cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

24 januari 2020 door Willem J. Ouweneel

De rabbijnse bijbeluitleg: betreed het paradijs dat ‘Bijbel’ heet!

Wie diepgaande bijbelstudie doet, is bezig te eten en te drinken in het paradijs! Ik zeg dat zo omdat de rabbijnen de vier ‘lagen’ in het bijbelonderzoek aanduiden met de letters P, R, D en S, en die letters vormen samen (met twee klinkers: de a en de e) het woord pardes, een oudtestamentisch woord (Neh. 2:80; Pred. 2:5; Hoogl. 4:12) dat verbasterd is tot ons woord ‘paradijs’. De vier ‘lagen’ zijn als volgt:

(a) De P van pardes is die van p’sjat (‘oppervlak, rechttoe-rechtaan’), oftewel de letterlijke, onmiddellijke betekenis van de bijbeltekst.

(b) De R van pardes is die van remez (‘hint, aanwijzing’), die verwijst naar de diepere (met name typologische, allegorische, symbolische) betekenis van de tekst.

(c) De D van pardes is van d’rasj (van het werkwoord d-r-sj, ‘[onder]zoeken’), zoals we die kennen uit de joodse midrasj (een woord dat verwant is met d’rasj) (hier gaat het vooral om de morele toepassing: ‘de moraal van het verhaal’).

(d) De S van pardes is van sod (‘verborgenheid, geheim, mysterie’), wat verwijst naar de esoterische of mystieke betekenis van de tekst (alleen bestemd voor ‘ingewijden’; de term ‘vertrouwelijke omgang’ in Ps. 25:14 NBG is ook sod).

cvandaag Premium logo

Wil je verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot cvandaag.nl

Start je gratis maand Inloggen

Willem Ouweneel
- Wat kunnen evangelischen van de traditionele kerken leren?
- GerGem-predikanten bekritiseren aloude verzoeningsleer (maar vergeten in de spiegel te kijken)
- De rijkdom van de Psalmen: denk aan Israël en er gaat een wereld voor je open
- Waarom ik als niet-gereformeerde wél blij ben met de Dordtse Leerregels
- Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten?
Meer over Willem Ouweneel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Dit vind ik een prachtige beschouwing over het vruchtbaar maken van Bijbelexegese, met voorbeelden genomen uit de brieven van Paulus, zodat niemand kan beweren dat de Bijbel deze methode niet ondersteunt. Mensen die blijven steken in letterlijke uitleg, kunnen Willems column in hun zak steken!