cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 februari 2016 door Jeffrey Schipper

"Openbaring was voor mij een gesloten boek"

"Openbaring is een martelaarsboek waarin het gaat om de vraag of ik als christen bereid ben om mijn leven te geven voor Jezus," zegt Hans Alblas. De bijbelleraar heeft zich verdiept in het Bijbelboek Openbaring en geeft sinds kort cursussen over dit ingewikkelde Bijbelboek. "Openbaring was voor mij een gesloten boek," vertelt hij. Hans legt uit hoe daar verandering in kwam.

Openbaring was voor jou een gesloten boek. Hoe kwam dat?
"Openbaring is uniek in z’n soort. In het Bijbelboek wordt volop gebruik gemaakt van symboliek en allerlei beelden. Ik had wel het verlangen om het beter te begrijpen. Maar als je niet kunt plaatsen wat je leest, motiveert het niet om ermee bezig te zijn. Op de Evangelische Theologische Hogeschool kreeg ik bovendien te horen dat de eindtijd twaalf verschillende interpretaties kent die gebaseerd zijn op dezelfde bijbelteksten. Dat maakt het nog eens extra ingewikkeld."

Hoe is je enthousiasme voor Openbaring vervolgens ontstaan?

"Ik wilde graag de ontwikkelingen in onze wereld beter begrijpen vanuit de Bijbel en vroeg om raad bij mijn oud-docent Henk Bakker," antwoordt Hans. "Hij tipte mij vervolgens het boek ‘The theology of the book of Revelation’ van Richard Bauckham. Dit heeft mij enorm geholpen om grip te krijgen op de werkelijke betekenis van Openbaring. En die heeft met eindtijdscenario’s niet zoveel te maken."
"Openbaring is een martelaarsboek waarin het gaat om de vraag of ik als christen bereid ben om mijn leven te geven voor Jezus"


"De kern van de boodschap van Openbaring is volgens Bauckham dat christenen geroepen zijn om te delen in de overwinning van Jezus Christus. Echter, zij zullen Christus wel moeten volgen op de weg die Hij bewandeld heeft om die overwinning te behalen. Dat is de weg van het kruis: sterven om te leven. Alleen wanneer we bereid zijn ons leven te geven ten dienste van de evangelieverkondiging kunnen we de duisternis verslaan. Het gevolg zal zijn dat door ons getuigenis ook anderen het eeuwige leven zullen ontvangen. Baukcham trapt niet in de valkuil om eindtijdscenario’s uit te tekenen. De moeilijke beelden en metaforen legt hij heel begrijpelijk uit."

Welk element uit Openbaring werd voor jou helderder?
"In Openbaring komt het getal 144.000 aan de orde. Zo staat in Openbaring 7: 'Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël.' Bauckham legt uit dat het hier niet gaat om een aparte groep uitverkoren kinderen van God. Het is simpelweg een andere manier om de groep volgelingen van Jezus te beschrijven. 144.000 is een symbolisch getal dat aangeeft dat het gaat om het volledige volk van God. Bovendien heeft het hier de betekenis van een leger, met onder andere een afvaardiging uit elke stam."

In hoeverre heeft de boodschap van Openbaring je geloofsleven veranderd?
"Openbaring heeft mij een spiegel voorgehouden. Waar sta ik in tijden van verwarring, afval en vervolging? De bemoediging die dit Bijbelboek meegeeft is: we delen in de overwinning die de Here Jezus heeft behaald. Daardoor is het voor mij veel duidelijker geworden dat Hij vraagt om radicale navolging. Wat mag het geloof in Hem mij kosten?"
"Vragen waar veel christenen druk mee zijn leiden af van de werkelijke boodschap van Openbaring: wat doe je met de radicale navolging die Christus van ons vraagt"


"Bovendien is Openbaring een martelaarsboek. Dan moet je niet denken aan het jihadisme. Het gaat met name om de vraag of ik als christen bereid ben om mijn leven te geven en Jezus niet te verloochenen." Het beeld van de 21 Koptische christenen die aan de Libische kust werden onthoofd door terreugroep IS staat hem nog helder voor ogen. "De verhalen van christenen die gemarteld, onthoofd of gekruisigd worden maken diepe indruk op me. Dit is waar Openbaring van Johannes over gaat: vasthouden aan het getuigenis van Jezus, tot in de dood. In dit apocalyptische geschrift is martelaarschap niet de uitzondering maar de norm."

Welke handreiking kun je christenen meegeven die Openbaring beter willen begrijpen?

"Probeer datgene wat je om je heen ziet gebeuren los te laten en stel jezelf eerst een aantal basisvragen: wat voor soort Bijbelboek is het? Aan wie is het geschreven? Wat was de functie in de tijd van Johannes? Het is goed om een aantal brillen af te zetten voordat je probeert om de koppeling naar onze tijd te maken. Daarmee zeg ik niet dat Openbaring geen relevantie heeft voor wat er in onze tijd gebeurt. Sterker nog, wat we om ons heen zien bevestigt juist wat in Openbaring staat. Het is niet onnuttig om bezig te zijn met eindtijdscenario's. Tegelijkertijd concludeer ik dat de vragen (bijvoorbeeld over het precieze moment van de opname en de betekenis van het getal 666, red.) waar veel christenen druk mee zijn afleiden van de werkelijke boodschap van Openbaring: wat doe je met de radicale navolging die Christus van ons vraagt?"

Hans Alblas is freelance spreker en bijbelleraar. Vanuit zijn bediening Omnicus biedt hij een cursus van vier avonden aan over het Bijbelboek Openbaring. Het doel is om de boodschap en functie van Openbaring beter te begrijpen en deze toe te passen op onze eigen situatie. Wil je Hans uitnodigen? Stuur hem een e-mail.

Klik hier voor meer informatie over de cursus.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen