Gods hart klopt voor mensen die worstelen met zelfmoordgedachten

Dagelijks leven18 juni 2021 John Espy
Gods hart

Onlangs werd christelijk Nederland opgeschrikt door de dood van rapper Michaël Stoop. De 28-jarige artiest was met name bekend van het rapduo de Rechtstaat, dat hij samen met Chesron Sminia vormde. Hij was een graag geziene gast bij grote christelijke evenementen als Opwekking en de EO-jongerendag. De rapper kwam door zelfdoding om het leven en dat kan bij veel christenen best heftig binnenkomen, vooral als jij zelf of iemand in je omgeving met die gedachten kampt. John Espy uit Relevant Magazine wil je vertellen over Gods kloppende hart voor mensen met zelfmoordgedachten.

Ik herinner mij dat ik met een vriend de kerk uitkwam lopen. De voorganger had net gesproken over de 'vreugden des hemels'. Een vriend en toegewijd gelovige die meerdere zelfmoordpogingen had ondernomen vroeg mij: "Waarom zou ik daar dan niet nu al heen gaan?"

Maar de Heer onze Schepper is nooit een onverschillige observant. Voordat de roofdieren en aasgieren aanvallen komt Hij langs.

Een uitstekende vraag. Zo uitstekend dat zelfs de voorganger er niet op bedacht was geweest om deze vraag te beantwoorden, en als we eerlijk zijn weten de meesten van ons ook geen antwoord op deze vraag te geven. Zelfmoord en depressie zijn volop in de aandacht, je hoort er veel over in het nieuws. Als je zelf niet kampt met gevoelens van depressie is de kans toch groot dat er iemand in je omgeving is die te maken heeft of krijgt met deze vorm van tegenslag. Ze zouden je zelfs kunnen vragen waarom ze niet zouden stoppen met leven. Dus wat zou God te zeggen hebben tegen mensen die vergaan van de innerlijke pijn en voor wie het uitzicht op de hemel niet alleen hoop geeft maar eerder een aantrekkelijke verleiding is?

Allereerst denk ik dat God zou reageren zoals Hij deed bij de gebroken stad Jeruzalem:

"Toen u geboren was, bekommerde niemand zich om u. Toen Ik u voor het eerst zag, was uw navelstreng nog niet afgebonden, u was nog niet gewassen, niemand had u ingewreven met zout of aangekleed. Niemand had enige interesse in u, niemand toonde medelijden of maakte zich zorgen. Op de dag dat u werd geboren, liet men u in het veld achter om te sterven, als een ongewenst kind. Maar Ik kwam langs en zag u daar liggen, besmeurd met uw eigen bloed en Ik zei: “Leef!" - Ezechiël 16:4-6

In dit profetische verhaal gaat het om een nieuwgeboren kind, een klein meisje. Ze ontvangt geen liefde en ouderlijke zorg, ze wordt veracht en is niet gewild. Ze wordt als vuilnis behandeld. Ze wordt gedumpt en voor dood achter gelaten. Er wordt geschreven dat het kind al trappelend in haar eigen bloed ligt te spartelen (HSV). Het bloed spreekt van familie en land. Net als velen van ons worstelt ze met de generatievloek. Ze strijdt met verslaving, begeerte, giftige en liefdeloze relaties. Een onverschillige obersvant zou zeggen, dit is een meelijwekkend wezen. Het is het beste om haar uit haar lijden te verlossen.

Hij is nu aan het werk, niet om te vernietigen, maar om deuren naar herstel te openen zodat jij je boeien af kunt doen.

Maar de Heer onze Schepper is nooit een onverschillige observant. Voordat de roofdieren en aasgieren aanvallen komt Hij langs. Hij stopt en verlaat de weg en spreekt dat ene woord: 'Leef!'. In de meeste Hebreeuwse vertalingen staat het er twee keer wat de roep om te leven zelfs nog verder versterkt.

Dit mag bij ons misschien niet zoveel indruk maken. Praatjes vullen geen gaatjes. Maar bij God, die hemel en aarde maakte door te spreken, vind je geen loze woorden. Als Hij 'leef!' zegt, dan maakt Hij leven. Zijn woorden hebben de kracht van een niet te negeren bevel. Voor Hem is geen enkel leven waardeloos.

