan een stichting die gelieerd zou zijn aan de PKA zich tot de scheiding tussen kerk en staat?’

ChristenUnie-raadslid Gerjan van den Heuvel, die de ingediende vragen deelt op Twitter, spreekt van ‘bizarre raadsvragen’. ‘In de Oosterkerk komt een nieuw, levendig initiatief. Dat zorgt per direct voor religiestress bij de socialisten. Subsidieverlening schuurt volgens SP met scheiding kerk en staat.’ In een latere tweet deelt Van den Heuvel een opiniebijdrage die hij eerder schreef voor het Reformatorisch Dagblad: ‘Het idee dat subsidieverlening aan religieuze organisaties in strijd is met de scheiding kerk en staat is een hardnekkige, maar klopt van geen kant.’

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen