cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

06 maart 2020 door Willem J. Ouweneel

Coronavirus: storm in een glas water of teken van de eindtijd?

Soms is het toch wel erg lastig ‘het nieuws’ op zijn merites en belang te beoordelen. Een bevriende medicus zei vorige week tegen mij dat het nieuws rond het coronavirus enorm overtrokken wordt, en hij vroeg zich af welke machten en krachten eventueel baat bij zouden kunnen hebben bij de sensationele, zo niet hysterische berichtgeving. Hij zei: In feite is het gewoon een van vele griepsoorten die we kennen; er gaan hoogstens wat meer mensen aan dood.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

We vergeten inderdaad dat elk jaar in Nederland gemiddeld vijfhonderd à tweeduizend personen overlijden als direct of indirect gevolg van een griep, dat is ongeveer 0,63 à 2,5% van de gemiddeld ongeveer 80.000 griepgevallen per jaar. Die pakweg 2% betreft in bijna alle gevallen oudere of al zieke mensen. Het aantal COVID-19-gevallen (COVID-19 is de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt) is al dik hoger dan deze 80.000 (met ca. 3,4% sterfgevallen), maar dat betreft de hele wereld! Zelfs al zouden er in de Chinese stad Wuhan maar liefst tienduizend COVID-19-patiënten zijn, dan zou dit maar één tiende promille van de hele bevolking van de stad (11 miljoen inwoners) zijn. Het aantal sterfgevallen in 2020 wereldwijd zal door het coronavirus vermoedelijk niet significant stijgen.

Al met al lijkt de berichtgeving rond het coronavirus nogal paniekerig.

Verreweg de meeste patiënten hebben slechts de gewone klachten van griepachtige aard: koorts, verkoudheid, hoesten, spierpijn, vermoeidheid. Hier is nog wat geruststellend nieuws: iemand die niets van deze symptomen vertoont, kan het virus wel bij zich hebben, maar schijnt nauwelijks een besmettingsgevaar te vormen (hoewel anderen dat weer ontkennen).

De COVID-19-epidemie herinnert ons aan enkele vroegere virale epidemieën. Af en toe duikt het ebolavirus op, met name in Afrikaanse landen. Verder hadden we het SARS-virus (in feite ook een type coronavirus) in 2003, waaraan uiteindelijk wereldwijd ‘slechts’ 774 patiënten overleden zijn. Aan de Mexicaanse griep in 2009 zijn 17.483 patiënten overleden (in de paar jaar daarna nog wel meer), waarvan in Nederland zestig. Vergelijk dit eens met die vijfhonderd à tweeduizend personen die elk jaar in ons land overlijden aan de ‘gewone’ griep! Ook de Mexicaanse griep is uiteindelijk een ‘gewone’ griepsoort geworden; men spreekt tegenwoordig van het H1N1-virus. Van ditzelfde type was ook het virus dat de beruchte ‘Spaanse griep’ heeft veroorzaakt. De epidemie heerste in 1918-1919; het aantal dodelijke slachtoffers wordt ruwweg geschat op twintig tot honderd miljoen; dat zijn heel wat meer slachtoffers dan de hele Eerste Wereldoorlog eiste. In Nederland overleden bijna 60.000 mensen als direct of indirect gevolg van deze griep. Maar toen wist men nog weinig van goede voorzorgsmaatregelen.

Al met al lijkt de berichtgeving rond het coronavirus nogal paniekerig. Niettemin zijn er intussen al legio christelijke websites en YouTube-filmpjes te vinden waarop de COVID-19-epidemie als een ‘teken van de eindtijd’ wordt beschouwd. Vooral Amerikaanse profeten leggen graag nadruk op het profetisch belangrijke feit dat de epidemie uit China afkomstig is. Sommigen spreken van CCC: de China Coronavirus Chaos.

Echte profeten zijn uiterst zeldzaam – sensatiebeluste predikers zijn er helaas maar al te veel.