Doe jezelf niets aan!
Een andere Bijbelpassage die ons een glimp van Gods hart toont vinden we in Handelingen. Paulus en Silas zijn geslagen en in de gevangenis gegooid omdat ze het evangelie hebben verkondigd. Toch zingen ze lofliederen en dan breekt de gevangenis open, elke boei valt af. Niemand komt om en iedere gevangene komt vrij.

Dat is goed nieuws voor iedereen, behalve voor de bewaker. Hij ziet de opengebroken deuren en weet dat hij verantwoordelijk zal worden gehouden. Als er ook maar een gevangene ontsnapt zal hij ter dood worden gebracht. Mogelijk na te zijn gemarteld en vernederd. Hij wil zijn zwaard al trekken maar dan roept Paulus: "Doe jezelf niet aan! We zijn nog allemaal hier" (Handelingen 16:28). Paulus spreekt dit niet kalm uit maar schreeuwt het uit naar de bewaker, staat er in de vertalingen. Je zou kunnen zeggen dat zijn eventuele dood een extra teken kan zijn van Gods kracht maar Paulus ziet dat anders. De evangelieboodschap triomfeert wanneer de gevangenisbewaker wordt gered. Niet alleen van zelfmoord maar ook van satans overheersing.

Ieder van ons heeft een lied te zingen, niet met woorden en muziek, maar met ons leven.

Misschien ben je al "gered", heb je de gebeden gebeden die je moest bidden, ben je gedoopt en heb je toch het idee dat zelfmoord geen slecht plan zou kunnen zijn. Dan schreeuwt God tot jou: 'Doe jezelf niets aan!'. Alles waarvan je denkt dat het voorgoed voorbij is, is hier, in Gods handen. Hij is nu aan het werk, niet om te vernietigen, maar om deuren naar herstel te openen zodat jij je boeien af kunt doen. Net als de gevangenisbewaker zal je gevuld worden met "vreugde" in dit leven (Handelingen 16:34). Want de Heer wil niet dat er iemand verloren gaat (2 Petrus 3:9).

De eeuwige uitkomst
We sluiten af met een beeld dat geschetst wordt in het boek Openbaring:

"En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde."

We weten niet precies wie deze 144.000 mensen zijn, de meningen verschillen over het idee dat dit exacte of symbolische aantallen zijn. Maar het zijn mensen, en ze hebben geleden. Nu zingen ze een lied, dat niemand anders kan leren. Dat is vreemd.

Als je je eigen leven neemt zonder dat je het laatste vers dat God gepland heeft laat voltooien, vrees ik dat het een gat achterlaat dat niets kan vullen.

Waarom zou dit zo zijn? Ik kan mij alleen maar voorstellen dat dit is omdat engelen geen lijden kennen, of in geloof moeten handelen op de manier waarop mensen dat doen. Dit verklaart ook waarom Jezus het Lam is, dat moest lijden in geloof en samen met de 144.000 daar staat. Wellicht zingt Hij met hen mee. 

Ik wil nog een stap verder gaan en voortborduren op dit krachtige beeld. Johannes spreekt van een fantastisch refrein, een verenigd lied. Ik wil dat je in plaats daarvan je een aantal solo's voorstelt.

Ieder van ons heeft een lied te zingen, niet met woorden en muziek, maar met ons leven. En op een dag zal alles en iedereen in de hemel stil worden, inclusief onze hemelse Vader. Ze zullen luisteren als het lied van ons leven gespeeld wordt. Wellicht zal er een achtergrondkoor zijn en zingt Jezus met jou mee. Maar het is jouw lied. Iedereen zal het horen, compleet en perfect, voor het eerst. Laat jouw lied niet afgebroken worden. Als je je eigen leven neemt zonder dat je het laatste vers dat God gepland heeft laat voltooien, vrees ik dat het een gat achterlaat dat niets kan vullen. Want niemand kan jouw lied ooit nog zingen. 

