cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. A. A. Egas
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

09 december 2020 door Jeffrey Schipper

Wat bedoelt de Bijbel met het eeuwige vuur en de tweede dood?

"Jezus zei tegen de bokken aan zijn linkerhand: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is” (Matth. 25:41 HSV). In Openbaring 20:10 werd de duivel “in de poel van vuur en zwavel” geworpen. Maar ook “de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood” (Openb. 20:14)", merkt een vragensteller op in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. A. A. Egas (foto) geeft uitleg.

"We weten dat de Heere Jezus veel van Zijn uitspraken gebaseerd heeft op het Oude Testament", maakt de christelijke gereformeerde predikant uit Damwoude duidelijk. "Een verwijstekst hierbij is Jesaja 30 vers 33. In de kanttekeningen bij deze tekst wordt opgemerkt dat met Tofeth bedoeld wordt het helse vuur, dat alle vijanden Gods en de vervolgers van Zijn kerk is bereid. Ook Calvijn wijst bij Mattheüs 25 vers 41 op: “het eeuwige verderf en de pijniging des vuurs, die allen wacht, die Christus ten jongsten dagen van zich wijzen zal.” Hier wordt dus door de Heere Jezus geen symbolische taal gebruikt, maar spreekt hij over een reële werkelijkheid.

Wanneer je Openbaring 20:14 legt naast die van Mattheüs 25, dan zie je een duidelijke overeenkomst. De hel is de plaats die voor de duivel en zijn volgelingen is bereid, een plaats waar zij levend in zullen geworpen worden en is een plaats van eeuwige durende pijn. In het voorgaande hoofdstuk wordt dit ook al vermeld in vers 20. (...) Wij krijgen hier echter niet een letterlijke beschrijving van hoe de hel er uitziet, net zo min als we die krijgen van de hemel. Maar zo reëel als de hemel is, zo reëel is ook de hel. En er is geen grotere tegenstelling tussen de gelukzaligheid van God kinderen in de hemel en de rampzaligheid van Gods vijanden in de hel.

Met de eerste dood wordt bedoeld, de dood die wij allemaal zullen sterven als gevolg van de zondeval. De tweede dood is de aanduiding voor de eeuwige dood, waarin Gods vijanden eeuwig en bewust zullen dragen de verschrikkelijke gevolgen van hun ongeloof. De tweede dood is een uitdrukking die ook de rabbijnen gebruikten om het lot van de goddelozen aan te duiden in de toekomende wereld."


Hel
- Zes redenen waarom de hel niet echt kan zijn
- Waarom ik niet geloof dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan
- Ds. Carmen Melissant ging anders naar de hel kijken: "God zal alles en iedereen herstellen"
- Zes redenen waarom de hel echt is
- Waarom dominee Den Butter niet zwijgt over hemel én hel
Meer over Hel »

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W.Krijgsman. Dus jij hangt een leer aan die leert dat elk mens wordt behouden ? Ik Probeer je te begrijpen...Denk je dat er satanisten in de hemel komen?