cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
homoseksualiteit
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

28 november 2016 door Redactie

7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen

In de afgelopen jaren is er veel gedebatteerd over homoseksualiteit. In de maatschappij, maar ook in de kerk. Heel veel mensen keuren homoseksualiteit als levensstijl goed, terwijl anderen het afkeuren omdat dit immoreel en onnatuurlijk zou zijn. Dat je homoseksuele gevoelens hebt is tot daar aan toe, maar er naar leven: nee, liever niet! En het homohuwelijk? Dat keuren we ook af! In deze explainer lees je 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen.

Lees later deze week op CIP.nl waarom christenen homosekualiteit juist niet zouden moeten afwijzen. Vorm zo je eigen mening. 

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

1. Het Oude Testament wijst homoseksualiteit als levensstijl af 
Laten we beginnen met een paar zeer heldere Bijbelse argumenten. Het Oude Testament wijst homoseksualiteit zeer nadrukkelijk af. Dat kun je onder andere lezen in het boek Leviticus (18:22): ‘U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.’ Ja, je leest het goed! Homoseksualiteit is een gruwel in Gods ogen. En dit is niet de enige plek in het Oude Testament waar dit staat. Lees ook eens Genesis 18:20 of Genesis 19:5. De mannen van Sodom wilden Lot zijn mannelijke gasten verkrachtten (die eigenlijk engelen waren die hem kwamen redden). Even later werd de stad vanwege haar zonden vernietigd en kwam God met Zijn oordeel.

2. Het Nieuwe Testament wijst homoseksualiteit als levensstijl af 
Ook in het Nieuwe Testament wordt homoseksualiteit als levensstijl afgewezen. De apostel Paulus schrijft in zeer duidelijke woorden over de verdorvenheid van de wereld en linkt dit aan homoseksualiteit: ‘Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.’ Om daar aan toe te voegen: ‘Daarom heeft God hen overgegeven  aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.’ (Romeinen 1)

Degenen die zeggen dat homoseksualiteit als levensstijl goed is, gaan dus rechtstreeks in tegen het Woord van God. Daar is geen twijfel over mogelijk. 

Homoseksualiteit is een gruwel in Gods ogen. En dit is niet de enige plek in het Oude Testament waar dit staat.

3. Man en vrouw zijn voor elkaar gemaakt
Los van het feit dat de Bijbel seksuele interactie tussen mensen van hetzelfde geslacht veroordeeld is er nog iets anders wat belangrijk is. En dat heeft alles te maken met common sense.

Iedereen die iets weet van het mannelijke en het vrouwelijke lichaam weet dat het mannelijke lichaam gemaakt is voor het vrouwelijke lichaam. En andersom. Om het maar heel plastisch te zeggen: het mannelijke geslachtsdeel is ervoor gemaakt om seksueel contact te hebben met het vrouwelijke geslachtsdeel en zo een seksuele eenheid te vormen. Er is ook maar op één manier voortplanting mogelijk en dat is op deze manier. Seksueel contact tussen een man en een man is niet alleen onnatuurlijk, voortplaning is daarmee ook onmogelijk. Het is dus ook in biologische zin onnatuurlijk.

4. Samen vormen de man en vrouw het beeld van God
In Genesis 1 vers 27 lezen we dat God de mens schiep naar Zijn beeld. De manier waarop Hij dat deed is door de mens te maken naar Zijn beeld; man en vrouw schiep Hij hen. Nu denk je misschien: ‘Wat heeft de schepping te maken met homoseksualiteit?’ Wel, dat ga ik nu uitleggen. 

We leren in de Bijbel dat God de mens schiep naar Zijn gelijkenis. Die gelijkenis bestaat niet uit een enkel individu. Het bestaat uit twee seksen, twee mensen: man en vrouw. Gods beeld komt juist tot uitdrukking in die combinatie van man en vrouw. Samen vormen ze het beeld van God. Dat is ook in het huwelijk zo. De man is hierin het beeld van de Bruidegom (Jezus), de vrouw is hierin het beeld van de Bruid (de gemeente). God is uit op volmaakte eenheid tussen die twee partijen; tussen Jezus en de gemeente, tussen God en Zijn volk. Homoseksualiteit past in die zin niet in dat plaatje.

Seksueel contact tussen een man en een man is niet alleen onnatuurlijk, voortplaning is daarmee ook onmogelijk.

5. Het homohuwelijk heeft een destabiliserend effect op de maatschappij 
Wanneer homo’s of lesbiennes samen gaan leven dan brengt dit verwarring. Binnen een gezin bijvoorbeeld hebben kinderen nou eenmaal zowel een vader als een moeder nodig. Wanneer een kind geen vader of moeder heeft, dan is dit niet goed voor hem of haar. Mannen en vrouwen zitten nu eenmaal anders in elkaar en zijn een aanvulling op elkaar. Een kind heeft zowel een papa als een mama nodig. Natuurlijk, het is niet onmogelijk dat een kind goed opgroeit zonder een moederfiguur, maar het is verre van ideaal.

