Openbaring


Verdieping

Sommige christenen geloven in de komst van een duizendjarig rijk: terecht?

Beide opvattingen kwamen al in de vroege kerkgeschiedenis voor. Vooral Augustinus slaagde erin het idee te populariseren dat de geschiedenis van de kerk de Christusregering van 1000 jaar is. Zijn onderwijs lijkt mede te zijn ingegeven door ongenoegen

Interview

Jan Hoek snapt vergelijking Openbaring 13 en coronavaccin niet: "Mensen worden misleid"

Iedere crisis zorgt voor speculaties over het einde der tijden, ook in coronatijd. Vooral uit Openbaring wordt volop geciteerd. In het dertiende hoofdstuk is sprake van een merkteken van Gods tegenstander. Theoloog Jan Hoek vertelt waarom het in zijn

Preekverslag

Hoe bereiden we ons voor op Jezus' wederkomst? Ds. Koppelaar geeft uitleg

Koppelaar begint zijn betoog met het achtste vers van Openbaring 19: ‘En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.’ "Deze kerntekst staat in een bepaald ve

Verdieping

Het merkteken van het beest: moeten christenen zich zorgen maken?

Veel mensen vragen zich vol verbazing af wat er momenteel aan de hand is in de wereld. Zeker nu iedereen steeds meer de druk voelt om zich te laten vaccineren. Voeg daar de berichten bij uit Israël, waar vaccinatie verplicht wordt gesteld om volledig

Interview

Wim Grandia: “Wederkomst verdient prominente plek in leven van iedere christen”

Op zeventienjarige leeftijd kwam Grandia tot geloof in Jezus Christus. “Dat ging al snel gepaard met een bijzondere interesse in de boodschap van de Bijbel.” Het laatste Bijbelboek liet hem toen al, in het begin van de jaren ’80, niet los. “Bladerend

Interview

Volgens Peter Scheele is Openbaring eigenlijk een heel eenvoudige puzzel: "Kan het in een paar minuten uitleggen"

Na een moeilijke periode in zijn leven besluit Peter Scheele om zich te gaan verdiepen in het boek Openbaring. Hij ontdekt de diepe en mooie beelden die er in het boek te vinden zijn. De oud-presentator van de Evangelische Omroep trekt de conclusie d

Interview

Bart van Nes ging confrontatie aan met Openbaring: “Geen in steen gebeitelde toekomstvoorspelling”

Je probeert je lezers als een gids mee te nemen door het Bijbelboek Openbaring. Volgens jou is het belangrijk om te realiseren dat we te maken hebben met een cyclisch verhaal. Wat houdt dit in en waarom is dat belangrijk?“Dat wil zeggen dat we hier n

Column

Waarom de ondergang van Babylon in Openbaring verrassend actueel is

Enerzijds krijgen we de blik van boven: Gods perspectief op de wereld en de overwinning van Jezus en anderzijds de blik van beneden: de gelovigen op aarde in hun worstelingen. We lezen over God de Schepper, de bron van leven (Op. 4-5) en we lezen ove

Verdieping

In Openbaring aangekondigde rampen fungeren als sirenes

In het boek Openbaringen worden het bazuinen genoemd. Wij zouden zeggen als een alarm. Al die rampen fungeren als sirenes. Wij zijn met onze technieken een eind verder.Alarmerende ellende.We zitten er middenin.Maar dat is niet het hele verhaal. Ja, w

Interview

Jan-Willem Grievink over Openbaring: “Stop met al dat vrij-geestelijke-geïnterpreteer”

“Wie Openbaring wil begrijpen, moet geloven en accepteren dat Jezus zal gaan dóen wat Hij zegt dat Hij gaat doen. Ik ben me heel bewust geworden dat Openbaring het enige volledige profetische boek in Nieuwe Testament is. Het komt van Jezus zelf. Dat

Column

Openbaring: meer dan alleen maar angstzweet en bizarre visioenen

Ik ben bang dat sommige lezers bij bovenstaande al uitgecheckt hebben. Want ja, Openbaring = veel gedoe en discussie. Is vaak van een mug een olifant maken. Of van die drie verzen (ja het zijn maar 3 verzen die over het duizendjarige rijk gaan) een d

Dagelijks leven

Dominee Piet van Midden vindt Openbaring één van de meest toegankelijke Bijbelboeken

Piet van Midden merkte onder jongeren dat de Bijbel, in welke vertaling dan ook, totaal onbekende taal bevat. Daarom besloot de predikant en docent Hebreeuws om de Groeibijbel te schrijven, een bijzondere verhalende Bijbel waarin de mooiste en belang

God

Openbaring 13: over beesten, misleidende geesten en sprekende beelden

‘En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering…’ (Openbaring 13:1, NBG’51). Namen van godslastering op zijn koppen, zegt Johannes. Mensen die zich als g

Interview

Dominee Gerard Vrooland: “Jammer dat sommige dominees niet preken over Openbaring”

“Op de universiteit hebben we geleerd om teksten te lezen. Voor het Bijbelboek Openbaring is dat onvoldoende. Je moet kunnen beleven wat er staat.” Veel christenen worden moedeloos van de indrukwekkende dingen die zij lezen in Openbaring, maar niet o

Interview

Hans Alblas: "Openbaring was voor mij een gesloten boek"

"Openbaring is een martelaarsboek waarin het gaat om de vraag of ik als christen bereid ben om mijn leven te geven voor Jezus," zegt Hans Alblas. De bijbelleraar heeft zich verdiept in het Bijbelboek Openbaring en geeft sinds kort cursussen over dit

Verdieping

Drie waardevolle lessen uit Openbaring 6-14

Het boek Openbaring staat vol met engelen, angstaanjagende beesten en vreemde gebeurtenissen. Wat kunnen we voor lessen halen uit het middendeel van dit boek, waarin onder andere de zegels en de bazuinen worden beschreven? 1. Als christen ben je verz

Verdieping

Drie waardevolle lessen uit Openbaring 1-5

Hoe verderop in de Bijbel, hoe wonderlijker de boeken lijken te zijn. Schrijft Judas al over een strijd tussen de aartsengel Michaël en de duivel, en heeft Johannes het over de antichrist, het boek Openbaring staat vol met engelen, angstaanjagende be

Verdieping

Drie waardevolle lessen uit Openbaring 15-22

In de laatste zeven hoofdstukken van Openbaring komen we drie hoofdthema’s tegen, die elk een waardevolle les voor ons bieden. 1. Wie is de machtigste, God of Babylon?Johannes beschrijft in Opb.17 en 18 het oordeel over Babylon en haar val. Wat vindt