Twee schriftplaatsen worden daarbij het meest geciteerd. De meest voor de hand liggende is natuurlijk Lukas 21:11: ‘Grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pestepidemieën zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn’. Het is een beetje flauw om te zeggen dat de pest een bacteriële ziekte is, terwijl het bij COVID-19 om een virus gaat. Het gebruikte woord ‘pest’ (eigenlijk meervoud: denk aan het Statenvertalingwoord ‘pestilentiën’) kan best in wijdere zin voor epidemieën gebruikt worden. Men vergeet echter wel dat het in Lukas 21 om de periode vóór het jaar 70 gaat (toen Jeruzalem en de tempel verwoest werden). In Mattheüs 24 gaat het veel meer om de ‘eindtijd’, dat is de periode kort vóór de wederkomst van Christus. Maar daar worden epidemieën niet genoemd, en vooral: Jezus zegt uitdrukkelijk: ‘Dit alles is echter het begin van de weeën’ (vs. 8). Met andere woorden: dit is allemaal nog slechts de aanloop naar de eigenlijke ‘eindtijd’. Er zijn in het verleden al epidemieën geweest – inderdaad: letterlijk de pest – die in het verleden onnoemelijk meer schade hebben aangericht dan welke recente virusaanval dan ook. In 1347-1351 doodde de pest (de ‘Zwarte Dood’) maar liefst één derde van de bevolking van Europa. Wereldwijd ging het om 75 à 100 miljoen slachtoffers. Ook toen riepen de profeten dat de ‘eindtijd’ was aangebroken, maar het bleek toch niet het geval.

De andere schriftplaats is Openbaring 6:8, ‘En ik zag en zie, een bleekgroen paard, en hij die erop zat, zijn naam was de dood, en de hades volgde hem; en hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard en met honger en met de dood en door de wilde dieren van de aarde’. De ‘dood’ is hier waarschijnlijk de pest, gegeven de parallel met Ezechiël 14:21, waar sprake is van Gods ‘vier ergste oordelen’: ‘zwaard, honger, wilde dieren en pest’. Nu bestaan er van het boek Openbaring meer dan honderd verschillende verklaringen, en de meeste daarvan zien in hoofdstuk 6:8 nog lang niet de ‘eindtijd’: de periode vlak vóór de wederkomst van Christus. En zelfs als we hier voor ‘pest’ grootmoedig elke ernstige epidemie lezen, dan nóg is het tamelijk willekeurig om er één epidemie uit te pikken – één die juist nu aan de gang is – en die dan aan deze tekst te koppelen.

Ik geloof om een aantal redenen zeker dat wij in de ‘eindtijd’ leven (denk alleen al aan het Midden-Oosten). Maar voordat wij COVID-19 als een onbetwijfelbaar ‘teken’ daarvan opvatten, moeten er nog onnoemelijk veel meer slachtoffers vallen (bijvoorbeeld 10% van de wereldbevolking!?) – hetgeen de hemel verhoede. Echte profeten zijn uiterst zeldzaam – sensatiebeluste predikers zijn er helaas maar al te veel.

CIP-redacteuren Patrick Simons en Jeffrey Schipper maakten een CIP Podcast over het coronavirus. Beluister het fragment vanaf minuut 0:50.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Willem Ouweneel
- Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie
- Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen
- Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast
- Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel
- Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?
Meer over Willem Ouweneel »

Corona
- Kerken krijgen nieuwe coronahandreiking: 'Haal een vaccin, booster of herhaalprik'
- Evangelist Sieberen overleed bijna aan corona: "God heeft Zijn onbeschrijflijke grootheid laten zien"
- Christelijke partijleiders in debat kritisch op coronabeleid: "Coronapas zo snel mogelijk van tafel"
- Nieuw advies voor kerken: Meer bezoekers mogelijk bij erediensten
- Hoe christenen reageren op de harde lockdown vanwege omikron
Meer over Corona »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
Christenen die zich (nog) niet bewust zijn dat we in de eindtijd leven, lijkt mij nauwelijks te bevatten. Desondanks, juist nu moet het besef tot ons doordringen, dat alleen de actieve aanwezigheid van de Heilge Geest (bedekking) en onze serieuze toewijding aan Zijn heiligende werking ons zal beschermen en bewaren. Psalm 91 - PS