Ik weet niet hoe het lied van jouw leven zal klinken maar ik kan je beloven dat als je het hoort, het alles waard zal zijn. De laatste regels zullen het zoetst zijn. Het gedeelte dat de hemel uit zijn dak zal laten gaan is het gedeelte waarin de muziek bijna stopt. En dan hoor je opeens de stem van God zeggen: 'Leef!', en dan vervolgt het lied weer zijn weg.

Direct hulp nodig? Bel 0800 0113 of 113 en kijk op www.113.nl.

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Kerkdienst Bijlmer
Nieuws

EO-uitzending van feestelijke kerkdienst vanuit de Bijlmer

In hun mooiste kleding, met het lekkerste eten en met hun beste humeur – voorganger Moses Alagbe vraagt zijn kerkgangers om deze zondag tiptop naar de kerkdienst te komen. Niet per se omdat de dienst op televisie komt, maar omdat de dienst in het tek

Willem Lingeman
Opinie

Christelijke feestdagen?

Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan. Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp stelt confronterende vraag: "Wie ben je als je ziek wordt?

"Te lang hebben we ons heil in aardse bronnen gezocht, als het gaat om ons uiterlijk, onze prestaties en sociale status. Maar wie ben je als je je werk of gezondheid verliest?", die confronterende vraag stelde Wilkin van de Kamp onlangs in de twaalfd

Ds. K. den Boer
Video

HHK-dominee wilde legerpredikant worden maar God stuurde hem naar Goedereede

Als ds. K. den Boer in september dit jaar een beroep uit Goedereede ontvangt, wil hij eigenlijk legerpredikant worden. Gods Geest zendt Den Boer echter niet het leger in, maar stuurt hem vanuit Sirjansland naar Goedereede. Daar hoopt hij begin 2024 t

Ds. Chris Bernard
Nieuws

Ook dominee Bernard stemde PVV: “Nederland raakt gewoon vol”

Vorige week woensdag kwam de PVV als winnaar uit de stembus. De partij van Geert Wilders behaalde liefst 37 zetels. De christelijke partijen, op de SGP na, leverden een flink aantal zetels in. Ook veel christenen hebben naar verluidt op Wilders geste

Algerijnse kerk
Nieuws

Algerijnse dominee belegt 'ongeoorloofde eredienst' en verdwijnt achter de tralies

De Algerijnse dominee Youssef Ourahmane moet een jaar de gevangenis in. Dat meldt Evangelical Focus. De predikant zou in maart vorig jaar een eredienst gehouden hebben in een gebouw dat niet daarvoor bestemd is. Naast de gevangenisstraf, moet de pred

Cvandaag podcast
Podcast

Christenen in Middelburg bezorgd over gebrek aan zondagsrust: terecht?

De Gereformeerde Gemeente in Middelburg wil niet dat de winkels in de Zeeuwse hoofdstad voortaan op zondag opengaan. Welke beweegredenen liggen hieraan ten grondslag? En zijn christenen geroepen om de zondagsrust in de rest van de samenleving te impl

Johan Schep
Video

Johan Schep: "Wie twijfelt aan betrouwbaarheid Jona, twijfelt aan dood en opstanding Jezus"

"Als je twijfelt aan de geschiedenis van Jona, dan twijfel je ook aan de geschiedenis van de Heere Jezus. Zo duidelijk maakt Hij het", vertelt evangelist en Bijbelleraar Johan Schep in een video van Bijbelcursussen Nederland. In de eerste aflevering

Meerartikelen

ChristenDOM?
Video

Is Jezus te vroeg opgestaan uit de dood? Bekijk de video

"Is Jezus te vroeg uit de dood opgestaan?" Die vraag staat centraal in een video van het christelijke YouTube-kanaal ChristenDOM?, een kanaal waar middels uitlegvideo's wordt ingegaan op kwesties die met de Bijbel en het christelijk geloof te maken h

zie ik kom spoedig
Video

Openbaring 11: feest vanwege Jezus' terugkeer naar de aarde

Er wordt in de hemel vooruitgekeken naar het moment dat Jezus terugkeert naar de aarde om zijn koningschap op zich te nemen. Het feest barst los en vol aanbidding wordt beleden dat de Heer regeert! Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 23 v

Andries Knevel
Podcast

Andries Knevel in gesprek met markante katholiek: Hugo Beuker

Het cliché wil dat protestanten de Bijbel uit hun hoofd kennen, terwijl katholieken het ‘boek der boeken’ nooit openslaan. Maar wat is daar van waar? Die vraag is het uitgangspunt van de podcast Het Gedeelde Woord. Andries Knevel voert daarin iedere

BYU Noteworthy
Nieuws

Luister naar deze schitterende versie van 'O Come Let Us Adore Him' door BYU Noteworthy!