Los daarvan gaat ook het hebben van een gezin met twee vaders of twee moeders (al dan niet met geadopteerde kinderen) in tegen hoe God het gezin heeft bedoeld: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;  en zij zullen tot één vlees zijn.’ (Genesis 2:24) 

6. Een homoseksuele levensstijl is geen ideale levensstijl
Christenen die geen voorstander zijn van een homoseksuele levensstijl maken vaak een verschil tussen iemands gevoelens en iemands levensstijl. Een persoon mag zich dan misschien aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht, dat wil nog niet zeggen dat je ernaar zou moeten leven. Hetzelfde geldt voor pedofilie (je wilt seks met een kind), woede (je wilt iemand een pak rammel geven) of jaloezie (je wenst iemand ongeluk toe). 

Kennelijk is homoseksualiteit onderdeel van een gebroken wereld, een wereld die hersteld dient te worden door het verlossende werk van Christus. Voor iemand die homoseksuele gevoelens heeft betekent dit dat hij hier mee moet leren omgaan en zichzelf zou moeten motiveren (met of zonder hulp van bijvoorbeeld een pastoraal medewerker) om te leven zoals God het bedoeld heeft. En hoe moeilijk dat ook mag zijn: dat is een leven waarin je je onthoudt van seks met iemand van het andere geslacht. Dat dit moeilijk kan zijn is duidelijk. Want seksuele drift is een van de meest krachtige driften op aarde.

Mensen met homoseksuele neigingen zouden bovendien moeten weten dat er misschien wel vaak wordt gezegd dat ze homo zijn. Maar dat is niet zo. Want wie je bent zou je niet moeten afhangen van hoe je je voelt. Daarom zou je je moeten laten leiden door de Heilige Geest:

Kennelijk is homoseksualiteit onderdeel van een gebroken wereld, een wereld die hersteld dient te worden door het verlossende werk van Christus.

‘Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke;  waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.’ (Galaten 5:18-21) 

In plaats daarvan: ‘Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid,  hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.’ (Kolossenzen 3:5) 

En bedenk als je in die strijd verwikkeld bent dat no matter what God van je houdt, zoals je bent. Met je zondige neigingen. Maar bedenk ook Hij uiteindelijk niet wil dat je zo blijft. En dat geldt trouwens voor ons allemaal; ook voor iedereen die met een andere zonde worstelt dan homoseksualiteit. God wil ons allemaal maken naar het beeld van Jezus, Zijn Zoon. En dat gaat niet zonder slag of stoot.

7. Homoseksualiteit goedkeuren is het openen van de doos van pandora
Tot slot is het goedkeuren van homoseksualiteit als het openen van de doos van pandora. Want als je homoseksualiteit goedkeurt, moet je dan eigenlijk ook niet pedofilie goedkeuren, polygamie, orgies? Waar stopt het dan? Want kennelijk moet alles maar kunnen in onze maatschappij, onder het mom van individuele vrijheid, zelfexpressie en autonomie.

We zouden ergens een duidelijke lijn moeten trekken. We zouden ons leven moeten inrichten in lijn met Gods handleiding: de Bijbel. En die Bijbel is duidelijk: homoseksualiteit zouden we moeten afwijzen omdat het zondig en onnatuurlijk is.

Lees ook: 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Homoseksualiteit
- 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren
- John was een gewilde spreker in christelijk Nederland; totdat hij homo bleek te zijn
- Christen en homo: het leidde bij Johan tot een posttraumatische stressstoornis
- Omgaan met homogevoelens: vijf verschuivingen in onze manier van denken
- Dr. Wim Dekker vindt homoseksualiteit in de kerk geen breekpunt: "Wie hierover strijdt, is wereldgelijkvormig"
Meer over Homoseksualiteit »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

R
Ik denk dat het wat genuanceerder ligt; het is gemakkelijk te zeggen dat iemand zondig leeft. We leven allemaal zondig als we alleen al kijken naar ons consumptie gedrag en welke schade dat de schepping brengt. Moeten we daar ook een verdrag voor gaan opstellen? Wat de doos van Pandora betreft; mensen die in een homo-relatie zitten doen dit meestal vanuit liefde, ze schaden er niemand mee. Bij pedofilie en orgies worden mensen geschaad en wordt meestal niet uit liefde maar uit lust gehandeld, dat mag dan ook anders benaderd/beoordeeld worden.