"We worden overspoeld met leugens over seksualiteit"

Dagelijks leven26 augustus 2015

"Soms spreken we over de duivel als een leeuw die in Blijdorp achter de tralies zit. Satan haalt alles uit de kast om ons te verleiden. Ook op seksueel gebied", vertelt Erik-Jan Verbruggen over ‘leven in een verseksualiseerde samenleving’. Hij noemt een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de seksualisering van de samenleving ons leven binnendringt. Ook geeft de maatschappelijk werker een aantal handreikingen mee.

Verbruggen benadrukt dat "een klaagzang over de grote, boze wereld om ons heen" niet verder helpt. "Toch is het goed om de moderne manier van denken over seksualiteit onder ogen te zien. Ik ben ervan overtuigd dat we overspoeld worden met leugens en bedrogen worden." Verbruggen ziet om zich heen hoe het beeld van ‘de volmaakte vrouw’ wordt geschapen. "Alles in aantrekkelijk aan haar. Vaak is ze blond en slank. Maar dit beeld staat haaks op de werkelijkheid. Daarnaast klopt het beeld niet dat seksualiteit in een mum van tijd gebeurd zou zijn. Er is tijd nodig voor goede seksualiteit. Net als bij een goede maaltijd."

De spreker verwijst naar een onderzoek uit 2013. Hans van Dijk interviewde 1500 christelijke studenten. Enkele statistieken: van de christelijke jongemannen heeft 90 % ervaring met het kijken naar porno en houdt 13 % zich daar meerdere keren per week mee bezig. Ook 30 % van de meiden gaf aan hiermee ervaring te hebben gehad. Van de mannelijke christelijke studenten doet of deed 94 % aan zelfbevrediging. 79 % van de mannen die zichzelf bevredigen, heeft geprobeerd ermee te stoppen.

"Leven in een verseksualiseerde samenleving is niet nieuw. Ook het Romeinse rijk was vulgair en plat in het uitleven van de zonde van het zevende gebod."

Niets nieuws onder de zon
"Leven in een verseksualiseerde samenleving is niet nieuw," gaat Verbruggen verder. "In het Oude Testament lezen we over onreinheid rond de afgodendienst, tempelprostitutie, vruchtbaarheidsrituelen. Verder komt in het Nieuwe Testament naar voren dat de apostel Paulus steevast waarschuwt tegen het gevaar van seksuele onreinheid. Ook hij zag het als een bedreiging voor christenen, want ook het Romeinse rijk was vulgair en plat in het uitleven van de zonde van het zevende gebod. Er is niets nieuws onder de zon. Maar laten we niet werkloos toekijken. Leugens moeten worden ontmaskerd."

Volgens hem mag de rol van de vorst der duisternis niet onderschat worden. "Seksualiteit is een gave van God. Maar de vorst der duisternis weet deze poort op een listige manier te vinden. Ik vrees dat we soms over de duivel spreken als een leeuw die in Blijdorp achter de tralies zit. Alsof hij scherpe tanden heeft, maar niet bij ons kan komen. Maar de Bijbel leert dat hij rondgaat als een briesende leeuw. Daarin is hij creatief met zesduizend jaar ervaring. Nee, ik zal echt niet zeggen dat alle mannen bezet zijn door de vorst der duisternis. Maar pornografie is één van satans pijlen die gezinnen vernield."

"Ik vrees dat we soms over de duivel spreken als een leeuw die in Blijdorp achter de tralies zit."

Anderen jaloers maken
"We moeten niet alleen zeggen hoe het niet moet. Leer jongeren en volwassenen om rein te leven," geeft Verbruggen mee aan de aanwezige predikanten en pastoraal werkers. "Wees alsjeblieft net zo radicaal als de Heere Jezus. ‘Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u’, zei Hij. Maar de Bijbel stopt niet na het waarschuwen. Paulus spreekt ook over het navolgen van Christus en het aandoen van de nieuwe mens. Een leven met de Heere is het geheim. Het is de taak van kerken, scholen en ouders om anderen jaloers te maken om tot eer van de Heere Jezus te leven."

De maatschappelijk werker wijst ook op de noodzaak van pastorale zorg. "Paulus roept in Galaten 6 op om te handelen met een geest van zachtmoedigheid. In onze gezindte (reformatorische kerken, red.) is de drempel hoog om over homoseksuele gevoelens te praten. Toch wordt er veel gewonnen wanneer homofielen in de kerk ondersteuning en begeleiding ontvangen. Ook voor hen is pastorale zorg hard nodig. Er zijn gemeenten nodig waar mensen worden gezien en gerespecteerd. En dat alles met de bewogenheid en lankmoedigheid van de Heere Jezus."

"Het grote doel van dit alles is dat van zonsopgang tot zonsondergang de naam van de Heere wordt geprezen," aldus Verbruggen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove