cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Gert-Jan Segers
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

30 augustus 2022 door Jeffrey Schipper

Ledenbijeenkomst ChristenUnie op komst; Segers: "Er wordt ingebeukt op onze Gideonsbende"

De ChristenUnie organiseert in september een ledenbijeenkomst om te praten over de onvrede binnen de partij over het asielbeleid. Het landelijk bestuur heeft dat besloten, laat een woordvoerster van de partij weten. 'Dit is de derde keer in korte tijd dat er flink op onze Gideonsbende wordt ingebeukt', stelt fractievoorzitter Gert-Jan Segers in de nieuwsbrief van zijn partij.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Aanleiding is een brief van bezorgde en teleurgestelde leden van de kleinste regeringspartij over de in hun ogen 'ontoelaatbare asiel-deal'. De brief waarin zij het partijbestuur en de Kamerfractie oproepen om actie te ondernemen, werd dit weekend ondertekend door bijna driehonderd leden. In de open brief spreken de CU-leden van 'mensonterende toestanden in Ter Apel die door dit kabinet zelf zijn veroorzaakt'. Zij stellen dat vluchtelingen 'een fundamenteel recht' als gezinshereniging wordt ontnomen. Door de instroom te beperken wil het kabinet eerst de achterstanden wegwerken 'en de boel op orde maken'. 

Initiatiefnemer van de protestbrief Antonie C. Fountain uit Ede zei in de talkshow Khalid en Sophie dat de ontwikkelingen en de aanpak "haaks staan op waar de ChristenUnie voor staat".

Volgens de kritische CU-leden is er niet sprake van een asielcrisis of opvangcrisis, maar van een bestuurscrisis die 'moedwillig is gecreëerd door de partij van de premier. En nu krijgen ze ook nog hun zin door een quasi-asielstop'. 'Wij kunnen niet doen alsof wij als partij hier niet mede de schuld van dragen. Al zes jaar regeren we mee.' Dat de CU is betrokken bij deze kersverse asieldeal, vinden de ondertekenaars van de brief 'pijnlijk en onacceptabel'. De CU-leden pleiten voor het terugdraaien van 'de juridisch en moreel failliete beslissingen'. 'Er moeten duidelijke afspraken komen hoe dit falen van beleid op korte termijn zal worden tegengegaan.'

Antonie Fountain
Initiatiefnemer van de protestbrief Antonie C. Fountain uit Ede zei in de talkshow Khalid en Sophie dat de ontwikkelingen en de aanpak "haaks staan op waar de ChristenUnie voor staat". Hij heeft maandag met de partijtop overlegd over een congres over dit onderwerp. 'De kern van mijn probleem - los van de ethische en juridische gotspe die het uitstellen van gezinshereniging is - is dat het kabinet de capaciteit om zeep heeft geholpen, en de oplossing gezocht wordt in minder asielzoekers toelaten. De VVD de lusten, asielzoekers de lasten', stelde de mensenrechtenactivist via Twitter.

Tijdens een eerder dit jaar gehouden partijcongres, riep 70 procent van de CU-leden op tot een strengere aanpak van het kabinet om de oude bestuurscultuur te bestrijden. 'Wat doen we als bestuurders niet doen wat we van ze verwachten? We moeten niet normaal maken, want niet normaal is. We mogen ons duidelijker uitspreken hierover', stelde Antonie Fountain, één van de indieners van de motie, destijds. Wietse de Boer (raadslid CU Zwolle) en opiniemaker Alex ten Cate waren mede-indieners van de motie.

Reactie Gert-Jan Segers
'Als recent iets door een morele ondergrens is gezakt, dan is het de opvang van asielzoekers', stelt Segers in de nieuwsbrief van de ChristenUnie. 'Maar of dat ook geldt voor de afspraken die het kabinet heeft gemaakt, is een andere vraag. Bij een hoge instroom – met na twee coronajaren veel nareizende familieleden en nu ook veel Oekraïners – is gekozen voor een tijdelijke vertraging van de komst van nareizigers met maximaal zes maanden. Die periode moet gebruikt worden voor de bouw van een tweede aanmeldcentrum, voor een wet voor een eerlijke en desnoods gedwongen verdeling van asielzoekers over alle gemeenten en voor meer capaciteit zodat mensen fatsoenlijk kunnen worden opgevangen.'

'Ik sta altijd open voor gesprek over de keuzes die wij als fractie maken. Maar als gesteld wordt dat de afspraken een moreel en ethisch faillissement inluiden, dan raakt me dat.'

We maken die afspraken in een land dat bitter verdeeld is over migratie. Er zijn in de Kamer zo’n 80 zetels die een strenger asielbeleid willen, tegenover zo’n 70 zetels die een humaner beleid willen. Met coalities die altijd door het politieke midden gaan, is het onvermijdelijk dat er bij migratie alleen maar afspraken kunnen worden gemaakt die een mengeling zijn van streng en humaan. Dat geldt ook voor de vorige week gemaakte afspraken. Los van de keus en positie van de ChristenUnie zou ik niet weten hoe dat anders zou kunnen.

Ik sta altijd open voor gesprek over de keuzes die wij als fractie maken. Maar als gesteld wordt dat de afspraken een moreel en ethisch faillissement inluiden, dan raakt me dat. Dat raakt aan de politieke en persoonlijke integriteit van de mensen die namens de ChristenUnie binnen het kabinet en vanuit de Kamer hebben geknokt voor wat ze waard zijn. Ik heb gezien hoe ze voorop zijn gegaan in de politieke strijd voor humaniteit en afspraken die nog aanvaardbaar zijn. En mét resultaat. Er wordt werk gemaakt van extra huisvesting en fatsoenlijke opvang, waar alle gemeenten aan bijdragen. Er komt meer geld, meer stabiliteit in de capaciteit van de IND en het COA. Dat is in samenspraak en onder de verantwoordelijkheid van mij gebeurd en daarom sta ik nu ook pal voor hen. Omdat ik onze mensen die deze politieke knokpartij zijn aangegaan totaal vertrouw.

Dit is de derde keer in korte tijd dat er flink op onze Gideonsbende wordt ingebeukt. Dat begon met corona en een eindeloze stroom aan indringende en onverzoenlijke eisen aan onze fractie. We hebben onze rug recht gehouden, het virus volstrekt serieus genomen en tegelijk gestreden voor de vrijheid van de samenleving en tegen vormen van vaccinatiedwang. En deze zomer zien we eenzelfde polarisatie rond stikstofbeleid waarin absolute eisen worden gesteld, op straffe van harde oordelen. ‘Als jullie niet doen wat ik wil, beëindig ik mijn lidmaatschap, stem ik nooit meer op jullie, ben je een slecht christen.’ Dat maakt normale gesprekken en een rustige afweging steeds moeilijker.

Het roept de vraag op of we de boel nog bij elkaar kunnen houden in ons landje. Of we nog een beetje geduld met elkaar hebben en genoegen kunnen nemen met een uitvoerig bevochten compromis ergens in het midden van de polder. Het roept ook de vraag op of de ChristenUnie daar überhaupt deel van uit kan en wil maken. Willen we een getuigenispartij zijn waarin je altijd je hart kunt laten spreken, maar nooit de volle verantwoordelijkheid voor halfbakken besluiten in een gebroken wereld hoeft te nemen? Of een partij die verantwoordelijkheid wil nemen, om idealen iets dichterbij te brengen.

'Dit is de derde keer in korte tijd dat er flink op onze Gideonsbende wordt ingebeukt. Het roept de vraag op of we de boel nog bij elkaar kunnen houden in ons landje.' 

In het laatste van de geschiedenis komt alles goed. Dan zijn er geen tranen meer, geen vervolging, geen oorlog, geen vluchtelingen, geen slechte opvang, geen halfbakken compromissen. Dan breekt Christus’ vrederijk aan. Voor die tijd leven we in – wat Dietrich Bonhoeffer noemt – het ‘voorlaatste’. Daarin is het behelpen met krabbelaars zoals wijzelf en ikzelf, in een soms waardeloze wereld. Maar daarin kun je het wel minder slecht maken en voor veel – niet voor iedereen en niet altijd dus – mensen het verschil maken. Dat is wat ik wil. Of ik dat ook kan, hangt af van vertrouwen van je partij en je kiezers. Zolang ik dat heb, doe ik wat ik kan', aldus Segers.

Actuele situatie Ter Apel
Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben vannacht ongeveer tien mensen de nacht buiten doorgebracht, meldt het ANP. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hun wel de mogelijkheid geboden om binnen te slapen, maar hebben ze daarvan afgezien. Maandag zijn naast de normale uitstroom naar bijvoorbeeld de azc's ook 44 asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar crisisnoodopvanglocaties in Zwolle, Enschede, Veenendaal en Assendelft. Veertig alleenstaande minderjarige asielzoekers hebben onderdak gekregen bij Inlia, een netwerkorganisatie die asielzoekers in nood helpt. 

Het is al maanden overvol in Ter Apel. Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet maatregelen aan, zoals geld en steun, om de opvang te verbeteren.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Velen in de achterban zijn verleerd vertrouwen in haar leiders te hebben. Het haalbare is de winst waarnaar de CU moet streven en dat beseft men niet allemaal.