cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

17 april 2020 door Willem J. Ouweneel

Coronatheologie

Onlangs twitterde ik: ‘Wealth is not forever, not even a corona lasts for all time’ (Spr. 27:24 CSB, ‘Rijkdom duurt niet voor eeuwig, zelfs een corona blijft niet voor altijd’). In de tekst staat natuurlijk niet ‘corona’, maar ‘crown’ (‘kroon’), maar ‘crown/kroon’ is een verbastering van het Latijnse corona. Vers 24b luidt in de Nova Vulgata (de Nieuwe Vulgaat, de Latijnse Bijbel): Num corona tribuetur in generationem et generationem? Vrije toepassing: blijft het coronavirus soms voor altijd? Wat een troost!

Intussen kan ik het niet helpen dat ik als theoloog nogal nieuwsgierig ben naar de theologische interpretaties die in de verschillende gezindten van de coronacrisis gegeven worden. Laat ik beginnen met twee uitersten, die meteen de hele spanwijdte aan interpretaties aardig weergeven, en wel enerzijds de bevindelijk-gereformeerde gezindte, anderzijds de (extreem-)charismatische beweging. In mijn boek Geneest de zieken! ben ik al breedvoerig ingegaan op het verschil tussen deze twee. In het kort zeggen veel bevindelijk-gereformeerden: alle ziekte komt van God (vgl. de Heidelbergse Catechismus Zondag 10: ook ziekte valt je toe uit ‘Gods goede Vaderhand’) en is bedoeld als tuchtiging, zo niet als straf (zoals ook de priester Paneloux beweerde in de beroemde, thans weer veel gelezen roman De pest van Albert Camus). Deze opvatting wordt in de hand gewerkt door de foute vertaling van paideia in Hebr. 12:5-8, namelijk ‘bestraffing’. Paideia betekent ‘opvoeding’ (denk aan het afgeleide woord ‘pedagogiek’).

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

Daartegenover staat de opvatting van veel charismatici: alle ziekte komt van de duivel en moet dus met behulp van Gods Geest krachtig weerstaan worden. Sterker kun je het contrast niet hebben: komt het coronavirus van God of van de duivel? Daarbij wordt de rol van de mens niet per se uitgeschakeld. Zo zeggen bevindelijk-gereformeerden dat een plaag best door mensen veroorzaakt kan zijn (zoals de Sabeeërs in Job 1 Job van zijn kudden beroofden), maar dan heeft God dat toch toegelaten, en dan moeten we die plaag, net als Job deed, ook uit Gods hand aannemen (‘Zouden wij het goede wel van God ontvangen en het kwade niet?’ Job 2:10). Daartegenover zeggen charismatici dat een plaag best door mensen veroorzaakt kan zijn, maar dan heeft de duivel hen daartoe aangezet of er gebruik van gemaakt. Ook zij kunnen zich op Job beroepen, want niet God, maar de duivel maakte Job ziek (al gebeurde dat onder Gods toelating).

Sterker kun je het contrast niet hebben: komt het coronavirus van God of van de duivel?

Over Job gesproken: de vrienden van Job zijn nog steeds niet uitgestorven. Die konden niet anders dan de ramp die Job getroffen had, als een straf van God zien. Dat was nogal simplistisch: als God jou iets ergs laat overkomen, moet dat wel een straf zijn. God was boos op de Jobs vrienden, want zij spraken daarmee heel verkeerd over Hemzelf (Job 42:7). Zo is God niet. Maar dat verhindert sommige theologen niet om bij elke ramp nog steeds dezelfde theorie te verkondigen: zo’n ramp moet wel een straf van God over onze zonden zijn. Zo deed ds. H.J. Agteresch dat in een brief die hij nota bene aan kinderen schreef. Leert men in die kringen dan niets van Jobs vrienden?

Even zonderling en zorgwekkend is de reactie van sommige charismatici, wier boodschappen op het internet te kust en te keur te vinden zijn. Hun theorie – ‘alle ziekte komt van de duivel’ – is net zo naïef en simplistisch (en fout) als de theorie dat ‘alle ziekte van God komt’. In deze visie is de coronacrisis bijvoorbeeld een list van de duivel, die de wereld probeert lam te leggen. Misschien gaat die list wel terug op een samenzwering van bepaalde goddeloze leiders die het op de godsdienst gemunt hebben. Immers, de crisis vindt juist rondom Pasen plaats, en dat kan toch geen toeval zijn? Juist tijdens het feest dat van het nieuwe leven in Christus spreekt, sterven wereldwijd duizenden mensen!

Juist tijdens het feest dat van het nieuwe leven in Christus spreekt, sterven wereldwijd duizenden mensen.

Als gevolg van de crisis worden kerkdiensten sterk aan banden gelegd, of zelfs helemaal verboden, en dat kan toch nooit Gods wil zijn? Daar kan alleen de duivel belang bij hebben. Onder ultra-orthodoxe Joden in Israël was een soortgelijke reactie te vernemen: wij laten ons door deze crisis niet belemmeren in onze godsdienstvrijheid. In Florida werd de bekende charismatische prediker Rodney Howard-Browne zelfs gearresteerd omdat hij, ondanks de overheidsmaatregelen, gewoon doorging met volle kerkdiensten. Zijn argument: God geneest, dus waarom zouden we ons door welke ziekte dan ook laten hinderen?

Uiteraard kunnen veel leiders de verleiding niet weerstaan om de coronacrisis in verband te brengen met de ‘eindtijd’, dat is de periode vlak vóór de wederkomst van Christus. Zelf heb ik al in een eerdere column aangegeven dat je Jezus’ ‘rede over de laatste dingen’ en ook het boek Openbaring daarvoor niet kunt gebruiken. Maar dat weerhoudt veel predikers er niet van te speculeren over het verband tussen corona en eindtijd. De coronacrisis geeft aan dat de wederkomst van Christus aanstaande is! Ik hoop dat ze gelijk hebben, maar ik zie niet erg veel bewijs voor deze bewering. Waarom was de pestepidemie van de dertiende eeuw – die onnoemelijk veel meer slachtoffers maakte – geen bewijs voor de spoedige komst van Christus? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Spaanse griep van een honderd jaar geleden (25-40 miljoen doden).

Pastor J.D. Faraq op Hawaii ziet de coronacrisis onweerstaanbaar leiden tot de vorming van een wereldwijde eenhoofdige regering om deze crisis het hoofd te bieden. Deze wordt dan in verband gebracht met de opkomst van de Antichrist, terwijl het vaccin – dat bezig is ontwikkeld te worden – het merkteken van het Beest zal zijn (Openb. 13). En dit is maar één voorbeeld van profetische speculatie, die elke bijbelse grond mist – want de Bijbel spreekt niet over de coronacrisis – maar wel zeer geschikt is om de sensatiebelustheid van sommigen te bevredigen. Gods Kerk verdient beter Schriftonderwijs!

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Willem Ouweneel
- Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie
- Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen
- Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast
- Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel
- Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?
Meer over Willem Ouweneel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Heeft CIP een contract met Ouweneel? Ik ben er een beetje klaar mee. Er zijn ook andere personen die hun mening kunnen geven. En die wellicht andere ideeën en invalshoeken hebben. Het zijn altijd dezelfde zegslieden die CIP inschakelt. Veel bandbreedte zit er niet meer in.