Het is december en daarom worden de mooiste Kerstliederen weer van stal gehaald en (soms) in een nieuw jasje gestoken. Zo ook deze enthousiaste versie van het bekende 'O Come Let Us Adore Him' door BYU Noteworthy. Kijk je ook zo uit naar Kerstmis? Ko

Familie Blom
Positief nieuws

Familie Blom aanstaande zondag te gast bij Hour of Power

De dynamische familie Blom is aanstaande zondag te gast bij Hour of Power. Eerder dit jaar was het gezin te zien bij 'Een huis vol' van de KRO-NCRV. Gerdien Blom heeft maar liefst acht kinderen op de wereld mogen zetten en samen met haar man Maarten

Eleos Ahinoam
Nieuws

Wilma woont in een beschermde woonvorm van Eleos: "Ik ervaar hier een rust die ik nooit gekend heb"

We bidden hier veel. Van dat bidden word ik heel rustig, daar voel ik mij echt geweldig door. ” Wilma is bewoonster van Ahinoam, een zorginstelling van Eleos in Schalkhaar. Ze is negen maanden geleden in de woongroep komen wonen en ervaart haar nieuw

Ds. Paul Visser
Nieuws

Ds. Paul Visser vertelt wat hij leerde van het moeilijkste moment in zijn leven

Dominee Paul Visser legt in onderstaande video uit wat hij leerde van het moeilijkste moment in zijn leven. "Je hebt God niet in de vingers, het kan heel anders gaan. Het Woord van God brak af en God verdween. Tegelijkertijd heb ik ontdekt dat ik dan

Jan-Willem Grievink
Column

Een pastoraal medewerker moet niet dingen willen fiksen

Ik weet uit eigen ervaring hoe gemakkelijk je in het pastoraat in de actie-stand gaat. In de kern is pastoraat niets anders dan een confident (weer) in hartscontact brengen met zijn (haar) Verlosser en Heer. Je hoeft als pastoraal medewerker niets te

Ds. M. Baan
Video

Ds. Baan verbaast zich over mensen die eerst een teken van God willen voordat ze geloven

"Veel mensen blijven God om een teken vragen. Zoeken ze dan geen onrechtvaardige dingen? Wat stellen wij mensen toch eigenlijk vreemde eisen aan de Heere", merkte ds. M. Baan onlangs op in een preek. De hervormde predikant verbaast zich over het gege

Randall
Nieuws

Ontslagen aalmoezenier spant rechtszaak aan na opmerkingen over 'LHBTI-ideologie'

Schoolaalmoezenier dr. Bernard Randall werd in 2019 door zijn werkgever op straat gezet. Dit omdat hij zijn leerlingen vertelde dat ze het niet eens hoeven te zijn met 'de LHBTI-ideologie'. Nu spant hij een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever

Kerstboom
Nieuws

‘Satanische’ kerstboom op kerstfestival wekt verontwaardiging: ‘Het is absurd’

Het stadje Aschwaubenon in de Amerikaanse staat Wisconsin vormt het decor van een slepende rel. In het stadje waar jaarlijks een kerstboomfestival plaatsvindt, is veel te doen om twee bomen die tentoongesteld worden. Dat meldt CBN News. Eén boom zou

Delafé
Levensverhaal

Vrouw die haar kind in satanische tempel liet dopen deelt haar getuigenis

De Amerikaanse Yamisbel Garcia heeft op YouTube-kanaal Delafé Testimonies afgelopen week haar bijzondere verhaal gedeeld. Ze groeide op in een rooms-katholiek gezin maar werd daar fysiek en verbaal mishandeld door haar vader. Tijdens een reis naar Pu