cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jezus doornenkroon
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

25 september 2017 door Albert van der Heide

Ik ben bezig geweest om mijn beeld van Jezus bij te stellen: dit is mijn grootste ontdekking

Ik ben de laatste maanden veel bezig om mijn beeld van Jezus bij te stellen. Een specifieke vraag van God aan mij tijdens mijn verjaardag, maakt dat ik opnieuw aan het lezen, denken en schrijven ben over Jezus’ leven op aarde. Langzaam maar zeker corrigeer ik daarmee het beeld wat zich had gevormd in mij van een zoet lief Jezusje. Het lam wat zonder iets te zeggen laster en afwijzing over zich heen liet komen, ervoor koos om weerloos te zijn. De pastorale herder Jezus die met ieders gevoelens rekening hield. Vredebrenger, vriend van zondaars en eindeloos genadig.

Dat beeld wat ik had ontwikkeld was niet in evenwicht. Er is ook een hele andere kant van Jezus. De Leeuw die brult en eigenlijk nergens bang voor is, behalve dan om verlaten te worden door zijn Vader. Die gevoelens van mensen keihard aanpakt, door de buitenste laagjes heen breekt. Die geheimen van het hart meedogenloos onthult. Een revolutionaire kant die dingen op scherp zet, onrust en verdeeldheid brengt, die bereid is iedereen om Hem heen kwijt te raken om de Waarheid te behouden.

Een Jezus die de touwtjes in handen neemt. Letterlijk de touwtjes in handen neemt waar dat nodig is! "En nadat Hij (Jezus) een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij [op de grond] en de tafels keerde Hij om. En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel.” 

Het moet een immense autoriteit en kracht geweest zijn. Daar wordt de Leeuw zichtbaar. Geen enkel compromis, geen overleg, geen achterkamertjes, geen processen, geen overgangsregelingen, geen uitstel, geen rode loper, geen waarschuwing. Alleen de Koninklijke weg van Koning Jezus. Een paar touwtjes in de juiste handen en de tempel wordt volledig gereinigd.

Zijn motivatie kwam uit de hemel. Het was de bewogenheid, de toorn, de Liefde van Zijn Vader die in Hem was uitgestort. "En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden." (Johannes 2:17) Ik herken dat echt. De pijn van God over kerken die weinig leven voortbrengen, geen zoons en dochters opvoeden, die gerunt worden als een business en compromissen sluiten met de wereld. Het brandt in me, dag na dag, ochtend na ochtend. Het verteert en verlamt me bijna, omdat ik nog niet precies weet wat ik ermee moet.

We moeten weer gaan opstaan in deze daadkracht, in Leeuwenmoed. We moeten deze liefdevolle maar krachtige onverzettelijkheid herontdekken en herontwikkelen. Zo'n 500 jaar geleden kenden we een hoognodige reformatie van de kerk. Een van de bekendste mannen in die beweging was Maarten Luther. Deze man werd zo verteerd door de pijn van God over de commerciële belangen die de kerk dreven, over de compromissen die de kerk met de wereld had gesloten, over de vermengingen en over het ontbreken van de eenvoudige krachtige boodschap van genade en redding dat hij de touwtjes in handen nam. Koste wat het kost stond hij op tegen de gevestigde orde. Deze daad bracht de grootste revival uit de kerkgeschiedenis op gang die tot op de dag van vandaag zorgt voor opwekking en nieuw leven in vele landen op de wereld.

Ik wil ervoor gaan. De ijver voor Gods huis heeft ook mij aangeraakt. Het brandt in me, verteert me soms bijna. En niet alleen in mij, maar ik zie het ook in vele mensen om mij heen. 'One awakes, awakens another'. God is aan het werk. We moeten leren de touwtjes in handen te nemen zoals Jezus. We moeten leren zeggen 'hier sta ik, ik kan niet anders' zoals Maarten Luther. De bereidheid hebben ons leven te verliezen omwille van het goede nieuws.

Vader, ik wil de touwtjes in handen nemen. Niet bang zijn om de passie die U zelf heeft doen ontbranden in mijn hart, handen en voeten te geven. Ik wil compromisloos en onwankelbaar zijn wat Uw genade en waarheid betreft. Ik wil een extremist zijn, extremist in het zichtbaar maken van Uw kracht en liefde. Neem mij, vorm mij, vul mij, kneed mij. Ik leg mijn leven in Uw sterke hand.

Bezoek de website van Albert hier.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen